Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Fülöp Zsuzsanna dr. Galambos Stella Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Balatonföldvár, 2010. május 21. A „hálózat csapdájában” – az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Fülöp Zsuzsanna dr. Galambos Stella Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Balatonföldvár, 2010. május 21. A „hálózat csapdájában” – az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi."— Előadás másolata:

1 dr. Fülöp Zsuzsanna dr. Galambos Stella Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Balatonföldvár, 2010. május 21. A „hálózat csapdájában” – az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi problémái

2 E-kereskedelem az NFH joggyakorlatában 1.E-kereskedelem elhelyezkedése a jogrendszerben 2.A fogyasztóvédelem és a fogyasztóvédelmi hatóság szerepe az e- kereskedelemben 3.NFH hatásköre az e-kereskedelem területén 4.NFH joggyakorlata 5.E-kereskedelem kapcsán felmerülő problémák 6.„Jó, ha tudjuk…” – gyakorlati tanácsok fogyasztóknak

3 E-kereskedelemben elhelyezkedése a jogrendszerben - Szoros kapcsolódás a távollevők közötti szerződésekhez - Közvetett és közvetlen e-kereskedelem - Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá; - E-kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

4 A fogyasztóvédelem és a fogyasztóvédelmi hatóság szerepe az e-kereskedelemben -Felgyorsuló fogyasztói életritmus -Előnyei: gyors, interaktív, globális, bárki számára könnyen hozzáférhető -Hátrányai: információhiány a megvásárolni kívánt termék és a kereskedő személyét illetően -A fogyasztók védelmét szolgáló „eszközök”: technika fejlődésével lépést tartó jogszabályok és ezen jogszabályokat alkalmazó hatóság folyamatos jelenléte az e-kereskedelem területén

5 Az NFH hatásköre az e-kereskedelem területén Anyagi jog: - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) - a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm.rendelet Az NFH elsősorban a tájékoztatásra vonatkozó jogszabályi előírások megtartását vizsgálja. Eljárási jog: - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)

6 Az NFH hatásköre az e-kereskedelem területén Előzetes tájékoztatási kötelezettség: Módja: - elektronikus, -folyamatos és közvetlen, -egyértelmű, közérthető, könnyen hozzáférhető Tartalma: -a szolgáltató személyére vonatkozó tájékoztatás -a szerződés megkötésére, tartalmára és teljesítésre vonatkozó tájékoztatás -az áru vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatás -az áru vagy szolgáltatás ellenértékéről szóló tájékoztatás -járulékos költségekről szóló tájékoztatás -a fizetés, szállítás és teljesítés egyéb feltételeiről szóló tájékoztatás -az elállási jogról és az elállási jog hiányára vonatkozó tájékoztatás

7 Az NFH hatásköre az e-kereskedelem területén A szerződés megkötését követő tájékoztatási kötelezettség: Módja: - írásban vagy tartós adathordozón Tartalma: -a vállalkozás adatai -az áru, szolgáltatás lényeges tulajdonságai -szállítási költség, valamint a szállítás, fizetés és teljesítés feltételei -elállási jog megléte és hiánya -panasz érvényesíthetőségének helye -jótállás feltételei

8 Az NFH joggyakorlata az e-kereskedelemben 2009. év ellenőrzései tapasztalatai: -ellenőrzés alá vont webáruházak száma: 306 (ebből kifogásolt: 296; kifogásolási arány: 96,73%) -ismételten ellenőrzött webáruházak száma: 42 (ebből kifogásolt: 41; kifogásolási arány: 97,61%) Kifogásolási arány 2008-ban: 87,2% Kifogásolási arány 2007-ben: 90%

9 Az e-kereskedelem kapcsán felmerülő problémák 1.A szolgáltató beazonosíthatósága 2.Végrehajtás foganatosítása külföldi székhelyű vállalkozással szemben (behajtási jogsegély) 3.Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC Network) - 2006/2004/EK (kijelölt hatóság, összekötő hivatal, kölcsönös jogsegély) - NFH Piacfelügyeleti és Fogyasztóvédelmi Főosztálya által kezelt Internet alapú elektronikus program és adatbázis - hazai fogyasztót érintő, külföldi székhelyű vállalkozás által elkövetett, határon átnyúló jogsértés esetén eljárás kezdeményezése az illetékes külföldi szerveknél - termékek és vállalkozásokkal kapcsolatos adatkérés a külföldi hatóságtól

10 Az e-kereskedelem kapcsán felmerülő problémák 4.NFH Regionális Felügyelőség (állami szerv) 5.Európai Fogyasztói Központ (civil szerveződés) - az EU valamennyi tagállamában létezik - eljárási szempontú segítségnyújtás határon átnyúló jogsértés esetén (pl. fordítás, panasz továbbítása az illetékes külföldi hatóság felé)

11 „Jó, ha tudjuk…”- gyakorlati tanácsok Mire figyeljünk on-line vásárlás esetén? 1.Beazonosítható üzemeltető 2.Elállási jog 3.A „.hu” végződés nem feltétlenül jelent magyarországi székhelyű vállalkozást 4.ÁSZF előzetes tanulmányozása 5.Vételár, szállítási költség, vételár megfizetésének módja 6.Mobiltelefonra letölthető tartalom 7.Megrendelés visszaigazolása ≠ megrendelés elfogadása

12 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Fülöp Zsuzsanna dr. Galambos Stella Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Balatonföldvár, 2010. május 21. A „hálózat csapdájában” – az e-kereskedelem fogyasztóvédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések