Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a 2008. évi XLVII. törvény alapján dr. Nagy Andrea Magdolna ügyvéd 2012. május 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a 2008. évi XLVII. törvény alapján dr. Nagy Andrea Magdolna ügyvéd 2012. május 30."— Előadás másolata:

1 A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a 2008. évi XLVII. törvény alapján dr. Nagy Andrea Magdolna ügyvéd 2012. május 30.

2 A fogyasztók 5 „alapjoga” (1975) - az egészség és biztonság védelme; - a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme; - a kárigény érvényesítésére vonatkozó jog - az információ hoz és oktatáshoz - a képviselet re (meghallgattatás) való jogosultság.

3 „TÁJÉKOZTATÁSHOZ” VALÓ JOG - alapelvárás szintje: Ptk.: 4. § (1), 205. § (3), 277.§ (5), és 367. § (1) bekezdéseinek rendelkezései alapján az eladó fél köteles a szerződést érintő minden lényeges körülményről tájékoztatni a vevőt - lex specialis: Fttv. szempontrendszere - „mindentől függetlenül” az Fgytv. 45./A.§ (3) g) pont alapján a fogyasztóvédelemi hatóság ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását.

4 KULCSFOGALMAK: - KERESKEDELMI GYAKORLAT: a vállalkozásnak(v. nevében/javára eljárónak)a magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége, vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja, amely kapcsolatban áll az áru fogyasztónak történő értékesítésével/eladásösztönzésével - ÜGYLETI DÖNTÉS a fogyasztó azon döntése, hogy kössön-e, hogyan és milyen feltételekkel szerződést, illetve gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatosan

5 A SZABÁLYOZÁS SZINTJEI: - ún. GENERÁLKLAUZULA - MEGTÉVESZTÉS /TEVÉKENYSÉGGEL VAGY MULAZTÁSSAL(ELHALLGATÁS)/ illetve AGGRESSZÍV KERESKEDELMI GYAKORLATOK -FEKETE LISTA (MELLÉKLET 31 TÉNYÁLLÁSSAL) KIMENTŐ BIZONYÍTÁS ! - az eljárás alá vontnak kellmeggyőznie a hatóságot állítása valóságtartalmáról

6 Generálklauzula – 3.§ (1)-(2) bek. Tiltott, tisztességtelen a kereskedelmi gyakorlat, ha ellentétes a szakmai gondosság követelményével* és a fogyasztó gazdasági magatartásának jelentős torzítását eredményezi, vagy alkalmas arra -- tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő (6. § és 7. §) vagy agresszív (8. §). ), vagy „feketelistás”. (*elvárható szintű szakismeret+Ptk.4§ (1)bek.)

7 Megtévesztő: - valótlan info-t tartalmaz, vagy valós tényt olyan módon jelenít meg, amely alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót ÉS ezáltal őt olyan döntéshozatalra késztesse, amelyet egyébként nem hozott volna meg - a fogyasztó tájékozott döntéséhez szükséges és ezért jelentős info-t elhallgat, elrejt, vagy homályosan, érthetetlen/félrevezető/időszerűtlen módon bocsátja a fogyasztó rendelkezésére ezáltal késztetve a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára, amit egyébként nem hozott volna meg

8 Az „információk” : - az áru létezése, lényeges jellemzői (kivitelezése, összetétele, műszaki jellemzői, mennyisége, származási helye, eredete, beszerezhetősége, használathoz szükséges ismeretek, célra való alkalmassága, veszélyessége, egészségre gyakorolt hatása, …), - az ára, a kapcsolódó szolgáltatások/alkatrészek/csere szükségessége, - ügyfélszolgálat, panaszkezelés, a fogyasztó törvényes jogai

9 Agresszív: - fizikai, vagy pszichés nyomásgyakorlással,akár hatalmi helyzet kihasználásával/a fogyasztó zavarása révén korlátozza a szabad áruválasztást vagy magatartást - a gyakorlat időzítése/helye/jellege, az annak során alkalmazott szóhasználat

10 FEKETE LISTA: - CSALOGATÓ REKLÁM -MINŐSÉGI JELZÉS, V. HASONLÓ JOGOSULATLAN FELTÜNTETÉSE -”CSAK ITT, CSAK MOST” - FOGYASZTÓI JOGOK KIVÁLTSÁGKÉNT TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA - GYÓGYHATÁS ÁLLÍTÁSA REKLÁMANYGBAN SZÁMLA KÜLDÉSE, HOLOTT MÉG NEM TÖRTÉNT MEGRENDELÉS -…

11 HATÁSKÖRMEGOSZTÁS - PSZÁF (az általa felügyelt vállalkozások tevékenységével összefüggő ker.gyak. esetén) -NFH kizárólagos hatásköre: ha a ker. gyak. kizárólag a terméken, csomagoláson, címkén, használati-kezelési útmutatóban, jótállási jegyen jelenik meg (de amennyiben más kommunikációs eszköz útján is megvalósul + fennáll a versenyérintettség, akkor a GVH-é a hatáskör) -GVH jár el versenyérintettség esetén

12 Versenyérintettség /11.§(2) bek./fennáll, ha - országos műsorszolgáltatást végző műsorszolgáltatón keresztül valósul meg - országos terjesztésű időszakos lap vagy min 3 megyében terjesztett napilap útján valósul meg a kereskedelmi gyakorlat - a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett ker. gyak. legalább 3 megye fogyasztói felé irányul - az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző ker. gyak. legalább 3 megyében megszervezésre került

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a 2008. évi XLVII. törvény alapján dr. Nagy Andrea Magdolna ügyvéd 2012. május 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések