Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell….

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell…."— Előadás másolata:

1 Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell….

2 Legfontosabb jogszabályok A MunkaTörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. A MunkaTörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. ( A jogszabályok egymáshoz való viszonya! ) ( A jogszabályok egymáshoz való viszonya! )

3 A munkaviszony alanyai- munkavállaló és munkáltató 1./ Munkavállaló 1./ Munkavállaló - 16. életévét betöltött személy - 16. életévét betöltött személy Kivévelek: Kivévelek: - 15. életévet betöltött nappali tagozatos, iskolai szünet alatt - 15. életévet betöltött nappali tagozatos, iskolai szünet alatt - tanköteles fiatal munkavállaló külön jogszabályban meghatározott tevékenységekre ( gyámhatósági engedéllyel) - tanköteles fiatal munkavállaló külön jogszabályban meghatározott tevékenységekre ( gyámhatósági engedéllyel) ( sport, hirdetési, modell, művészeti tev. ) 18. évet be nem töltött személy munkavégzésre irányuló jogviszonyára MT szabályait kell alkalmazni. 18. évet be nem töltött személy munkavégzésre irányuló jogviszonyára MT szabályait kell alkalmazni.

4 Munkaviszony alanya – 2./ Munkáltató Munkáltató az lehet, aki jogképes!! A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkáltatói jogokat és kötelességeket mely szerv vagy személy gyakorolja. A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkáltatói jogokat és kötelességeket mely szerv vagy személy gyakorolja. ( mert a munkáltató jogok, azok egy részének gyakorlása átruházható) ( mert a munkáltató jogok, azok egy részének gyakorlása átruházható)

5 A szerződés típusa A szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a munkavállalói érdek csorbítására A szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a munkavállalói érdek csorbítására A szerződést - elnevezésétől függetlenül – az összes körülményre tekintettel kell megítélni. A szerződést - elnevezésétől függetlenül – az összes körülményre tekintettel kell megítélni. Pl: - a felek szerződéskötést megelőző tárgyalásaira Pl: - a felek szerződéskötést megelőző tárgyalásaira - jognyilatkozatokra - jognyilatkozatokra - tényleges munkavégzés jellegére - tényleges munkavégzés jellegére - a szerződő felek jogaira és kötelességeire ( MT 102-104.§.) - a szerződő felek jogaira és kötelességeire ( MT 102-104.§.) Színlelt szerződés következményei Színlelt szerződés következményei Munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony elhatárolása Munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony elhatárolása

6 Munkaviszony létesítése - munkaszerződéssel - kinevezéssel és annak elfogadásával -Írásba kell foglalni- ennek elmulasztása miatt 30 napon belül érvénytelenségre hivatkozhat a munkavállaló -Írásba kell foglalni- ennek elmulasztása miatt 30 napon belül érvénytelenségre hivatkozhat a munkavállaló Bármely kérdésben megállapodhatnak, de Bármely kérdésben megállapodhatnak, de - jogszabállyal - jogszabállyal - kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb szabályt állapít meg. - kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb szabályt állapít meg.

7 Munkaszerződés tartalma Kötelező elemei: Kötelező elemei: - felek neve, megnevezése, munkaviszony szempontjából lényeges adatai - felek neve, megnevezése, munkaviszony szempontjából lényeges adatai - személyi alapbér - személyi alapbér - munkakör - munkakör - munkavégzés helye - munkavégzés helye De a fentieken kívül bármely más kérdésben is megállapodhatnak a felek: De a fentieken kívül bármely más kérdésben is megállapodhatnak a felek: Pl.. Munkáltatói érdek védelme a munkaviszony megszűnése után, Pl.. Munkáltatói érdek védelme a munkaviszony megszűnése után, Munkarend stb. Munkarend stb.

8 Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége Munkaszerződés megkötésekor szóban, majd 30 napon belül írásban is. Munkaszerződés megkötésekor szóban, majd 30 napon belül írásban is. - munkarend - munkarend - munkabér elemei - munkabér elemei - bérfizetés napja - bérfizetés napja - munkába lépés napja - munkába lépés napja - szabadság mértéke - szabadság mértéke - felmondási idő stb. - felmondási idő stb. - változásokról - változásokról

9 Munkavégzés helye - Állandó - Állandó - Változó - Változó A munkáltató székhelyének, telephelyének változásával összefüggő munkavégzési hely módosulása miatt csak akkor kell munkaszerződést módosítani, ha A munkáltató székhelyének, telephelyének változásával összefüggő munkavégzési hely módosulása miatt csak akkor kell munkaszerződést módosítani, ha - a változás következtében a munkavállaló napi ingázási ideje meghaladja a másfél, egy órát - a változás következtében a munkavállaló napi ingázási ideje meghaladja a másfél, egy órát - vagy a változás személyi, családi, vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár. - vagy a változás személyi, családi, vagy egyéb körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár.

10 Munkaviszony időtartama - Teljes vagy részmunkaidő - ( Eltérő rendelkezés hiányában a munkaviszony teljes munkaidős munkaviszonyként jön létre. ) - Határozott-határozatlan idő - ( eltérő megállapodás hiányában határozatlan időre jön létre) - Azonos felek között ismételt határozott időtartamú munkaviszonyt – munkáltató jogos érdek hiányában- határozatlannak kell tekinteni, ha a megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekeinek csorbítására irányul. - 5 év - Tovább-dolgozás….határozatlan idő

11 Próbaidő Munkaszerződésben- munkaviszony létesítésekor köthető ki. Munkaszerződésben- munkaviszony létesítésekor köthető ki. Tartama: 30 nap-3 hónap Tartama: 30 nap-3 hónap Meghosszabbítása tilos Meghosszabbítása tilos Próbaidő alatt a munkaviszony- bármely fél részéről – azonnali hatállyal megszüntethető. Próbaidő alatt a munkaviszony- bármely fél részéről – azonnali hatállyal megszüntethető.

12 Munkaviszony megszűnése - Munkavállaló halálával - Munkavállaló halálával - munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - munkáltató jogutód nélküli megszűnésével - határozott idő lejártával - határozott idő lejártával

13 Munkaviszony megszüntetése CSAK ÍRÁSBAN ÉRVÉNYES!!! CSAK ÍRÁSBAN ÉRVÉNYES!!! - közös megegyezéssel - közös megegyezéssel - rendes felmondással - rendes felmondással ( felmentéssel, lemondással Kjt.-ben, Ktv.-ben) ( felmentéssel, lemondással Kjt.-ben, Ktv.-ben) – felmondási idő ( 30-90 nap, 60nap-8 hónapfelmentés a munkavégz.alól.) – felmondási idő ( 30-90 nap, 60nap-8 hónapfelmentés a munkavégz.alól.) - Felmondási tilalmak - Felmondási tilalmak Munkáltatónak indokolni kell Munkáltatónak indokolni kell ( Ktv. 30.§., munkáltató működésével, munkavállaló képességeivel, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok) ( Ktv. 30.§., munkáltató működésével, munkavállaló képességeivel, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő ok) - OKSZERŰ és VALÓS - OKSZERŰ és VALÓS - - azonnali hatállyal a próbaidő alatt - azonnali hatállyal a próbaidő alatt - határozott idő lejárta előtt- hátralévő időre járó bér ( max. 1. évi ) kifizetésével - határozott idő lejárta előtt- hátralévő időre járó bér ( max. 1. évi ) kifizetésével - rendkívüli felmondással - rendkívüli felmondással - munkáltató és munkavállaló is indokolni köteles - munkáltató és munkavállaló is indokolni köteles -alapja súlyos kötelezettségszegő magatartás ( 15 nap) -alapja súlyos kötelezettségszegő magatartás ( 15 nap)

14 Munkaviszony jogellenes megszüntetésének következménye Munkáltatói jogellenes megszüntetésnél Munkáltatói jogellenes megszüntetésnél -Eredeti munkakörbe visszahelyezés -Eredeti munkakörbe visszahelyezés - + 2-12 hónapig terjedő kártérítés - + 2-12 hónapig terjedő kártérítés - Ítélet jogerőre emelkedéséig átlagkereset, végkielégítés, felmondási időre járó bér - Ítélet jogerőre emelkedéséig átlagkereset, végkielégítés, felmondási időre járó bér Munkavállalói jogellenes megszüntetés Munkavállalói jogellenes megszüntetés - Felmondási időre járó bér, vagy annak arányos részének megfizetése (+ perköltségek) - Felmondási időre járó bér, vagy annak arányos részének megfizetése (+ perköltségek) - Kártérítés - Kártérítés

15 Eljárás a munkaviszony megszűnésekor Munkavállaló köteles a munkakörét átadni, elszámolni. Munkavállaló köteles a munkakörét átadni, elszámolni. Munkáltató köteles igazolást kiadni Munkáltató köteles igazolást kiadni Tartalma: Tartalma: - személyi adatok - személyi adatok - munkaviszony időtartama - munkaviszony időtartama - tartozások, azok jogosultja stb. - tartozások, azok jogosultja stb. Működési bizonyítvány- munkavállaló kérésére Működési bizonyítvány- munkavállaló kérésére - betöltött munkakör - betöltött munkakör - munkavállaló munkájának értékelése. - munkavállaló munkájának értékelése.

16 Munkaviszony tartalma Munkáltatói kötelezettségek 102. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. 102. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. (2) A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. (2) A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. (3) A munkáltató köteles (3) A munkáltató köteles a) a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja; a) a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja; b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni; b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni; c) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. c) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. (4) A munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni. (4) A munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni.

17 Munkaviszony tartalma Munkavállalói kötelezettségek 103. § (1) A munkavállaló köteles 103. § (1) A munkavállaló köteles a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni; a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni; b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni; c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő; c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő; d) munkáját személyesen ellátni. d) munkáját személyesen ellátni. (2) A munkavállaló köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni. (2) A munkavállaló köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni. (3) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. (3) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. (4) A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes. (4) A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes. 104. § (1) A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni. 104. § (1) A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni.

18 Szabadság - Alapszabadság mértéke életkor szerint növekvő ( 20-30 ) - Alapszabadság mértéke életkor szerint növekvő ( 20-30 ) - Pótszabadság különböző jogcímek szerint - Pótszabadság különböző jogcímek szerint A szabadság ¾-vel a munkáltató, ¼-vel a munkavállaló rendelkezik ( 15 nappal korábban bejelenteni, kivéve 3 nap.) A szabadság ¾-vel a munkáltató, ¼-vel a munkavállaló rendelkezik ( 15 nappal korábban bejelenteni, kivéve 3 nap.) -Tárgyévben kell kiadni, ¼ vihető át a következő évre fontos gazdasági érdekből. -Tárgyévben kell kiadni, ¼ vihető át a következő évre fontos gazdasági érdekből. - Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére. - Kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére. Pénzben megváltani munkaviszony fennállása alatt nem lehet!!! Pénzben megváltani munkaviszony fennállása alatt nem lehet!!!

19 Néhány további fontos információ munkaviszonnyal kapcsolatos alapelv - Egyenlő bánásmód követelménye - Egyenlő bánásmód követelménye - Együttműködési kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség - Együttműködési kötelezettség, tájékoztatási kötelezettség - Rendeltetésszerű joggyakorlás ( jog korlátozás, zaklatás stb.) - Rendeltetésszerű joggyakorlás ( jog korlátozás, zaklatás stb.) - Kézbesítési vélelem. - Kézbesítési vélelem.

20 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Jó munkát kívánok! Jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "Munkajogi ismeretek Amit a munkaviszonyról a munkavállalónak tudni kell…."

Hasonló előadás


Google Hirdetések