Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály."— Előadás másolata:

1 A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

2 2 A szakképzés újraszabályozása • Új szakképzési törvény (a évi CLXXXVII. törvény) • Új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenése [150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet – módosult] • Az új „Követelménymodul” kormányrendelet megjelenése [217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet - módosult] Módosult = 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet • Az OKJ szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadása (szvk rendeletek szaktárcánként) • Az iskolai rendszerű képzésekhez szükséges kerettantervek kiadása [14/2003. (IV.5.) NGM rendelet] Az új törvényi keretek szerinti képzések teljes körű indulása: szeptember 1.

3 3 Szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek • BM – 20/2013. (V. 28.) BM rendelet • EMMI – 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet • HM – 19/2012. (VII. 18.) HM rendelet • NFM – 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet • NGM – 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet [módosítás: 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet] • VM – 41/2013. (V. 28.) VM rendelet

4 4 A szakmai és vizsgakövetelmények felépítése • 1. OKJ-ben szereplő adatok • 2. Egyéb képzési adatok (elm/gyak arány) • 3. Pályatükör (munkakörök, kapcsolódások) • 4. Szakmai követelmények (csak táblázat) • 5. Vizsgáztatási követelmények • 6. Eszköz- és felszerelési jegyzék • 7. Egyebek (szakmai szervezet, felmentés, stb.)

5 5 Az szvk-ban foglalt vizsgáztatási követelmények • Modulzáró vizsga: modulonként, vizsgatevékenységek megadása, eredményesség feltétele • Komplex szakmai vizsga • Vizsgatevékenységek (ib., gyak., szób., [interaktív]) • Vizsgafeladatok • Részletes feladat leírás • Végrehajtási idő (perc) • Értékelési súlyarány (%) • Felmentés (7. pont)

6 6 Az szvk-kban meghatározott vizsgaidőtartamok IV. 203 III. 219 I. 90 II. 125 X >=8 óra 8 óra > X > =5 óra 5 óra > X >= 2,5 óra 2,5 óra > X

7 7 A komplex szakmai vizsga törvényi alapja a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény §-ai

8 8 Szakképzési törvény – komplex szakmai vizsga • Szvk és szakmai vizsgaszabályzat rendelkezései szerinti lebonyolítás • Valamennyi szvk követelményt teljesíteni kell • Javítóvizsga – részszakképesítés kiadás lehetősége ! • Központi elektronikus nyilvántartás

9 9 Szakképzési törvény – modulzáró vizsga • Felnőttképzésben kötelező • Szvk szerint (ha benne van) összevontan szervezhető • Felnőttképzésben a vizsgára bocsátás feltétele • A szakmai vizsgaszabályzatban nincs helye • Lesz letölthető „formanyomtatvány”

10 10 Szakképzési törvény – felmentések • Felmentés esetei • SNI (gyakorlati tevékenység alól NEM) • Vizsgaszabályzat szerint (szvk szerint) • SNI keretszabályok a törvényben rögzítve (eltérő vizsgatevékenység, vizsgaidő) • A vizsgaszabályzatban csak kiegészítések (pl. gyakorlati idő max. 130%, jeltolmács)

11 11 Szakképzési törvény – vizsgaszervezői feladatok • A „szokásos” vizsgaszervezési feladatok • Vizsgafeltételek folyamatos biztosítása (szvk változás!) • Javító-, pótlóvizsga szervezési kötelezettség • Elektronikus adatszolgáltatás (törzslap) • A feladatok „pontosítása”, részletezése az új vizsgaszabályzatban

12 12 Szakképzési törvény – vizsgabizottság és megbízás 4 fő VizsgabizottságMegbízóFeltétel ElnökNMH SZFIelnöki névjegyzék tag 1NMH SZFI tagi névjegyzék (felsőfokú végzettség) tag 2NMH SZFItagi névjegyzék tag képzőNMH SZFImegfelelő végzettség A bizottság munkáját szakértők segíthetik.

13 13 A komplex szakmai vizsga új vizsgaszabályzata A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny évi 141. szám) Hatályba lép: szeptember 1.

14 14 Az átmeneti időszak 2013 … augusztus szeptember … Komplex szakmai vizsgák Korábbi szakmai vizsgák Moduláris szakmai vizsgák augusztus 31-ig szeptember 1-től

15 15 Az új vizsgaszabályzat: témakörök • Általános rendelkezések • A vizsga előkészítéséhez kapcsolódó szabályok • A vizsgáztatásra vonatkozó szabályok • Az értékelés általános szabályai • Dokumentálás • Szakmai ellenőrzés • A díjazás rendszere

16 16 Az új vizsgaszabályzat: Általános rendelkezések • A vizsga nyelve magyar (kivéve nemzetiség). • Központi vagy vizsgaszervező által kidolgozott feladatok • Központi vizsganapok • Vizsgaszervező által kiválasztott vizsganapok

17 17 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés I. • Jelentkezés a vizsgára, csatolandó dokumentumok (vizsgázó) • Vizsgacsoport összeállítása – részszakképesítés, szakképesítés, ráépülés • ÖSSZEVONT VIZSGA: lehetőség a kis létszám elkerülésére, feltételekkel • Vizsgabejelentés NMH SZFI felé elektronikus felületen (40 nap) • Képző intézmény képviselőjére javaslattétel • Létszám módosítható egy alkalommal a vizsgát megelőző 15. napig

18 18 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés II. • Szaktárcák, gazdasági kamarák: javaslattételi lehetőség a vizsgabizottsági elnökre, tagokra [Javaslat híján az állami szakképzési és felnőtt- képzési szerv (NMH SZFI) intézkedik] • 10 nappal a vizsga előtt elektronikus értesítés a megbízásról „mindenkinek” • Lemondás esetén NMH SZFI intézkedik • 7 nappal a vizsga előtt a vizsgabizottság tájékoztatása (gyakorlati feladatra és lebonyolítási rendre vonatkozó javaslat küldése)

19 19 Az új vizsgaszabályzat: Előkészítés III. LEBONYOLÍTÁSI REND  Tartalmazza: • A csoportbontásra vonatkozó információkat • A vizsgaprogramot (feladatok sorrendje, időpontja, várható időtartama) • A bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget • Segítő szakértők közreműködésének lehetőségét, feltételeit • Egyéb a lebonyolítás körülményeit egyértelműsítő adatokat.  A vizsgajegyzőkönyv mellékletét képezi

20 20 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás I. • A vizsgaszervező, a vizsgabizottság elnöke, tagjai valamint a vizsga jegyzője ellátandó, ill. ellátható feladatainak meghatározása • Vizsgafeltételek írásos rögzítése • A vizsgabizottság működése (értekezlet)

21 21 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás II. A vizsga lebonyolítása 1. • Lebonyolítási rend alapján • Nincs „kérdező tanár” • A bizottság vizsgáztat • „Párhuzamos” vizsgáztatás lehetséges • Helyszínenként legalább két tag jelen van • Vizsgaszervezői „jogi” kontroll (a vizsgaszervező nem tagja a vizsgabizottságnak)

22 22 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás III. A vizsga lebonyolítása 2. • A vizsgát 30 napon belül kell befejezni • Egy napon több vizsgafeladat, vizsgatevékenység végezhető • Napi vizsgaidő max. 8 óra/vizsgázó • „elméleti”: 8-18 óra között • Gyakorlati: 7-19 óra között • A vizsga időtartama legfeljebb 3 nap (a vizsgázó számára) • A vizsgabizottság 1 napot hosszabbíthat

23 23 Az új vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás IV. A vizsgatevékenységek • Írásbeli, interaktív, központi gyakorlati (szabálytalanság esetén folytatható) • Gyakorlati (szakmai felügyelő tanár, előrehozott gyakorlati tevékenység) • Szóbeli (hitelesített tételsor)

24 24 Az új vizsgaszabályzat: Értékelés • Vizsgafeladatonként külön-külön, és 1-5 érdemjegy • Végeredmény: egyetlen osztályzat (a súlyozott átlag) • Nem lehet elégtelen részeredmény (feladat) • Csak az elégtelen feladatot kell ismételni • Írásbeli – „javító tanár” (központi útmutató) • Gyakorlati, szóbeli – vizsgabizottság értékel • Javító vizsga – részszakképesítés szerzés lehetősége

25 25 Az új vizsgaszabályzat: Dokumentálás I. • Egyetlen jegyzőkönyv, amely időrendben tartalmazza az eseményeket, továbbá • Lebonyolítási rend (egyszerű vizsgaprg., sajátos szabályok) • Vizsgaösszesítő ív • Feltételek meglétének aláírt igazolása • Elektronikus törzslap, „hagyományos” bizonyítvány • Elektronikus bizottsági jelentés (a gyak. feladat nem kell)

26 26 Az új vizsgaszabályzat: Dokumentálás II.  Elektronikus törzslap • A vizsga előtt előkészítés az elektronikus felületen • Eredmények folyamatos rögzítése vizsgázónként • A vizsgát követően 2 példányban ki kell nyomtatni és aláírásokkal hitelesíteni majd NMH-nak küldeni (20 nap) • Törzslap kivonat: az elektronikus rendszerből (vszervező)  Bizonyítvány másodlat: az elektronikus rendszerből (NMH)  EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő

27 27 Az új vizsgaszabályzat: Szakmai ellenőrzés  A vizsgaszervező, a vizsgabizottság és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő tevékenységének, valamint  A vizsgaszervező által biztosított tárgyi feltételek minőségének, megfelelőségét vizsgálhatja  Ellenőr: névjegyzék+felkészítés

28 28 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás I. • Vizsgáztatási díj = alapdíj + változó díj • Alapdíj: minden vizsgánál elvégzendő feladatok • Változó díj: vizsgázók számától függ költségtérítés rendszereNEM változott vizsgáztatási díj meghatározá- sának módja VÁLTOZOTT

29 29 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás II. • Alapdíj: a minimálbér 9,5%-a • Változó díj: KategóriaElnök %Tag (és jegyző) % új régi I.3,94,52,93,5 II.3,442,53,1 III.2,93,52,12,7 IV.2,43,51,72,7

30 30 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás III.

31 31 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás IV. 15 fős vizsgarégiúj szakképesítésvizsgaidőKat.vizsgadíj (Ft) vizsgaidőKat.vizsgadíj (Ft) elektronikai műszerész 20 óraI óra 15pII Fodrász7 óra 15pII óra 15pII Kereskedő9 óra 45pII óraIII Vendéglős19 óra 15pI óra 35pI Ács-állványo- zó (új név: Ács) 21 óra 30 perc I óraI Töltőállomás- kezelő 5 óra 15 perc III óra 25 perc IV.44590

32 32 Az új vizsgaszabályzat: Díjazás V.  Írásbeli felügyelet : 1,6% / óra  Írásbeli javítás : 0,4%*ib.idő/vizsgázó  Gyakorlati felügyelő: 2,1% / óra  Összevont vizsga díjazása  Egy alapdíj  A szakképesítésnek megfelelő változó díj

33 33 Az új vizsgaszabályzat: Átmeneti szabályok I. Törzslap szept. – dec jan. – jún júliustól Moduláris vizsgák: elektronikus Komplex vizsgák: elektronikus Moduláris vizsgák: papír alapú június december 31.

34 34  10 fős csoport minimum eltörlése  Összevonás lehetősége  Díjazás legalább 10 főre  Vizsgabizottság megbízásának módja változhat Az új vizsgaszabályzat: Átmeneti szabályok II. Moduláris vizsgák eltérései

35 35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A komplex vizsgáztatás rendje az új szabályozás tükrében Soós László szakmai tanácsadó Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések