Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK Felépítésük, értékelési szempontjaik.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK Felépítésük, értékelési szempontjaik."— Előadás másolata:

1 A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK Felépítésük, értékelési szempontjaik

2 Szabályozók  2011. évi CCIV. Törvény a nemzeti felsőoktatásról  230/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről  Miniszteri rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

3 KKK-k előkészítése, kidolgozása  Az OKJ-ben szereplő felsőfokú szakképzések (kimenet: 109 db)  A szakmaprofilok igényének vizsgálata 2011. novemberétől indult (GSZOK)  A felsőoktatási szakképzés KKK-it tartalmazó miniszteri rendelet:  8 képzési területen 34 KKK

4 Felsőoktatási szakképzések összetétele  Agrár:11  Társadalomtudomány (szociális képzési ág): 2  Informatika: 3  Jog:1  Gazdaságtudományok: 7  Műszaki:4  Orvos- és egészségtudomány: 1  Pedagógusképzés: 1  Művészet: 4

5 Szerkezeti elv A képzés belső szerkezetének rendszerelve arra épül, hogy a felsőoktatási szakképzés a felsőoktatásban a képzési területekhez, képzési ágakhoz igazodóan az alapképzési szakrendszerhez igazodik

6 Vizsgálati szempontok 230/2012. Korm.rendelet12.§ (4)  A felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzési programja összhangban van-e a képzési és kimenetei követelményekkel  A szakképzettség szakmai kompetenciái megfelelnek-e a KKK-ban meghatározott kompetencia területek szerinti követelményeknek  A szakmai gyakorlat követelményei megfelelnek-e a szakképzettség feladatprofiljának

7 Szakmai gyakorlat A KKK-ban meghatározott időtartamban a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen és munkakörben lehetőséget nyújt:  az elméleti és gyakorlati készségek együttes alkalmazására,  az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolására,  a munkahely és munkafolyamatok megismerésére,  a szakmai kompetenciák gyakorlására

8 Összefüggő gyakorlat  A szakmai gyakorlat időtartama egy képzési időszaknak megfelelő időtartam, de legalább 14 hét, amelyben a gyakorlat 5 napos munkahétnek megfelelő időszakokra tagolódik  Ftv. 17.§ (1) A felsőoktatásban a képzés megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes idejű képzés félévenként legalább háromszáz tanórából áll

9 Kivételek  A szakmai gyakorlat összefüggő gyakorlat, amely több részben csak akkor szervezhető meg, ha arról a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei – szakmai indokok alapján – úgy rendelkeznek. 230/2012. (VIII.28. Korm. rendelet 6.§ (1)  Pl. az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább 5 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni  Jogi felsőoktatási szakképzés gyakorlati követelményeinél jogászi szakterületek különböző intézményeiben kell a gyakorlatot megszervezni (bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda, közigazgatás)

10 A gyakorlati képzés A szakképzési programnak a szakmai gyakorlat szervezésének sajátos körülményeit is be kell mutatnia, különösen  A szakmai gyakorlóhely meghatározása  A felsőoktatási szakképzésben részt vevő szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozata  A gyakorlati képzés ajánlott tanterve, tantervi egységei, moduljai, ezek időtartama

11  A hallgató szakmai gyakorlatának értékelési módszerei  A felsőoktatási szakképzés eszközei, segédeszközei, tananyagai  Speciális épület és egyéb infrastrukturális kapacitásigények, tárgyi feltételek és azok biztosítása

12 Segédanyagok MAB dokumentumok:  Felsőoktatási szakképzés szakindítási útmutató  Felsőoktatási szakképzés szakindítási anyag szakmai bírálati szempontjai  Felsőoktatási szakképzés szakindítási anyag szakmai bírálati lap

13 MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM! Borosán Beáta beata.borosan@emmi.gov.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szakképzési és Felnőttképzési Osztály


Letölteni ppt "A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI PROGRAMOK Felépítésük, értékelési szempontjaik."

Hasonló előadás


Google Hirdetések