Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. MI MÓDOSÍTHATJA A SZERZŐDÉST?  A felek közös megegyezéssel(Ptk.240.§)  A bíróság (Ptk. 241. §)  Jogszabály (Ptk. 226. §) A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. MI MÓDOSÍTHATJA A SZERZŐDÉST?  A felek közös megegyezéssel(Ptk.240.§)  A bíróság (Ptk. 241. §)  Jogszabály (Ptk. 226. §) A."— Előadás másolata:

1 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2 MI MÓDOSÍTHATJA A SZERZŐDÉST?  A felek közös megegyezéssel(Ptk.240.§)  A bíróság (Ptk. 241. §)  Jogszabály (Ptk. 226. §) A szerződési szabadság elve

3 Bírósági szerződésmódosítás  Ptk. 241. § A bíróság módosíthatja a szerződést, ha - a felek tartós jogviszonyában - a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán - a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS

4 Szerződésmódosítás jogszabályi úton  Ptk. 226. § (2) Jogszabály a hatályba lépése előtt megkötött szerződések tartalmát csak kivételesen változtathatja meg. Ha a szerződés megváltozott tartalma bármelyik fél lényeges jogos érdekeit sérti, a fél kérheti a bíróságtól a szerződés módosítását, vagy - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a szerződéstől elállhat. 32/1991. (VI. 6.) AB határozat: A már fennálló szerződések tartalmának jogszabály útján való megváltoztatása általában csak akkor kivételes, ha  a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán  a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti,  a körülményváltozás nem volt észszerűen előrelátható, ugyanakkor  túlmegy a normális változás kockázatán és  a beavatkozás társadalmi méretű igényt elégít ki. Azt, hogy a Ptk. 226. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a beavatkozás feltételei alkotmányosan fennállnak-e, az Alkotmánybíróság jogosult eldönteni, ugyanúgy, ahogy a konkrét szerződésekben a Ptk. 241. §-a alapján esetenként azt a bíróság is teszi.

5 ALANYVÁLTOZÁS A SZERZŐDÉSBEN ENGEDMÉNYEZÉS TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS

6 AZ ENGEDMÉNYEZÉS  ALANYVÁLTOZÁS A JOGOSULTI OLDALON EREDETI JOGOSULT ENGEDMÉNYEZŐ ÚJ JOGOSULT ENGEDMÉNYES KÖTELEZETT engedményező szerződés értesítés az engeményezésről

7 AZ ENGEDMÉNYEZÉS  ALANYVÁLTOZÁS A JOGOSULTI OLDALON EREDETI JOGOSULT ENGEDMÉNYEZŐ ÚJ JOGOSULT ENGEDMÉNYES KÖTELEZETT engedményező szerződés értesítés az engeményezésről követelés a zálogjog és kezesség is

8 ENGEDMÉNYES ÉS KÖTELEZETT VISZONYA  A kötelezett az engedményessel szemben érvényesítheti azokat a kifogásokat és beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket is, amelyek az engedményezővel szemben az értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

9 AZ ENGEDMÉNYEZŐ FELELŐSSÉGE AZ ENGEDMÉNYESSEL SZEMBEN  VISSZTERHES ENGEDMÉNY Az engedményező az engedményessel szemben a kötelezett szolgáltatásáért - az engedményezés fejében kapott ellenérték erejéig - kezesként felel, kivéve ha a) a követelést kifejezetten bizonytalan követelésként ruházta át az engedményesre; b) felelősségét egyébként kizárta.  INGYENES ENGEDMÉNY felelősség az ajándékozás szabályai szerint (szándékosság vagy súlyos gondatlanság)

10 A TARTOZÁSÁTVÁLLALÁS  ALANYVÁLTOZÁS A KÖTELEZETTI OLDALON EREDETI KÖTELEZETT ÚJ KÖTELEZETT tartozásátvállaló JOGOSULT szerződés az átvállalásról BELEEGYEZÉS VAGY JÓVÁHAGYÁS

11 AZ ÁTVÁLLALÓ ÉS A JOGOSULT VISZONYA  a tartozásátvállaló a kötelezett helyébe lép  megilletik mindazok a jogok, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben megillették; a korábbi kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló követelését azonban nem számíthatja be.  a tartozásátvállalással a követelést biztosító kezesség és zálogjog a kezes és a zálogkötelezett hozzájáruló nyilatkozata hiányában megszűnik.


Letölteni ppt "A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. MI MÓDOSÍTHATJA A SZERZŐDÉST?  A felek közös megegyezéssel(Ptk.240.§)  A bíróság (Ptk. 241. §)  Jogszabály (Ptk. 226. §) A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések