Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jog Önt védi. Mi az Ön jogait.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jog Önt védi. Mi az Ön jogait."— Előadás másolata:

1 A jog Önt védi. Mi az Ön jogait.
Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás A jog Önt védi. Mi az Ön jogait. Generali a munkavállalókért, hogy a jövő a biztonságról is szóljon!

2 Generali Juris Aktív csomag
Munkajogi jogvédelem Munkavállalói felelősségbiztosítás

3 Tudja, hogy… … a munkavégzése során okozott károkért Ön felel?
„A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.” (A munka törvénykönyvéről szóló évi I. tv. 179.§) Kárigény érvényesítése Fizetési felszólítással (kisebb károknál) Bírósági úton (nagyobb károknál)

4 Tudja, hogy… …a felelőssége 2 irányú?
Mit jelent ez? Munkavégzése során kárt okozhat munkáltatójának közvetlenül vagy harmadik személynek Mindkét esetben Ön kötelezhető az okozott kár megtérítésére!

5 Tudja, hogy… … szigorodott a kártérítési felelőssége?
2012. július 1-től új Munka Törvénykönyve lépett hatályba, a munkavállalók kártérítési felelősségét sokkal szigorúbban szabályozza, mint a korábbi jogszabály. Enyhén gondatlan károkozás esetén: 4 havi távolléti díj kollektív szerződésben: 8 havi távolléti díj Súlyosan gondatlan és szándékos károkozás esetén: a teljes kár Vállalja a kockázatot, hogy erre menjen el megtakarítása, esetleg a gondosan felépített egzisztenciája?

6 Dologi kár (280.000 Ft) - 280.000 Ft Animálva ÖN MUNKÁLTATÓ
6 Dologi kár ( Ft) ÖN MUNKÁLTATÓ Felszólítja Önt a kár megtérítésére IGEN, elismeri a felelősségét NEM TUDJA, hogy terheli-e felelősség NEM ismeri el a felelősségét, de nincs tisztában vele, hogy mit tehetne … NEM ismeri el a kártérítési felelősségét Animálva Ön a munkáltató fizetési felszólításával szemben 30 napon belül keresetet terjeszthet elő, így BÍRÓSÁG fog dönteni az Ön kártérítési felelősségéről! NEM TESZ SEMMIT, így a munkáltató levonja a munkabéréből a kárösszeget Ft 6

7 Bíróság kárigény ÖN MUNKÁLTATÓ 280 000 Ft 150 000 ügyvéd ügyvéd
Bíróság I. fok illeték szakértők szakértők tanúk tanúk 2-5 év ügyvéd ügyvéd illeték Bíróság II. fok szakértők szakértők tanúk tanúk (illeték) Ft Ft vége vagy Kúria vagy ismét I. fok

8 Kárigény 280 000 Ft, 2-3 éves pereskedés
Ha Ön nyer: 0 Ft Ft Ft 0 Ft Ha egyezség van (50%-os): Ft Ft Ft Miért kockáztat? Ha veszít: Ft Ft Ft Ft

9 GENERALI JURIS BIZTOSÍTÁSI VÉDELMÉVEL Dologi kár (280.000 Ft)
9 GENERALI JURIS BIZTOSÍTÁSI VÉDELMÉVEL Dologi kár ( Ft) ÖN MUNKÁLTATÓ Felszólítja Önt a kár megtérítésére Munkajogász ügyvédet ajánlunk Önnek, aki jogi tanáccsal látja el Önt, illetve szükség esetén képviseli is a munkáltatóval szemben (munkajogi jogvédelem) Animálva IGEN, Önt terheli a kártérítési felelősség Önt NEM terheli kártérítési felelősség Generali átvállalja az Önt terhelő kárösszeget (felelősségbiztosítás) 0 Ft Ön a munkáltatóval szemben munkaügyi jogvitát kezdeményezhet, így BÍRÓSÁG fog dönteni az Ön kártérítési felelősségéről! 9

10 Kárigény 280 000 Ft Biztosítási védelem nélkül: Generali védelmével:
Biztosítási védelem nélkül: Ha Ön nyer: Ha egyezség van (50%-os): Ha veszít: Generali védelmével: Ha Ön nyer: Ha egyezség van (50%-os): Ha veszít:

11 Munkavállalói felelősségbiztosítás
Mentesítjük Önt a kár megtérítése alól, ha a munkáltatójának személyi sérüléses vagy dologi kárt okoz és a kárért kártérítési felelősség terheli. A Generali Juris fedezetet nyújt munkaviszonyával összefüggésben közvetlenül a munkáltatónak okozott károkra 3. személynek okozott károkra, amelyért a 3. személy felé a munkáltatója a felelős

12 Munkavállalói felelősségbiztosítás
Fedezett károk és költségek: Munkáltatót ért vagyoni kár Felelősségi kár járulékai (késedelmi kamat, perköltség, biztosított ügyvédjének díja, szakértői díjbiztosító hozzájárulásával), Kárenyhítési költség – a gazdaságosság keretén belül.

13 Munkajogi jogvédelem Az Ön munkaviszonyból eredő jogait védjük a munkáltatójával szemben. Például: munkabérét nem fizeti ki a munkáltatója jogellenesen megszünteti a munkaviszonyát nem biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit (pl. nem ad védőruhát) túlmunkát (munkaidőn felüli munkát) követel Öntől, de ennek díját nem fizeti meg … Például: kárt okoz a munkáltatójának, ezért az kártérítésre kötelezi rendkívüli felmondással megszünteti a munkaviszonyát, ezt a munkáltatója nem fogadja el és pert indít Önnel szemben

14 Munkajogi jogvédelem Generali Juris jogvédelmi szolgáltatásai
Jogi tanácsadás Munkaviszonyának megszüntetése esetén azonnali jogi tanácsadás telefonon! Egyéb esetben a jogvédelmi szolgáltatási igény bejelentése után A jogvitára szakosodott ügyvéd ajánlása

15 Munkajogi jogvédelem Generali Juris jogvédelmi szolgáltatásai
Jogi eljárások költségeinek fedezése ügyvédi megbízási díj jogi eljárási költségek (illetékek, eljárási díjak, tanúdíj stb.) ellenérdekű fél költsége (ha a biztosított köteles megtéríteni) végrehajtási költségek felszámolási eljárás költsége (munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkabért a Bérgarancia Alap fedezi) útiköltség független szakértők díja

16 Időbeli és területi hatály
Időbeli hatály A biztosítás a jövőben okozott károkat és jogi érdeksérelmeket fedezi! Területi hatály Magyarország

17 Keressen bizalommal most!
Tornai Edit


Letölteni ppt "A jog Önt védi. Mi az Ön jogait."

Hasonló előadás


Google Hirdetések