Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Polgári jog Biztosítási szerződés PTK XLV. fejezet a biztosítás 1. Közös szabályok 2. Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás 3. Életbiztosítás 4. Balesetbiztosítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Polgári jog Biztosítási szerződés PTK XLV. fejezet a biztosítás 1. Közös szabályok 2. Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás 3. Életbiztosítás 4. Balesetbiztosítás."— Előadás másolata:

1 1 Polgári jog Biztosítási szerződés PTK XLV. fejezet a biztosítás 1. Közös szabályok 2. Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás 3. Életbiztosítás 4. Balesetbiztosítás 5. Vegyes rendelkezések BIT 2003. é vi LX. tv.

2 2 Polgári jog Biztosítási szerződés alanyai:  biztosító – több esetén együttbiztosítás  szerződő: biztosítási szerződést köti, az ügy ura  biztosított: biztosítási érdek hordozója  kedvezményezett: csak jogosultságokat élvez  károsult: felelősségbiztosításban a kárt szenvedett fél  egyéb résztvevők: biztosításközvetítők

3 3 Polgári jog Biztosítási szerződés létrehozása:  „ feltételes ” jogviszony: szerződő fél tesz ajánlatot  írásban  hallgatólagosan is létrehozható: szerződő ajánlatára 15 napon belül biztosító nem válaszol – szerződés az ajánlat szerint jön létre  kötelező szerződési elemek meghatározása jogszabály által  tipikus általános szerződési feltételek (ÁSZF ) alkalmazása

4 4 Polgári jog Biztosítási szerződés tartalma: 1. Biztosító:  kockázatviselés, biztosítási összeg fizetése  biztosítási esemény: károsító esemény mely a biztosító kockázatviselését átfordítja fizetési kötelezettséggé – all risk – a szerződési feltételek rögzítik  kockázatszűkítés: kizárások, mentesülések, önrészesedés, kártérítési limit  tájékoztatási kötelezettség: ügyféltájékoztató tartalma jogszabályban rögzített

5 5 Polgári jog Biztosítási szerződés tartalma: 2. Szerződő:  díjfizetés  díj meg nem fizetéséig a megkötött biztosítási szerződés hatálya nem áll be  díjfizetési késedelem kötelemszüntető – 30. napon megszűnik a szerződés  közlési, változás bejelentési és tájékoztatási kötelezettség szerződés és káresemény körülményeiről – szerződést szüntető és mentesülést eredményező kötelezettség Szerződés kötelező tartalmi elemeit jogszabály írja elő - BIT

6 6 Polgári jog Biztosítási szerződés típusai: 1. Vagyonbiztosítás:  vagyontárgy megóvásában érdekelt fél köthet (tulajdonos, bérlő) biztosítási érdek  biztosított mentesítése vagyoni károktól  túlbiztosítás: biztosítási összeg meghaladja a biztosítási érdeket tilos, a szerződés biztosítási összegre semmis  alulbiztosítás: biztosítási összeg alacsonyabb a biztosítási érdeknél e két összeg arányában fizeti a biztosító a kárt  törvényi engedmény joga: a biztosító a kárt megtérítette, annak megfizetését követelheti a kárért felelős személytől

7 7 Polgári jog Biztosítási szerződés típusai: 2. Felelősségbiztosítás:  biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős  kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés speciális szabályait a 2009: LXII. tv. tartalmazza  hárompólusú jogviszony: biztosított-károsult-biztosító  károsultnak fizet a biztosító, de a károsult igényét közvetlenül a biztosítóval szemben nem érvényesítheti

8 8 Polgári jog Biztosítási szerződés típusai: 3. Életbiztosítás:  biztosított életével, valamely eseményével kapcsolatos kockázat átvállalása  kedvezményezett: biztosított halálakor biztosító neki teljesít 4. Baleset- és betegségbiztosítás:  Biztosított halálát, állandó rokkantságát, ideiglenes munkaképtelenséget előidéző biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő külső behatás (baleset) kockázatának átvállalása  károsultnak fizet a biztosító, de a károsult igényét közvetlenül a biztosítóval szemben nem érvényesítheti

9 9 Polgári jog Ajándékozási szerződés  egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles  Ingatlan ajándékozásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.  teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizony í tja, hogy az ajánlattétel, illetőleg a szerződés megkötése után körülményeiben, különösen a megajándékozotthoz való viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle többé el nem várható. (clausula rebus sic stantibus)  Az ajándékozó a megajándékozott tulajdonszerzésének, továbbá az ajándék tárgyának lényeges fogyatékosságáért vagy az ajándékozás során abban beálló kárért csak akkor felel, ha a megajándékozott bizony í tja, hogy az ajándékozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el  Ajándékozó meglévő ajándékot visszakövetelheti létfenntartása érdekében, ha a megajándékozott létfennttartását nem veszélyezteti


Letölteni ppt "1 Polgári jog Biztosítási szerződés PTK XLV. fejezet a biztosítás 1. Közös szabályok 2. Vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás 3. Életbiztosítás 4. Balesetbiztosítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések