Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai vizsgáztatás a komplex szakmai vizsgákon Szabó Károly igazgatóhelyettes Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai vizsgáztatás a komplex szakmai vizsgákon Szabó Károly igazgatóhelyettes Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola."— Előadás másolata:

1

2 Szakmai vizsgáztatás a komplex szakmai vizsgákon Szabó Károly igazgatóhelyettes Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola

3 Jogszabályi környezet változása 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Komplex szakmai vizsga 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (OKJ) 217/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 2014. 07. 17. 2

4 A „mundér” becsülete……. Elnöki és tagi névjegyzék 68 %-a pedagógus Elnöki és tagi névjegyzék 41 %-a nyugdíjas Kit képvisel a vizsgáztató? Van munkáltatói hozadéka a vizsgáztatók tevékenységének? 2014. 07. 17. 3

5 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása 2014. 07. 17.4

6 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Bemeneti feltételek (SZVK-ban meghatározott iskolai végzettség, szakmai előképzettség, egyéb feltételek) Jelentkezési lapok szakmai vizsgára (20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 6. sz. melléklete) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Bemeneti feltételek !!!!!!! (SZVK-ban meghatározott iskolai végzettség, szakmai előképzettség, egyéb feltételek) Jelentkezési lapok szakmai vizsgára (5. § (2) bek.) (a formanyomtatvány az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapjáról letölthető) A jelentkezési lap egy példányát – a vizsgaszervező aláírását követően – a vizsgára jelentkezőnek vissza kell adni! 2014. 07. 17.5

7 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Bemeneti kompetencia amennyiben az SZVK lehetőséget ad (20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 8. sz. melléklete) Modulzáró igazolás (iskolai rendszeren kívüli vizsga esetén) (20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 7. sz. melléklete) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Bemeneti kompetencia amennyiben az SZVK lehetőséget ad (a formanyomtatvány az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapjáról letölthető) Modulzáró igazolás (iskolai rendszeren kívüli vizsga esetén) (a formanyomtatvány az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapjáról letölthető ) 2014. 07. 17.6

8 7

9 8

10 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Kérelmek Pl. felmentési kérelem: Vizsgaszervező előkészít Vizsgabizottság dönt (3 nap) Pl. SNI vizsgázókra vonatkozó döntések Javító- vagy pótló vizsga Törzslapkivonat hiteles másolata (vizsgaszervező hitelesíti) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Kérelmek Pl. felmentési kérelem: Vizsgaszervező javaslatot készít elő Vizsgabizottság dönt (3 nap) Pl. SNI vizsgázókra vonatkozó döntések Halláskárosodott vizsgázó kérelmére szóbeli vizsgára jelnyelvi tolmács biztosítása !!! Javító- vagy pótló vizsga Központi elektronikus rendszerből kinyomtatott és a vizsgaszervező által hitelesített törzslapkivonat 2014. 07. 17.9

11 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Záró rendelkezések !!! Vizsgacsoportok kialakítása a vizsgaszervező feladata Maximális létszám: 35 fő ( közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. melléklet 1/d.) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Vizsgacsoportok kialakítása a vizsgaszervező feladata Maximális létszám: 34 fő ( Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 4. mellékletben megadott szakközépiskolai maximális osztálylétszám ) Összevont vizsga 2014. 07. 17.10

12 Összevont vizsga (8. § (2)-(5) bek.) Vizsgázók együttes létszáma max. 25 fő; Max. három vizsgacsoport Vizsgabejelentésben külön feltüntetni Vizsgatevékenységek végrehajtása vizsgacsoportonként, elkülönülten Vizsgadokumentumok vezetése vizsgacsoportonként, elkülönülten 2014. 07. 17.11

13 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgacsoport kialakítása Modulos rendszerű 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet Iskolai rendszeren kívül: Minimális létszám: 10 fő (engedély kérése szakképesítésért felelős miniszter részére) 315/2013. (VIII.28.) Korm. Rendelet Záró rendelkezések !!! 63. §. 8.§.(2) bekezdést már nem kell alkalmazni (10 fő alatti kérelem) Törekedni kell az összevonásra A vizsgáztatási díj mértéke nem lehet kevesebb 10 főnél Komplex 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet Iskolarendszeren kívül: Nincs minimális létszám 2014. 07. 17.12

14 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgarend kialakítása 2014. 07. 17.13

15 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgarendek előkészítése Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Vizsga befejezése : 1. vizsga- tevékenység napjától számított 45 napon belül Ugyanazon vizsganapra több vizsgarész/- tevékenység is szervezhető A kijavított írásbeli/interaktív feladatokat az utolsó vizsgatevékenység megkezdése előtt legalább három nappal meg kell küldeni a vizsgabizottság elnöke részére Komplex 315/2013. (VIII.2 8.) Korm. rendelet Vizsga befejezése: 1. vizsgatevékenység napjától számított 30 napon belül Ugyanazon vizsganapra több vizsgafeladat/- tevékenység is szervezhető A kijavított írásbeli/interaktív/ központi gyakorlati feladatokat az utolsó vizsgafeladat megkezdése előtt legalább két nappal meg kell küldeni a vizsgabizottság elnöke részére 2014. 07. 17.14

16 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgarendek előkészítése Modulos rendszerű 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet Vizsgázó egy napra eső max. vizsgaideje: 8 óra Írásbeli, interaktív, szóbeli vizsgatevékenység 8-18 óráig Gyakorlati vizsgatevékenység: 7-19 óráig A vizsgázó számára a vizsga időtartama legfeljebb 5 nap (vizsgabizottság egy nappal növelheti) Komplex 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet Vizsgázó egy napra eső max. vizsgaideje: 8 óra Írásbeli, interaktív, szóbeli és központi gyakorlati vizsgatevékenység 8-18 óráig Gyakorlati vizsgatevékenység: 7-19 óráig A vizsgázó számára a vizsga időtartama legfeljebb 3 nap (vizsgabizottság egy nappal növelheti) 2014. 07. 17.15

17 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgarendek előkészítése Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet A vizsgaszervező előkészíti a vizsgáztatási dokumentumokat (gyakorlati feladatok, vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, vizsgaprogram) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A vizsgaszervező előkészíti a vizsgáztatási dokumentumokat (gyakorlati feladatok, lebonyolítási rend: –Csoportbontás –Vizsgaprogram (vizsgafeladatok és azok sorrendje) –Párhuzamos vizsgáztatás rendje –Technikai és személyi feltételek –Helyi sajátosságok 2014. 07. 17.16

18 Szakmai vizsgák bejelentése Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Szakképesítésért felelős miniszter (elnök) Területileg illetékes gazdasági kamara (elnök/tag) Országos gazdasági érdekképviselet (ha a kamara jelöli az elnököt) (tag) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus felületén A vizsgázók, a javító- és pótlóvizsgások számának módosítására egy alkalommal lehetőség 1. vizsgatevékenység előtti 15. napig 2014. 07. 17.17

19 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgabizottság létrehozása 2014. 07. 17.18

20 Szakmai vizsgabizottság megbízása Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Szakképesítésért felelős miniszter / Területileg illetékes gazdasági kamara (elnök) Területileg illetékes gazdasági kamara / Országos gazdasági (tag) Vizsgaszervező képviselője (tag) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Vizsga 1. vizsgatevékenységét megelőző 25. napig lehetőség javaslatra: Szakképesítésért felelős miniszter /Gazdasági kamara (elnök) SZVK-ban megjelölt szakmai szervezet/gazdasági kamara (tag) Képző intézmény(tag) 2014. 07. 17.19

21 Az elnök és a tagok megbízása Modulos rendszerű 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet A szakképesítésért felelős miniszter/területileg illetékes kamara megbízólevelet küld Akadályoztatása esetén azonnal jelezni kell a megbízónak Lemondása esetén megbízója azonnal intézkedik A szakmai vizsga csak az új elnök kijelölését követően kezdődhet meg ill. folytatódhat Komplex 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus úton értesíti Akadályoztatása esetén azonnal jelezni a megbízónak Lemondás esetén az állami szakképzési és felnőttképzési szerv azonnal és közvetlenül intézkedik A szakmai vizsga csak az új elnök kijelölését követően kezdődhet meg ill. folytatódhat 2014. 07. 17.20

22 A megbízást követő felkészülés a komplex szakmai vizsgára Elektronikus úton értesítést kap (információk a vizsgáról) Jogszabályi tájékozódás: -2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről -150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről -217/2012.(VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól -315/2013.(VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól -Szakmai és vizsgakövetelmény 2014. 07. 17.21

23 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Komplex szakmai vizsga A szakmai és vizsgakövetelmények és a szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései alapján Magyarország területén szervezhető Vizsgatevékenységek alól felmentés nem adható (kiv.11. § (SNI), SZVK és vizsgaszabályzat rendelkezései) A modulzáró vizsga (eredményes teljesítése iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára bocsátás feltétele; képző intézmény feladata az SZVK és a képzési programnak megfelelően) 2014. 07. 17.22

24 2014. 07. 17.23

25 2014. 07. 17.24

26 2014. 07. 17.25

27 2014. 07. 17.26

28 2014. 07. 17.27

29 Szakmai és vizsgakövetelmény Pl. Asztalos

30 2014. 07. 17.29

31 2014. 07. 17.30

32 2014. 07. 17.31

33 2014. 07. 17.32

34 2014. 07. 17.33

35 2014. 07. 17.34

36 2014. 07. 17.35

37 2014. 07. 17.36

38 2014. 07. 17.37

39 Szakmai vizsgák előkészítése Vizsgabizottság tájékoztatása 2014. 07. 17.38

40 Az elnök tájékoztatása Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet A vizsgaszervező 10 nappal a vizsga megkezdése előtt tájékoztatja az elnököt a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról. A vizsgaszervező 10 nappal a vizsga megkezdése előtt megküldi a gyakorlati feladatokat az elnöknek. Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A vizsgaszervező 7 nappal a vizsga megkezdése előtt tájékoztatja az elnököt a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról. A vizsgaszervező 7 nappal a vizsga megkezdése előtt megküldi a gyakorlati feladatokat az elnöknek. 2014. 07. 17.39

41 Felkészülés a komplex vizsgára Kapcsolatfelvétel Egyeztetés (időpontok, helyszín, kérelmek stb.) Gyakorlati feladatok elbírálása Gyakorlati helyszínről, személyi-tárgyi feltételekről tájékozódás Lebonyolítási rend egyeztetése 2014. 07. 17.40

42 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Irányítja a vizsgabizottság munkáját Biztosítja a jogszerű, szakszerű szakmai vizsga lebonyolítását Ellenőrzi a vizsga előkészítésének személyi és tárgyi feltételeit, a vizsgázók (pl. bemeneti feltételek stb.), valamint a képző intézmény ( oktatásra való jogosultság, tanfolyami napló stb.) jogszabályban előírt dokumentumait Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Irányítja a vizsgabizottság munkáját Biztosítja a jogszerű, szakszerű szakmai vizsga lebonyolítását Ellenőrzi a vizsga előkészítésének személyi és tárgyi feltételeit, a vizsgázók (pl. bemeneti feltételek stb.), valamint a képző intézmény (oktatásra való jogosultság, tanfolyami napló stb.) jogszabályban előírt dokumentumait 2014. 07. 17.41

43 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Egyeztet a vizsgabizottság tagjaival és döntést hoz kérelmekkel kapcsolatban Egyeztet és véleményezi (jóváhagy vagy módosítást kér) az előkészített dokumentumokat (gyakorlati feladatok, vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat, vizsgaprogram) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Egyeztet a vizsgabizottság tagjaival és döntést hoz kérelmekkel kapcsolatban Egyeztet és véleményezi (jóváhagy vagy módosítást kér) az előkészített dokumentumokat (gyakorlati feladatok, lebonyolítási rendet ) 2014. 07. 17.42

44 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Vezeti a vizsgabizottság értekezleteit és jóváhagyja az ezekről készült jegyzőkönyvet Tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgafeladatok előtti döntésekről, tudnivalókról Titoktartási kötelezettség Ellenőrzi és jóváhagyja a vizsgafeladatok megoldásait Értékeli a szakmai vizsgát a vizsgabizottság tagjaival Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Vezeti a vizsgabizottság értekezleteit és jóváhagyja az ezekről készült jegyzőkönyvet Tájékoztatja a vizsgázókat a vizsgafeladatok előtti döntésekről, tudnivalókról Titoktartási kötelezettség Ellenőrzi és jóváhagyja a vizsgafeladatok megoldásait Értékeli és lezárja a szakmai vizsgát a vizsgabizottság tagjaival 2014. 07. 17.43

45 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Ellenőrzi és aláírja a vizsga dokumentumait: jegyzőkönyveket (nyitó, írásbeli/interaktív, gyakorlat előtti tűz-, balesetvédelmi, záró); törzslapok külíveit; bizonyítványokat; osztályozó ívet; stb.) A vizsga lezárását követően 1 héten belül jelentést küld megbízója részére Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Ellenőrzi és aláírja a vizsga dokumentumait: jegyzőkönyvet; hitelesíti a központi elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapok külíveit; bizonyítványokat; vizsgaösszesítő ív; stb.) A vizsga lezárását követően 1 héten belül elektronikusan jelentést küld megbízója részére 2014. 07. 17.44

46 Az elnök feladatai a szakmai vizsgán Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Óvás Ha nem ért egyet a vizsgabizottság döntésével Az óvást haladéktalanul elküldi a szakképesítésért felelős miniszter részére, aki 3 napon belül köteles kivizsgálni Az óvás elbírálásáig a bizonyítványok nem adhatók ki Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Óvás Ha nem ért egyet a vizsgabizottság döntésével Az óvást haladéktalanul elküldi az állami szakképzési és felnőttképzési szerv részére amely 3 napon belül köteles kivizsgálni Az óvás elbírálásáig a bizonyítványok nem adhatók ki 2014. 07. 17.45

47 A vizsgabizottság tagjai Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Kamara/érdekképviselet által delegált tag szerepe Vizsgaszervező által delegált tag szerepe Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Felelősek a vizsga szabályos és zavartalan lebonyolításáért Lebonyolítási rend, gyakorlati feladatok jóváhagyása Titoktartási kötelezettség Személyazonosság ellenőrzése Részt vesz a részeredmények kialakításában, vizsgaeredmények véglegesítésében Dokumentumok ellenőrzése Személyi és tárgyi feltételek ellenőrzése 2014. 07. 17.46

48 A vizsgaszervező képviselője Képviselője útján figyelemmel kíséri a vizsga jogszerűségét A vizsgabizottság jogellenes működése esetén felhívja a vizsgabizottság figyelmét (elnök!) Ha nem történt változás, jelzi a vizsgabizottság megbízója felé Gondoskodik a kijavított és jóváhagyott írásbeli feladatok megtekintéséről, észrevételek leadása írásban történik. Folytatás? Előkészíti a vizsgaeredmények kihirdetését Gondoskodik a dokumentumok kiállításáról Jelen van a vizsga lezárásakor, értékelésekor 2014. 07. 17.47

49 Szakmai vizsgák Lebonyolítása 2014. 07. 17.48

50 A vizsga lebonyolítása Írásbeli/interaktív, központi gyakorlati vizsgatevékenység Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Állandó teremfelügyelet(nem lehet oktatói végzettséggel rendelkező) Állandó folyosói ügyelet Technikai feltételekért felelős személy (vizsgaszervező írásos engedélyével) Felügyelő tájékoztatja a vizsgázókat Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Állandó teremfelügyelet(nem lehet oktatói végzettséggel rendelkező) Állandó folyosói ügyelet Technikai feltételekért felelős személy (vizsgaszervező írásos engedélyével) Felügyelő tájékoztatja a vizsgázókat 2014. 07. 17.49

51 A vizsga lebonyolítása Írásbeli/interaktív, központi gyakorlati vizsgatevékenység Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vb. tag Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő értékeli Vizsgabizottság elnökének jóváhagyása Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Vagy teljes vizsgabizottság vagy egy tag (nem a képző képviselője!) jelenlétében Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő értékeli Vizsgabizottság elnökének jóváhagyása 2014. 07. 17.50

52 A vizsga lebonyolítása gyakorlati vizsgatevékenység Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vb. tag felügyeli Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Lebonyolítási rend alapján (a teljes vb. vagy párhuzamos vizsga esetén 2-2 tag) együtt vagy külön-külön felügyelik és értékelik (értékelési útmutató alapján) A vizsgaszervező vizsga- csoportonként legalább egy szakmai felügyelő tanár (balesetmentes munkavégzés, problémák elhárítása) 2014. 07. 17.51

53 A vizsga lebonyolítása szóbeli vizsgatevékenység Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vb. tag felügyeli Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő A vizsgázó egy alkalommal póttételt húzhat (legfeljebb 60%-ra értékelhető) Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Lebonyolítási rend alapján (a teljes vb. vagy párhuzamos vizsga esetén 2-2 tag) együtt vagy külön-külön értékelik A vizsgázó egy alkalommal póttételt húzhat (két eredmény átlaga) A képző intézmény képviselője elsősorban itt lát el vizsgáztatási feladatokat !? 2014. 07. 17.52

54 A vizsga értékelése Modulos rendszerű 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet Súlyozott százalékos értékelés Egyetlen érdemjegy Komplex 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet Valamennyi feladat értékelése 1-től 5-ig érdemjeggyel Elért eredményeket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv elektronikus felületén vizsgaösszesítő íven kell vezetni Egyes feladatok súlyozott érdemjegyeinek két tizedes jegyre számolt összege a kerekítés szabályai szerint 2014. 07. 17.53

55 A szakmai vizsga jegyzője A vizsga előkészítésével, lefolytatásával, zárásával kapcsolatos dokumentálás a) vezeti a vizsgajegyzőkönyvet, b) összesíti a vizsga részeredményeit, c) kitölti és vezeti a törzslapot, d) kitölti a bizonyítványt, e) elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket, f) felelős a törzslap és a bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért, g) gondoskodik a vizsga lezárását követően a vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint h) gondoskodik a vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről. 2014. 07. 17.54

56 A szakmai vizsga lezárása Értékelés – egyeztetés Ellenőrzés - aláírás -Jegyzőkönyvek (és mellékletei) -Osztályozó ív (vizsgaösszesítő ív) -Törzslapok (külív) -Bizonyítványok – ELNÖK Megbízó felé jelentés 2014. 07. 17.55

57 A vizsgabizottság elnöke Meghatározó személyiség Jogszabályok ismerete Szakmai tudás Váratlan helyzetek megoldása – segítség kérése (megbízó/vizsgaszervező bevonása) felelősségvállalás Emberséges, korrekt hozzáállás Feszültségek kezelése 2014. 07. 17.56

58 Szakmai vizsgák Díjazás 2014. 07. 17.57

59 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás Vizsgáztatási díj = alapdíj + változó díj Alapdíj: minden vizsgánál elvégzendő feladatok Változó díj: vizsgázók számától függ költségtérítés rendszereNEM változott vizsgáztatási díj meghatározá- sának módja VÁLTOZOTT 2014. 07. 17.58

60 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás Alapdíj: a minimálbér 9,5 %-a (2014-ben 9.642 Ft) Változó díj: KategóriaElnök %Tag (és jegyző) % új régi I.3,94,52,93,5 II.3,442,53,1 III.2,93,52,12,7 IV.2,43,51,72,7 2014. 07. 17.59

61 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás Írásbeli felügyelet : 1,6 %/óra Írásbeli javítás : 0,4% × ib.idő/vizsgázó Gyakorlati felügyelő: 2,1 %/óra Összevont vizsga díjazása Egy alapdíj A szakképesítésnek megfelelő változó díj 2014. 07. 17.60

62 Köszönöm a figyelmet Szabó Károly 70/368-6626 szabok@illessy.sulinet.hu


Letölteni ppt "Szakmai vizsgáztatás a komplex szakmai vizsgákon Szabó Károly igazgatóhelyettes Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések