Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Biztosításgazdaságtan 9. téma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Biztosításgazdaságtan 9. téma"— Előadás másolata:

1 Biztosításgazdaságtan 9. téma
Felelősségbiztosítások

2 Ismérvek Vagyonbiztosítás Felelősségbiztosítás Biztosított tárgy A saját vagyontárgy, szerződésben rögzített. Idegen vagyontárgy, nem ismerem. Károsult személye Szerződő/biztosított → ismerem. Harmadik személy → nem ismerem. Károkozó Nem ismerem. Ismerem → Szerződő/biztosított. Jogviszony: biztosító/szerződő IGEN NINCS Biztosítás díja Megállapodás szerint. Lehet hatósági díj. Biztosítási összeg Szerződésben rögzített. Van limit. Biztosítási esemény Független, külső hatás következménye. Biztosított jogellenes károkozó magatartása. Kártérítés A biztosítottnak. A károsultnak. Mentesülés Lehetséges. Nem lehetséges, de lehet visszkereset.

3 A felelősségbiztosítások jellemzői
Fogalma: Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan károk megtérítése alól, amelyért a jogszabály szerint felelős. Felelősségbiztosítási védelem terjedelme: A felelősségbiztosítási események eredhetnek: - szerződésen kívüli károkozásból (a biztosított és a károsult között nincs jogviszony), - szerződésen belüli károkozásból (pl. hibás teljesítésből)

4 Felelősségbiztosítási fedezet korlátozása:
Időbeli elhatárolás alkalmazása, Limit összeg (lehet éves keret, káreseményenkénti stb.), Önrészesedés különböző formái.

5 Felelősségbiztosítások csoportosítása
Bit. szerinti ágazati csoportosítás: 2003/LX tv. A gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott csoportosítás: gépjármű-, általános, munkáltatói, termék- és szolgáltatási, környezetszennyezési felelősségbiztosítás.

6 Általános felelősségbiztosítás
A biztosító megtéríti a biztosított – mint a szerződésben megjelölt tevékenység folytatója, telephely, üzlet stb. fenntartója és üzemeltetője – által szerződésen kívül okozott mindazon személyi sérüléses és tárgyrongálási károkat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai alapján kártérítési kötelezettséggel tartozik.

7 Munkáltatói felelősségbiztosítás
A biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződési feltételekben szabályozott körben, módon és mértékben a biztosított helyett megtéríti azokat a munkabalesetből eredő károkat, amelyekért a biztosított a magyar munkajog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

8 Termék- és szolgáltatási felelősségbiztosítás
Fedezetet nyújt azokra a kockázatokra, amelyekért a gyártó, a szolgáltató, a forgalmazó a termelt és forgalmazott termék, avagy a teljesített szolgáltatás hiányosságából eredő kár miatt a polgári jog, illetve a termékfelelősségről szóló törvény szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. Nem fedezi a biztosítás a termék vagy szolgáltatás hibás teljesítéséből eredő szavatossági igényeket.

9 Környezetszennyezési felelősségbiztosítás
Fedezetet nyújt azon váratlan, balesetszerűen és előre nem kalkulálható módon bekövetkező környezetszennyezési károkra, amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

10 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás /KGFB/
1982 előtt az üzembentartók a biztosítási díjat egyénileg, csekken fizették be. → NINCS SZERZŐDÉS! július 1.: a biztosítás díja az üzemanyag árába lett beépítve 1991. júl. 1.: 58/1991. Korm. rendelet a gépjárművek üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról Jellemzők: - szerződéskötési kötelezettség, - szabad biztosítóválasztás (ekkor 3 biztosítótársaság foglalkozott KGFB-vel), - hatósági díjak. 2004. július 1.: 190/2004. Korm. rendelet megalkotását Magyarország EU-hoz történő csatlakozása tette szükségessé.

11 Verseny az ügyfelekért:
díjverseny szolgáltatási verseny kedvezmények. Szerződéskötési kötelezettség Szempontok: a biztosítási szerződés területi hatálya szerződés megszűnése biztosítási díj, díjmegállapítás alapja, bónus-málus a biztosító helytállása, kizárások MABISZ Kártalanítási Számla – a biztosító helyett a biztosítás megszűnése, ellenőrzés

12 A KGFB jellemzői szerződéskötésre kötelezett a gépjármű tulajdonosa, ill. a gépjármű forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartója, a biztosító ld. MABISZ Évkönyv szolgáltatása, a kormányrendelet 2001-től korlátozta a biztosítók kötelező helytállási kötelezettségét, hatálya alá tartozó járművek felsorolása, területi hatálya, díjfizetés módja és gyakorisága, bónus-málus rendszer Verseny a KGFB piacán: 2007-ben 2 vezető biztosító alapított KGFB biztosítót.

13 Egyéb nem-életbiztosítások
Hitelbiztosítások: áruhitel részletfizetési hitelbiztosítás bankhitel biztosítás exporthitel biztosítás óvadék- vagy kezességbiztosítás hűtlen kezelés biztosítása számítógépes adatokkal való visszaélés biztosítása Jogvédelem biztosítás /a Bit. külön szabályozza/ Segítségnyújtás Temetkezési biztosítások


Letölteni ppt "Biztosításgazdaságtan 9. téma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések