Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

8. Tétel Vállalkozásában lehetősége nyílik alkalmanként foglalkoztatni még egy fodrászt. Határozza meg, hogy mely foglalkoztatási forma keretén belül.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "8. Tétel Vállalkozásában lehetősége nyílik alkalmanként foglalkoztatni még egy fodrászt. Határozza meg, hogy mely foglalkoztatási forma keretén belül."— Előadás másolata:

1 8. Tétel Vállalkozásában lehetősége nyílik alkalmanként foglalkoztatni még egy fodrászt. Határozza meg, hogy mely foglalkoztatási forma keretén belül tudja ezt a legköltséghatékonyabban megvalósítani! Mutassa be a mellékelt nyomtatványok főbb tartalmi elemeit, szerepét!   Információtartalom vázlata   Egyszerűsített foglalkoztatás Bejelentése és szabályai Egyszerűsített munkaszerződés

2 Egyszerűsített foglalkoztatás
Egyszerűsített foglalkoztatás keretei között létesíthető munkaviszony: mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára.

3 A munkavállalók létszáma
Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg: a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,   egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,   hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,   húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

4 Idény-, és alkalmi munka éves maximuma
Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg.

5 Egyéb alkalmi munka létesítése
Feltétele, hogy a munkáltató a munkavállalót: legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül pedig legfeljebb 15 naptári napig, illetve egy naptári évben legfeljebb 90 naptári napig foglalkoztatja. Ebben az esetben a foglalkoztatás határozott időtartamra szólhat.

6 Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése
elektronikus úton, kormányzati ügyfélkapu segítségével telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség!

7 Nyomtatványok elektronikus úton történő bejelentéshez
Számítógépen ki kell tölteni a 12T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. A bejelentett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére is a 12T1042E jelű adatlap szolgál. Az adatlap kizárólag a NAV honlapjáról – – tölthető le, kereskedelmi forgalomban nem kapható.!

8 Telefonon történő bejelentés
központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával. A telefonon keresztül történő bejelentés a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon teljesíthető.

9 Bejelentéskor kért adatok
a munkáltató adószáma, a munkavállaló adóazonosító jele és TAJ száma, az egyszerűsített foglalkoztatás jellege (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka vagy alkalmi munka), a munkaviszony napjainak száma,

10 Bejelentés módosításának módja
az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül,vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt.

11 Egyszerűsített foglalkoztatás során létrejövő munkaviszony létrejöhet:
Elektronikus úton történő bejelentéssel a felek szóbeli megállapodása alapján, Nem elektronikus úton történő bejelentéssel A szerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni.

12 A munka díjazása Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.

13 Munkáltató Munkavállaló neve, megnevezése: székhelye, lakóhelye:
Adószáma: Munkavállaló neve, születési családi és utóneve(i): születési helye, ideje: anyja születési családi és utóneve(i): lakóhelye: TAJ-száma: adóazonosító jele: Egyszerűsített munka jellege: Alkalmi munka: Mezőgazdasági idénymunka: Turisztikai idénymunka: Munkakör: ………………………………………… Munkaviszony kezdete: …….év ………………hó ….. nap Munkaviszony megszűnésének napja: Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként): ….; ....; ….; ....; …. Rendes munkaidő: ….. óra/nap Személyi alapbér (bruttó): ……………… Ft/hó vagy ……………….Ft/nap, összesen: ………………. Ft a munkaviszony teljes idejére Munkavégzési hely: Kelt: …………………………., …………év ……………………hó …….nap ………………………………. munkáltató ……………………………. munkavállaló

14 Mikor nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatás?
Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn. Abban az esetben, ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa.

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "8. Tétel Vállalkozásában lehetősége nyílik alkalmanként foglalkoztatni még egy fodrászt. Határozza meg, hogy mely foglalkoztatási forma keretén belül."

Hasonló előadás


Google Hirdetések