Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Munkatársi képzések a Debreceni Egyetemen HEFOP-3.3.3.-08/1.-2008-06-0007/1.0 A képzési programmal és annak megvalósításával kapcsolatos akkreditációs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Munkatársi képzések a Debreceni Egyetemen HEFOP-3.3.3.-08/1.-2008-06-0007/1.0 A képzési programmal és annak megvalósításával kapcsolatos akkreditációs."— Előadás másolata:

1 1 Munkatársi képzések a Debreceni Egyetemen HEFOP-3.3.3.-08/1.-2008-06-0007/1.0 A képzési programmal és annak megvalósításával kapcsolatos akkreditációs elvárások Dr. Zagyi Bertalan kari minőségügyi vezető a kari akkreditáció felelőse, Debreceni Egyetem 2008. augusztus 28-29.

2 2 Felsőoktatás és minőségirányítás 2005. évi CXXXIX. trv. a felsőoktatásról: biztosítja a megfelelőséget:Az intézményben minőségbiztosítási rendszert kell működtetni, mely biztosítja a megfelelőséget: a munkaerőpiac,az irányító hatóság(ok), a hallgató,a felsőoktatási intézmény, az oktatók,a társadalom számára. A képzésigénykielégítési folyamatA képzés összetett igénykielégítési folyamat, mely akkor megfelelő, ha a társadalom értékítélete kedvező, a foglalkoztatók, a munkaerőpiac szereplői a hallgatókat szívesen alkalmazzák, az irányító hatóság(ok) (minisztériumok, MAB) a „termelést” hasznosnak, hatékonynak értékelik (finanszírozás), a hallgatók elégedettek, az intézmény, mint szervezet és az oktatók, dolgozók elégedettek.

3 3 A DE Egészségügyi Kar minőségirányítási rendszere Integrált minőségirányítási rendszer működik: EFQM (European Foundation for Quality Management) kiválóság modell, ISO 9001:2000 szabvány szerinti meg kell felelniük: : a MAB akkreditációs követelményeinek : az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) minőségbiztosítási standardjainak és irányelveinek (ENQA, Bergen, 2005.) : DE, DEOEC követelményeinek, : DE Egészségügyi Kar minőségpolitikájának. Megfelelést: Akkor mit is jelent a minőség a Karon? Megfelelést:  az OM, MAB akkreditációs utasításainak, előírásainak, javaslatainak,  ENQA standardjainak és irányelveinek,  a Kar által meghatározott kiválósági szintnek,  a Kar által meghatározott kiválósági szintnek,  a DEOEC, Kar által meghatározott folyamatoknak,  a hallgató, a munkaerőpiac elvárásainak. (?)

4 4 Az akkreditáció minőségbiztosítással kapcsolatos kérdései (ENQA (European Association for Assurance in Higher Education) standardok és irányelvek (ESG) alapján) minőségbiztosítás rendszere (ESG 1.1), a képzési programok (ESG 1.2), a kapcsolódó hallgatói felmérések (ESG 1.3.), az oktatók minőségbiztosítása (ESG 1.4.), a tanulás-támogatás (erőforrások, infrastruktúra) (ESG 1.5.) információs rendszer a képzési programok hatékony menedzselésére (ESG 1.6.) a közvéleményt tájékoztatása (nyilvánosság) (ESG 1.7.) a kutatás minőségbiztosítása?

5 5 Milyen az akkreditációnak megfelelő képzési program? (1.) –Forma: MAB Útmutató - megfelel a MAB Útmutató-jának. –Tartalom: többciklusú képzésnek - megfelel a többciklusú képzésnek, piacképes - piacképes diplomát ad, - megfelel a képzési és kimeneti követelményeknek, a tantárgyak tartalma, csoportosítása, egymásra épülése biztosítja a : a tantárgyak tartalma, csoportosítása, egymásra épülése biztosítja a képzési cél elérését, képzési cél elérését, kompetenciákat : biztosítja az általános és szakmai kompetenciákat (ismeretek, tudás, készségek, jártasságok) 289/2005. Korm.r. - illeszkedik a képzési területek és ágak 289/2005. Korm.r. szerinti (EFT) rendszerébe, személyi, tárgyi feltételek - a személyi, tárgyi feltételek megfelelnek a MAB előírásainak,

6 6 Milyen az akkreditációnak megfelelő képzési program? (2.) eltértöbbi szakjától - kellően eltér a képzési területek és ágak többi szakjától, kompetenciák jelentősen eltérnek -a szakmai kompetenciák jelentősen eltérnek a szakmacsoport többi szakjáétól, az elméleti és gyakorlati képzésaránya - az elméleti és gyakorlati képzés tantervi aránya megfelelő a kompetenciák kialakításához, a tanulmányok folytatásához, tanulmányi területek, tantárgyak, óraszámok, kreditek azok egymásra épülése szakmailag elfogadható -a megadott tanulmányi területek, tantárgyak, óraszámok, kreditek azok egymásra épülése szakmailag elfogadható, számonkérési módszerek és a zázóvizsga -a számonkérési módszerek és a zázóvizsga a valós hallgatói tudást mérje, mesterképzésépíthető -alapképzési szakra mesterképzés legyen építhető.

7 7 A képzési programok minőségbiztosítási rendszere: célok és eljárások rendszere (ESG 1.1.) a minőségbiztosítás célrendszere (minőségpolitika, feladatok) –szándékok, –eszközök, –megvalósítás módja, a minőségbiztosítás eljárásrendszere (stratégia, taktika) –felelősség és hatáskör, –oktatás és kutatás kapcsolata, –a hallgatók bevonása, –a célok: - megvalósításának, - figyelemmel kísérésének, - felülvizsgálatának eljárásrendje

8 8 A képzési programok komplex minőségbiztosítása (ESG 1.2.) (Kapcsolatok:ESG 1.1., 1.4., 1.5., 2.1., 2.3., 3.1.) egyebek közt tartalmazza: kimenetek kidolgozásáta tervezett tanulmányi kimenetek kidolgozását és közreadását, programok tervezéséneka tananyagok és programok tervezésének és tartalmának gondos kezelését, speciális szükségleteita különböző képzési formák (pl. nappali, részidős, távoktatási, e-learning) és intézmény-típusok (pl. egyetemi, szakképzési) speciális szükségleteit, erőforrásokmegfelelő tanulási erőforrások és eszközök meglétét, engedélyezési eljárásátA képzési programok engedélyezési eljárását (a programok oktatásától eltérő szervezet hajtja végre), a hallgatókteljesítményének figyelemmel kíséréséta hallgatók előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kísérését, rendszeres időszakonkénti felülvizsgálatáta programok rendszeres időszakonkénti felülvizsgálatát (külső tagok bevonásával), visszacsatolás kérésétrendszeres visszacsatolás kérését a munkáltatóktól, munkaerőpiaci és más szervezetektől, a hallgatók részvételét a minőségbiztosítási tevékenységben.

9 9 A képzési programok minőségbiztosítási rendszere (ESG 1.2.) Sztenderd: Az intézmény formális belső mechanizmusokkal rendelkezzék Az intézmény formális belső mechanizmusokkal rendelkezzék képzési programjai indításának - jóváhagyására (bizottságok, testületek), - követésére (alapszakok, szakirányok) és - rendszeres belső értékelésükre (félévente, 2 évente, 8 évente) vonatkozóan. Irányelvek: hatásos minőségbiztosítási tevékenységgel rendelkezzen Az intézmény hatásos minőségbiztosítási tevékenységgel rendelkezzen, mely biztosítja a képzési programok - jó megtervezését (felkészült team, szakértők bevonása), - rendszeres nyomon követését (szükség szerinti és időszakos kötelező felülvizsgálat, beszámoltatás) és - időszakos felülvizsgálatát (2 évenkénti kötelező önértékelés), ezzel biztosítva folyamatos időszerűségüket és érvényességüket.

10 10 A képzési programok tervezése és felügyelete (ESG 1.2/1.) a végzettekkel szembeni igények meghatározása előrebecslés és beválás alapján, a képesítési követelmények meghatározása az igények és az értékrend alapján, a képzési program meghatározása a képesítési követelmények alapján.

11 11 A képzési programok minőségbiztosítása: mechanizmusok (ESG 1.2/2) a képzési programok engedélyezési eljárása, a hallgatók előrehaladásának követése, szabályozott visszacsatolások az érdekeltektől, szabályozott időszakos felülvizsgálat.

12 12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Munkatársi képzések a Debreceni Egyetemen HEFOP-3.3.3.-08/1.-2008-06-0007/1.0 A képzési programmal és annak megvalósításával kapcsolatos akkreditációs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések