Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztosításgazdaságtan 7. téma Az életbiztosítások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztosításgazdaságtan 7. téma Az életbiztosítások."— Előadás másolata:

1 Biztosításgazdaságtan 7. téma Az életbiztosítások

2 2 Biztosítási kockázatok csoportosítása I.A biztosító és a biztosítottak közötti kapcsolat alapján a)Elsődleges /közvetlen, direkt/ biztosítók b)Viszontbiztosítók II.Elsődleges biztosítások csoportosítása a)Biztosítási forma szerint  Önkéntes  Kötelező: lehet törvény vagy szerződés alapján III.Biztosítás tárgya szerint a)Életbiztosítási ág b)Nem-életbiztosítási ág IV.Egyéb ismérvek alapján a)Összegbiztosítás, kárbiztosítás b)Ágazatok szerint: életbiztosítás, egyéb személybiztosítás, vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás c)Viszontbiztosítás

3 3 Az életbiztosítások jellemzői  Cél: a)az élettartam bizonytalanságából adódó kockázat átvállalása, b)a biztosított életével összefüggő kockázat átvállalása.  Típusai: a)kockázati, b)elérési, c)vegyes, d)bármely más esemény.

4 4  A biztosítási szerződéshez kapcsolódó időpontok és időtartam: 1.Díjfizetés időpontja: a) egyszeri díjas b) korlátozott idejű díjfizetés c) élethossziglani díjfizetés 2.A szolgáltatás-teljesítés időpontja: a) várakozási időt kikötő b) várakozási idő nélküli  A szolgáltatás-teljesítés módja: 1. Összegbiztosítás 2. Járadékbiztosítás

5 5  A biztosított személyek száma szerint a biztosítás lehet: 1.Egyedi 2.Kölcsönös 3.Csoportos  Díjfizetés technikája lehet: 1. egyszeri díjfizetésű 2. visszatérő díjas  Befektetési hozadék visszatérítés

6 6  Biztosítási esemény:  a biztosított tartamon belüli halála,  meghatározott időpont elérése, vagy  más esemény bekövetkezése, amely a szerződésben rögzített.

7 7 Életbiztosítási ágazatok 2003/LX tv. alapján A gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott termékek csoportosítása: I.Kockázati vagy haláleseti 1.Várakozási idő nélküli haláleseti 2.Egyedi, időszaki haláleseti 3.Egyedi, élethossziglani díjfizetésű haláleseti 4.Hitelfedezeti II.Elérési vagy megélési 1.Egyszeri díjfizetésre szóló 2.Részletfizetésre szóló életbiztosítás Folyt.

8 8 III.Vegyes vagy kombinált életbiztosítások Kockázati /haláleseti/ és az elérési /megélési/ termékek kombinációja. IV.Egyéb, valamely eseményhez kapcsolt Házasságkötés, gyermekszületés stb. V.Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

9 9 Az életbiztosítások szereplői 1.Biztosító 2.Szerződő  Jogai:  Szerződés megkötése  Kedvezményezett kijelölése  Kötelezettségei:  Díjfizetés  Változás közlése Folyt.

10 10 3.Biztosított  Jogai:  Szerződés megkötéséhez írásban hozzájárul  Kedvezményezett megváltoztatása  Szerződő helyébe léphet 4.Kedvezményezett  Lehet:  A szerződésben megjelölt személy  Kötvény bemutatója  Biztosított örököse

11 11 Kockázatelbírálás  egyészségi nyilatkozattal  orvosi vizsgálattal  fentiek nélkül Várakozási idő A szolgáltatás teljesítésének időpontjához kapcsolódik. A szerződésben meghatározott időtartamon belül a biztosító nem teljesít. Értékkövetés Az értékállandóság a hosszú élettartamú életbiztosításoknál kiemelten fontos. Értékkövetési technikák:  díj indexelés → új biztosítási összeg  többlethozam meghatározott hányadának visszatérítése: gyakorlatban a szolgáltatás emelésére fordítják

12 12 Egyes életbiztosítási szolgáltatási sajátosságok Az életbiztosítási díj részben a kockázatviselés ellenértéke, részben díjtartalék, amely a biztosító szolgáltatásának fedezetéül szolgál. Annak érdekében, hogy a biztosító mindig képes legyen teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, különböző tartalékokat képez. Ha valamilyen oknál fogva a biztosítási összeg kifizetésére nem kerül sor, a biztosító a díjtartalékot visszaadja. A biztosítottat megillető jogokat nevezzük maradékjogoknak. Maradékjog lehet:  díjmentes meghosszabbítás,  visszavásárlás,  kötvénykölcsön nyújtás lehetősége,  díjmentes leszállítás.

13 13 Fedezetkorlátozások /A fedezetkorlátozás a biztosító kockázatkezelésének része, melyet itt az életbiztosításokra vonatkozóan vizsgálunk./ I. A biztosító mentesülése  A biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól mentesül, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása miatt hal meg.  A szerződés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg, ha a biztosítási esemény a biztosított -szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben következett be, -a szerződéskötéstől számított két éven belül bekövetkezett öngyilkossága miatt következett be – függetlenül attól, hogy azt a biztosított tudatzavarban követte-e el.

14 14  A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól. (A szerződés felsorolja a kivételes eseteket, ilyen pl. ha a szerződés megkötésétől eltelt 5 év.) II. Kockázatkizárások  A biztosító kockázata nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: - harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel, - felkelésekkel, lázadásokkal vagy zavargásokkal, - radioaktív, illetve ionizáló sugárzással, kivéve az orvosilag előírt terápiás célú sugárkezelést, vagy - HIV fertőzéssel.


Letölteni ppt "Biztosításgazdaságtan 7. téma Az életbiztosítások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések