Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CLV Partners Ügyvédi Iroda

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CLV Partners Ügyvédi Iroda"— Előadás másolata:

1 CLV Partners Ügyvédi Iroda
Reklámszabályozás az „alternatív marketingeszközök” tükrében Előadó: Dr. Varga Nikolett CLV Partners Ügyvédi Iroda

2 Jogi háttér A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. tv (Grt.) Termék-specifikus szabályozás (Gyftv; Hpt;) b2b b2c A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. tv (Fttv.) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. Ttv. (Tpvt) A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. tv (Fgytv.)

3 Fogyasztóvédelmi törvény, Versenytörvény
Nem kereskedelmi kommunikációra vonatkozik Címke, használati kezelési útmutatók, megfelelőségi jelölés, árfeltüntetés Versenytörvény Nem fogyasztókkal szemben folytatott magatartásokat szabályoz Vállalkozásokkal, versenytársakkal kapcsolatos tisztességtelen piaci tevékenység szabályozása, megtévesztő tájékoztatás, kartell erőfölénnyel visszaélés

4 Reklámtörvény, termék-specifikus szabályok
Megjelenítés, közzététel szabályai Reklám azonosíthatósága Reklámozó azonosíthatósága Termék forgalomba hozhatóságának igazolása Egyes reklámfelületekkel/termékekkel kapcsolatos speciális szabályok

5 Reklámtörvény, termék-specifikus szabályok
Tilalmak és korlátok Abszolút tilalmak: pl.: tartalom szerint (erőszakos, erkölcsi fejlődésre káros, stb.); termék szerint (állatviadal, emberi szövet, terhesség-megszakítás stb.) Relatív tilalmak/korlátozások: hirdetés helye, személyi kör szerint (alkohol, dohányáru szexuális áruk). Kötelező tartalmi előírások Összehasonlító reklám Bizalmi termékek (pü termékek, gyógyszerek, stb.)

6 Fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma (Fttv.)
Generálisan értelmezhető valamennyi marketingeszköz esetén Nem konkrét tartalmi előírások, tilalmak A cél olyan rugalmas szabályozás megalkotása, amely nem speciális reklámhordozókra vagy tartalmakra vonatkozóan ír elő konkrét szabályokat, hanem a tájékoztatást összességében vizsgálja

7 Fttv. szabályrendszere
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat a) szakmai gondosság követelménye nem valósul meg; és ennek eredményeképp b) a fogyasztói magatartás torzítása következik/het be. Speciális esetek Megtévesztő reklám Agresszív reklám Feketelistás magatartások Vizsgálat mindig a speciálistól a generális felé!

8 Alapfogalmak: Reklámozói oldal
Kereskedelmi gyakorlat az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló valamennyi magtartás, tevékenység, mulasztás, reklám, marketingtevékenység vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció, Szakmai gondosság, jóhiszeműség Aktív/passzív megtévesztés Tartalom alátámasztása Integrált kampányok DE! reklámhordozó korlátai

9 Alapfogalmak: Fogyasztói oldal
Fogyasztó/ésszerűen eljáró fogyasztó/sérülékeny fogyasztó Gazdasági tevékenységén kívül eső célból eljáró személy, aki tájékozott, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el, figyelembe véve a kereskedelmi gyakorlat, áru nyelvi, kulturális és szociális vonatkozásait is. Ügyleti döntés/ügyleti döntés torzítására való alkalmasság a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.

10 Speciális marketingeszközök
Ajándéksorsolás vagy nyereményjáték Interaktív játékok (SMS) Pontgyűjtő akciók, pontgyűjtő kártyák DM levelek, elektronikus postai úton történő továbbítása Interaktív website-ok, facebook, a kétélű fegyver

11 Grt, speciális szabályok Felelősség, eljáró hatóság
Főszabály: Reklámozó reklámszolgáltató és közzétevő egyetemleges felelőssége Kivétel: (i) Ha a reklám közzétevője nem ismerhette meg a reklám tartalmát/címezetlen reklámküldemény; (ii) megtévesztő vagy összehasonlító reklám esetén csak a közzététel módjáért felel a reklámszolgáltató/közzétevő Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Gazdasági Versenyhivatal (megtévesztő vagy összehasonlító reklám) PSZÁF, OGYI speciális szabályok megsértése esetén

12 Fttv. Felelősség, eljáró hatóság
Főszabály: akinek az érdekében az áru/szolgáltatás értékesítése áll Kivétel: megjelenítési módból eredő jogsértésért az is, aki megalkotja, közzé teszi Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Gazdasági Versenyhivatal (piaci verseny érdemi érintettsége) PSZÁF speciális szabályok megsértése esetén

13 Hatósági szankciók elkerülése
Jogszabályok betartása cégen belül A vonatkozó jogi környezet megismerése ismertetése munkavállalóval a munkakörhöz szükséges mértékben Munkaköri kötelességként előírni a szabályozás elsajátítását Rendszeres oktatás, számonkérés Konzekvens szankcionálás vállalaton belül Szolgáltatás igénybevételekor Megfelelő szerződések megkötése Folyamatos kontroll

14 Hatósági vizsgálat kezelése
Előzetes felkészülés vizsgálatra kompetens személyek kijelölése, képzése eljárási rend, szabályzat kialakítása Hatékony együttműködés kompetens személyek kísérik a vizsgálókat, tájékoztatást adnak a kért dokumentumok azonosítása, átadása titkosítás rekonstruálás

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "CLV Partners Ügyvédi Iroda"

Hasonló előadás


Google Hirdetések