Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Szombathely,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Szombathely,"— Előadás másolata:

1 Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Szombathely, 2011. 09. 14.
Törökné Dr. Mánik Judit

2 Jogszabályváltozások Átirányítás, kiküldetés, kirendelés
Tartalom Jogszabályváltozások Átirányítás, kiküldetés, kirendelés

3 A munka törvénykönyvének módosítása
Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény A munka törvénykönyvének módosítása Hatályba lépés: július 27. Üzemi tanáccsal, szakszervezetekkel kapcsolatos módosítás: Tájékoztatási kötelezettség a kölcsönzöttek számáról Kollektív szerződés elektronikus bejelentésének kötelezettsége Üzemi tanácsot és az üzemi megbízottat 5 évre kell választani Próbaidő szabályainak módosítása: Kollektív szerződés 6 hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthat [ 3

4 A munka törvénykönyvének módosítása
Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény A munka törvénykönyvének módosítása 36 órás teljes munkaidőre vonatkozó speciális szabályok: Legfeljebb 1 évre, legfeljebb 44 órára emelhető a heti munkaidő, figyelembe véve a rövidebb teljes munkaidő mértékét és időtartamára számított munkaidő különbözetet Legkésőbb a rövidebb teljes munkaidő lejártát követő 3 hónapon belül köthető ilyen megállapodás Felmondási tilalom Jogellenes 40 órán túli foglalkoztatás esetén átalány-kártérítés fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót 4

5 A munka törvénykönyvének módosítása
Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény A munka törvénykönyvének módosítása Szabadságra vonatkozó szabályok megváltozása: A gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára jár szabadság. A szabadság pénzben való megváltásának lehetősége. A munkavállaló távolléte esetén, ha a 183 napot meghaladja, a szabadságot 183 napon belül kell kiadni. Meghatározott feltételek fennállása esetén a szabadság kettőnél több részletben is kiadható (DE! 14 nap egybefüggő szabadságot biztosítani kell!) 5

6 A munka törvénykönyvének módosítása
Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény A munka törvénykönyvének módosítása A gyermek gondozása, ápolása céljából kapott fizetés nélküli szabadság megszakítása: A munkáltató 30 illetve 60 napon belül köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni Rendkívül munkavégzés ellenértékére vonatkozó szabályok módosítása: A munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként – pótlék helyett – szabadidő jár. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok változása Indoklási kötelezettség előírása rendes felmondás esetén, a nő terhessége megállapításától a szülési szabadság végéig. 6

7 A munka törvénykönyvének módosítása
Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény A munka törvénykönyvének módosítása A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó rendelkezések módosítása: Ideiglenesség, mint a munkaerő-kölcsönzés fogalmi eleme Új fogalmak bevezetése Munkaerő-kölcsönző az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás is lehet A munkabér összegére és védelmére a kölcsönvevőnél irányadó szabályokat kell alkalmazni. Egyenlő bánásmód elvének erősítése (szociális juttatások, munkabér tekintetében) 2011. december 1. napján, és augusztus 1. napján lépnek hatályba, a december 1. napját követően keletkezett munkaviszonyokra kell alkalmazni. Kollektív szerződéseket december 31.-ig felül kell vizsgálni. 7

8 A munka törvénykönyvének módosítása
Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény A munka törvénykönyvének módosítása Az iskolaszövetkezettel fennálló munkaviszonnyal kapcsolatos szabályok: Tagi jogviszony, személyes közreműködésnek minősül Meghatározza a munkaszerződés kötelező elemeit: Felek neve, adatai Vállalt feladatok köre Személyi alapbér legkisebb mértéke Azt, hogy a munkavégzési kötelezettség teljesítésének módjáról esetenként állapodnak meg Kapcsolattartás módjában a munkavégzési kötelezettség szünetelésekor Harmadik személy kötelezettségeinek részletezése A hatályba lépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, augusztus 1. napján lépett hatályba 8

9 Átirányítás, kiküldetés, kirendelés
Közös szabályok: Egyoldalú munkáltató intézkedés, nem minősül a munkaszerződés módosításának Várható időtartamukról a munkavállalót tájékoztatni kell A munkavállalóra nézve aránytalan sérelemmel nem járhat Nem haladhatja meg naptári évenként a 44 munkanapot (kollektív szerződés ettől eltérhet) Együttesen nem haladhatják meg naptári évenként a 110 munkanapot (kollektív szerződés ettől eltérhet) Ha egy napon belül a 4 órát meghaladja, egy napnak kell számítani 9

10 Átirányítás, kiküldetés, kirendelés
Az átirányítás különös szabályai: Munkáltató nem változik Munkaköre mellett, vagy helyett lát el más munkakörbe tartozó feladatokat Munkáltató működésével összefüggő okból rendelhető el Ideiglenesen 2 típus: - az eredeti és az átirányítás során ellátott munkaköri feladatok jól elkülöníthetőek - a két munkavégzés időtartam nem különíthető el (helyettesítés) 10

11 Átirányítás, kirendelés, kiküldetés
A kiküldetés különös szabályai: Gazdasági érdekből rendelhető el Szokásos munkavégzési helyen kívül munkavégzés Az irányítási és utasítási jog gyakorlója változatlan A munkavállaló beleegyezése szükséges a más helységben történő munkavégzéshez: - terhesség megállapításától a gyermek 3 éves koráig - gyermekét egyedül nevelő férfi Díjazás: - munkaszerződés szerint bér, vagy egyéb megállapodás - utazási idő ellenértéke - költségtérítés

12 Átirányítás, kirendelés, kiküldetés
A kiküldetés különös szabályai: A külföldi kiküldetés speciális szabályai a leghosszabb munkaidő, illetve a legrövidebb pihenőidő mértéke, a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke, a legalacsonyabb munkabér, a munkaerő-kölcsönzés feltételei, a munkavédelmi feltételek, a terhes, illetve kisgyermekes nők, valamint a fiatal munkavállalók munkavállalási és foglalkoztatási feltételei, továbbá az egyenlő bánásmód követelménye tekintetében a magyar munkajogi szabályokat kell alkalmazni, ha a külföldi kiküldetés helyén ezek nincsenek szabályozva Ezeket nem kell alkalmazni, ha a felek megállapodása alapján, vagy a külföldi jog alapján a munkavállalóra kedvezőbb szabályok vonatkoznak.

13 Átirányítás, kiküldetés, kirendelés
A kirendelés különös szabályai: Munkáltatók közötti megállapodás alapján Ellenszolgáltatás nélkül Munkáltató személyével kapcsolatos feltételek Munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek azt a munkáltató terheli, amelyhez a munkavállalót kirendelték (kivéve a jogviszony megszüntetésének joga) A munkáltatói jogkör gyakorlójának személyéről a munkavállalót tájékoztatni kell

14 Viszontlátásra!


Letölteni ppt "Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Szombathely,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések