Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári jog 4. Tevőleges szolgáltatásra kötelező szerződések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári jog 4. Tevőleges szolgáltatásra kötelező szerződések."— Előadás másolata:

1 Polgári jog 4. Tevőleges szolgáltatásra kötelező szerződések

2 I. Eredmény kötelmek –1. vállalkozási szerződés –2. fuvarozási szerződés II. Gondossági kötelmek 1. megbízási szerződés 2. letéti szerződés 3. tartási (életjáradéki) szerződés

3 Tevőleges szolgáltatásra kötelező szerződések •Eredmény kötelmek jellemzői: - a tevékenységet kifejtő kockázata - nyereség érdekeltség - erősen korlátozott utasítási jog - általában mindegy, hogy személyesen, vagy mással végezteti a munkát - a tevékenységet kifejtő önhatalmúlag nem szüntetheti meg a szerződést

4 Tevőleges szolgáltatásra kötelező szerződések •Gondossági kötelmek jellemzői - az „ügy urának” kockázata - széles utasítási jog - díjérdekeltség - a munka végzését a megbízott másra csak ilyen megállapodás alapján bízhatja - mindkét fél indokolás nélkül bármikor megszüntetheti a szerződést

5 Eredmény kötelmek Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles.

6 Vállalkozási szerződés •Vállalkozó kötelezettségei 1. eredmény létrehozása (főkötelezettség) 2. köteles a megrendelő utasításai szerint eljárni 3. köteles a megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. (ha nem teszi, felel az elmulasztásból eredő kárért!)

7 Vállalkozási szerződés köteles a megrendelő utasításai szerint eljárni •Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a vállalkozó felelős. •Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a megrendelő utasítása szerint a megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. •A vállalkozó a megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.

8 Vállalkozási szerződés Vállalkozó jogosult: 1. Vállalkozói díjra 2.Alvállalkozó igénybevételére jogosan vette igénybe: úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el jogosulatlan igénybevétel: felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be 3.ha teljesítése révén új elgondolást, megoldást vagy műszaki ismeretet szerez

9 Vállalkozási szerződés Megrendelő kötelezettségei: 1.Vállalkozói díj megfizetése (szolgáltatás átvétele) – főkötelezettség 2.Munkavégzés helyének alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátása Megrendelő jogai: 1.Ellenőrizheti a munkavégzést és a felhasználásra kerülő anyagokat 2.Szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni.

10 Vállalkozási szerződés Tényállás 1. Peres felek szerződést kötöttek egymással, melyben felperes vállalta, hogy alperes lakását felújítja: festés-mázolás, parketta javítás-fényezés. Alperes vállalta, hogy mindezért megfizet neki 2+3 millió forintot. A festés-mázolás után alperes kifizetett felperesnek 2 millió forintot, s elállt a szerződéstől. Felperes további 4 millió forintot követel tőle kártérítésként, hivatkozva arra, hogy a parketta annyira gombás volt, hogy azt csak többletköltséggel (+1 millió Ft.) lehetett volna megjavítani.

11 Vállalkozási szerződés Tényállás 2. Kiindulópont a tényállás 1. Felperes arra hivatkozik, hogy az alperesi elálláskor ő már megkötötte az alvállalkozóval a szerződést a gomba eltüntetésére, 4 millió Ft. vállalkozói díj ellenében.

12 Vállalkozási szerződés Elhatárolása más szerződésektől 1.Adásvétel – vállalkozás Dolog tulajdonjogának átruházása – munkával elérhető eredmény létrehozása 2. Szállítási szerződés – vállalkozás Felek sorozatgyártású, a gyártómű által rendszeresen előre meghatározott alakban, jellemzőkkel stb. termelt dolgok szolgáltatásában állapodnak meg – megállapodás a megrendelő egyéni kívánsága szerint készítendő dologra vonatkozik

13 Vállalkozási szerződés Elhatárolása más szerződésektől 3. Megbízási szerződés – vállalkozás Meghatározott tevékenység kifejtése eredménykötelem nélkül – eredménykötelem 4. Munkajogviszony – vállalkozás Munkáltató utasítása szerinti rendszeres munkavégzés, nincs eredménykötelem – eredménykötelem Munkabér a munkavégzésért – vállalkozói díj a munka eredményéért

14 Fuvarozási szerződés Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni. 1.Tárgya: mások által előállított áru (küldemény) – személyfuvarozás nem 2.Szolgáltatás: küldemény egyik helyről a másikra való továbbítása, illetve az ebben való közreműködés 3.Küldemény átadása a feladó által megjelölt címzett részére 4.Visszterhesen (fuvardíj) ellenében

15 Fuvarozási szerződés •Fajtái: belföldi – nemzetközi fuvarozási sz. •Alanyai: feladó – fuvarozó – címzett •Fuvarozó kötelezettségei: - küldemény továbbítása - küldemény kiszolgáltatása a címzettnek Fuvarozó jogosultságai: - fuvarköltség (legkésőbb a kiszolgáltatáskor) - törvényes (kézi)zálogjog azokon a dolgokon, amelyek a fuvarozással kapcsolatban kerültek a birtokába

16 Gondossági kötelmek Megbízási szerződés Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni. Megbízó – megbízott Megbízott kötelezettségei: 1.Személyes ügyellátás 2.Fokozott együttműködési kötelezettség a tájékoztatás terén 3.Titoktartási kötelezettség 4.Megbízó utasításainak megfelelő ügyellátás 5.Elszámolási és kiadási kötelezettség

17 Megbízási szerződés Megbízó kötelezettségei: 1. Díjfizetés – nincs eredményességhez kötve; de ez diszpozitív szabály 2. Költségviselés – a tevékenységgel kapcsolatban felmerülő szükséges és hasznos költségeket 3. Mentesítési kötelezettség 4. tájékoztatás, helyes utasításokkal ellátás

18 Tartási szerződés Tartási szerződés alapján az egyik fél köteles a másik felet megfelelően eltartani. Jellemzők: •kötelezettként jogi személy is •írásban kell megkötni. •a tartás kötelezettsége a gondozásra, a gyógyíttatásra, az ápolásra és az eltemettetésre is kiterjed. •a szerződés a jogosult haláláig áll fenn; a tartási kötelezettség - az örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai szerint - annyiban száll át, amennyiben a kötelezett haláláig nyújtott tartás az ellenszolgáltatást nem fedezi.

19 Tartási szerződés Bírósági módosítás: • mindkét fél érdekeinek figyelembevételével •Átváltozatás életjáradéki szerződéssé - ha valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált - bármelyik fél kérheti •ha a szerződés célja ilyen módon sem valósítható meg, a szerződés megszüntetését kérhetik •a bíróság a szerződést a felek megfelelő kielégítésével szünteti meg.

20 Életjáradéki szerződés Életjáradéki szerződés alapján az egyik fél meghatározott pénzösszeg vagy terménymennyiség időszakonként visszatérő szolgáltatására köteles. Életjáradéki szerződésre a tartási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.


Letölteni ppt "Polgári jog 4. Tevőleges szolgáltatásra kötelező szerződések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések