Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisztességtelen Devizahitelek? A Szegedi Ítélőtábla 2012. április 5. napján született ítéletének hatásai a hazai jogrendszerre Dr. Lázár Dénes Károli Gáspár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisztességtelen Devizahitelek? A Szegedi Ítélőtábla 2012. április 5. napján született ítéletének hatásai a hazai jogrendszerre Dr. Lázár Dénes Károli Gáspár."— Előadás másolata:

1 Tisztességtelen Devizahitelek? A Szegedi Ítélőtábla 2012. április 5. napján született ítéletének hatásai a hazai jogrendszerre Dr. Lázár Dénes Károli Gáspár Református Egyetem - 2012.05.18

2 Tartalom 1.Fogyasztói Hitelek2.Költségek és árfolyamok3.A Szegedi Ítélőtábla ítélete4.A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája5.Kitekintés 2

3 Jogszabályok • Ptk. 522. §§ A bank- és hitelviszonyok • Hpt. 199. §§ Vegyes és záró rendelkezések • 41/1997 Korm. Rendelet (THM-Rendelet) • Fgyvtv. 3

4 Hitelszerződés Ptk. 523. § (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni. • Hitelező ad:Tőkét • Adós visszafizet:Tőkét+Hiteldíjat • Kötelezettségek:Szerződési szabadság 4

5 Fogyasztói Hitelszerződés • Fgyvtv. 2. § a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz. • Fgyvtv. 2. § l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás. 5

6 Hiteltípusok • Törlesztés alapján • Biztosíték alapján • Devizanem alapján • Egyösszegben • Egyenlő részletekben (annuitás) • Fedezet nélküli hitel • Fedezettel biztosított hitel • Forint hitel • Devizahitel • Deviza-alapú hitel 6

7 Tartalom 1.Hitelek2.Költségek és árfolyamok3.A Szegedi Ítélőtábla ítélete4.A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája5.Kitekintés 7

8 Jogszabály Ptk. 523. § (2) Ha a hitelező pénzintézet, - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adós kamat fizetésére köteles (bankkölcsön). Hpt. 210. § (2) A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésben egyértelműen meg kell határozni a kamatot, díjat és minden egyéb költséget vagy feltételt [...]. 8

9 Költségek Fedezettel nélküli hitel • Kamat • Kezelési költség • Folyósítási díj • Közjegyzői díj Fedezettel biztosított hitel • Értékbecslés díja • Biztosítási díj • Földhivatali eljárási illet. • Közjegyzői díj 9

10 Deviza és Deviza-alapú hitelek • Devizahitel: átváltási díj • Deviza-alapú hitel: árfolyamrés, árfolyam különbözet Árfolyamrés NEM árfolyam kockázat! 10

11 Deviza és Deviza-alapú hitelek Deviza árfolyamok • Deviza neme:CHF • Adott napon deviza közép:180 Ft. • Árfolyamrés:1% (1,8 Ft.) • Deviza vételi:179,1 Ft. • Deviza eladási:180,9 Ft. 11

12 Árfolyamrés hatása a tőkére • Hitel folyósítása: deviza-vételi árfolyam 179,1 Ft. • Hitel törlesztése: deviza-eladási árfolyam 180,9 Ft. Példa: Árfolyamrés: 1% Tőke: 10.000 CHF Folyósítás: 1.791.000 Ft. Törlesztés: 1.809.000 Ft. +18.000 Ft 12

13 Árfolyamrés hatása a törlesztőrészletre Törlesztőrészlet: 100 CHF Középárfolyam: 180 Ft. • Árfolyamrés: 1% Törlesztőrészlet: 18.090 Ft. • Árfolyamrés: 2% Törlesztőrészlet: 18.180 Ft.+90 Ft. 13

14 Árfolyamrés 2005-2010 14

15 Teljes Hiteldíj Mutató (THM) • Célja: A hitelek összehasonlításának elősegítése. • Értéke: százalék (kamatláb) • Kiszámítása: A hitelszerződéshez kapcsolódó költségek figyelembevételével. (THM-Rendelet 8.§ (1) bek.) • Hátrány: a szerződéskötés napján aktuális 15

16 Szerződéshez kapcsolódó költségek THM számításakor • Figyelembe kell venni a hitelszerződéshez kapcsolódó költségeket. Szerződésben • egyértelműen meg kell határozni a költséget (Hpt. 210. § (2) bek.). • Fel kell sorolni azokat a költségeket, amelyeket a hitelező a THM számítása során NEM vett figyelembe (Hpt. 213. § (1) bek. b) pont) 16

17 Tartalom 1.Hitelek2.Költségek és árfolyamok3.A Szegedi Ítélőtábla ítélete4.A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája5.Kitekintés 17

18 Tényállás • Hitelszerződés: Tőke: 94.240,84 CHF (2008: 14.400.000 Ft.) • Kezelési költség CHF-ben lett meghatározva • Folyósítás: deviza vételi árfolyamon. • Törlesztés: deviza eladási árfolyamon. 18

19 A felek érvei Felperes • Tisztességtelen a kezelési költség meghatározása devizában. • Deviza-vételi és deviza- eladási árfolyamok használata miatt az adósnak többletköltségei keletkeznek. Alperes • Szerződési szabadság • Ptk. 209. § (5) bek. • Szerződési szabadság • A hitel tőkösszege és a törlesztési részletek devizában vannak meghatározva, azt a banknak át kell számolnia forintra. 19

20 Ítélet indoklása • Kezelési költség:Ptk. 209. § (5) bek. • Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok használata: „Tisztességtelen viszont az a kikötés, amelynek eredményeként a kölcsön lényegével, alapgondolatával ellentétes módon a folyósításkori és törlesztéskor eltérő (vételi-eladási) devizaárfolyamok alkalmazása miatt az adós eleve magasabb összegű kölcsönt köteles visszafizetni, mint amit ténylegesen a részére a kölcsönadó folyósított […].“ 20

21 Tartalom 1.Hitelek2.Költségek és árfolyamok3.A Szegedi Ítélőtábla ítélete4.A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája5.Kitekintés 21

22 Deviza-alapú hitelek • Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok használata az ügyfelek döntése volt. • Szerződési szabadság „ a kölcsön lényegével, alapgondolatával ellentétes módon“ -??-> Ptk. 523. § (1) • Jogbiztonság 22

23 Jogszabályi feltételek • Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok használatának jogszabályi feltétele: Hpt. 213. § ( 1) Semmis az a fogyasztási, lakossági kölcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza c) a szerződéssel kapcsolatos összes költséget valamint ezek éves, százalékban kifejezett értékét. 23

24 Semmisség Hpt. 213. § ( 1) • szerződéssel kapcsolatos költséget és értékét Pl. Deviza-vételi és deviza-eladási árfolyamok eltérését: Árfolyamrést • nem tartalmazza a szerződés. 24

25 Tartalom 1.Hitelek2.Költségek és árfolyamok3.A Szegedi Ítélőtábla ítélete4.A Szegedi Ítélőtábla ítéletének kritikája5.Kitekintés 25

26 Felülvizsgálati kérelem • Szegedi Ítélőtábla döntése ellen Alperes:szerződési szabadság Felperes:Hpt. 213. § ( 1) semmisség 26

27 Bírósági eljárás • Keresetlevél: „A hitelszerződés semmis, mert az nem tartalmazta az árfolyamrés mértékét. „ • Tárgyalási Jegyzőkönyv „Felperesi képviselő: A HPT. 213 (1) bekezdésének c) pontjára hivatkozással arra utalok, hogy az árfolyamrés mértékét nem tartalmazta a szerződés, tehát ez a szerződés sértette a Htp. fent idézett rendelkezését. Vagyis jogszabályba ütköző volt.“ 27

28 Elsőfokú Bírósági Ítélet „A Hpt. 213 (1) bekezdés c) pontja értelmében semmis az a fogyasztási lakossági köcsönszerződés, amelyik nem tartalmazza a szerződéssel kapcsolatos összes költséget, ideértve a kamatokat, járulékokat, valamint ezek éves százalékban kifejezett értékét. Hivatkozott e körben a felperes arra, hogy nem tartalmazott a szerződés valamennyi légyeges információt, mivel a szerződés szerinti ügyleti kamat 4,95 % volt.“ 28

29 A deviza-alapú hitelek semmisek, mert nem tartalmazzák a szerződésekhez kapcsolódó összes költséget. Köszönöm a figyelmet! Dr. Lázár Dénes - www.pitee.org


Letölteni ppt "Tisztességtelen Devizahitelek? A Szegedi Ítélőtábla 2012. április 5. napján született ítéletének hatásai a hazai jogrendszerre Dr. Lázár Dénes Károli Gáspár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések