Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A SZAKMAI VIZSGA A diaképek az NSZFI munkatársai által készítet tájékoztató anyagok felhasználásával készültek. Budapest, 2008. december 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A SZAKMAI VIZSGA A diaképek az NSZFI munkatársai által készítet tájékoztató anyagok felhasználásával készültek. Budapest, 2008. december 8."— Előadás másolata:

1 1 A SZAKMAI VIZSGA A diaképek az NSZFI munkatársai által készítet tájékoztató anyagok felhasználásával készültek. Budapest, 2008. december 8.

2 2 A szakmai vizsgára vonatkozó előírások 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről - módosítás megjelent, hatályba lép 2009. január 18. - 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

3 3 Új fogalmak  Modulzáró vizsga  Vizsgarész – vizsgafeladat (vizsgatevékenység–írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli)  Vizsgarend  Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat  Vizsgaprogram

4 4 Modulzáró vizsga Szt.54/B. § 31. értelmező rendelkezése „ A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben részt vevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén modulzáró vizsgára jelentkezhet az is, aki képzésben nem vett részt. Iskolai rendszerű szakképzés esetében az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga letételével”

5 5 Vizsgarész A szakképzési törvény 54/B. § (38.) „a szakmai követelménymodulban meghatározottak elsajátításának mérési és értékelési egysége, amely vizsgafeladat(ok)ból és ehhez rendelt vizsgatevékenység(ek)ből áll, egy követelménymodulhoz egy vizsgarész rendelhető.”

6 6 2. feladat1. feladat 1. követelménymodul 4. követel- mény- modul 3. követelmény- modul 2. követel- mény- modul Gyakorlati vizsgatevékenység Írásbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység Írásbeli vizsga- tevékenység Szóbeli vizsga- tevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Interaktív vizsgatevékenység 1. vizsgarész 4. vizsga- rész 3. vizsgarész 1. feladat 2. feladat 3. feladat 2. vizsga- rész Az új OKJ szerinti szakmai vizsga elemei

7 7 A szakmai vizsga értékelése az Ügyintéző titkár szakképesítés esetében S Z A K M A I V I Z S G Á K 1. Vizsgarész 1. Feladat 100% 2. Vizsgarész 1. Feladat 100% 3. Vizsgarész 1. Feladat 35% 2. Feladat 35% 3. Feladat 30% 4. Vizsgarész 1. Feladat 100% 7. Vizsgarész 1. Feladat 60% 2. Feladat 40% 1. Vizsgarész 15% 2. Vizsgarész 15% 3. Vizsgarész 15% 4. Vizsgarész 15% 7. Vizsgarész 40%

8 8 1. Vizsgarész 15% 2. Vizsgarész 15% 3. Vizsgarész 15% 4. Vizsgarész 15% 7. Vizsgarész 40% 3. Vizsgarész 1. Feladat 35% 2. Feladat 35% 3. Feladat 30% 70% 85%80%70%75%69% 0,15 x 85% + 0,15 x 80% + 0,15 x 70% + 0,15 x 75% + 0,4 x 69% = 74.1%=74% 100% 40% 0,35x40% + 0,35x100% + 0,3x70% = 70% Feladatonként elért teljesítmény

9 9 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81 – 100%jeles (5) 71 – 80%jó (4)7 4 % 61 – 70%közepes (3) 51 – 60%elégséges (2) 0 – 50%elégtelen (1)

10 10 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet alapján 1.A vizsga időpontja 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése

11 11 Vizsgarend a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját

12 12 Vizsgarend összeállítása  A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 3 nap (legfeljebb 5 nap) ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal  Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető  a vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 6 (8) órát  szóbeli, írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között  írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap  A vizsgabizottság megosztható (elnök, kamarai tag)  Szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 45 napon belül be kell fejezni - kivétel: szvk - 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

13 13

14 14 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

15 15

16 16

17 17

18 18 Vizsgaprogram a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt

19 19

20 20

21 21 M E G T I S Z T E L Ő K Ö S Z Ö N Ö M F I G Y E L M Ü K E T Elérhetőségek: E-mail: revesz.lujza@nive Telefon: ( 06 1) 431- 6518


Letölteni ppt "1 A SZAKMAI VIZSGA A diaképek az NSZFI munkatársai által készítet tájékoztató anyagok felhasználásával készültek. Budapest, 2008. december 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések