Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztosításgazdaságtan 7. téma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztosításgazdaságtan 7. téma"— Előadás másolata:

1 Biztosításgazdaságtan 7. téma
Az életbiztosítások

2 Biztosítási kockázatok csoportosítása
A biztosító és a biztosítottak közötti kapcsolat alapján Elsődleges /közvetlen, direkt/ biztosítók Viszontbiztosítók Elsődleges biztosítások csoportosítása Biztosítási forma szerint Önkéntes Kötelező: lehet törvény vagy szerződés alapján Biztosítás tárgya szerint Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág Egyéb ismérvek alapján Összegbiztosítás, kárbiztosítás Ágazatok szerint: életbiztosítás, egyéb személybiztosítás, vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás Viszontbiztosítás

3 Az életbiztosítások jellemzői
Cél: az élettartam bizonytalanságából adódó kockázat átvállalása, a biztosított életével összefüggő kockázat átvállalása. Típusai: kockázati, elérési, vegyes, bármely más esemény.

4 A biztosítási szerződéshez kapcsolódó időpontok és időtartam:
Díjfizetés időpontja: egyszeri díjas korlátozott idejű díjfizetés élethossziglani díjfizetés A szolgáltatás-teljesítés időpontja: várakozási időt kikötő várakozási idő nélküli A szolgáltatás-teljesítés módja: Összegbiztosítás Járadékbiztosítás

5 A biztosított személyek száma szerint a biztosítás lehet:
Egyedi Kölcsönös Csoportos Díjfizetés technikája lehet: egyszeri díjfizetésű visszatérő díjas Befektetési hozadék visszatérítés

6 Biztosítási esemény: a biztosított tartamon belüli halála, meghatározott időpont elérése, vagy más esemény bekövetkezése, amely a szerződésben rögzített.

7 Életbiztosítási ágazatok 2003/LX tv. alapján
A gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott termékek csoportosítása: Kockázati vagy haláleseti Várakozási idő nélküli haláleseti Egyedi, időszaki haláleseti Egyedi, élethossziglani díjfizetésű haláleseti Hitelfedezeti Elérési vagy megélési Egyszeri díjfizetésre szóló Részletfizetésre szóló életbiztosítás Folyt.

8 Vegyes vagy kombinált életbiztosítások
Kockázati /haláleseti/ és az elérési /megélési/ termékek kombinációja. Egyéb, valamely eseményhez kapcsolt Házasságkötés, gyermekszületés stb. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

9 Az életbiztosítások szereplői
Szerződő Jogai: Szerződés megkötése Kedvezményezett kijelölése Kötelezettségei: Díjfizetés Változás közlése Folyt.

10 Biztosított Kedvezményezett Jogai:
Szerződés megkötéséhez írásban hozzájárul Kedvezményezett megváltoztatása Szerződő helyébe léphet Kedvezményezett Lehet: A szerződésben megjelölt személy Kötvény bemutatója Biztosított örököse

11 egyészségi nyilatkozattal
Kockázatelbírálás egyészségi nyilatkozattal orvosi vizsgálattal fentiek nélkül Várakozási idő A szolgáltatás teljesítésének időpontjához kapcsolódik. A szerződésben meghatározott időtartamon belül a biztosító nem teljesít. Értékkövetés Az értékállandóság a hosszú élettartamú életbiztosításoknál kiemelten fontos. Értékkövetési technikák: díj indexelés → új biztosítási összeg többlethozam meghatározott hányadának visszatérítése: gyakorlatban a szolgáltatás emelésére fordítják

12 Egyes életbiztosítási szolgáltatási sajátosságok
Az életbiztosítási díj részben a kockázatviselés ellenértéke, részben díjtartalék, amely a biztosító szolgáltatásának fedezetéül szolgál. Annak érdekében, hogy a biztosító mindig képes legyen teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, különböző tartalékokat képez. Ha valamilyen oknál fogva a biztosítási összeg kifizetésére nem kerül sor, a biztosító a díjtartalékot visszaadja. A biztosítottat megillető jogokat nevezzük maradékjogoknak. Maradékjog lehet: díjmentes meghosszabbítás, visszavásárlás, kötvénykölcsön nyújtás lehetősége, díjmentes leszállítás.

13 Fedezetkorlátozások I. A biztosító mentesülése
/A fedezetkorlátozás a biztosító kockázatkezelésének része, melyet itt az életbiztosításokra vonatkozóan vizsgálunk./ I. A biztosító mentesülése A biztosító a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól mentesül, ha a biztosított a kedvezményezett szándékos magatartása miatt hal meg. A szerződés a biztosítási összeg kifizetése nélkül szűnik meg, ha a biztosítási esemény a biztosított szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben következett be, a szerződéskötéstől számított két éven belül bekövetkezett öngyilkossága miatt következett be – függetlenül attól, hogy azt a biztosított tudatzavarban követte-e el.

14 A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól. (A szerződés felsorolja a kivételes eseteket, ilyen pl. ha a szerződés megkötésétől eltelt 5 év.) II. Kockázatkizárások A biztosító kockázata nem terjed ki arra az esetre, ha a biztosítási esemény közvetlenül vagy közvetve összefüggésben áll: - harci eseményekkel vagy más háborús cselekményekkel, - felkelésekkel, lázadásokkal vagy zavargásokkal, - radioaktív, illetve ionizáló sugárzással, kivéve az orvosilag előírt terápiás célú sugárkezelést, vagy - HIV fertőzéssel.


Letölteni ppt "Biztosításgazdaságtan 7. téma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések