Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály."— Előadás másolata:

1 A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

2 2 A szakképzés újraszabályozása 2011-2013 • Új szakképzési törvény (a 2011. évi CLXXXVII. törvény) • Új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenése [150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet – módosult] • Az új „Követelménymodul” kormányrendelet megjelenése [217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet - módosult] Módosult = 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet • Az OKJ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadása (szvk rendeletek szaktárcánként) • Az iskolai rendszerű képzésekhez szükséges kerettantervek kiadása [14/2003. (IV.5.) NGM rendelet] Az új törvényi keretek szerinti képzések teljes körű indulása: 2013. szeptember 1.

3 3 Szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek • BM – 20/2013. (V. 28.) BM rendelet • EMMI – 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet • HM – 19/2012. (VII. 18.) HM rendelet • NFM – 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet • NGM – 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet [módosítás: 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet] • VM – 41/2013. (V. 28.) VM rendelet

4 4 A szakmai és vizsgakövetelmények felépítése • 1. OKJ-ben szereplő adatok • 2. Egyéb képzési adatok (elm/gyak arány) • 3. Pályatükör (munkakörök, kapcsolódások) • 4. Szakmai követelmények (csak táblázat) • 5. Vizsgáztatási követelmények • 6. Eszköz- és felszerelési jegyzék • 7. Egyebek (szakmai szervezet, felmentés, stb.)

5 5 Az szvk-ban foglalt vizsgáztatási követelmények • Modulzáró vizsga: modulonként, vizsgatevékenységek megadása, eredményesség feltétele • Komplex szakmai vizsga • Vizsgatevékenységek (ib., gyak., szób., [interaktív]) • Vizsgafeladatok • Részletes feladat leírás • Végrehajtási idő (perc) • Értékelési súlyarány (%) • Felmentés (7. pont)

6 6 Az szvk-kban meghatározott vizsgaidőtartamok IV. 203 III. 219 I. 90 II. 125 X >=8 óra 8 óra > X > =5 óra 5 óra > X >= 2,5 óra 2,5 óra > X

7 7 A komplex szakmai vizsga törvényi alapja a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 9-16. §-ai

8 8 Szakképzési törvény – komplex szakmai vizsga • Szvk és szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerinti lebonyolítás • Valamennyi szvk követelményt teljesíteni kell • Javítóvizsga – részszakképesítés kiadás lehetősége ! • Központi elektronikus nyilvántartás

9 9 Szakképzési törvény – modulzáró vizsga • Felnőttképzésben kötelező • Szvk szerint (ha benne van) összevontan szervezhető • Felnőttképzésben a vizsgára bocsátás feltétele • A szakmai vizsgaszabályzatban nincs helye • Lesz letölthető „formanyomtatvány”

10 10 Szakképzési törvény – felmentések • Felmentés esetei • SNI (gyakorlati tevékenység alól NEM) • Vizsgaszabályzat szerint (szvk szerint) • SNI keretszabályok a törvényben rögzítve (eltérő vizsgatevékenység, vizsgaidő) • A vizsgaszabályzatban csak kiegészítések (pl. gyakorlati idő max. 130%, jeltolmács)

11 11 Szakképzési törvény – vizsgaszervezői feladatok • A „szokásos” vizsgaszervezési feladatok • Vizsgafeltételek folyamatos biztosítása (szvk változás!) • Javító-, pótlóvizsga szervezési kötelezettség • Elektronikus adatszolgáltatás (törzslap) • A feladatok „pontosítása”, részletezése az új vizsgaszabályzatban

12 12 Szakképzési törvény – vizsgabizottság és megbízás 4 fő VizsgabizottságMegbízóFeltétel ElnökNMH SZFIelnöki névjegyzék tag 1NMH SZFI tagi névjegyzék (felsőfokú végzettség) tag 2NMH SZFItagi névjegyzék tag képzőNMH SZFImegfelelő végzettség A bizottság munkáját szakértők segíthetik.

13 13 A komplex szakmai vizsga új vizsgaszabályzata A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2013. évi 141. szám) Hatályba lép: 2013. szeptember 1.

14 14 Az átmeneti időszak 2013 … augusztus szeptember … Komplex szakmai vizsgák Korábbi szakmai vizsgák Moduláris szakmai vizsgák 2013. augusztus 31-ig 2013. szeptember 1-től

15 15 Az új vizsgaszabályzat: témakörök • Általános rendelkezések • A vizsga előkészítéséhez kapcsolódó szabályok • A vizsgáztatásra vonatkozó szabályok • Az értékelés általános szabályai • Dokumentálás • Szakmai ellenőrzés • A díjazás rendszere

16 16 Az új vizsgaszabályzat: Általános rendelkezések • A vizsga nyelve magyar (kivéve nemzetiség). • Központi vagy vizsgaszervező által kidolgozott feladatok • Központi vizsganapok • Vizsgaszervező által kiválasztott vizsganapok

17 17 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés I. • Jelentkezés a vizsgára, csatolandó dokumentumok (vizsgázó) • Vizsgacsoport összeállítása – részszakképesítés, szakképesítés, ráépülés • ÖSSZEVONT VIZSGA: lehetőség a kis létszám elkerülésére, feltételekkel • Vizsgabejelentés NMH SZFI felé elektronikus felületen (40 nap) • Képző intézmény képviselőjére javaslattétel • Létszám módosítható egy alkalommal a vizsgát megelőző 15. napig

18 18 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés II. • Szaktárcák, gazdasági kamarák: javaslattételi lehetőség a vizsgabizottsági elnökre, tagokra [Javaslat híján az állami szakképzési és felnőtt- képzési szerv (NMH SZFI) intézkedik] • 10 nappal a vizsga előtt elektronikus értesítés a megbízásról „mindenkinek” • Lemondás esetén NMH SZFI intézkedik • 7 nappal a vizsga előtt a vizsgabizottság tájékoztatása (gyakorlati feladatra és lebonyolítási rendre vonatkozó javaslat küldése)

19 19 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés III. LEBONYOLÍTÁSI REND  Tartalmazza: • A csoportbontásra vonatkozó információkat • A vizsgaprogramot (feladatok sorrendje, időpontja, várható időtartama) • A bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget • Segítő szakértők közreműködésének lehetőségét, feltételeit • Egyéb a lebonyolítás körülményeit egyértelműsítő adatokat.  A vizsgajegyzőkönyv mellékletét képezi

20 20 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás I. • A vizsgaszervező, a vizsgabizottság elnöke, tagjai valamint a vizsga jegyzője ellátandó, ill. ellátható feladatainak meghatározása • Vizsgafeltételek írásos rögzítése • A vizsgabizottság működése (értekezlet)

21 21 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás II. A vizsga lebonyolítása 1. • Lebonyolítási rend alapján • Nincs „kérdező tanár” • A bizottság vizsgáztat • „Párhuzamos” vizsgáztatás lehetséges • Helyszínenként legalább két tag jelen van • Vizsgaszervezői „jogi” kontroll (a vizsgaszervező nem tagja a vizsgabizottságnak)

22 22 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás III. A vizsga lebonyolítása 2. • A vizsgát 30 napon belül kell befejezni • Egy napon több vizsgafeladat, vizsgatevékenység végezhető • Napi vizsgaidő max. 8 óra/vizsgázó • „elméleti”: 8-18 óra között • Gyakorlati: 7-19 óra között • A vizsga időtartama legfeljebb 3 nap (a vizsgázó számára) • A vizsgabizottság 1 napot hosszabbíthat

23 23 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás IV. A vizsgatevékenységek • Írásbeli, interaktív, központi gyakorlati (szabálytalanság esetén folytatható) • Gyakorlati (szakmai felügyelő tanár, előrehozott gyakorlati tevékenység) • Szóbeli (hitelesített tételsor)

24 24 Az új vizsgaszabályzat: Értékelés • Vizsgafeladatonként külön-külön, és 1-5 érdemjegy • Végeredmény: egyetlen osztályzat (a súlyozott átlag) • Nem lehet elégtelen részeredmény (feladat) • Csak az elégtelen feladatot kell ismételni • Írásbeli – „javító tanár” (központi útmutató) • Gyakorlati, szóbeli – vizsgabizottság értékel • Javító vizsga – részszakképesítés szerzés lehetősége

25 25 Az új vizsgaszabályzat: Dokumentálás I. • Egyetlen jegyzőkönyv, amely időrendben tartalmazza az eseményeket, továbbá • Lebonyolítási rend (egyszerű vizsgaprg., sajátos szabályok) • Vizsgaösszesítő ív • Feltételek meglétének aláírt igazolása • Elektronikus törzslap, „hagyományos” bizonyítvány • Elektronikus bizottsági jelentés (a gyak. feladat nem kell)

26 26 Az új vizsgaszabályzat: Dokumentálás II.  Elektronikus törzslap • A vizsga előtt előkészítés az elektronikus felületen • Eredmények folyamatos rögzítése vizsgázónként • A vizsgát követően 2 példányban ki kell nyomtatni és aláírásokkal hitelesíteni majd NMH-nak küldeni (20 nap) • Törzslap kivonat: az elektronikus rendszerből (vszervező)  Bizonyítvány másodlat: az elektronikus rendszerből (NMH)  EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő

27 27 Az új vizsgaszabályzat: Szakmai ellenőrzés  A vizsgaszervező, a vizsgabizottság és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő tevékenységének, valamint  A vizsgaszervező által biztosított tárgyi feltételek minőségének, megfelelőségét vizsgálhatja  Ellenőr: névjegyzék+felkészítés

28 28 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás I. • Vizsgáztatási díj = alapdíj + változó díj • Alapdíj: minden vizsgánál elvégzendő feladatok • Változó díj: vizsgázók számától függ költségtérítés rendszereNEM változott vizsgáztatási díj meghatározá- sának módja VÁLTOZOTT

29 29 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás II. • Alapdíj: a minimálbér 9,5%-a • Változó díj: KategóriaElnök %Tag (és jegyző) % új régi I.3,94,52,93,5 II.3,442,53,1 III.2,93,52,12,7 IV.2,43,51,72,7

30 30 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás III.

31 31 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás IV. 15 fős vizsgarégiúj szakképesítésvizsgaidőKat.vizsgadíj (Ft) vizsgaidőKat.vizsgadíj (Ft) elektronikai műszerész 20 óraI.661507 óra 15pII.59290 Fodrász7 óra 15pII.588007 óra 15pII.59290 Kereskedő9 óra 45pII.588003 óraIII.51940 Vendéglős19 óra 15pI.661509 óra 35pI.66640 Ács-állványo- zó (új név: Ács) 21 óra 30 perc I.6615011 óraI.66640 Töltőállomás- kezelő 5 óra 15 perc III.514501 óra 25 perc IV.44590

32 32 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás V.  Írásbeli felügyelet : 1,6% / óra  Írásbeli javítás : 0,4%*ib.idő/vizsgázó  Gyakorlati felügyelő: 2,1% / óra  Összevont vizsga díjazása  Egy alapdíj  A szakképesítésnek megfelelő változó díj

33 33 Az új vizsgaszabályzat: Átmeneti szabályok I. Törzslap 2013. szept. – dec. 2014. jan. – jún. 2014. júliustól Moduláris vizsgák: elektronikus Komplex vizsgák: elektronikus Moduláris vizsgák: papír alapú 2014. június 30. 2013. december 31.

34 34  10 fős csoport minimum eltörlése  Összevonás lehetősége  Díjazás legalább 10 főre  Vizsgabizottság megbízásának módja változhat Az új vizsgaszabályzat: Átmeneti szabályok II. Moduláris vizsgák eltérései

35 35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! laszlo.soos@ngm.gov.hu


Letölteni ppt "A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések