Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. évi Társadalombiztosítási jogszabály változások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. évi Társadalombiztosítási jogszabály változások."— Előadás másolata:

1 2014. évi Társadalombiztosítási jogszabály változások

2  A Tb ellátás jogosultságot a saját egyéni befizetések teremtik meg.  A munkáltatói járulék nem más, mint a szolidaritási elven alapuló hozzájárulás az ellátó rendszer működtetéséhez.  A felosztó-kirovó rendszer olyan része, amely tb. Jogosultságot nem hoz létre

3 A járulék mértékek nem változtak:  Nyugdíjbiztosítási járulék 10 %  Biztosított által fizetendő egészségbiztosítási – és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5%  Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 %  Természetbeli egészségbiztosítási járulék 4 %  Munkaerő-piaci járulék 1,5 %  A foglalkoztató és egyéni vállalkozó által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék 13 %

4  Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 6.660 ft - ról, 6.810 ft - ra változik.  Ez által a napi összeg 227 ft- ra emelkedett.

5 Tbj. Hatályos jogszabálya szerint a kieg. tev. Vállalkozónak nem kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, ha  keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül  fogvatartott  ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként fennálló kamarai tagság szünetel  egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel.

6 Az elfogadott tv. Kibővítette a egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség mentességre okot adók körét.  Állat-egészségügyi szolgáltató tev. Szünetel  Ügyvédi tevékenysége szünetel  Foglalkoztatás a munkaviszonyban vagy egyidejűleg fennálló több munkaviszonyban eléri a heti 36 órát. Az ügyvédekre vonatkozóan 1998.évi XI.Tv. pontosításaként Került be a tevékenység szüneteltetése. Ez alapozza meg a biztosítás szüneteltetését.

7 Art. Szabályainak változása, magánszemély esetében ( NAV a kötelezettséget hivatalból törli :  A magánszemély külföldi tartozódásának esetén amennyiben nem minősül belföldinek.  A magánszemély elhalálozott. A belföldi illetőség megszűnése a Magyarországi lakcímtörlésével lehetséges. A NAV saját nyilvántartásában ezt rögzíti.

8 A Tbj.8 §-a pontosít és kiegészíti a biztosítási jogviszony szüneteltetésének eseteit. A Tbj.8 § a) pontja főszabály szerint a fizetés nélküli szabadságot jelöli meg, ezen belül kivételeket rögzít ( ennek a körét bővítette a jogszabály)  Önkéntes katonai szolgálat teljesítésének ideje

9 A Tbj. 8 § további pontjai az alábbiakban változott:  Az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenysége szünetel  Az ügyvédi tevékenység szünetel  A tanulószerződés szünetel

10 A Tbj. 11 §-a:  Nem terjed ki a biztosítás azon felsőoktatási hallgatóra, akik szakmai gyakorlatukat, gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés alapján végzik.( járulék és szoc.ho fizetési kötelezettség nincs.)  Tbj. 11§ b) pontja a Mo-n. be nem jegyzet külföldi külföldi munkáltató által Mo. területén foglalkoztatott, harmadik állam állampolgárságú munkavállaló munkavégzése  kiküldetése  kirendelése  Munkaerő-kölcsönzése esetén. Kritérium, hogy a jogcím alatti munkavégzés a 2 évet nem haladhatja meg.

11 Új jogszabályhely Tbj.11/A §.: Az előzőekben említett munkavállaló csak abban az estben mentesülne a bizt. köt. és a járulékfizetési kötelezettség alól, ha foglalkoztatás megkezdését követően olyan nem látható esemény következik be, ami alapján:  A mo-i munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan 2 évnél hosszabb lesz.  A mo-i munkavégzés kezdetét követően legalább 1 év után következik be, továbbá ezt a munkavállaló bejelnti 8 napon belül a NAV-nak

12 Jogszabályi hely: Tbj. 24/A Alanya: Biztosított és a - családi kedvezményt megosztással érvényesítő – biztosított házastársa, élettársa. Mi az alapja?: Az Szja. Törvényben rögzített Családi kedvezményre vonatkozó jogszabályhely. Mit lehet csökkenteni? A biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék együttes összegét.

13 A családi járulékkedvezmény feltételrendszere: A biztosítottat megillető családi kedvezmény összegéből  Biztosított  Biztosított és/ vagy a megosztással érvényesítő biztosított házastársa, élettársa által együttesen ténylegesen érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg16 %- a. Nem lehet több a biztosított tényleges egyéni járulékainak összegétől.

14 A családi járulékkedvezmény feltételrendszere:  A kedvezményt döntésük szerint az érintett személyek együtt is, de csak egyszeresen érvényesíthetik.  A családi kedvezmény együttes igénybevételéről nyilatkozatot kell tenni (adóbevallásban, munkáltatói adómegállapitásban).  A családi járulékkedvezmény összegét a biztosítottnak fel kell tüntetnie adóbevallásban, munkáltatói adómegállapitásban.

15 Egyéni vállalkozó és társas vállalkozók esetében a családi járulékkedvezményt csak a ténylegesen elszámolt kivéteket és jövedelmeket terhelő egyéni járulékok figyelembe vételével lehet érvényesíteni! A biztosított mg.-i őstermelő által érvényesíthető családi járulékkedvezmény összegét saját maga állapítja meg a tevékenységből származó jöv. alapján. A családi járulékkedvezmény nem érinti a biztosított ellátásra való jogosultságát.

16 Egyéni járulékok csökkentése prioritás szerint: 1. Biztosítottat terhelő természetbeli egészségbiztosítási járulék 2. Biztosítottat terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3. Biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék

17 Adóalap: 1. A munkaszerződésben meghatározott alapbér 2. Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony esetén a szerződésben meghatározott díjazás. 3. A külföldi kiküldetés esetén az alapbér: Az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetést megelőző egy évben ténylegesen elszámolt/kifizetett munkabér (statisztikai elszámolások szerinti törzsbér) havi átlagos összege. Ennek hiányában a tárgyhavi alapbér. A Tv. Továbbá rendelkezik a bizt. Jogviszony megszűnését követő adófizetési kötelezettségről. ( A jogviszony megszűnésének napjára)

18 Változás egyszerűsített vállalkozói adózók esetében:  A vállalkozó egyszerűsített vállalkozó adóalanyisága év közben megszűnik a Tb ellátások magasabb szintű érvényesítése nyilatkozat alapján arányosan lehetséges.  Többes jogviszonyban álló EVÁ-s a szoc. ho. Adó alapja az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 %-a akkor, ha • Legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll • Közép vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanul, • Tagként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályának hatálya alá tartozik, azaz társas vállalkozóként legalább a minimálbér 112,5 %-a után kell a szoc.ho-t megfizetnie.

19 Szociális hozzájárulási adókedvezmények módosítása:  A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény 2013.december 31-ét követően hatályon kívül helyezik.  Start Plusz, Start Extra vagy Start Bónusz adókedvezmények 2013. december 31-ét követően nem érvényesíthetőek, hatályon kívül helyezik.  Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás kedvezményének igénybevétele:  Tv. Feltételeknek megfelelően átlagos statisztikai állományú létszámát növeli és a kedvezményes időszakban legalább nem csökkenti  A kedvezménnyel érintett munkavállaló lakhelye,legalább 6 hónapja, valamint a tényleges munkavégzés helye a szabad vállalkozási zónában található.

20 Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!


Letölteni ppt "2014. évi Társadalombiztosítási jogszabály változások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések