Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZAKMAI VIZSGA A diaképek az NSZFI munkatársai által készítet tájékoztató anyagok felhasználásával készültek. Budapest, 2008. december 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZAKMAI VIZSGA A diaképek az NSZFI munkatársai által készítet tájékoztató anyagok felhasználásával készültek. Budapest, 2008. december 8."— Előadás másolata:

1 A SZAKMAI VIZSGA A diaképek az NSZFI munkatársai által készítet tájékoztató anyagok felhasználásával készültek. Budapest, december 8.

2 A szakmai vizsgára vonatkozó előírások
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelete a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről - módosítás megjelent, hatályba lép január 18. - 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

3 Új fogalmak Modulzáró vizsga
Vizsgarész – vizsgafeladat (vizsgatevékenység–írásbeli, interaktív, gyakorlati, szóbeli) Vizsgarend Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Vizsgaprogram

4 Modulzáró vizsga Szt.54/B. § 31. értelmező rendelkezése
„ A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga, olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben részt vevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén modulzáró vizsgára jelentkezhet az is, aki képzésben nem vett részt. Iskolai rendszerű szakképzés esetében az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése egyenértékű a modulzáró vizsga letételével”

5 Vizsgarész A szakképzési törvény 54/B. § (38.)
„a szakmai követelménymodulban meghatározottak elsajátításának mérési és értékelési egysége, amely vizsgafeladat(ok)ból és ehhez rendelt vizsgatevékenység(ek)ből áll, egy követelménymodulhoz egy vizsgarész rendelhető.”

6 Az új OKJ szerinti szakmai vizsga elemei
2. vizsga-rész 4. vizsga-rész 1. vizsgarész 3. vizsgarész 1. feladat 2. feladat 3. feladat 1. feladat 2. feladat Írásbeli vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység Írásbeli vizsga-tevékenység Szóbeli vizsga-tevékenység Szóbeli vizsgatevékenység Interaktív vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység 4. követel-mény-modul 2. követel-mény-modul 3. követelmény-modul 1. követelménymodul

7 A szakmai vizsga értékelése az Ügyintéző titkár szakképesítés esetében
1. Vizsgarész 1. Feladat 100% 2. Vizsgarész 1. Feladat 100% 3. Vizsgarész 1. Feladat 35% 2. Feladat 35% 3. Feladat 30% 4. Vizsgarész 1. Feladat 100% 7. Vizsgarész 1. Feladat 60% 2. Feladat 40% S Z A K M A I V I Z S G Á K 1. Vizsgarész 15% 2. Vizsgarész 15% 3. Vizsgarész 15% 4. Vizsgarész 15% 7. Vizsgarész 40%

8 Feladatonként elért teljesítmény
3. Vizsgarész 1. Feladat 35% 2. Feladat 35% 3. Feladat 30% 40% 100% 70% 0,35x40% + 0,35x100% + 0,3x70% = 70% 1. Vizsgarész 15% 2. Vizsgarész 15% 3. Vizsgarész 15% 4. Vizsgarész 15% 7. Vizsgarész 40% 85% 80% 70% 75% 69% 0,15 x 85% + 0,15 x 80% + 0,15 x 70% + 0,15 x 75% + 0,4 x 69% = 74.1%=74%

9 81 – 100% jeles (5) 71 – 80% jó (4) 74% 61 – 70% közepes (3)
Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81 – 100% jeles (5) 71 – 80% jó (4) 74% 61 – 70% közepes (3) 51 – 60% elégséges (2) 0 – 50% elégtelen (1)

10 A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V. 21
A vizsga tervezéséhez szükséges szempontok 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet alapján A vizsga időpontja 2. A vizsgacsoport létszáma (IRK - minimum 10 fő,) maximum 35 fő 3. Vizsgarend elkészítése

11 Vizsgarend a vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját

12 Vizsgarend összeállítása
A szakmai vizsga időtartama legfeljebb 3 nap (legfeljebb 5 nap) ( vizsgázóra értve) – meghosszabbítható 1 nappal Egy napra több vizsgarész, vizsgatevékenység szervezhető a vizsgázó egy napra eső összes vizsgatevékenységének ideje nem haladhatja meg a 6 (8) órát szóbeli, írásbeli, interaktív: 8-18 óra között, gyakorlati 7-19 óra között írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap A vizsgabizottság megosztható (elnök, kamarai tag) Szakmai vizsgát az első vizsgatevékenység napjától számítva 45 napon belül be kell fejezni - kivétel: szvk - 17. § (1) „Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható.”

13

14 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat
A vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza azokat az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat, amelyek a jogszabályi kereteken belül meghatározzák az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. Tartalmazza továbbá a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

15

16

17

18 Vizsgaprogram a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt

19

20

21 E-mail: revesz.lujza@nive
K Ö S Z Ö N Ö M M E G T I S Z T E L Ő F I G Y E L M Ü K E T Elérhetőségek: Telefon: ( 06 1)


Letölteni ppt "A SZAKMAI VIZSGA A diaképek az NSZFI munkatársai által készítet tájékoztató anyagok felhasználásával készültek. Budapest, 2008. december 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések