Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai."— Előadás másolata:

1 Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai

2 Jogszabályi háttér  2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról  88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről

3 Alkalmazási kör  háztartási munka  kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatónál végzett munka  mezőgazdasági idénymunka  idegenforgalmi idénymunka  alkalmi munka

4 Háztartási munka

5 A háztartási munka fogalma  a természetes személy munkáltató által létesített, kizárólag a maga és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló munkaviszony

6 A foglalkoztatás időtartama  a háztartási munka keretében történő foglalkoztatás időtartama nincs korlátozva  !! de a foglalkoztatás ideje a fizetendő közteher mértékét befolyásolja

7 A munkaviszony létesítése  főszabály: a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú blanketta- munkaszerződés megkötésével  DE!: öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező

8 Jelenléti ív  főszabály: ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ívet kell vezetni  ezzel szemben háztartási munka esetén még akkor sem kötelező ilyen tartalmú jelenléti ívet vezetni, ha a munkaszerződés nincs írásba foglalva

9 A bejelentés szabályai  a munkavégzés megkezdése előtt  elektronikus úton  telefonon keresztül  2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

10 Közteherfizetés 1.  legfeljebb harmincegy napra kötött munkaszerződés alapján történő foglalkoztatása esetén, feltéve, hogy a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a tíz munkanapot nem haladja meg, amunkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyező összegű közterhet köteles fizetni  legfeljebb harmincegy napra kötött munkaszerződés alapján történő foglalkoztatása esetén, feltéve, hogy a tárgyhónapban ledolgozott napok száma a tíz munkanapot nem haladja meg, a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyező összegű közterhet köteles fizetni  a 30 százalékos közteher megfizetésén túl további személyi jövedelemadó vagy járulékfizetési kötelezettség sem a munkáltatót, sem pedig a munkavállalót nem terheli

11 Közteherfizetés 2.  egyéb esetben a személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségre az Szja. törvény, illetve a Tbj. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni  havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig kell az adó/járulék, illetve a 30 százalékos közteherfizetési kötelezettségnek eleget tenni

12 Bevallás  főszabály: 08-as bevalláson havonta, elektronikus úton  ha a jogviszony 31 napnál rövidebb és a munkavállaló legfeljebb 10 napot dolgozott és a munkáltató nem elektronikus bevalló, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig

13 Kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által létesített jogviszony

14 Fogalma, a foglalkoztatás időtartama  fogalma: a törvény nem határozza meg → bármilyen jellegű munka beletartozhat  a foglalkoztatás időtartama: a törvény által nincs korlátozva

15 A munkaviszony létesítése  főszabály: a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú blanketta- munkaszerződés megkötésével  DE!: öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező

16 Jelenléti ív  ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ívet kell vezetni  szigorú számadású nyomtatvány

17 A bejelentés szabályai  a munkavégzés megkezdése előtt  elektronikus úton  2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

18 Közteherfizetés és bevallás  közteherfizetés: általános szabályok szerint havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig  bevallás: 08-as bevalláson havonta elektronikus úton

19 Mezőgazdasági idénymunka

20 A mezőgazdasági idénymunka fogalma  a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatás természete miatt - a munkaszervezés körülményeitől függetlenül - évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik

21 A foglalkoztatás időtartama  azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladhatja meg a harmincegy napot, egy naptári éven belül pedig a kilencven napot

22 A munkaviszony létesítése  főszabály: a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú blanketta- munkaszerződés megkötésével  DE!: öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező

23 Jelenléti ív  ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ívet kell vezetni  szigorú számadású nyomtatvány

24 A bejelentés szabályai  a munkavégzés megkezdése előtt  elektronikus úton  2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

25 Közteherfizetés  a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér harminc százalékával megegyező összegű közterhet fizet  a közteherfizetési kötelezettséget az APEH által rendszeresített elkülönített számlaszámokra kell teljesíteni havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig

26 Bevallás  főszabály: 08-as bevalláson havonta, elektronikus úton  ha nem kötelezett elektronikus bevallásra, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig

27 A növénytermesztési idénymunka specialitásai

28 A növénytermesztési idénymunka fogalma 1.  külön jogszabályban meghatározott egyes növénytermesztési termékek termelésével összefüggő mezőgazdasági idénymunka és a megtermelt növénytermesztési terméknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása

29 A növénytermesztési idénymunka fogalma 2.  a növénytermesztési idénymunkára vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó növénytermesztési termékek körét a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

30 A foglalkoztatás időtartama és a munkaszerződés megkötése  a foglalkoztatás időtartama: évente maximum 90 nap, azon belül nincs korlátozás  a munkaszerződés megkötése: a munkaszerződést csak akkor kötelező írásba foglalni, ha a munkavállaló azt kéri, vagy ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a harminc napot meghaladja

31 Jelenléti ív  ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ív vezetése kötelező  az Eftv.-ben rögzítetteken túl a jelenléti íven fel kell tüntetni az állami adóhatóság által engedélyezett sorszámtartománynak megfelelő sorszámot, valamint azt, hogy a munkavállaló magánnyugdíjpénztári tag-e  szigorú számadású nyomtatvány

32 A bejelentés szabályai  elektronikus úton  telefonon keresztül  2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is  a tárgyhónapot követő hónap 12-éig

33 Közteherfizetés 1.  főszabály: közterherfizetés havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig  ha a munkáltató legfeljebb évi 10.000 munkaórában növénytermesztési idénymunka keretében alkalmaz munkavállalókat, akkor választhatja azt is, hogy a tárgyév július 12-éig egy összegben közteherelőleget fizet

34 Közteherfizetés 2.  a közteherelőleg megfizetése az APEH által rendszeresített elkülönített számlaszámra történik  a befizetett közteherelőleg és a ténylegesen fizetendő közteher különbözetét a munkáltatónak a bevallással egyidejűleg kell megfizetnie

35 A közteherelőleg választása 1.  bejelentés: a foglalkoztatás megkezdése előtt, de legkésőbb a tárgyév május 15-éig (idén július 12- éig) → a lakóhely vagy székhely szerint illetékes első fokú állami adóhatóságnál papír alapon vagy elektronikus úton, az APEH által rendszeresített és a honlapon közzétett formanyomtatványon (10EKB)

36 A közteherelőleg választása 2.  a közteherelőleg alapja: a 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fajlagos munkaidő- szükséglet és a kötelező legkisebb munkabér vagy a garantált bérminimum egy órára eső összegének a szorzata  mértéke: 12 százalék

37 Idegenforgalmi idénymunka

38 Az idegenforgalmi idénymunka fogalma  a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka  kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységnek számít  az idegenvezetői tevékenység,  a lovas szolgáltató tevékenység,  a szálláshely-szolgáltatási tevékenység,  a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint  az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység

39 A foglalkoztatás időtartama és a munkaviszony létesítése  a foglalkoztatás időtartama: a törvény által nincs korlátozva  a munkaviszony létesítése:  főszabály: a törvény 1. számú melléklete szerinti tartalmú blanketta-munkaszerződés megkötésével  DE!: öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező

40 Jelenléti ív  ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, akkor a törvény 2. számú melléklete szerinti jelenléti ívet kell vezetni  szigorú számadású nyomtatvány

41 A bejelentés szabályai  a munkavégzés megkezdése előtt  elektronikus úton  2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

42 Közteherfizetés  a munkáltató a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér harminc százalékával megegyező összegű közterhet fizet  a közteherfizetési kötelezettséget az APEH által rendszeresített elkülönített számlaszámokra kell teljesíteni havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig

43 Bevallás  főszabály: 08-as bevalláson havonta, elektronikus úton  ha nem kötelezett elektronikus bevallásra, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig

44 Alkalmi munka

45 Az alkalmi munka fogalma  a munkáltató és a munkavállaló között  legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és  egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és  egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony

46 Munkaszerződés, jelenléti ív  a törvény 1. számú melléklete szerinti blanketta-szerződést kötelező írásba foglalni, kivéve, ha a felek öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszonyt létesítenek → ez utóbbi esetben jelenléti ívet kell vezetni

47 A bejelentés szabályai  a munkavégzés megkezdése előtt  elektronikus úton  2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is

48 Közteherfizetés, bevallás  közteherfizetés: általános szabályok szerint havonta, a tárgyhót követő hó 12-éig  bevallás: 08-as bevalláson havonta elektronikus úton

49 Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentése, és a bevallás szabályai

50 A bejelentés időpontja  főszabály: legkésőbb a munkavégzés megkezdéséig  növénytermesztési idénymunka esetén: a tárgyhónapot követő hónap 12-éig  változás: a bekövetkezésétől számított 15 napon belül

51 A bejelentés módja  elektronikus úton  2010. július 1-jétől mobil rádiótelefonon internet szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással  háztartási munka/növénytermesztési idénymunka esetén telefonon is

52 Elektronikus úton történő bejelentés  ügyfélkapu-regisztráció  10T1041E számú elektronikus adatlap (www.apeh.hu) www.apeh.hu  2 lapból áll:  főlap  22. számú pótlap

53 10T1041E-Főlap

54

55 10T1041E-22. pótlap

56

57

58 Az adatbejelentés jellege 1.  új bejelentés: új munkaviszony első ízben történő bejelentése esetén  változás-bejelentés:  amennyiben egy már korábban létrejött és bejelentett jogviszonyban valamilyen változás következik be  ha egy korábbi bejelentés hibás adatát kívánja az adózó javítani (helyesbíteni) !!! Nem minden hiba javítható változás- bejelentéssel

59 Az adatbejelentés jellege 2.  törlés:  amennyiben a bejelentett biztosítási jogviszony nem jött létre, vagy a bejelentés téves volt, és azt az adózó teljes mértékben vissza kívánja vonni  ha az adózó a munkaviszony kezdetére vagy az egyszerűsített foglalkoztatás jellegére vonatkozó adatot rontotta el, illetve, ha a munkáltató vagy a munkavállaló adatait kell javítani (pl. hibás adószám, adóazonosító jel, TAJ szám)

60 A munkavégzés helye  a munkaszerződésben megadottal egyezően kell kitölteni  ha a munkavállaló a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan telephelyen kívül végzi, akkor munkavégzési helyként a munkáltató azon telephelyét kell megjelölni, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja  változó munkavégzési hely esetén pedig azt a telephelyet kell, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából beosztotta

61 A munkaviszony vége  a határozott idejű munkaviszonyok, vagyis  mezőgazdasági idénymunka,  növénytermesztési idénymunka,  alkalmi munka esetén a jogviszony első bejelentésekor kötelezően meg kell adni a munkaviszony végét is esetén a jogviszony első bejelentésekor kötelezően meg kell adni a munkaviszony végét is

62 Telefonos bejelentés  természetes személynél folytatott háztartási munka  növénytermesztési idénymunka  Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ (KÜK)  185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószám  minden bejelentés egyedi regisztrációs számot kap

63 Kötelező adatok 1.  Bejelentőre vonatkozó kötelező adatok:  név  születési idő  adóazonosító jel  TAJ szám  Munkáltatóra vonatkozó kötelező adatok:  név  adószám (magánszemély munkáltató kivételével)  adóazonosító jel (szervezetek kivételével)

64 Kötelező adatok 2.  Munkavállalóra vonatkozó kötelező adatok:  adóazonosító jel  TAJ szám  név  születési hely  születési idő  változás vagy törlés esetén a korábbi bejelentés regisztrációs száma

65 Kötelező adatok 3.  Munkaviszonyra vonatkozó kötelező adatok:  munkaviszony kezdete  az egyszerűsített foglalkoztatás jellege  munkaidő  munkavégzés helye

66 Bevallás 1.  főszabály: 08-as bevalláson havonta, elektronikus úton  a különböző idénymunkák esetén, ha nem elektronikus bevalló, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig  háztartási munka esetén, ha a jogviszony 31 napnál rövidebb és a munkavállaló legfeljebb 10 napot dolgozott és a munkáltató nem elektronikus bevalló, akkor elektronikusan vagy papír alapon a tárgyévet követő év január 12-éig

67 Bevallás 2.  30 százalékos egységes közteher esetén 1008M 16-os lapja  általános szabályok szerinti adófizetés esetén levezetés a normál munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint, azzal, hogy a 9-es és a 10-es lapokból annyi pótlapot kell kérni egy meghatározott foglalkoztatottra, ahány jogviszony közte és a foglalkoztató között a hónapban létrejött

68


Letölteni ppt "Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések