Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CLV Partners Ügyvédi Iroda 1. 2 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv (Fttv.) A tisztességtelen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CLV Partners Ügyvédi Iroda 1. 2 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv (Fttv.) A tisztességtelen."— Előadás másolata:

1 CLV Partners Ügyvédi Iroda 1

2 2 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv (Fttv.) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Ttv. (Tpvt) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv (Fgytv.) b2cb2b A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv (Grt.) Termék-specifikus szabályozás (Gyftv; Hpt;)

3  Fogyasztóvédelmi törvény:  Nem kereskedelmi kommunikációra vonatkozik  Címke, használati kezelési útmutatók, megfelelőségi jelölés, árfeltüntetés  Versenytörvény  Nem fogyasztókkal szemben folytatott magatartásokat szabályoz  Vállalkozásokkal, versenytársakkal kapcsolatos tisztességtelen piaci tevékenység szabályozása, megtévesztő tájékoztatás, kartell erőfölénnyel visszaélés 3

4 Megjelenítés, közzététel szabályai  Reklám azonosíthatósága  Reklámozó azonosíthatósága  Termék forgalomba hozhatóságának igazolása  Egyes reklámfelületekkel/termékekkel kapcsolatos speciális szabályok 4

5  Tilalmak és korlátok  Abszolút tilalmak: pl.: tartalom szerint (erőszakos, erkölcsi fejlődésre káros, stb.); termék szerint (állatviadal, emberi szövet, terhesség-megszakítás stb.)  Relatív tilalmak/korlátozások: hirdetés helye, személyi kör szerint (alkohol, dohányáru szexuális áruk).  Kötelező tartalmi előírások  Összehasonlító reklám  Bizalmi termékek (pü termékek, gyógyszerek, stb.) 5

6  Generálisan értelmezhető valamennyi marketingeszköz esetén  Nem konkrét tartalmi előírások, tilalmak  A cél olyan rugalmas szabályozás megalkotása, amely nem speciális reklámhordozókra vagy tartalmakra vonatkozóan ír elő konkrét szabályokat, hanem a tájékoztatást összességében vizsgálja 6

7  Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat  a) szakmai gondosság követelménye nem valósul meg; és ennek eredményeképp  b) a fogyasztói magatartás torzítása következik/het be.  Speciális esetek  Megtévesztő reklám  Agresszív reklám  Feketelistás magatartások  Vizsgálat mindig a speciálistól a generális felé! 7

8  Kereskedelmi gyakorlat az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló valamennyi magtartás, tevékenység, mulasztás, reklám, marketingtevékenység vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció,  Szakmai gondosság, jóhiszeműség  Aktív/passzív megtévesztés  Tartalom alátámasztása  Integrált kampányok  DE! reklámhordozó korlátai 8

9  Fogyasztó/ésszerűen eljáró fogyasztó/sérülékeny fogyasztó  Gazdasági tevékenységén kívül eső célból eljáró személy, aki tájékozott, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve a kereskedelmi gyakorlat, áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is.  Ügyleti döntés/ügyleti döntés torzítására való alkalmasság  a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban. 9

10  Ajándéksorsolás vagy nyereményjáték  Interaktív játékok (SMS)  Pontgyűjtő akciók, pontgyűjtő kártyák  DM levelek, elektronikus postai úton történő továbbítása  Interaktív website-ok, facebook, a kétélű fegyver 10

11  Főszabály: Reklámozó reklámszolgáltató és közzétevő egyetemleges felelőssége  Kivétel: (i) Ha a reklám közzétevője nem ismerhette meg a reklám tartalmát/címezetlen reklámküldemény; (ii) megtévesztő vagy összehasonlító reklám esetén csak a közzététel módjáért felel a reklámszolgáltató/közzétevő  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  Gazdasági Versenyhivatal (megtévesztő vagy összehasonlító reklám)  PSZÁF, OGYI speciális szabályok megsértése esetén 11

12  Főszabály: akinek az érdekében az áru/szolgáltatás értékesítése áll  Kivétel: megjelenítési módból eredő jogsértésért az is, aki megalkotja, közzé teszi  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  Gazdasági Versenyhivatal (piaci verseny érdemi érintettsége)  PSZÁF speciális szabályok megsértése esetén 12

13  Jogszabályok betartása cégen belül  A vonatkozó jogi környezet megismerése ismertetése munkavállalóval a munkakörhöz szükséges mértékben  Munkaköri kötelességként előírni a szabályozás elsajátítását  Rendszeres oktatás, számonkérés  Konzekvens szankcionálás vállalaton belül  Szolgáltatás igénybevételekor  Megfelelő szerződések megkötése  Folyamatos kontroll 13

14  Előzetes felkészülés vizsgálatra  kompetens személyek kijelölése, képzése  eljárási rend, szabályzat kialakítása  Hatékony együttműködés  kompetens személyek kísérik a vizsgálókat, tájékoztatást adnak  a kért dokumentumok azonosítása, átadása  titkosítás  rekonstruálás 14

15 Köszönöm a figyelmet! 15


Letölteni ppt "CLV Partners Ügyvédi Iroda 1. 2 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv (Fttv.) A tisztességtelen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések