Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A részmunkaidő speciális esetei az új Munka Törvénykönyvében „behívás” – „megosztott munkakör”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A részmunkaidő speciális esetei az új Munka Törvénykönyvében „behívás” – „megosztott munkakör”"— Előadás másolata:

1 A részmunkaidő speciális esetei az új Munka Törvénykönyvében „behívás” – „megosztott munkakör”

2 Atipikus foglalkoztatás  Tartalma Az "atipikus" gyűjtőfogalom alá mindazokat a foglalkoztatási formákat besorolhatjuk, amelyek egy vagy több - esetleg valamennyi - elemükben eltérnek a hagyományos (alkalmazotti) munkaviszonytól. Valójában tehát a szokásostól eltérő foglalkoztatási formát jelenti. Szokásosnak a teljes munkaidős, határozatlan időre szóló munkaviszonyban történő alkalmazást nevezhetjük.

3 Atipikus foglalkoztatás  Formái • részmunka • időszakos foglalkoztatási formák (pl. határozott idejű munkaviszony, alkalmi munka) • nem munkaviszonyban végzett munka (pl. önfoglalkoztatás) • egyéb (pl. távmunka, otthoni munka, munkaerő- kölcsönzés)

4 A részmunka  Nemzetközi kitekintés • USA job-sharing • Német jog behívás státuszmegosztás  A ma hatályos magyar Mt-ben

5 A részmunkaidő „máshogy” az új Mt. rendelkezéseiben  Behívásos munkavégzés  Megosztott munkakör

6 A behívásos munkavégzés • Foglalkoztatási kötelezettség csak ellátandó feladat esetén. • Munkavégzés behívás alapján. • Nem általános munkaidő-beosztási szabályok, hanem esedékességhez igazodó munkavégzés. • Maximális munkaidő legfeljebb napi 6 óra. • Munkaidő-keret tartama max. 4 hónap. • Behívás minimális határideje: 3 nappal előre.

7 … és mindez a jog nyelvén 193. § (1) A legfeljebb napi hat óra tartamú részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződés alapján a munkakörébe tartozó feladatok esedékességéhez igazodva teljesíti munkavégzési kötelezettségét. Ebben az esetben a munkaidőkeret tartama a négy hónapot nem haladhatja meg. (2) A munkáltatónak a munkavégzés időpontját legalább három nappal előre közölnie kell a munkavállalóval.

8 Megosztott munkakör – 1. • 2 vagy több munkavállaló által egy munkakör betöltése. • Az egyes munkavállalók munkaviszonya feltételeinek külön-külön rögzítése a munkaszerződésben. • Az egyik munkavállaló akadályoztatása esetén a másik köteles a munkaviszonyból származó feladatot teljesíteni.

9 Megosztott munkakör – 2. • Kötetlen munkarendre irányadó szabályok – munkavállalók egymás közötti megegyezése a munkavégzésről. • Munkabér egyenlő arányban – kivéve: eltérő megállapodás. • Munkaviszony megszűnhet/megszüntethető külön-külön. • Munkavállalók számának 1 főre csökkenése esetén – törvény erejénél fogva megszűnik.

10 Megosztott munkakör – 3. • Munkaviszony törvényi megszűnése esetén: annyi időre járó távolléti díj illeti meg a munkavállalót, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna neki. • Végkielégítés szabályait ez esetben is alkalmazni kell.

11 … és mindez a jog nyelvén 194. § (1) A munkáltató és több munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok közös ellátásában állapodhatnak meg. Valamely munkavállaló akadályoztatása esetén a szerződést kötő más munkavállaló köteles a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére. (2) A munkaidő beosztására a kötetlen munkarendre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (3) A munkabér a munkavállalókat - eltérő megállapodás hiányában - egyenlő arányban illeti meg. (4) A munkaviszony megszűnik, ha a munkavállalók száma egy főre csökken. Ebben az esetben a munkáltató köteles annyi időre járó távolléti díjat a munkavállalónak megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is.

12 És még egy plusz… Több munkáltató által létesített munkaviszony – 1. • Több munkáltató, tartozó feladatok 1 munkavállalóval, ellátásában állapodik 1 munkakörbe meg. • Megállapodás szükséges a munkáltatók között: -bérfizetés -bejelentési kötelezettségek

13 Több munkáltató által létesített munkaviszony – 2. • Megállapodás szükséges a munkavállaló és munkáltató között: -Munkavégzés módja (egyidejű v. időben megosztott munkavégzés) • Munkáltatók egyetemleges felelőssége. • Munkaviszony megszüntetése: bármelyik fél nyilatkozatával. (Eltérő kikötés lehetséges.) • Munkaviszony megszűnése: munkáltatók számának 1 főre csökkenésével.

14 Több munkáltató által létesített munkaviszony – 3. • Megszűnés: jogutód nélküli megszűnés és annak jogkövetkezményei a munkáltató részéről. • Munkavállaló részéről: megilleti a munkáltató felmondása esetére meghatározott távolléti díj és a végkielégítés is.

15 … és mindez a jog nyelvén 195. § (1) Több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. (2) A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabér- fizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti. (3) A munkáltatók a munkavállaló munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek. (4) A munkaviszonyt - eltérő megállapodás hiányában - bármely munkáltató vagy a munkavállaló jognyilatkozata megszünteti. (5) A munkaviszony a 63. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott okból megszűnik, ha a munkáltatók száma egyre csökken.

16 Előnyök? Hátrányok?  Munkavállalói oldalról • Behívásnál: kötöttségek nélküliség, rugalmasság • Megosztott munkakör: átgondolt szervezés szükségessége • Kisgyermekes anyukák – munkához jutás nagyobb esélye • Összeillő személyiségű munkavállalók

17 Előnyök? Hátrányok?  Munkáltatói oldalról • Behívásnál: költségtakarékosság • Megosztott munkakörnél: munkavállalókkal szembeni bizalom


Letölteni ppt "A részmunkaidő speciális esetei az új Munka Törvénykönyvében „behívás” – „megosztott munkakör”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések