Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS OSZTÁLY Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Budapest, 2008. április 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS OSZTÁLY Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Budapest, 2008. április 16."— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS OSZTÁLY Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Budapest, 2008. április 16.

2 1.1. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS OSZTÁLY •A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) Pénzügyi információs egységként működő hatóság •Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (Korlátozó intézkedésekről szóló törvény, Kit.) P énzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szerv •A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet alapján mindkét feladatot a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága látja el

3 1.2. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS OSZTÁLY •Pénzügyi Információs Osztály Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának egyik osztálya •Bűnmegelőzési jogkörben a pénzügyi információs egységként működő hatóság nem nyomozó hatósági feladatai –Információ fogadása –Információ elemzése, értékelése –Információ továbbítása •A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések foganatosításáért felelős szerv faladatai –Bejelentés fogadása és vizsgálata –Zárlat kezdeményezése

4 2.1. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG •Bejelentési kötelezettség a Pénzügyi Információs Osztály felé – pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén •A bejelentőt jóhiszeműsége esetén akkor sem terheli felelősség a bejelentésért, ha az utóbb megalapozatlannak bizonyul •Felmentés a banktitok megtartásának kötelezettsége alól •A bejelentés módja –Postai út, fax (szükség szerint előzetesen telefonon) –Védelemmel ellátott elektronikus üzenet •A bejelentés tartalma –Az ügyfél-átvilágítás során rögzített adatok –A pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény ismertetése (Részletes ismertetés; nem elégséges a szokatlan ügyleti megbízás sablonszerű leírása)

5 3.1. ELEMZŐ-ÉRTÉKELŐ MUNKA •A Pénzügyi Információs Osztály rögzíti a bejelentés tartalmát a bejelentéseket tartalmazó adatbázisában •A Pénzügyi Információs Osztály lefolytatja az elemző-értékelő munkát –Előzménykutatás a bejelentéseket tartalmazó adatbázisban –Adategyeztetés a közvetlenül hozzáférhető adatbázisokban –További szűrő-kutató munka esetleges elvégzése •Az elemző-értékelő munkát a Pénzügyi Információs Osztály bűnmegelőzési jogkörében eljárva végzi •Az elemző-értékelő munka célja : a bejelentés ellenőrzése és szükség szerinti továbbítása

6 3.2. ELEMZŐ-ÉRTÉKELŐ MUNKA •További szűrő-kutató munka –A bejelentés által érintett szolgáltatónak információ kiegészítése iránti megkeresése a PIO által – pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén •saját hatáskörben •külföldi FIU megkeresése alapján –Más hatóság megkeresése Új: a PIO jogosult adótitkot és vámtitkot megismerni a bejelentés ellenőrzése során –Helyszíni ellenőrzés lefolytatása érdekében a bejelentés megküldése a VP regionális nyomozó hivatala számára –Külföldi pénzügyi információs egység (Financial Intelligence Unit, FIU) megkeresése •Külföldi FIU számára adattovábbítás – ha megfelelő, a magyar szabályozással legalább egyenértékű jogi védelmet képes garantálni a részére nyújtott adatok kezeléséhez

7 4. ÜGYLETI MEGBÍZÁS FELFÜGGESZTÉSE •A szolgáltató az ügyleti megbízást felfüggeszti – ha a szolgáltató a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény ellenőrzéséhez a pénzügyi információs egységként működő hatóság azonnali intézkedését látja szükségesnek •A felfüggesztéssel egyidejűleg bejelentés megtétele (fax, szükség szerint előzetesen telefonon) •A felfüggesztésről a szolgáltató dönt •A bejelentés megtételét követő egy vagy két munkanap áll a pénzügyi információs egységként működő hatóság rendelkezésére az azonnali intézkedés megtételére – biztosítási intézkedés

8 5. ADATOK FELHASZNÁLÁSA • Adattovábbítás célja –Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem céljából –Pénzmosás, terrorcselekmény, pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, csalás, adócsalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűncselekményének felderítése céljából • Címzettek –Nyomozó hatóság –Ügyész –Nemzetbiztonsági szolgálat –Külföldi FIU

9 6.1. A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (Kit.) •A Kit. hatálybalépése: 2008. február 1. •A közvetlenül alkalmazandó EK rendeleteket egészíti ki (eljárási szabályok meghatározása) •A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés tartalma – két irányú korlátozás –A listán lévő személyek és szervezetek pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása –A listán lévő személyek és szervezetek részére tilos pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat rendelkezésre bocsátani

10 6.2. A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY (Kit.) •A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltató számára bejelentési kötelezettséget határoz meg –adat, tény, körülmény felmerülése, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya a Magyar Köztársaság területén pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik –adat, tény, körülmény felmerülése, amely arra utal, hogy az adott ügyletből a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanyának vagyoni előnye származik • Az ügylet felfüggesztése –Belföldi ügylet – 1 munkanap –Nem belföldi ügylet – 2 munkanap •Pénzügyi Információs Osztály – Fogadja és megvizsgálja a bejelentést – Zárlat kezdeményezése a megyei (fővárosi) bíróságnál

11 Köszönöm a figyelmet! Simonka Gábor Pénzügyi Információs Osztály Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága E-mail: vpkbp.fiu@mail.vpop.hu


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS OSZTÁLY Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága Budapest, 2008. április 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések