Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érték és értékelés A védjegyek értékelése és a kártérítés mértéke a védjegybitorlási perekben László Áron Márk MIE – Galyatet ő 2007. november 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érték és értékelés A védjegyek értékelése és a kártérítés mértéke a védjegybitorlási perekben László Áron Márk MIE – Galyatet ő 2007. november 21."— Előadás másolata:

1 Érték és értékelés A védjegyek értékelése és a kártérítés mértéke a védjegybitorlási perekben László Áron Márk MIE – Galyatet ő 2007. november 21.

2 Vagyoni szankciók a védjegyjogban Gazdagodás visszatérítése Kártérítés módja Német joggyakorlat Magyar joggyakorlat Következtetések, javaslatok Vázlat

3 Gazdagodás visszatérítése –objektív jogkövetkezmény –versenyjogban hiányzik Kártérítés –szubjektív jogkövetkezmény –nem kumulatív a gazdagodás visszatérítésével bírság –Személyhez f ű z ő d ő jogok –Jellegbitorlás Védjegybitorlás vagyoni szankciók

4 Iparjogvédelmi szabályok –kizárólagos jog megsértéséb ő l –teljes árbevétel (gazdagodás) követelhet ő –Minimum az elmaradt jogdíj mértéke követelhet ő Jogalap nélküli gazdagodás –szubszidiárius kötelmi jogi jogalap –csak a más rovására elért el ő ny követelhet ő –Maximum az elmaradt licencdíj mértékéig követelhet ő Gazdagodás visszatérítése

5 Kártérítés Kártérítés módja –in integrum restitutio (Ptk. 355. § (1) bek.) –vagyoni és nem vagyoni kártérítés (Ptk. 355. § (1) és (4) bek.) vagyonban beállott értékcsökkenés elmaradt vagyoni el ő ny kárpótlás illetve költség

6 A védjegyjogban csak kártérítés –csak szándékos vagy gondatlan elkövetés esetén –egyébként jogalap nélküli gazdagodás általános szabályai –els ő sorban in integrum restitutio Kárszámítási módszerek: –tényleges kármeghatározás –licencanalógia –gazdagodás visszatérítése –piaczavarási kár (marktverwirrungsschaden) Jogalap nélküli gazdagodás –BGB alapján –licencanalógia Német joggyakorlat

7 A kár tényleges meghatározása –konkrét kárösszeg meghatározása –kiindulási pontok ellenintézkedések költsége elmaradt licencdíj „állagsérelem” –problémák kár tényleges mértékének meghatározása igen nehéz közvetett számítási módok szükségesek Német joggyakorlat kárszámítási módszerek

8 Licencanalógia –fiktív licencdíj az licencdíj, amely mellett a felek a bitorlás kezd ő pontjában szerz ő dést kötöttek volna bruttó árbevétel 1-5% –Németországban 1877. óta –problémák kártérítés vagy gazdagodás visszatérítése? szerz ő déses akarat hiánya elrettent ő hatás hiánya ágazati licencdíjak hozzáférhet ő sége Német joggyakorlat kárszámítási módszerek

9 Gazdagodás visszatérítése –a bitorló köteles kiadni nyereségének azon részét, amelyhez a bitorlás révén jutott –problémák kívül esik a kártérítés körén bevétel mely része vezethet ő vissza a bitorlásra –jóhírnév jelent ő sége –korábbi gyakorlat szerint maximum a ki nem fizetett licencdíj –2001. óta a bevételb ő l csak az adott termék gyártásához kapcsolódó egyedi költségek vonhatók le, rezsiköltségek nem Német joggyakorlat kárszámítási módszerek

10 Jóhír ű védjegy sérelme –jóhír ű védjegy jóhírneve, megkülönböztet ő képessége sérül –vagyonban bekövetkezett kár –sérelmi licencia szerz ő dési akarat teljes hiánya piac hiánya minden engedély megvásárolható, ha elég magas a vételár emelt licencdíj (10% felett) büntet ő kártérítés? Német joggyakorlat kárszámítási módszerek

11 Sporadikus joggyakorlat –egy-egy eseti döntés –nincs kikristályosodott gyakorlat Megismerhet ő ség –Nincs átfogó jogirodalmi feldolgozás –források: Saját ügyek Védjegyvilág Iparjogvédelmi és Szerz ő i Jogi Szemle Magyar joggyakorlat

12 Kométa ügy, LB is jóváhagyta Jellegbitorlási ügy Tényleges kár kiszámítása –Küls ő piaci tényez ő k figyelembe vétele csökken ő értékesítés a bitorlással nem érintett id ő szakban is –Összetévesztés mértéke felmérés alapján 50% –Alperesi eladások érintett hányada (A) hivatkozás az általános kártérítésre összes körülmények mérlegelése alapján 10% –Felperesi termék eredménye Ft/Kg (F) –Végeredmény = A x F Átlagos esedékességi id ő pont Magyar joggyakorlat Kártérítés

13 „Hubi Lik ő r” ügy Kárigény –alperesi értékesítés: 9.146,5 l (A) –felperesi haszon 215 Ft/l (F) –kár = A x F = 1.967.000,- Ft Bíróság álláspontja –eltér ő min ő ség –eltér ő fogyasztói kör –általános kártérítés: 1.000.000,- Ft Magyar joggyakorlat Gazdagodás visszatérítése

14 Eurofon ügy FÍT a FB ítéletének gazdagodásra vonatkozó részét megváltoztatta Lincencanalógia alkalmazása –esetenként mérlegelend ő szempontok –más módon nem lehetett megállapítani –licencdíj vetítési alapja nem megállapítható –egyösszeg ű licencdíj: 23 millió Ft Magyar joggyakorlat Gazdagodás visszatérítése

15 Következtetések –gazdagodás és kártérítés mértékének meghatározása más jogrendszerekben is probléma –kis számú ügy nem engedi magyar joggyakorlat kialakulását Javaslatok, ötletek: –gazdagodás konkrét kiszámítása internetes jogsértések esetén bannerek száma és látogatottság alapján –általános kártérítés fokozottabb alkalmazása (PK 49. keretein belül) Magyar joggyakorlat

16 köszönöm figyelmüket Dr. László Áron


Letölteni ppt "Érték és értékelés A védjegyek értékelése és a kártérítés mértéke a védjegybitorlási perekben László Áron Márk MIE – Galyatet ő 2007. november 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések