Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztosítási alapismeretek „Ha házat építesz magadnak, egy dologra ne sajnáld az idődet, a megfelelő alapozásra.” (I. E. Babel)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztosítási alapismeretek „Ha házat építesz magadnak, egy dologra ne sajnáld az idődet, a megfelelő alapozásra.” (I. E. Babel)"— Előadás másolata:

1 Biztosítási alapismeretek „Ha házat építesz magadnak, egy dologra ne sajnáld az idődet, a megfelelő alapozásra.” (I. E. Babel)

2 A biztosítás fejlődésének állomásai  Első írásos nyomok a római birodalomból (temetkezési pénztárak)  Kárfelosztó módszer (karaván, tengeri hajózás)  Előre tartalékol a közösség (céhek pénztárai az özvegyeknek)  Mai modern biztosítók XVI. sz. Anglia (díjkalkuláció bevezetése, valószínűség számítás szerint)

3 A biztosítás fejlődésének állomásai  Indexálás bevezetése (pénzromlás miatt)  Újabb kockázatok vállalása (rettegett betegségek kockázata)  Befektetéssel kombinált biztosítások (unit-linked)  Hitelekkel kombinált biztosítások

4 Biztosítások Magyarországon  Magyarország XIV. sz. (1581-ből a felsőnagybányai bányatársláda)  1831 Trieszti Általános Biztosító Társaság (Assicurazioni Generali)  1843 Jégverés Elleni Kölcsönös Biztosító Magyar Egyesület (az első magyar alapítású társaság)

5 Biztosítások Magyarországon  1919 BIOSZ (Biztosító Intézetek Országos Szövetsége, 63 társaság csatlakozásával 1948-ig működött.  1986 a biztosítási monopólium megszűnt  1990 külföldi társaságok megjelenése

6 A biztosítások csoportosítása  Élet  Nem élet  Személybiztosítások  Vagyonbiztosítások  Összegbiztosítások  Kárbiztosítások  Önkéntes  Kötelező Tárgy szerint Szükséglet szerint Tárgy szerint Szándék szerint

7 A biztosítással kapcsolatos fogalmak  Veszély  Személyi ( Baleset, betegség, rokkantság, halál, stb.)  Társadalmi ( Bűncselekmény, gondatlanság, háború, stb.)  Gazdasági ( Csőd, hibás döntés, infláció, stb.)  Természeti ( Tűz, villám, jégverés, földrengés, stb.)  Technikai ( Műszaki meghibásodás, közlekedési baleset, környezetszennyezés, stb.)  Kockázat  Káresemény bekövetkezésének valószínűsége  Nagy számok törvénye

8 A biztosítással kapcsolatos fogalmak  Veszélyközösség  Azonos neműség elve (homogenitás)  Várható kár nagysága hasonló vagy azonos elve  Nagyságrendiség elve (kellően nagynak kell lennie)

9 A biztosítással kapcsolatos fogalmak  Kár  Kármegelőzés (prevenció)  Kárenyhítés (kárcsökkentés)  Kárkiegyenlítés  Regressz – visszakövetelési jog

10 A biztosítással kapcsolatos fogalmak AA biztosítások tárgya AA biztosítási események AA biztosítási összeg AA biztosítás díja AA biztosítás értékkövetése AAlapbiztosítások KKiegészítő biztosítások

11 Biztosítással kapcsolatos fogalmak  Kockázat-elbírálás  Hatályba lépés, a kockázatviselés kezdete  Respiró – türelmi idő  Reaktiválás - újra érvénybe helyezés  Szektoralítás elve  Közlési – és változás bejelentési kötelezettség  Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

12 Biztosítással kapcsolatos fogalmak AA biztosíthatóság feltételei EEgyértelműség VVéletlenszerűség FFüggetlenség BBizonytalanság KKalkulálhatóság JJövőbeliség

13 A biztosítás jogi alapjai  Polgári Törvénykönyv  Biztosítási törvény  Ajánlat tétel  Önkéntesség elve  Egyenjogúság elve  Egyoldalú kogencia elve  Írásbeliség elve  Díj oszthatatlanság elve  A szerződés módosítás lehetőségei

14 A biztosítási szerződés megszűnése  Felek megállapodása  Rendes felmondás  Lejárat  Biztosítási esemény bekövetkezése  Biztosított halála

15 A biztosítási szerződés megszűnése  Biztosítási érdek megszűnése (érdekmúlás)  Lehetetlenülés  Díj-nemfizetés  Rendkívüli felmondás  Visszavásárlás

16 Amikor nem fizet a biztosító  Kizárások  Mentesülések

17 A biztosítási szerződés megkötésének folyamata  Tájékoztatás  Igényfelmérés  Ajánlat  Ajánlat átvétele (első díj átvétele)  Kockázat-elbírálás (15 nap)

18 A biztosítási szerződés megkötésének folyamata  Biztosító javaslata a szerződés módosítására – ha szükséges  Kötvénykibocsátás – Elutasítás  A biztosító hallgatása – a szerződés létrejön

19 A biztosítási szerződésben szereplő felek  Biztosító  Szerződő  Biztosított  Kedvezményezett  Szolgáltatásra jogosult (engedményes)

20 Életbiztosítások - személybiztosítások  Eléréses  Kockázati  Vegyes  Terme fix  Járadék  Nyugdíj  Baleset és rokkantság  Betegség  Unit-linked

21 Az életbiztosítások díja és szolgáltatása  Biztosítási díj  Kockázati díjrész  Vállalkozói díjrész  Díjtartalék  Nyereségrészesedés  Biztosítási összeg

22 Életbiztosítások maradékjogai  Kötvénykölcsön  Díjmentes leszállítás  Visszavásárlás

23 Vagyonbiztosítással kapcsolatos fogalmak  Biztosító  Szerződő  Biztosított  Kedvezményezett  Engedményes

24 Vagyonbiztosítással kapcsolatos fogalmak  Értékformák  valóságos érték = új érték – avulás + értéknövekedés  új érték  piaci érték  előszereteti érték  káridőponti érték

25 Vagyonbiztosítással kapcsolatos fogalmak  Érdekmúlás  Lehetetlenülés  Kártérítési limit  Önrészesedés  Felülbiztosítás  Alulbiztosítás

26 Alulbiztosítottság (Pro ráta - arányos kártérítés) Alulbiztosítási arány = = 0,67 Biztosítási összeg (20.000.000 Ft) Újraépítési érték (30.000.000 Ft) Alulbiztosítás: A káridőponti újérték alacsonyabb mint a káridőpontjában érvényes biztosítási összeg Alulbiztosítás: A káridőponti újérték alacsonyabb mint a káridőpontjában érvényes biztosítási összeg Kártérítés = helyreállítási költség (3.000.000 Ft) X alulbiztosítási arány 67% = 2.010.000 Ft 26

27 Felelősségbiztosítás  Sajátos vagyonbiztosítás  Alanyai  Biztosító  Biztosított  Károsult  Szolgáltatása

28 Bankbiztosítás  Hitelekhez köthető biztosítások  Kártyákhoz köthető biztosítások  Egyéb banki termékhez köthető biztosítások (folyószámla)

29 Társadalombiztosítás  Nyugdíjbiztosítás  Egészségbiztosítás

30 Biztosítások díjfizetése  Fizetés módja  Átutalás, csekk, csoportos beszedés, bankkártya  Időszak  Éves, féléves, negyedéves, havi

31 Adó, illeték szabályok  Adókedvezmény 2010-től nincs a  biztosításokra  Adó,- és illetékmentes a biztosítási  szolgáltatás  Kamatadó szabályai 

32 A prezentáció elkészítésében részt vettek  Csécs Éva  Durcsán Viktória  Dr. Lakatos Judit  Kovács Sándor  Mátraházi Zoltán


Letölteni ppt "Biztosítási alapismeretek „Ha házat építesz magadnak, egy dologra ne sajnáld az idődet, a megfelelő alapozásra.” (I. E. Babel)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések