Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Timeshare © dr. Horváth Zsófia – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Timeshare © dr. Horváth Zsófia – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter."— Előadás másolata:

1 Timeshare © dr. Horváth Zsófia – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter

2 Gazdasági funkció hosszú távú, gazdaságos üdülési lehetőség
cserelehetőség

3 Problémák Sokféle modell, Határon átnyúló jellegből adódó problémák,
Agresszív marketing módszerek alkalmazása.

4 Szabályozás 94/47/EK irányelv 20/1999.(II.5.) Korm. rendelet

5 Rendelet hatálya Fogyasztó és értékesítő között kötött szerződés
(tárgya: ingatlan időben megosztott használati jogának megszerzése) Használati jog átruházására irányuló magyarországi üzletszerű gazdasági tevékenység

6 Fogalmak Fogyasztó: azok a személyek (természetes és jogi), akik gazdasági és szakmai tevékenységükön kívül kötnek szerződést Timeshare szerződés egy szerződés egymással összefüggő több szerződés fogyasztó jogot szerez 1 vagy több ingatlan ismétlődő, meghatározott időtartamú üdülési vagy lakáscélú használatára (ellenérték fejében az értékesítőtől legalább 3 évre)

7 Használati jog közvetlen közvetett Dologi jogi Kötelmi jogi
Társasági részesedés Szövetkezeti tagság Egyesületi tagság Közös tulajdon Haszonélvezet Használat Bérlet Használati szerződés

8 Tájékoztatás Írásbeli tájékoztató Rendszeres tájékoztatás +
A tájékoztató nyelve: magyar (vagy uniós állampolgárok esetén a lakóhely vagy az állampolgárság szerinti hivatalos nyelv) Írásbeli tájékoztató Rendszeres tájékoztatás Értékesítő köteles rendelkezésre bocsátani annak, aki Építési munkálatokról kéri, közvetlen reklámtevékenység útján kap tájékoztatást + Értesítési kötelezettség minden olyan körülményről, amely veszélyezteti, gátolja a kellő időben történő teljesítést

9 A tájékoztató tartalma:
Értékesítő, illetve az ingatlan tulajdonosának adatai, Az ingatlan általános leírása (felszereltség, állapot, megközelíthetőség): építési munkálatok állása, használatba vételi, illetve építési engedélyek száma, kiegészítő szolgáltatások, egyéb alapszolgáltatások, Használati jog: tartalma, használati joggal való rendelkezés feltételei, ellenértéke, figyelmeztetés a fogyasztó számára, hogy a szerződés alapján nem szerez tulajdon jogot vagy dologi használati jogot, Elállás stb.

10 A tájékoztató és a szerződés kapcsolata
A tájékoztató a szerződés részét képezi! tájékoztató szerződés A tájékoztató módosítása: Csak: értékesítőn kívül álló ok miatt bekövetkezett változások esetén ismertetni kell a fogyasztóval még a szerződéskötést megelőzően a szerződésben is meg kell jelölni +

11 Timeshare szerződés írásban kell megkötni magyar nyelven
(ha nem Magyarországon fekszik az ingatlan, akkor fekvés helye szerinti hivatalos nyelven készült hiteles fordításra is szükség van) Tartalma: (a tájékoztató kötelező tartalmi elemein túl) Fogyasztó adatai: név, lakóhely Használati jog mértéke Használati jog kezdete és fennállásának időtartama A fogyasztó ellenértéken felüli díjfizetésének kizárását Szerződés kelte Szerződő felek aláírása Kötelező tartalmi elemek hiánya érvénytelenség!

12 Fogyasztói elállás I. Alaki feltétel: írásban kell az értesítővel közölni (azaz a székhelyre vagy a szerződésben megjelölt helyre kell megküldeni) Nincs indokolási kötelezettség. Az értékesítő az elállási idő leteltéig a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem fogadhat el és nem követelhet. Az értékesítő csak a szerződéskötésből eredő kárának (szerződés elkészítése, fordíttatásának költségei) megtérítését követelheti, ha ezeket a költségeket a szerződésben megjelölte.

13 Fogyasztói elállás II. Határidők
15 nap Kivéve: ha: az értékesítő nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére az írásbeli tájékoztatót vagy a tájékoztatót nem a jogszabályban előírt nyelven írták meg 30 nap Kezdete: Előszerződés/szerződés megkötése és 1 példányának átadása a fogyasztó részére Kivéve: ha a szerződés nem tartalmaz egyes (törvényben meghatározott) elemeket, akkor a kezdő nap: amikor valamennyi hiányzó adat közölt és azok a felek megállapodásával a szerződés részévé váltak (legkésőbb megkötés+1 példány átadását követő 3 hónap eltelte utáni 1.nap)

14 Fogyasztói elállás III. Szankciós elállás
I. Késedelem: Ha: az értékesítő késedelembe esik: Ha az ingatlan a szerződésben meghatározott időpontban (legkésőbb a szerződéskötéstől számított 3 év elteltével) beköltözésre alkalmatlan fogyasztó elállhat a szerződéstől (a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül.) Az értékesítő köteles az addig kifizetett ellenértéket haladéktalanul visszafizetni.

15 a polgár jog általános szabályai szerint kártérítést követelhet
Szankciós elállás II. II. Teljesítési határidő lejárta előtt: Ha nyilvánvalóvá válik (a tájékoztatóból vagy a megtekintés során), hogy az ingatlan beköltözésre alkalmatlan a fogyasztó elállhat és a polgár jog általános szabályai szerint kártérítést követelhet

16 Fogyasztói elállás IV. Fogyasztói kölcsön
Ez (a timeshare-szerződés mellett, az ahhoz kapcsolódó) fogyasztási kölcsönszerződést (fksz) is felbontja Értékesítő akkor követelhet kártérítést a fogyasztótól, ha ezt a fksz-ben kifejezetten megjelölte és a timeshare-szerződésben a törvény szerinti kötelező tartalmi elemek benne vannak Ha a fogyasztó él elállási jogával

17 Hibás teljesítés Ha az ingatlan megtekintése során nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz fogyasztó gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait (a hiba megszüntetésére nyitva álló határidő sikertelen eltelte után)

18 Bizonyítás Értékesítő bizonyítja, hogy: az írásbeli tájékoztatót
a jogszabályban előírt nyelven, a szerződés 1 példányával, ingatlan fekvése szerinti hivatalos fordítással átadta a fogyasztónak a szerződésben nem, de a tájékoztatóban szereplő feltételeket a fogyasztóval írásban közölte

19 Fogyasztói jogok korlátozásának tilalma
Fogyasztó nem mondhat le érvényesen a rendeletben meghatározott jogairól. A rendelettől csak a fogyasztó javára lehet eltérni (egyoldalú kógencia). Más ország hivatalos nyelvének használata sem korlátozhatja a fogyasztó jogát.


Letölteni ppt "Timeshare © dr. Horváth Zsófia – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések