Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ne kelljen más ruháját viselni A szakmai kártérítési felelősség áthárítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ne kelljen más ruháját viselni A szakmai kártérítési felelősség áthárítása."— Előadás másolata:

1 Ne kelljen más ruháját viselni A szakmai kártérítési felelősség áthárítása

2 Felelősség porlasztás  A beteggel szerződött szolgáltató teszi a vele szerződött szolgáltatók, dolgozók vagy fenntartók irányába (nem a vele egy- sorban, hanem alatta vagy felette lévők irányába).  Csak ha a károsult már perelte a vele közvetlen jogviszonyban lévő szolgáltatót és azt marasztalták is.  Csak a marasztalt szolgáltató által kifizetett kártérítésre (nem mindig azonos a kért vagy megnyert összeggel pl Kft-nél korlátolt a végrehajtás lehetősége).  Egyetemlegesen marasztalt szolgáltatók közül amelyik nem fizetett a betegnek és a másik szolgáltatónak sem térítette meg az arányos részt nem indíthat eljárást.  Attól függően, hogy az áthárító is hibázott-e, szerződés korlátozza-e az áthárítást ritkábban csak részleges, főszabályként teljes áthárítás.  Egymással szemben két egészségügyi szolgáltató, közreműködő és közreműködője esetén két olyan, amelyik a beteggel nem is volt jogviszonyban.

3 Áthárítás dolgozóra  Gondatlan károkozás esetén négy havi távolléti díj.  Súlyos gondatlan károkozáskor, csak az egészségügyi tevékenység végzésével a betegnek okozott kár esetén négy havi távolléti díj - más szakmáknál (és pl. nem a betegnek hanem a hozzátartozónak okozott kárnál, vagy az egészségügyben nem az egészségügyi tevékenységgel okozott károknál)- teljes kár.  Szándékos károkozás - teljes kár.  Vezető állású dolgozó (lehet kiemelt jelentőségű munka és alapbér eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét) - szándékosnál, gondatlannál teljes kár.

4 Áthárítás más jogviszonyra I.  Tag személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás: Cég nem tudja tovább hárítani, ha munkaviszonyban is volt a munkajogi szabályok érvényesek (beteg tudja az áthárító cég elleni eljárásban BT és KKT esetén a beltagot mögöttes felelősségre perelni, teljes vagyonnal történő helytállás mellett).  Önkéntes segítő : gondatlan károkozás négy havi távolléti díjnak, minimálbérnek megfelelő összeg, szándékos károkozás teljes kár-korábban mindig teljes kár volt.  Ha bérbeadó tevékenyen közreműködik a bérleti jogviszony alapján végzett bérlői egészségügyi szolgáltatásban, felróhatóság arányában, ha nem határozható meg, egymás között egyenlő arányban perelhető a betegnek a bérlő által kifizetett kártérítésben (eljárást a bérlő indítja). - Beteg is perelheti mindkettőt egyszerre egyetemleges marasztalás mellett, aki a betegnek fizet a másik ellen megtérítési eljárást indíthat (Bérbeadón hajtják végre az ítéletet, a megtérítési eljárást bérbeadó indítja).  Tevékeny közreműködés: érdemben befolyásolja a bérlő gyógykezelési tevékenységét (felügyeli a beteget, anaesthesiológia, hazaengedésben közreműködés együtt vagy külön-külön - esetenként dönti el a bíróság) Szerződésben kizárni a tevékeny közreműködést.

5 Áthárítás más jogviszonyra II.  Szabadfoglalkozású orvos: Magánszemély vagy egyéni vállalkozó - teljes kár akár gondatlan, akár szándékos károkozáskor, szerződésben okozott kár megtérítésének szabályai, kölcsönös megegyezéssel korlátozható az áthárítás mértéke, ki nem zárható.  Közreműködő: Egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság (formától függetlenül) - teljes kár áthárítható (társasági forma korlátozza az áthárítás végrehajthatóságát).  Közreműködésről előre tájékoztatás, ha ahhoz a beteg nem járul hozzá a közreműködő által okozott szövődményekért is felelősség áll fenn, de ez nem hárítható át a közreműködőre, mert nem ő tehet arról, hogy a közreműködésről a beteg nem kapott tájékoztatást.  Közreműködő közreműködője: Nem az egészségügyi szolgáltató indíthatja az áthárítást, hanem a közreműködő, de csak arra a kártérítési összegre, amit az egészségügyi szolgáltatónak megtérített. Közreműködőnek több közreműködője is lehet, ezeknek csak akkor egyetemleges a felelőssége, ha a szakmai tevékenységük összefügg (akár azonos, akár eltérő szakterület mellett), ezek csak személyesen végezhetik a szolgáltatást ezért működési forma nem korlátozhatja az áthárítás végrehajtását.

6 Felhárítás  Felhárítás: Az egészségügyi szolgáltató a betegnek kifizetett kártérítést nem teljesítési segédre, dolgozóra hárítja tovább.  Fenntartó, ha van (nem tulajdonos), ami a személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, ha azokat nem megfelelően teszi, csak az abból eredően a betegnek kifizetett kártérítésre.  Biztosító, ha akár feltételek megteremtésével, akár belső protokollokkal vagy éppen azok hiányával befolyásolja a szolgáltatás tartalmát. Ilyenkor a betegnek kifizetett kártérítésből az erre eső részt a szolgáltató próbálhatja áthárítani. Egészségügyi ellátást szervező cég esetén a szolgáltató a szervező céget perli, és ez háríthatná tovább a kárt a biztosítóra, kivélve, ha az egészségügyi szolgáltatás tartalmát illetően semmi közvetlen vagy közvetett befolyást nem gyakorol a biztosító.  Betegnek fizető egészségügyi szolgáltató áthárítás megosztást végezhet közreműködő és biztosító között szolgáltató választása alapján, amit közreműködő kifizetett, biztosítónak nem kell.  Biztosító nem egészségügyi szolgáltató, de a biztosítót is terheli tájékoztatási kötelezettség a beteg, mint biztosított irányában, ezért a beteg közvetlenül is perelheti a biztosítót e kötelezettség megszegése miatt - eljárás az egészségügyi szolgáltatóval szemben is indulhat nem megfelelő szolgáltatás miatt - két alperes egy perben más-más ok miatt. Betegnek fizető egészségügyi szolgáltató ilyenkor biztosítóra nem háríthat át csak teljesítési segédre.

7 Felelősségbiztosítás és áthárítás  Közvetlen biztosítói szerep (aktív) - biztosító felperes: –A beteg által indított perben biztosító fizetett részben vagy egészben a szolgáltató helyett, erre az összegre a biztosító indíthat eljárást az áthárítás iránt a közreműködő ellen. –Áthárítási perben közreműködő helyett a biztosító fizetett, a közreműködő közreműködője ellen a biztosító indíthat áthárítást.  Közvetett biztosítói szerep (passzív) - biztosító beavatkozó: –A beteg által indított eljárásban fizetés a szolgáltató helyett. –A szolgáltató vagy közreműködő által indított áthárítási eljárásban fizetés az áthárításra kötelezett helyett.  Munkavállalói felelősségbiztosítás a súlyos gondatlanság egészségügyi korlátozása miatt nem kell, de lehet.  Szabadfoglalkozású orvos, önkéntes segítő nincs működési engedélye így nem egészségügyi szolgáltató, felelősségbiztosítás nem kötelező, de célszerű főleg szabadfoglalkozású orvosnál az áthárítás jogszabályi korlátjának hiánya és a személyes felelősség miatt.

8 Áthárítási eljárás  Peren kívüli szak: Akire áthárítani akarunk kezdetektől értesíteni a beteg igényéről, egyezséghez járuljon hozzá, ha nem teszi az egyezségi összeg nem hárítható tovább  Perben: beavatkozói pozíció (k) akire áthárítani akarunk (munkavállalónak se kizárt), beavatkozónak is lehet biztosítója.  Beavatkozás elutasítása esetén áthárítás akkor is lehet, ha nem vett részt a perben, ha nem hívják perbe beavatkozóként per vesztés nem eredményez sikeres áthárítást, közreműködő védekezése, ha ott lettem volna segíthettem volna a pernyerést és az be is következett volna.  Kártérítési marasztalás nem automatikus áthárítás. Az ítélet egészségügyi szolgáltató és beavatkozó közreműködő vitáját nem dönti el.  Áthárítási eljárásban a per tárgya nem a szakmai mulasztás ténye, mert azt eldönti a beteg és szolgáltató közötti per, hanem, hogy azért, fennáll-e az áthárításra kötelezett felelőssége, a kifizetett kártérítést megfizeti-e az áthárítónak?  Áthárítási eljárásban védekezés, a szolgáltató a teljesítési segéd kiválasztásában, utasításokkal ellátásában, ellenőrzésében nem az elvárható gondossággal járt el. Ezek eredményezhetik, hogy ha van is a közreműködőnek szakmai felelőssége mégsem lesz áthárítva a kártérítés-  Tájékoztatási nyomtatvány hiánya sikertelen áthárítás, mert ez a szolgáltató kötelezettsége, rossz tájékoztatási tartalom sikeres áthárítás, dokumentáció szolgáltatásának hiánya sikertelen áthárítás, rosszul kitöltött dokumentáció sikeres áthárítás, tárgyi feltételt nem az áthárító biztosítja, hiánya - sikertelen áthárítás

9 Szakmai Kártérítési Felelősség Nemzeti Weis Erik Terv  Alperes mentesülési folyamata –Jól járt el, jól tájékoztatott nem felel –Más szolgáltató is felelős, beteg, természet közrehatása, a felelősség csak részleges –Magas limittel bíró felelősségbiztosítás-pervesztésnél pénzügyi segítség –Szolgáltatót terhelő fizetési kötelezettség korlátozva a gazdasági társaság működési formája által –Szolgáltató kifizetési kötelezettségének részletekben történő teljesítése –Kifizetett kártérítés áthárítása, felhárítása

10 Egy per elvesztése csak a kezdet! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Ne kelljen más ruháját viselni A szakmai kártérítési felelősség áthárítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések