Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ügyetlen ügyelet nem ügyetlen avagy ügyeleti ellátás és felelősség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ügyetlen ügyelet nem ügyetlen avagy ügyeleti ellátás és felelősség."— Előadás másolata:

1 Az ügyetlen ügyelet nem ügyetlen avagy ügyeleti ellátás és felelősség

2 Ügyetlen ügyelet-nem ügyetlen ügyelet • Ügyetlen • Mert nem az elvárható gondossággal jár el • Mert nem jól védekezik az ügyek ellen, a rossz dokumentáció és bíróságon felkészületlen tanú miatt • Nem ügyetlen • Számos felelősség típusban egyre több ügy nem csak klinikai szakmák ellen, hanem már ügyelet miatt is • Kevésbé a fekvő-beteg ellátóknál működő sürgősségi osztályok ellen, inkább az ügyeleti ellátás miatt • Egy ügyeleti cég, ha nem ügyetlen azt jelenti annyi megbízása van már, hogy találkozott elégedetlen ügyféllel, ez az ügyeleti ellátás 22-es csapdája.

3 Ügyelet és felelősség I • Etikai felelősség • Személyt érinti, 30/2007 EüM rendelt szerinti szakmai –etikai vétség esetén • Fegyelmi-munkajogi felelősség • Személyt érinti, Fegyelmi közalkalmazottaknál, máshol munkaszerződés, megbízási szerződés felmondása • Szabálysértési felelősség • Személyt érinti, ha működési engedélytől eltérő vagy engedély nélküli tevékenységért, ÁNTSZ • Finanszírozói felelősség • Szolgáltatót érinti Csak finanszírozottaknál, REP-ek szakmai protokollnak megfelelést vizsgálnak

4 Ügyelet és felelősség II • Működési felelősség • Szolgáltatót érinti, ÁNTSZ szakfelügyelő főorvos, minimumfeltételek, protokollok • Működtetési felelősség • Szolgáltatót érinti, Egészségbiztosítási felügyelet, megfelelő minőségű ellátás • Fogyasztójogi felelősség • Szolgáltatót érinti, fogyasztói szerződés, fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület

5 Ügyelet és felelősség III • Büntetőjogi felelősség • Személyt érinti, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, foglalkozási szabályszegés, közvetlen veszély, károsodás, kizárólagos ok-okozati összefüggésben • Polgári jogi felelősség • Szolgáltatót érinti, kártérítés, elvárható gondosság, kár és közöttük ok-okozati összefüggés

6 Fogyasztóvédelmi felelősség • Beteg-fogyasztó • Ügyeleti ellátást nyújtó - Egészségügyi Szolgáltató • Beteg és ellátást nyújtó közötti gyógyítás-szerződés, kivéve a sürgős szükség esetét ott szerződésen kívüli jogviszony • Szerződés tartalma: megbízás alapú fogyasztói szerződés • Vizsgálhatja fogyasztóvédelmi hatóság (bírság), békéltető testület (mulasztás kérdésében döntés, nyilvános határozat) inkább a jövő útja

7 Működtetési felelősség • Nem megfelelő minőség: szakmai és etikai szabályokkal ellentétes • Felügyelet - bíróság kicsiben, meghallgatások, helyszíni ellenőrzés, írásbeli igazoló jelentések, szakértő, határozat, bírság vagy megszüntetés • Nem megyünk ki, de jót mondunk, a betegnek érdemi kára nincs 200-500 ezer Ft bírság • Kimegyünk és rosszat mondunk, de a betegnek attól érdemi kára nem lesz 500-1.000 E Ft bírság • Nem megyünk ki és rosszat mondunk, de a betegnek attól érdemi kára nem lesz 1.000E-2000E Ft bírság • Kimegyünk és rosszat mondunk, attól a betegnek érdemi kára lesz 2.000-5.000. E Ft bírság • Nem megyünk ki és rosszat mondunk és a betegnek attól érdemi kára lesz 3.000-7.000E Ft bírság ( elvileg 10.000E Ft lehet) • Nem helyszíni ellátásnál a két kimegyünk eset a marasztalás alapja • Bírság mértéke az eset körülményeivel arányos

8 Büntetőjogi felelősség • Ellátó személyét érinti • Ártatlanság vélelme • Konkrét személytől, konkrét helyzetben • Kizárólagos ok-okozati összefüggés • Vádlott kezében az eljárás • Foglalkozási szabályok megszegése • Tájékoztatási hiányosság nem marasztalási alap • Tanúvallomás pótolhatja a dokumentációt • Szakértésnek érdemi szerep • Orvos: gyanúsított, vádlott, (elítélt) • Szankció: büntetés, mellékbüntetés • Szegényes bírói gyakorlat

9 Polgári jogi felelősség • Egészségügyi szolgáltató elleni eljárás • Vélelmezett felelősség- kimentési feladat • Adott helyzetben általában elvárható • Nem kizárt ok-okozati összefüggés • Felperes (beteg) kezében az eljárás • Elvárható gondosság • Tájékoztatási hiányosság eljárás alapja • irathiány szolgáltató terhe, vallomás nem pótolja • Szakértésnek másodlagos szerep • Orvos: tanú, beavatkozó • Szankció: kártérítés • Precedens rendszer értékű bírói gyakorlat

10 Ügyeletet érintő kártérítési típusügyek • Diagnosztikai tévedés • Gyógymódválasztási szabadság • Esély értékelés • Ok-okozati összefüggés • Dokumentációs hiányosság • Tájékoztatási hiányosság

11 Típus ügyek I. • Diagnosztikai tévedés • Minden szélszerű és szakszerű vizsgálatot (ami adott szituációban lehetséges, jövőben esetleg nem kizárt) el kell végezni. • A fentiek melletti vizsgálat esetén lehet tévedni • Ha nem történik fentiek szerinti vizsgálat nem is hozza magát tévedési helyzetbe az orvos • Gyógymódválasztási szabadság ( áljogosítvány) • Jó és jobb ellátási lehetőségek közül elvileg az orvos választ, ha nincs baj elég volt a jó választása • Választásáért az orvos utólag felelős, ha nem tudja a választás valós és alapos indokait igazolni önmagában, hogy nem a jobb ellátást választotta a jóval szemben felelőséget eredményez

12 Típus ügyek II • Esély értékelése • Szolgáltatónak kell igazolni, hogy nem lett volna nagyobb esély gyógyulásra, túlélésre • Az esély ténye a releváns, az esély mértéke a jogalapnál irreleváns • Nagyobb gyógyulási, túlélési esély és nem gyógyulás-túlélés nagyobb esélye • Esély mértéke az összegszerűségnél • Ok-okozati összefüggés • Nem a kezelés okán, hanem a kezelés során (az alatt azt közvetlenül követően) ami megalapozza • Rész-okozat egyenértékű a teljes okozattal, nincs részleges marasztalás

13 Dokumentációs hiányosság • Az ügyeleti ellátásról (különösen helyszíni) a betegnek mindig van elsődleges dokumentációja • Hiányzó vagy hiányos dokumentáció csak az ügyeleti ellátó terhe, nem tudja igazolni, hogy elvárható gondossággal járt el • Pontatlan, érthetetlen, ellentmondó, olvashatatlan dokumentáció is osztja a hiányos dokumentáció sorsát • Tanúvallomással a fenti hiányosságok nem pótolhatóak

14 Tájékoztatási hiányosság • Vélelem: nem volt illetve ha volt hiányos volt a tájékoztatás, ellenkezőjét a szolgáltatónak kell igazloni • Ügyeleti ellátás nem elsősorban invazív ellátás, így nem kötelező az írásbeli forma • Teljes körű tájékoztatás: tárgyilagos, valóságnak megfelelő, részletes, ami döntési helyzetbe hozza a beteget, kiterjed minden ismert, lehetséges és súlyos hatással járó következményre,százalékos előfordulás irreleváns • Tájékoztatás beteg állapotáról, alkalmazott kezelésről, annak kockázatairól, az elmaradás kockázatairól, kiemelten ügyeltnél a beutalásról (közvetlen, vagy későbbi közvetett formában), a kezelések, beutalások elmaradásának következményeiről, alternatív eljárásokról • Írásbeli tájékoztatás hiányában a kezelőorvos pontos, az akkori és az adott személynek adott tájékoztatásáról szóló vallomása igazolja a tájékoztatás tartalmát.

15 Marasztalási okok ügyeleti ellátás során • Nincs a betegnek károsodása a mulasztás önmagában nem eredményez kártérítési felelősséget (Felügyeletnél enyhébb) • Hívásra, ha indokolt lenne nem megy ki • Késedelmesen kerül sor az ellátásra • Nem megfelelő diagnózis állít fel, nem megfelelő kezelést alkalmaz • Beutalás (közvetlenül az ellátás után), Továbbutalás (közvetetten később bekövetkező állapotromlás esetén) elmaradása, késedelme, nem megfelelő helyre utalás • Tájékoztatási hiba a típusügynél írtak szerint • „Panasz esetén” konkrétum nélkül,bírói gyakorlat nem fogadja el. Konkrétum írásban vagy szóban

16 79/2009 BH – az ügyeleti felelősség nevesített szupertágítása? • Az elvárható gondosságot az ügyeletes orvos és mentő személyzete akkor tanúsítja, ha mindaddig, amíg esély van a túlélésre, addig minden megtesz annak biztosítására. • Az ügyeleti ellátás is annyi perrel rendelkezik, hogy már van nevesített BH-ja (szülészet, sebészet mellett) • Konkrétan az életmentéstől való elvárhatóság • Általánosságban nem csak életmentésnél az ügyeleti elvárhatóság alapja: mindent megtenni mindaddig amíg lehet túlélésért, gyógyulásért, károsodás elkerüléséért • Ha ügyeltre igaz más szakterületre is kiterjeszthető a fenti elvárhatóság

17 Kártérítési összeg • Ha a felelősség jogalapja (mulasztás ténye) tisztázott „csak” egy sima kárügyről beszélünk, nincs a továbbiakban jelentősége, hogy egészségügyi szolgáltatás miatt történt • Nem vagyoni és vagyoni kártérítés • A kártérítésből a biztosító fizeti a limit összeget a többit a szolgáltató, ha finanszírozott a végrehajtás egyszerű • Kártérítés csak az okozott kárhoz igazodik a mulasztások száma irreleváns, ha van mulasztás, de azzal összefüggésben nincs kár felelősség sincs

18 Nem vagyoni kártérítés • A károsodás miatti életminőség, életvitel megváltozása miatt ítélik pénzben (fokozatosan emelkedő milliók) • Haláleset, illetve egészségkárosodás esetén is jár • Közeli hozzátartozók is igényelhetik • Az egészségkárosodás súlyosságával, illetve a halott életkorával valamint a hozzátartozókkal együtt töltött idővel arányos az összeg. • Egy személynek megítélt határok: halálesetnél 500.E-8 millió, károsodásnál 200 E-18millió

19 Vagyoni kártérítés • A tényleges kiadásokat, elmaradt jövedelmet érinti • Nincs szükség számlákra elég az igazolása • Halálesetnél. Temetési költség, tartást pótló járadék • Károsodásnál: pl. jövedelemveszteség, gondozási díj, háztartási kisegítés, közlekedési többletköltség, rezsi többletköltség, rehabilitációs költség, kulturális többletköltség, feljavított élelmezés, autó, ház (medence?) stb. • Múltra nézve egy-összegben, jövőre járadék • Járadék állandóan emelhető, örök kapcsolat szolgáltató és beteg, hozzátartozók között

20 Közreműködés – Áthárítás I. • Kártérítést a betegnek az ügyeletet működtető szolgáltató fizet. • Az ügyeleti feladatot ellátók munkaviszonyban vagy közreműködők (szabadfoglalkozásúak, önkéntesek) • Nem megfelelő szolgáltatás miatt kifizetett összeg áthárítható • Munkajogi áthárítás: gondatlan esetben átlagkereset 0,5 havi, 1,5 havi, max. 6 havi szerződéstől függően, szándékos esetben teljes

21 Közreműködés - Áthárítás II. • Közreműködőre áthárítható: • ÁNTSZ által kiszabott bírság, vagy működés korlátozás miatti károsodás • Felügyelet által kiszabott bírság • Fogyasztóvédelmi eljárásban kiszabott bírság • Kártérítés • Áthárítás folyamata • Beavatkozóként történő perbe hívás saját biztosítóval • Eljárás befejezése után megtérítési eljárás közreműködő és szolgáltató között • Közreműködőre teljes áthárítási lehetőség, korlátot a működési forma szabhat

22 Felelősségbiztosítás • Szolgáltatókra hátrányos feltételekkel (sok kizárás, alacsony limit magas önrész, sok visszakövetelési jog,rövid időbeli hatály) a beteg részére a limitig térít. • Közreműködő biztosítása megtérítési eljárásban nem biztos: biztosítási esemény fogalomban károsult, kizárások között nevesített közreműködés, működési engedély hiánya vagy attól eltérés visszakövetelési jog esete,

23 Hát lehet így ügyelni? • A kártérítési, szakmai felelősség olyan széles, hogy inkább feladattá válik a felelősség kezelése, mint annak hiányának igazolása • 79/2009 BH-ra tekintettel mindenkit azonnal szakellátásra utalni • Belső protokollok alkotása a kezelési és beutalási gyakorlatról, amire kezeléskor és felelősségre- vonási eljáráskor is hivatkozni kell • Beteget minden alkalommal felhívni, hogy elsődlegesen milyen panaszok esetén hova forduljon, akár formanyomtatványszerűen is, • Pontos, olvasható, egyértelmű, hiánytalan dokumentáció • Külső protokollok, amelyek nincsenek, melyik Szakmai Kollégium? • Tájékoztatás tartalmára ha szükséges, akár a bíróság előtt is mindig pontosan emlékezni kell • Jövőben hatékonyan változó felelősségbiztosítás • Tárgyalásokra történő felkészülés, jogi képviselet • A szakma szabályai és a gyakorlati tapasztalt alapján gyógyítani és bízni abban, hogy nem indul eljárás, ez sajnos egyre inkább naivitás

24 Az ügyetlenségért ügyesen ügyeljenek és ügyükként ügyeljenek az ügyeletre Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az ügyetlen ügyelet nem ügyetlen avagy ügyeleti ellátás és felelősség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések