Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jog Önt védi. Mi az Ön jogait. Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás Generali a munkavállalókért, hogy a jövő a biztonságról is szóljon!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jog Önt védi. Mi az Ön jogait. Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás Generali a munkavállalókért, hogy a jövő a biztonságról is szóljon!"— Előadás másolata:

1 A jog Önt védi. Mi az Ön jogait. Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás Generali a munkavállalókért, hogy a jövő a biztonságról is szóljon!

2 Generali Juris Aktív csomag Munkajogi jogvédelem Munkavállalói felelősségbiztosítás

3 Tudja, hogy… … a munkavégzése során okozott károkért Ön felel? Kárigény érvényesítése Fizetési felszólítással (kisebb károknál) Bírósági úton (nagyobb károknál) „A munkavállaló a munkaviszonyból eredő kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.” (A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 179.§)

4 Mit jelent ez? Munkavégzése során kárt okozhat  munkáltatójának közvetlenül  vagy harmadik személynek Mindkét esetben Ön kötelezhető az okozott kár megtérítésére! Tudja, hogy… …a felelőssége 2 irányú?

5 2012. július 1-től új Munka Törvénykönyve lépett hatályba, a munkavállalók kártérítési felelősségét sokkal szigorúbban szabályozza, mint a korábbi jogszabály. Tudja, hogy… … szigorodott a kártérítési felelőssége? Enyhén gondatlan károkozás esetén:  4 havi távolléti díj kollektív szerződésben:  8 havi távolléti díj Súlyosan gondatlan és szándékos károkozás esetén:  a teljes kár Vállalja a kockázatot, hogy erre menjen el megtakarítása, esetleg a gondosan felépített egzisztenciája?

6 ÖN Dologi kár (280.000 Ft)  IGEN, elismeri a felelősségét  NEM TUDJA, hogy terheli-e felelősség  NEM ismeri el a felelősségét, de nincs tisztában vele, hogy mit tehetne …  NEM ismeri el a kártérítési felelősségét Ön a munkáltató fizetési felszólításával szemben 30 napon belül keresetet terjeszthet elő, így BÍRÓSÁG fog dönteni az Ön kártérítési felelősségéről! NEM TESZ SEMMIT, így a munkáltató levonja a munkabéréből a kárösszeget - 280.000 Ft Felszólítja Önt a kár megtérítésére MUNKÁLTATÓ 

7 Bíróság 150 000 kárigény ÖNMUNKÁLTATÓ 280 000 Ft Bíróság I. fok ügyvéd szakértők tanúk illeték Bíróság II. fok szakértők tanúk ügyvéd szakértők tanúk illeték ügyvéd szakértők tanúk (illeték) vége vagy Kúria vagy ismét I. fok 150 000 0 0 0 0 300 000 Ft 500 000 Ft 2-5 év 250 000

8 Kárigény 280 000 Ft, 2-3 éves pereskedés Miért kockáztat? -440 000 Ft 0 Ft -1 080 000 Ft 0 Ft -300 000 Ft +300 000 Ft Ha Ön nyer: Ha egyezség van (50%-os): -140 000 Ft -300 000 Ft Ha veszít: -280 000 Ft -300 000 Ft -500 000 Ft

9 ÖN GENERALI JURIS BIZTOSÍTÁSI VÉDELMÉVEL Dologi kár (280.000 Ft) Felszólítja Önt a kár megtérítésére IGEN, Önt terheli a kártérítési felelősség Önt NEM terheli kártérítési felelősség Ön a munkáltatóval szemben munkaügyi jogvitát kezdeményezhet, így BÍRÓSÁG fog dönteni az Ön kártérítési felelősségéről! Generali átvállalja az Önt terhelő kárösszeget (felelősségbiztosítás) 0 Ft MUNKÁLTATÓ Munkajogász ügyvédet ajánlunk Önnek, aki jogi tanáccsal látja el Önt, illetve szükség esetén képviseli is a munkáltatóval szemben (munkajogi jogvédelem)

10 Kárigény 280 000 Ft 0 -1 080 000 -440 000 Biztosítási védelem nélkül: 0 0 -300 000 +300 000 Ha Ön nyer: Ha egyezség van (50%-os): -140 000 -300 000 Ha veszít: -280 000 -300 000 -500 000 Generali védelmével: 0 0 0 Ha Ön nyer: 0 0 Ha veszít: 0 0 0 0 Ha egyezség van (50%-os):

11 Munkavállalói felelősségbiztosítás közvetlenül a munkáltatónak okozott károkra 3. személynek okozott károkra, amelyért a 3. személy felé a munkáltatója a felelős Mentesítjük Önt a kár megtérítése alól, ha a munkáltatójának személyi sérüléses vagy dologi kárt okoz és a kárért kártérítési felelősség terheli. A Generali Juris fedezetet nyújt munkaviszonyával összefüggésben

12  Munkáltatót ért vagyoni kár  Felelősségi kár járulékai (késedelmi kamat, perköltség, biztosított ügyvédjének díja, szakértői díjbiztosító hozzájárulásával),  Kárenyhítési költség – a gazdaságosság keretén belül. Fedezett károk és költségek: Munkavállalói felelősségbiztosítás

13 Munkajogi jogvédelem Az Ön munkaviszonyból eredő jogait védjük a munkáltatójával szemben. Például:  munkabérét nem fizeti ki a munkáltatója  jogellenesen megszünteti a munkaviszonyát  nem biztosítja a biztonságos munkavégzés feltételeit (pl. nem ad védőruhát)  túlmunkát (munkaidőn felüli munkát) követel Öntől, de ennek díját nem fizeti meg … Például:  kárt okoz a munkáltatójának, ezért az kártérítésre kötelezi  rendkívüli felmondással megszünteti a munkaviszonyát, ezt a munkáltatója nem fogadja el és pert indít Önnel szemben

14 Munkajogi jogvédelem Jogi tanácsadás  Munkaviszonyának megszüntetése esetén azonnali jogi tanácsadás telefonon!  Egyéb esetben a jogvédelmi szolgáltatási igény bejelentése után A jogvitára szakosodott ügyvéd ajánlása Generali Juris jogvédelmi szolgáltatásai

15 Munkajogi jogvédelem Jogi eljárások költségeinek fedezése  ügyvédi megbízási díj  jogi eljárási költségek (illetékek, eljárási díjak, tanúdíj stb.)  ellenérdekű fél költsége (ha a biztosított köteles megtéríteni)  végrehajtási költségek  felszámolási eljárás költsége (munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkabért a Bérgarancia Alap fedezi)  útiköltség  független szakértők díja Generali Juris jogvédelmi szolgáltatásai

16 Időbeli és területi hatály Időbeli hatály A biztosítás a jövőben okozott károkat és jogi érdeksérelmeket fedezi! Területi hatály Magyarország

17 Keressen bizalommal most! Tornai Edit 06 1 378 47 09 info@exactor.hu www.exactor.hu


Letölteni ppt "A jog Önt védi. Mi az Ön jogait. Generali Juris jogvédelmi és felelősségbiztosítás Generali a munkavállalókért, hogy a jövő a biztonságról is szóljon!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések