Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© dr. Horváth Zsófia – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© dr. Horváth Zsófia – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter."— Előadás másolata:

1 © dr. Horváth Zsófia – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter

2 Gazdasági funkció •hosszú távú, gazdaságos üdülési lehetőség •cserelehetőség

3 Problémák •Sokféle modell, •Határon átnyúló jellegből adódó problémák, •Agresszív marketing módszerek alkalmazása.

4 Szabályozás •94/47/EK irányelv •20/1999.(II.5.) Korm. rendelet

5 Rendelet hatálya •Fogyasztó és értékesítő között kötött szerződés (tárgya: ingatlan időben megosztott használati jogának megszerzése) •Használati jog átruházására irányuló magyarországi üzletszerű gazdasági tevékenység

6 Fogalmak •Fogyasztó: azok a személyek (természetes és jogi), akik gazdasági és szakmai tevékenységükön kívül kötnek szerződést •Timeshare szerződés (ellenérték fejében az értékesítőtől legalább 3 évre) egy szerződésegymással összefüggő több szerződés fogyasztó jogot szerez 1 vagy több ingatlan ismétlődő, meghatározott időtartamú üdülési vagy lakáscélú használatára

7 Használati jog közvetlenközvetett Dologi jogi Kötelmi jogi • Közös tulajdon • Haszonélvezet • Használat • Bérlet • Használati szerződés • Társasági részesedés • Szövetkezeti tagság • Egyesületi tagság

8 Tájékoztatás •A tájékoztató nyelve: magyar (vagy uniós állampolgárok esetén a lakóhely vagy az állampolgárság szerinti hivatalos nyelv) Írásbeli tájékoztatóRendszeres tájékoztatás kéri, közvetlen reklámtevékenység útján kap tájékoztatást Építési munkálatokról Értékesítő köteles rendelkezésre bocsátani annak, aki + Értesítési kötelezettség minden olyan körülményről, amely veszélyezteti, gátolja a kellő időben történő teljesítést

9 •A tájékoztató tartalma: –Értékesítő, illetve az ingatlan tulajdonosának adatai, –Az ingatlan általános leírása (felszereltség, állapot, megközelíthetőség):  építési munkálatok állása,  használatba vételi, illetve építési engedélyek száma,  kiegészítő szolgáltatások, egyéb alapszolgáltatások, –Használati jog:  tartalma,  használati joggal való rendelkezés feltételei,  ellenértéke,  figyelmeztetés a fogyasztó számára, hogy a szerződés alapján nem szerez tulajdon jogot vagy dologi használati jogot, –Elállás stb.

10 A tájékoztató és a szerződés kapcsolata A tájékoztató módosítása: Csak: értékesítőn kívül álló ok miatt bekövetkezett változások esetén szerződés tájékoztató A tájékoztató a szerződés részét képezi! ismertetni kell a fogyasztóval még a szerződéskötést megelőzően a szerződésben is meg kell jelölni +

11 Timeshare szerződés •írásban kell megkötni •magyar nyelven (ha nem Magyarországon fekszik az ingatlan, akkor fekvés helye szerinti hivatalos nyelven készült hiteles fordításra is szükség van) •Tartalma: (a tájékoztató kötelező tartalmi elemein túl) –Fogyasztó adatai: név, lakóhely –Használati jog mértéke –Használati jog kezdete és fennállásának időtartama –A fogyasztó ellenértéken felüli díjfizetésének kizárását –Szerződés kelte –Szerződő felek aláírása Kötelező tartalmi elemek hiánya érvénytelenség!

12 Fogyasztói elállás I. •Alaki feltétel: írásban kell az értesítővel közölni (azaz a székhelyre vagy a szerződésben megjelölt helyre kell megküldeni) •Nincs indokolási kötelezettség. •Az értékesítő az elállási idő leteltéig a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem fogadhat el és nem követelhet. •Az értékesítő csak a szerződéskötésből eredő kárának (szerződés elkészítése, fordíttatásának költségei) megtérítését követelheti, ha ezeket a költségeket a szerződésben megjelölte.

13 Fogyasztói elállás II. Határidők 15 nap Kezdete: Előszerződés/szerződés megkötése és 1 példányának átadása a fogyasztó részére Kivéve: ha: • az értékesítő nem bocsátotta a fogyasztó rendelkezésére az írásbeli tájékoztatót vagy • a tájékoztatót nem a jogszabályban előírt nyelven írták meg Kivéve: ha a szerződés nem tartalmaz egyes (törvényben meghatározott) elemeket, akkor a kezdő nap: amikor valamennyi hiányzó adat közölt és azok a felek megállapodásával a szerződés részévé váltak (legkésőbb megkötés+1 példány átadását követő 3 hónap eltelte utáni 1.nap) 30 nap

14 Fogyasztói elállás III. Szankciós elállás fogyasztó elállhat a szerződéstől (a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül.) I. Késedelem: Ha: az értékesítő késedelembe esik: Ha az ingatlan a szerződésben meghatározott időpontban (legkésőbb a szerződéskötéstől számított 3 év elteltével) beköltözésre alkalmatlan Az értékesítő köteles az addig kifizetett ellenértéket haladéktalanul visszafizetni.

15 Szankciós elállás II. II. Teljesítési határidő lejárta előtt: Ha nyilvánvalóvá válik (a tájékoztatóból vagy a megtekintés során), hogy az ingatlan beköltözésre alkalmatlan a fogyasztó elállhat és a polgár jog általános szabályai szerint kártérítést követelhet

16 Fogyasztói elállás IV. Fogyasztói kölcsön Ez (a timeshare-szerződés mellett, az ahhoz kapcsolódó) fogyasztási kölcsönszerződést (fksz) is felbontja Értékesítő akkor követelhet kártérítést a fogyasztótól, ha  ezt a fksz-ben kifejezetten megjelölte és  a timeshare-szerződésben a törvény szerinti kötelező tartalmi elemek benne vannak Ha a fogyasztó él elállási jogával

17 Hibás teljesítés Ha az ingatlan megtekintése során nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz fogyasztó gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait (a hiba megszüntetésére nyitva álló határidő sikertelen eltelte után)

18 Bizonyítás Értékesítő bizonyítja, hogy: •az írásbeli tájékoztatót –a jogszabályban előírt nyelven, –a szerződés 1 példányával, –ingatlan fekvése szerinti hivatalos fordítással átadta a fogyasztónak •a szerződésben nem, de a tájékoztatóban szereplő feltételeket a fogyasztóval írásban közölte

19 Fogyasztói jogok korlátozásának tilalma •Fogyasztó nem mondhat le érvényesen a rendeletben meghatározott jogairól. •A rendelettől csak a fogyasztó javára lehet eltérni (egyoldalú kógencia). •Más ország hivatalos nyelvének használata sem korlátozhatja a fogyasztó jogát.


Letölteni ppt "© dr. Horváth Zsófia – Dr. habil. Miskolczi Bodnár Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések