Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A részmunkaidő speciális esetei az új Munka Törvénykönyvében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A részmunkaidő speciális esetei az új Munka Törvénykönyvében"— Előadás másolata:

1 A részmunkaidő speciális esetei az új Munka Törvénykönyvében
„behívás” – „megosztott munkakör”

2 Atipikus foglalkoztatás
Tartalma Az "atipikus" gyűjtőfogalom alá mindazokat a foglalkoztatási formákat besorolhatjuk, amelyek egy vagy több - esetleg valamennyi - elemükben eltérnek a hagyományos (alkalmazotti) munkaviszonytól. Valójában tehát a szokásostól eltérő foglalkoztatási formát jelenti. Szokásosnak a teljes munkaidős, határozatlan időre szóló munkaviszonyban történő alkalmazást nevezhetjük.

3 Atipikus foglalkoztatás
Formái részmunka időszakos foglalkoztatási formák (pl. határozott idejű munkaviszony, alkalmi munka) nem munkaviszonyban végzett munka (pl. önfoglalkoztatás) egyéb (pl. távmunka, otthoni munka, munkaerő-kölcsönzés)

4 A részmunka Nemzetközi kitekintés USA job-sharing Német jog behívás
státuszmegosztás A ma hatályos magyar Mt-ben

5 A részmunkaidő „máshogy” az új Mt. rendelkezéseiben
Behívásos munkavégzés Megosztott munkakör

6 A behívásos munkavégzés
Foglalkoztatási kötelezettség csak ellátandó feladat esetén. Munkavégzés behívás alapján. Nem általános munkaidő-beosztási szabályok, hanem esedékességhez igazodó munkavégzés. Maximális munkaidő legfeljebb napi 6 óra. Munkaidő-keret tartama max. 4 hónap. Behívás minimális határideje: 3 nappal előre.

7 … és mindez a jog nyelvén
193. § (1) A legfeljebb napi hat óra tartamú részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződés alapján a munkakörébe tartozó feladatok esedékességéhez igazodva teljesíti munkavégzési kötelezettségét. Ebben az esetben a munkaidőkeret tartama a négy hónapot nem haladhatja meg. (2) A munkáltatónak a munkavégzés időpontját legalább három nappal előre közölnie kell a munkavállalóval.

8 Megosztott munkakör – 1. 2 vagy több munkavállaló által egy munkakör betöltése. Az egyes munkavállalók munkaviszonya feltételeinek külön-külön rögzítése a munkaszerződésben. Az egyik munkavállaló akadályoztatása esetén a másik köteles a munkaviszonyból származó feladatot teljesíteni.

9 Megosztott munkakör – 2. Kötetlen munkarendre irányadó szabályok – munkavállalók egymás közötti megegyezése a munkavégzésről. Munkabér egyenlő arányban – kivéve: eltérő megállapodás. Munkaviszony megszűnhet/megszüntethető külön-külön. Munkavállalók számának 1 főre csökkenése esetén – törvény erejénél fogva megszűnik.

10 Megosztott munkakör – 3. Munkaviszony törvényi megszűnése esetén: annyi időre járó távolléti díj illeti meg a munkavállalót, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna neki. Végkielégítés szabályait ez esetben is alkalmazni kell.

11 … és mindez a jog nyelvén
194. § (1) A munkáltató és több munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok közös ellátásában állapodhatnak meg. Valamely munkavállaló akadályoztatása esetén a szerződést kötő más munkavállaló köteles a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére. (2) A munkaidő beosztására a kötetlen munkarendre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (3) A munkabér a munkavállalókat - eltérő megállapodás hiányában - egyenlő arányban illeti meg. (4) A munkaviszony megszűnik, ha a munkavállalók száma egy főre csökken. Ebben az esetben a munkáltató köteles annyi időre járó távolléti díjat a munkavállalónak megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is.

12 És még egy plusz… Több munkáltató által létesített munkaviszony – 1.
Több munkáltató, tartozó feladatok 1 munkavállalóval, ellátásában állapodik 1 munkakörbe meg. Megállapodás szükséges a munkáltatók között: bérfizetés bejelentési kötelezettségek

13 Több munkáltató által létesített munkaviszony – 2.
Megállapodás szükséges a munkavállaló és munkáltató között: Munkavégzés módja (egyidejű v. időben megosztott munkavégzés) Munkáltatók egyetemleges felelőssége. Munkaviszony megszüntetése: bármelyik fél nyilatkozatával. (Eltérő kikötés lehetséges.) Munkaviszony megszűnése: munkáltatók számának 1 főre csökkenésével.

14 Több munkáltató által létesített munkaviszony – 3.
Megszűnés: jogutód nélküli megszűnés és annak jogkövetkezményei a munkáltató részéről. Munkavállaló részéről: megilleti a munkáltató felmondása esetére meghatározott távolléti díj és a végkielégítés is.

15 … és mindez a jog nyelvén
195. § (1) Több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. (2) A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti. (3) A munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek. (4) A munkaviszonyt - eltérő megállapodás hiányában - bármely munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti. (5) A munkaviszony a 63. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott okból megszűnik, ha a munkáltatók száma egyre csökken.

16 Előnyök? Hátrányok? Munkavállalói oldalról
Behívásnál: kötöttségek nélküliség, rugalmasság Megosztott munkakör: átgondolt szervezés szükségessége Kisgyermekes anyukák – munkához jutás nagyobb esélye Összeillő személyiségű munkavállalók

17 Előnyök? Hátrányok? Munkáltatói oldalról
Behívásnál: költségtakarékosság Megosztott munkakörnél: munkavállalókkal szembeni bizalom


Letölteni ppt "A részmunkaidő speciális esetei az új Munka Törvénykönyvében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések