Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajog és társadalombiztosítás II. Dr. Menyhárt Szabolcs Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszék Budapest, 2004. február 14. 10.-16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajog és társadalombiztosítás II. Dr. Menyhárt Szabolcs Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszék Budapest, 2004. február 14. 10.-16."— Előadás másolata:

1 Munkajog és társadalombiztosítás II. Dr. Menyhárt Szabolcs Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszék Budapest, 2004. február 14. 10.-16. óra

2 Társadalombiztosítási jog  történeti áttekintés  a társadalombiztosítási rendszer szerkezeti felépítése  TB általános rész  egészségbiztosítás  nyugdíjbiztosítás  magánnyugdíj

3 T(B)örténeti áttekintés  csírái megjelennek a római „collegiumok” intézményében  a középkorban a „bányatársládák” rendelkeznek TB jelleggel  az áttörés a XIX. században következik be a gazd.-szoc.-kult. jogok elismerésével  a XX. század szociális alkotmányai kodifikálják (Weimari Alkotmány)  a II. Vh. után nemzetközivé válnak  XXI. század európaizálódás???...

4 A társadalombiztosítási rendszer szerkezeti felépítése  Európai modell:  Magyar modell: TB Egészség biztosítás Baleset biztosítás Nyugdíj biztosítás TB Egészség biztosítás Nyugdíj biztosítás Magán nyugdíj

5 A TB általános része  jogforrási rendszer  a TB alanyai  TB szervek  biztosítottak  a fedezeti rendszere  a járulékbeszedő szerv és eljárása

6 A TB általános része: a jogforrási rendszer  A Magyar Köztársaság Alkotmánya: 1949. évi XX. törvény,  törvények:  1997. évi LXXX. törvény  1997. évi LXXXI. törvény  1997. évi LXXXII. törvény  1997. évi LXXXIII. törvény  1990. évi XCI. törvény  kormányrendeletek  195/1997. (XI.5.) Korm. Rend.  168/1997. (XI.6.) Korm. Rend.  217/1997. (XII.1.) Korm. Rend.

7 A TB általános része: a TB alanyai  foglalkoztató: jogi és természetes személy, jogi szem. nélküli társ., aki biztosítottat foglalkoztat, illetve olyan ellátást folyósít, ami megalapozza a biztosítási kötelezettséget.  foglalkozatott: aki nem minősül egyéni, vagy társas vállalkozónak és foglalkoztatója biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja  magánnyugdíj pénztár tagja: a tagságra kötelezett pályakezdő és az önkéntesen csatlakozó személy.

8 A TB általános része: TB szervek  Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság  Megyei, Főv-i Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság  ezek kirendeltségei  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság  OEP – Országos Egészségbiztosítási Pénztár  Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak  Vasutas TB Igazgatóság  Országos Orvosszakértő intézet  QUASI: a 100 főnél több biztosítottat foglalkozató szervek kötelesek kifizetőhelyet létesíteni, illetve fenntartani.

9 A TB általános része: biztosítottak  munkaviszonyban, illetve közszolgálati viszonyban foglalkoztatottak (tejes és részmunkaidős foglalkoztatottság)  szövetkezet tagja, ha munkaviszonnyal rendelekzik  szerződéses tanuló szakképzésben részesül  keresetpótló munkanélküli ellátásban részesül  egyéni és társas vállalkozó  Nem terjed ki a biztosítás:  diplomáciai képvieslők és személyzetük  külföldi munkáltató által MO-n foglalkoztatott külföldi  külföldi vegyes vállalat külföldi munkavállalója

10 A TB általános része: a fedezeti rendszer I.  elkülönített áll. pénzalapok  ebből befolyt összeg  járulékok  megtérítésből befolyt összeg  foglalkozató táppénz hozzájárulása 1/3-ad rész.  egészségügyi hozzájárulás

11 A TB általános része: a fedezeti rendszer II. – Járulékok  Munkavállaló :  EÜ: 4%  NY: 8,5%  Munkavállaló (magánnyugdíj-pénztári tag)  EÜ: 4%  Ny: 0,5%  MNY: 8%  Munkáltató (TB járulék):  EÜ: 11%  NY. 18%

12 A TB általános része: a járulékbeszedő szerv és eljárása  APEH: járulékokat adminisztráló szerv:  járulék bevallása, megfizetése, bejelentése, változtatása, ellenőrzése, teljesítés, stb....  Eljárás:  késedelmi pótlék  önellenőrzési pótlék  adóbírság  mulasztási bírság

13 Egészségbiztosítás:  EÜ ellátások rendszere A.egészségügyi szolgáltatás B.pénzbeli ellátások C.baleset ellátások

14 Egészségbiztosítás: A. egészségügyi szolgáltatás  egészségügyi szolgáltatás  betegséget megelőző eü. szolgáltatások  gyógykezelés  háziorvosi ellátás,  fogászat  szakellátás  kórházi ellátás  egyéb eü. szolgáltatások  betegszállítás  szülészeti ellátás

15 Egészségbiztosítás: B. pénzbeli ellátások  terhességi-gyermekágyi segély  gyermekgondozási díj (GYED)  táppénz

16 Egészségbiztosítás: C. baleseti ellátások  baleseti egészségügyi szolgáltatás  baleseti táppénz  baleseti járadék

17 Nyugdíjbiztosítás  sajátjogú ellátások:  öregségi nyugdíj  rokkantsági nyugdíj  baleseti rokkantsági nyugdíj  hozzátartozói ellátások:  özvegyi nyugdíj  szülői nyugdíj  árvaellátás  baleseti hozzátartozói ellátások

18 Magánnyugdíj  a nyugdíjreform terméke  idegen test az állami TB-ben  önkormányzatiság  tagsági jogviszony  öngondoskodási elv érvényesülése  szabad pénztárválasztás


Letölteni ppt "Munkajog és társadalombiztosítás II. Dr. Menyhárt Szabolcs Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi Tanszék Budapest, 2004. február 14. 10.-16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések