Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a GVH eljárásaiban Grimm Krisztina 2009. szeptember 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a GVH eljárásaiban Grimm Krisztina 2009. szeptember 29."— Előadás másolata:

1 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a GVH eljárásaiban Grimm Krisztina 2009. szeptember 29.

2 2 Verseny és fogyasztóvédelem •Piacok keresleti és kínálati oldala •Fogyasztó: a piac szereplője •Információs aszimmetria •Közvetlen és közvetett fogyasztói hátrány •A fogyasztói döntéshozatal védelme egyben a hatásos verseny védelme •Beavatkozás 1.Keresleti oldalon – fogyasztói tudatosság növelése 2.Kínálati oldalon – vállalkozások magatartásának befolyásolása

3 3 Új jogszabályi környezet •Fttv. és Grt. hatályba lépése, Tpvt. módosulása •Folyamatosság a GVH joggyakorlatában •Versenytanács korábbi ügyekben tett megállapításai – a legtöbb esetben továbbra is érvényesek •! Feketelista: a jogsértés megállapítása során elemzés számos eleme elhagyható •Versenyérintettség-teszt

4 4 Új jogszabályi környezet • •A belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint egyes irányelvek módosításáról szóló 2005/29/EK irányelv (UCP) • •Tagállami kihirdetés időpontja: 2007. június 12. • •Tagállami hatályba léptetés időpontja: 2007. december 12.

5 5 A tájékoztatással kapcsolatos jogszabályok rendszere 2008. szeptember 1. után reklám egyéb tájékoztatási formák b2c viszonyok Fttv./ Új Reklámtörvény b2b viszonyok Új Reklámtörvény Versenytörvény

6 6 Fttv. bemutatása Kereskedelmi gyakorlat: az áru értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (ún. b2c viszonyok)

7 7 Fttv. bemutatása Tisztességtelenség – hármas felépítésű rendszer 1.Generálklauzula – szakmai gondosság és fogyasztói magatartás torzítása 2.Megtévesztő/Agresszív kereskedelmi gyakorlat 3.31 külön nevesített tisztességtelen gyakorlat

8 8 Kínálati oldali problémák •Marketing – reklám – eladásösztönzés •A GVH által a reklámok kapcsán észlelt gyakorlatok 1.„akár” 2.Apróbetűs tájékoztatás 3.Utólagos tájékoztatás 4.A reklámállítások bizonyítása

9 9 „akár” …* •Rendkívül elterjedt kommunikációs fordulat •Akár ár, akár minőség kommunikációja során helyet kaphat •Nem kell minden egyes fogyasztó esetében érvényesülnie, •DE! 1.Megtévesztő, ha egy fogyasztó számára sem reális lehetőség 2.A reklámban kiemelt szlogen jelentősen módosul egyéb feltételek miatt 3.A feltüntetettek csak szélsőséges esetben, egy atipikus fogyasztói kör számára érvényesülnek

10 10 Apróbetűs tájékoztatás •Bonyolult termékek, hosszútávú szerződések esetén megjelenő probléma •Fttv. körében kezelése: Fttv. 7. § alapján – megtévesztő mulasztás •Alapvető kérdés: észlelhető-e a fogyasztó számára? •Különbségtétel az egyes kommunikációs eszközök között – a jogsértés mércéje azonos, ám az egyes kommunikációs eszközök más-más „áteresztő” képességgel bírnak (különös figyelemmel kezelendő a TV-reklám és az óriásplakát)

11 11 Utólagos tájékoztatás •A fogyasztói döntéshozatal védelme a hatásos verseny védelme •A GVH a fogyasztói döntéshozatal teljességét védi, így a fogyasztói döntéshozatal akkor is torzulhat, ha utóbb (pl. szerződéskötéskor) a fogyasztó az összes releváns információ birtokába jut •Fttv. 2. § h) pontja: ügyleti döntés fogalma kifejezetten elválik a szerződéskötéstől •Fttv. 7. § (2): az utólagos tájékoztatás mérlegelésének kötelezettsége

12 12 Reklámállítások valódiságának bizonyítása •Fttv. 14. §: a bizonyítási teher •Milyen jellegű reklámállítások bizonyítandóak? 1.Ár vonatkozásában 2.Minőség vonatkozásában •Különös fontossággal bírnak a különböző élettani hatás elérésére vonatkozó állítások –Követelmény: tudományos ismeretek megléte (nem tekinthetőek ilyennek pl. a pozitív terméktapasztalatok, betegektől vagy orvosoktól származó vélemények)

13 13 Keresleti oldali problémák •Fogyasztói tudatosság •Ésszerű fogyasztó – átlagfogyasztó – marginális fogyasztó •Fogyasztói döntéshozatal teljességének védelme •Fttv. 2. § h) pontja: az ügyleti döntés fogalma •Fttv. 4. § (1) és (2) bekezdései – az ésszerűen eljáró fogyasztó és a sérülékeny fogyasztó •A fogyasztói magatartás ismerete alapvetően fontos a jogsértések megítélésekor •! Feketelistás magatartás megítélésekor nem szükséges a keresleti oldali magatartás értékelése

14 14 A jövő •Együttműködés a magyar hatóságok között és az EU-tagállamok között •Eljárási és anyagi jogi kérdések tisztázása •A határon átnyúló kereskedelmi gyakorlatok kezelésének kérdése

15 15 Köszönöm a figyelmet! www.gvh.hu grimm.krisztina@gvh.hu


Letölteni ppt "Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a GVH eljárásaiban Grimm Krisztina 2009. szeptember 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések