Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Varga Zsuzsanna főosztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Varga Zsuzsanna főosztályvezető"— Előadás másolata:

1 Varga Zsuzsanna főosztályvezető
Az új pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának tapasztalatai, mintaszabályzatok, aktuális jogalkotás, jogalkalmazási kérdések Kriminálexpo Varga Zsuzsanna főosztályvezető Pénzügyminisztérium Budapest, április 16.

2 Tematika A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos nemzetközi és hazai jogi szabályozás Az új Pmt. hatálya A Pénzügyminisztérium, a felügyeletet ellátó szervek és a szolgáltatók feladatai a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása terén Az új Pmt. alkalmazása során felmerülő gyakori kérdések

3 I. Nemzetközi és hazai jogi szabályozás (1.)
Események 1980-as évek: a „pénzmosás” mint jelenség felismerése 1989: FATF (Financial Action Task Force - Pénzmosás Elleni Akciócsoport) megalakulása  ajánlás  értékelés, országvizsgálat (2003-as FATF módszertan) Tagjai (2008): 32 ország, joghatóság + két szervezet (COM, GCC) 1997: Moneyval (az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága) megalakulása

4 I. Nemzetközi és hazai jogi szabályozás (2.)
Szabályozás (EU) 91/308/EGK tanácsi irányelv (I. Irányelv) 2001/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (II. Irányelv) 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (III. Irányelv) 2006/70/EK bizottsági irányelv (végrehajtási intézkedések) 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (funds transfer – pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok) 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (cash control – A Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzése) Zárórendelkezés: 2005/60/EK irányelv végrehajtásának figyelemmel kísérése és a Bizottság által a tagállami végrehajtási tapasztalatokról jelentés készítése az Európai Parlament és a Tanács részére illetve december 15-ig

5 Nemzetközi és hazai jogi szabályozás (3.)
Hazai szabályozás 1994: Btk. jogállás (1978. évi IV. törvény 303. §) + Pmt évi XXIV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról 2001. évi LXXXIII. törvény a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről (1994. évi XXIV. törvény módosítása) 2003. évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról (régi Pmt.) 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (új Pmt.) 2007. évi CLXXX. törvény az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról

6 II. Az új Pmt. Hatálya (1) Pmt. hatálya alá tartozik az a szolgáltató, amely: (1. § (1) bek.) a) pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat; b) befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt; c) biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat; d) árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat; e) postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat; l) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik; → Felügyeletet ellátó szerv: PSZÁF

7 II. Az új Pmt. Hatálya (2) Pmt. hatálya alá tartozik az a szolgáltató, amely: a) Pénzfeldolgozást végez (pénzügyi szolgáltatás) →Magyar Nemzeti Bank i) Játékkaszinót vagy elektronikus kaszinót működtet; → Állami Adóhatóság f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytat; h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat; → VPKBP g) könyvvizsgálói tevékenységet folytat; → Magyar Könyvvizsgálói Kamara j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik; k) árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el; → Kereskedelmi Hatóság (MKEH) m) ügyvédi, közjegyzői tevékenységet végez → Kamara, amelynek az ügyvéd, közjegyző a tagja

8 III. A Pénzügyminisztérium, a felügyeletet ellátó szervek
és a szolgáltatók feladatai A Pénzügyminisztérium feladatai jogszabályalkotás [a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/ (VII. 28.) Korm. rend. 5. § (7) bekezdés b) pont] hazai + nemzetközi kommunikáció irányítása / koordinálása [169/2006. (VII. 28.) Korm. rend. 6. § (4) bekezdés] Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottság vezetése egyéb feladatok (állásfoglalások, előadások) A felügyeletet ellátó szervek feladatai mintaszabályzatok kibocsátása belső szabályzatok jóváhagyása ellenőrzés ( intézkedések) állásfoglalások (egyedi esetekben) FIU (VPKBP) bejelentések fogadása és feldolgozása A szolgáltatók kötelezettségei alapvetően: a Pmt-ben foglalt kötelezettségek teljesítése

9 IV. Az új Pmt. alkalmazása során felmerülő gyakori kérdések (1.)
Ügyfél-átvilágítási intézkedések - általános ügyfél-átvilágítás - egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítás Kockázatérzékenységi alapon történő ügyfél-átvilágítás - minimum és maximum adatkör Üzleti kapcsolat, ügyleti megbízás - eseti jogviszony - üzleti kapcsolaton belül Tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése - ügyfél kötelezettsége Kiemelt közszereplők - ügyfél kötelezettsége, külföldi lakóhely

10 IV. Az új Pmt. alkalmazása során felmerülő gyakori kérdések (2.)
- Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség - esetei: 1. az üzleti kapcsolat létesítése 2. ügyleti megbízás teljesítése – hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összeg 3. pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése kétség felmerülése a korábban rögzített ügyfél- azonosító adatok valódiságát vagy megfelelőségét illetően

11 IV. Az új Pmt. alkalmazása során felmerülő gyakori kérdések (3.)
- Az ügyfél-átvilágítási intézkedések - az ügyfél azonosítása és személyazonosságának igazoló ellenőrzése adatok rögzítése okiratok bemutatása és érvényességük ellenőrzése a tényleges tulajdonos azonosítása és intézkedések személyazonosságának igazoló ellenőrzése céljából írásbeli nyilatkozat intézkedések nyilvántartásban történő ellenőrzés érdekében (kétség esetén) az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó adatok rögzítése az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése → Az új Pmt. új szemléletet vezet be: kockázatalapú megközelítés az ügyfél-átvilágítás során (min-max)

12 IV. Az új Pmt. alkalmazása során felmerülő gyakori kérdések (4.)
- Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás - a Pmt. 12. § és 13. §-ában meghatározott ügyfelek, termékek, vagy ügyletek esetén → csak az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése kötelező → egyéb ügyfél-átvilágítási intézkedések csak pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén

13 IV. Az új Pmt. alkalmazása során felmerülő gyakori kérdések (5.)
- A fokozott ügyfél-átvilágítás - a Pmt.-ben meghatározott 4 esetben (Pmt §): az ügyfél nem jelent meg személyesen azonosítás céljából harmadik országban székhellyel rendelkező intézményekkel folytatott, határon átnyúló levelezőbanki kapcsolatok a más tagállamban vagy harmadik országban lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő személyekkel létesítendő üzleti kapcsolatok pénzváltási tevékenység (ötszázezer forint) → valamennyi ügyfél-átvilágítási intézkedés elvégzése kötelező, és a Pmt.-ben előírt további intézkedések

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Varga Zsuzsanna főosztályvezető
Az új pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának tapasztalatai, mintaszabályzatok, aktuális jogalkotás, jogalkalmazási kérdések Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Varga Zsuzsanna főosztályvezető Pénzügyminisztérium Budapest, április 16.


Letölteni ppt "Varga Zsuzsanna főosztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések