Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Eitmann Norbert, Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2010. szeptember 9-10. Budapest A gazdasági versenyt érdemben befolyásoló tisztességtelen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Eitmann Norbert, Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2010. szeptember 9-10. Budapest A gazdasági versenyt érdemben befolyásoló tisztességtelen."— Előadás másolata:

1 Dr. Eitmann Norbert, Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2010. szeptember 9-10. Budapest A gazdasági versenyt érdemben befolyásoló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

2 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – hatósági rendszer - Főszabály szerint az NFH és – a 2007. évi CXXXV. törvényben rögzített tevékenységekkel összefüggésben álló jogsértések tekintetében – a PSZÁF került megnevezésre - Ha a kereskedelmi gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, akkor ügytípustól függetlenül a GVH rendelkezik kizárólagos hatáskörrel

3 Érdemi befolyásolás jelentése - A gyakorlat alkalmas-e a verseny érdemi befolyásolására? - Figyelembe kell venni a gyakorlat kiterjedtségét (kommunikációs eszköz jellegére, földrajzi kiterjedtségére, a jogsértéssel érintett üzletek számára, a jogsérelem időtartamára, az érintett áruk mennyiségére tekintettel), illetve a felelős vállalkozás méretét, nettó árbevételét.

4 Minden további mérlegelés nélkül megállapítható a verseny érdemi érintettsége - a kereskedelmi gyakorlat országos műsorszolgáltatást végző műsorszolgáltatón keresztül valósul meg, - a kereskedelmi gyakorlat országos terjesztésű időszakos lap vagy legalább három megyében terjesztett napilap útján valósul meg, - a fogyasztók közvetlen megkeresésének módszerével végzett kereskedelmi gyakorlat legalább három megye fogyasztói felé irányul, vagy - az áru eladásának helyén alkalmazott eladásösztönző kereskedelmi gyakorlat legalább három megyében megszervezésre kerül

5 A gazdasági versenyt érdemben befolyásoló gyakorlatok – GVH döntések

6

7 Vj/143-047/2009. – Beck Reisen Dél-törökországi kirándulást, körutazást hirdetett ingyenesként Beck utazási Klubtagság ingyenességét kedvezményként tüntette fel (25.000-125.000,-Ft érétkű nyeremény 1-5 évre) Beck Reisen Kft. 5.000.000 bírság Beck Tours and Plan Utazási és Kereskedelmi Kft. 3.000.000 bírság

8 Vj/143-047/2009. – Beck Reisen Tényállás: Megnyerte a 8 napos utazást ingyenesen Mellékletben: 25 euro/f ő utazásszervez ő i díj Fogyasztó csak a termékbemutatón értesülhetett arról, hogy a kirándulás ára nem tartalmazza a Törökországba való kijutás és hazautazás árát Két vállalkozás együttm ű ködési megállapodása Több órás árubemutató Címzetti kör: id ő sebb korosztály Két vállalkozás álláspontja: Egyértelm ű tájékoztatás a ki és visszautazásról Tartózkodás vagy Kirándulás?

9 Vj/143-047/2009. – Beck Reisen Fttv. Mellékletének 20. pontja: Az áru „ingyenes”, „díjtalan”, „térítésmentes” vagy hasonló jelz ő kkel való leírása, ha a fogyasztónak a kereskedelmi gyakorlatban való részvétellel és az áru birtokbavételével, illetve fuvarozásával összefügg ő elkerülhetetlen költségeken felül bármit is fizetnie kell. Fttv. Mellékletének 31. pontja: Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már megnyert, meg fog nyerni, vagy meghatározott cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt vagy egyéb el ő nyhöz jutni, miközben valójában nincs ilyen nyeremény, illetve el ő ny, vagy a nyeremény, illetve egyéb el ő ny érvényesítése, illetve igénybevétele a fogyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek viseléséhez kötött.

10 Vj/143-047/2009. – Beck Reisen Gazdasági verseny érdemi befolyása fennáll 20. pont megvalósul: ingyenesnek hirdették, de nem az (25 euró plusz ki-visszautazás) 31. pont megvalósul, 25.000 és 125.000,-Ft érték ű nyereményként t ű ntette fel a Beck Utazási Klub 1, illetve 5 éves tagságát – nem volt egy ilyen személy sem Kirándulás (odaút is)-tartózkodás más

11

12 Vj-0016/2010. Unitravel Kft. „Homokos tengerparti hotel” – olyan szállodát hirdet e kategóriában, amely nem rendelkezik homokos tengerparttal, és így megtévesztheti a fogyasztókat Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat kérdése 2008. évi katalógus: „strand: Hola Beach homokos strandja mindössze 100 m-re”. 2009. évi katalógus: kevert homokos-kavicsos napozórész… Képekből egyértelmű, hogy nem homokos tengerpart Kérdés: miért a homokos tengerparti ajánlatok kategóriában szerepel?

13 Vj-0016/2010. Unitravel Kft. Máltai Idegenforgalmi hatóság térképén: homokos öböl mellett helyezkedik el Szálloda közelében több homokos strand is van, amely nem a szálloda strandja Eljárás megszüntetése: nem valószínűsíthető a kereskedelmi gyakorlat megtévesztésre való alkalmassága

14

15 Vj-34-22/2009 Auchan Magyarország Tényállás: Reklámújság 21. oldalán, „könyvespolc”: …festett feny ő fa, miközben a termék túlnyomórészt farostlemezb ő l készült, festett feny ő fa csak a fels ő polc, illetve a fed ő lapok anyaga 2008. dec. 1-31. közötti akció: Auchan kártyával rendelkez ő k 10% kedvezményt kapnak bizonyos termékekre, kasszánál levonásra kerül a vásárlás összegéb ő l – els ő két nap adminisztrációs hiba miatt nem történt meg

16 Vj-34-22/2009 Auchan Magyarország 2. kérdésben: elviekben megvalósíthatta a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot – de utólag visszatérítette az érintett fogyasztói körnek a kárt, így nem áll fenn a jogsért ő állapot 1. kérdésben f ő kérdés: hatásköre van-e a GVH-nak? Irányadó szempontok figyelembe vétele Nem országos lap, internet nincs feltüntetve a jogszabályban, nincs három megye Mérlegelési szempont: id ő szak (egy akciós id ő szak), elhelyezkedése: nem kiemelten, a 21. oldalon) – nem befolyásolta különösen a vásárlási hajlandóságot Eljárás megszüntetése

17

18 Vj/78-45/2009. Penny Market 13 éves akció – csalogató reklám megvalósítása 30.000.000,- Ft bírság megfizetése Akciós termékek Interneten is közzétett reklámújságjában és a PM üzleteknél elhelyezett plakátokon a trappista sajt vonatkozásában csalogató reklámot tett közzé Interneten is közzétett reklámújságjában és a PM üzleteknél elhelyezett plakátokon közölt maximális mennyiségt ő l eltér ő en eseteként korlátozta a fogyasztók által az egyes akciós árukból megvásárolható mennyiséget. (2 sajt per f ő )

19 Vj/78-45/2009. Penny Market Fttv. Mellékletének 5. pontja: Áru meghatározott áron való vásárlására felhívás annak elhallgatásával, hogy a vállalkozásnak alapos oka van azt feltételezni, hogy az adott vagy azt helyettesít ő árut a kínált áron nem fogja tudni - az árura, a vonatkozó kereskedelmi kommunikáció hatókörére és az ajánlati árra figyelemmel - megfelel ő id ő tartamig és mennyiségben szolgáltatni vagy más vállalkozástól beszerezni (csalogató reklám).

20 Vj/78-45/2009. Penny Market Áru meghatározott áron való vásárlására irányuló felhívásnak min ő süljön a vállalkozásnak alapos oka van azt feltételezni, hogy az adott vagy azt helyettesít ő árut a kínált áron nem fogja tudni - az árura, a vonatkozó kereskedelmi kommunikáció hatókörére és az ajánlati árra figyelemmel – megfelel ő id ő tartamig és mennyiségben szolgáltatni vagy más vállalkozástól beszerezni (csalogató reklám).

21

22 Vj010-025/2009. MTM-SBS Televízió Zrt. Megasztár 4. m ű sorban elhangzott információk és szavazatok küldésére buzdító felhívások tévesen azt a képzetet kelthették, hogy minél több telefonos szavazatot adnak le, annál nagyobb az esélye annak, hogy az ő kedvencük kerül a Fináléba 7 el ő dönt ő, 8, végs ő el ő dönt ő, dönt ő 7. el ő dönt ő után a korábbi m ű sorokhoz hasonló szavazási eljárásra hivatkozva buzdították a néz ő ket

23 Vj010-025/2009. MTM-SBS Televízió Zrt. Általános szavazási procedúra: 7. el ő dönt ő ben: szavazás, szünet, a legtöbb szavazatot kapó továbbjut Többi három énekesre újra lehet szavazni, nulla szavazatról indul mindenki, legtöbb szavazatot kapó továbbjut Maradnak ketten, egyet a zs ű ri továbbjuttat

24 Vj010-025/2009. MTM-SBS Televízió Zrt. 8. el ő dönt ő ben, Fináléba jutásért megváltozott a procedúra Adás felénél a zs ű ri továbbjuttatott egy versenyz ő t (állást ekkor senki nem ismerte) Újraindult a szavazás, korábbi szavazatok megmaradtak, hozzáadódtak az ekkor kapott szavazatok GVH: probléma: szavazati eljárás hirtelen megváltozott, anélkül, hogy ez kit ű nt volna a tájékoztatásokból Azaz a továbbjutó versenyz ő re leadott szavazatok feleslegessé váltak Megtévesztésre alkalmas: a néz ő k számára valótlan információt közvetítettek, miszerint els ő dlegesen az ő szavazataik befolyásolják a m ű sort

25 Vj010-025/2009. MTM-SBS Televízió Zrt. Azaz a fogyasztók abban a tudatban szavaztak, hogy ő k döntenek – amennyiben ismerik a szabályt, okkal dönthettek volna úgy, hogy nem szavaznak senkire, vagy a másodikként preferált énekesre szavaznak Kötelezettségvállalás: érintett szavazói kör részére a felesleges szavazataik kapcsán okozott költségeket visszatérítik – értesítési kötelezettség (SMS vagy telefon, plusz felhívás a fogyasztóknak honlapon és teletexten) Visszatérítési kötelezettség

26 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Eitmann Norbert, Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2010. szeptember 9-10. Budapest A gazdasági versenyt érdemben befolyásoló tisztességtelen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések