Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Szombathely, 2011. 09. 14. Törökné Dr. Mánik Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Szombathely, 2011. 09. 14. Törökné Dr. Mánik Judit."— Előadás másolata:

1 Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Szombathely, 2011. 09. 14. Törökné Dr. Mánik Judit

2 1.Jogszabályváltozások 2.Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Tartalom

3 A munka törvénykönyvének módosítása Hatályba lépés: 2011. július 27. Üzemi tanáccsal, szakszervezetekkel kapcsolatos módosítás: -Tájékoztatási kötelezettség a kölcsönzöttek számáról -Kollektív szerződés elektronikus bejelentésének kötelezettsége -Üzemi tanácsot és az üzemi megbízottat 5 évre kell választani Próbaidő szabályainak módosítása: -Kollektív szerződés 6 hónapig terjedő próbaidőt is megállapíthat Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény

4 A munka törvénykönyvének módosítása 36 órás teljes munkaidőre vonatkozó speciális szabályok: -Legfeljebb 1 évre, legfeljebb 44 órára emelhető a heti munkaidő, figyelembe véve a rövidebb teljes munkaidő mértékét és időtartamára számított munkaidő különbözetet -Legkésőbb a rövidebb teljes munkaidő lejártát követő 3 hónapon belül köthető ilyen megállapodás - Felmondási tilalom - Jogellenes 40 órán túli foglalkoztatás esetén átalány-kártérítés fizetési kötelezettség terheli a munkáltatót Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény

5 A munka törvénykönyvének módosítása Szabadságra vonatkozó szabályok megváltozása: -A gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első 6 hónapjára jár szabadság. A szabadság pénzben való megváltásának lehetősége. - A munkavállaló távolléte esetén, ha a 183 napot meghaladja, a szabadságot 183 napon belül kell kiadni. - Meghatározott feltételek fennállása esetén a szabadság kettőnél több részletben is kiadható (DE! 14 nap egybefüggő szabadságot biztosítani kell!) Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény

6 A munka törvénykönyvének módosítása A gyermek gondozása, ápolása céljából kapott fizetés nélküli szabadság megszakítása: -A munkáltató 30 illetve 60 napon belül köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni Rendkívül munkavégzés ellenértékére vonatkozó szabályok módosítása: -A munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként – pótlék helyett – szabadidő jár. Vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok változása -Indoklási kötelezettség előírása rendes felmondás esetén, a nő terhessége megállapításától a szülési szabadság végéig. Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény

7 A munka törvénykönyvének módosítása A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó rendelkezések módosítása: - Ideiglenesség, mint a munkaerő-kölcsönzés fogalmi eleme - Új fogalmak bevezetése - Munkaerő-kölcsönző az EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás is lehet -A munkabér összegére és védelmére a kölcsönvevőnél irányadó szabályokat kell alkalmazni. - Egyenlő bánásmód elvének erősítése (szociális juttatások, munkabér tekintetében) 2011. december 1. napján, és 2011. augusztus 1. napján lépnek hatályba, a 2011. december 1. napját követően keletkezett munkaviszonyokra kell alkalmazni. Kollektív szerződéseket 2011. december 31.-ig felül kell vizsgálni. Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény

8 A munka törvénykönyvének módosítása Az iskolaszövetkezettel fennálló munkaviszonnyal kapcsolatos szabályok: - Tagi jogviszony, személyes közreműködésnek minősül -Meghatározza a munkaszerződés kötelező elemeit: •Felek neve, adatai •Vállalt feladatok köre •Személyi alapbér legkisebb mértéke •Azt, hogy a munkavégzési kötelezettség teljesítésének módjáról esetenként állapodnak meg •Kapcsolattartás módjában a munkavégzési kötelezettség szünetelésekor -Harmadik személy kötelezettségeinek részletezése -A hatályba lépést követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, 2011. augusztus 1. napján lépett hatályba Jogszabályváltozások 2011. évi CV. törvény

9  Egyoldalú munkáltató intézkedés, nem minősül a munkaszerződés módosításának  Várható időtartamukról a munkavállalót tájékoztatni kell  A munkavállalóra nézve aránytalan sérelemmel nem járhat  Nem haladhatja meg naptári évenként a 44 munkanapot  (kollektív szerződés ettől eltérhet)  Együttesen nem haladhatják meg naptári évenként a 110 munkanapot (kollektív szerződés ettől eltérhet)  Ha egy napon belül a 4 órát meghaladja, egy napnak kell számítani Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Közös szabályok:

10  Munkáltató nem változik  Munkaköre mellett, vagy helyett lát el más munkakörbe tartozó feladatokat  Munkáltató működésével összefüggő okból rendelhető el  Ideiglenesen  2 típus: - az eredeti és az átirányítás során ellátott munkaköri feladatok jól elkülöníthetőek - a két munkavégzés időtartam nem különíthető el (helyettesítés) Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Az átirányítás különös szabályai:

11 Átirányítás, kirendelés, kiküldetés  Gazdasági érdekből rendelhető el  Szokásos munkavégzési helyen kívül munkavégzés  Az irányítási és utasítási jog gyakorlója változatlan  A munkavállaló beleegyezése szükséges a más helységben történő munkavégzéshez: - terhesség megállapításától a gyermek 3 éves koráig - gyermekét egyedül nevelő férfi  Díjazás: - munkaszerződés szerint bér, vagy egyéb megállapodás - utazási idő ellenértéke - költségtérítés A kiküldetés különös szabályai:

12 12 Átirányítás, kirendelés, kiküldetés A kiküldetés különös szabályai: A külföldi kiküldetés speciális szabályai  a leghosszabb munkaidő, illetve a legrövidebb pihenőidő mértéke,  a fizetett éves szabadság legalacsonyabb mértéke,  a legalacsonyabb munkabér,  a munkaerő-kölcsönzés feltételei,  a munkavédelmi feltételek,  a terhes, illetve kisgyermekes nők, valamint a fiatal munkavállalók munkavállalási és foglalkoztatási feltételei, továbbá  az egyenlő bánásmód követelménye tekintetében a magyar munkajogi szabályokat kell alkalmazni, ha a külföldi kiküldetés helyén ezek nincsenek szabályozva

13 Átirányítás, kiküldetés, kirendelés A kirendelés különös szabályai:  Munkáltatók közötti megállapodás alapján  Ellenszolgáltatás nélkül  Munkáltató személyével kapcsolatos feltételek  Munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek azt a munkáltató terheli, amelyhez a munkavállalót kirendelték (kivéve a jogviszony megszüntetésének joga)  A munkáltatói jogkör gyakorlójának személyéről a munkavállalót tájékoztatni kell

14 Viszontlátásra !


Letölteni ppt "Átirányítás, kiküldetés, kirendelés Szombathely, 2011. 09. 14. Törökné Dr. Mánik Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések