Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cseke Istvánné, Szilágyi Barnabás Nyíregyházi Főiskola Minőségi oktatás hatékony vezetéssel az európai dimenzióban HEFOP/2004/3.3.1-P.-2004-09-0113/1.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cseke Istvánné, Szilágyi Barnabás Nyíregyházi Főiskola Minőségi oktatás hatékony vezetéssel az európai dimenzióban HEFOP/2004/3.3.1-P.-2004-09-0113/1.1."— Előadás másolata:

1 Cseke Istvánné, Szilágyi Barnabás Nyíregyházi Főiskola Minőségi oktatás hatékony vezetéssel az európai dimenzióban HEFOP/2004/3.3.1-P.-2004-09-0113/1.1 Felsővezetői oktatás

2 I. Megnyitó, képzés céljának ismertetése II. Törvényi előírások - Eu standardok, - MFAB új akkreditációs követelmények - Ftv. előírásai III. Ötszintű minőségdíj-modell ismertetése IV.Felsőoktatási Minőség Modell ismertetése - modell felépítése, - eredmény/adottság definíciója - RADAR logika V. Nyíregyházi Főiskola jelenlegi MIR rendszerének ismertetése - kapcsolódó feladatok definiálás - A 2005/6 évi önértékelés eredményei - 2007-2011 évi Min. fejlesztési stratégia (terv) elfogadása VI. Minőségfejlesztéshez kapcsolódó feladatok definiálása VII.Új IDP ismertetése - szervezeti felépítés - célok Program

3 Minőség fogalma - A különböző embereknek különböző dolgot jelent, - Az, amit a vevő annak tart, - Az, amikor a vevők mindig elégedettek, - A követelményeknek való megfelelés, - Használatra való alkalmasság, - Az ár önmagában nem határozza meg a MINŐSÉGET.

4 A minőség szabványos megfogalmazása „A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők összessége a követelményeket” (MSZ EN ISO 9000) Ez azt jelenti, hogy nem az igények és elvárások kielégítését befolyásoló jellemzők összessége jelenti a minőséget, hanem az igények és elvárások teljesítésének a mértéke. Azt nyújtani a vevőnek amit akar, amikor és ahol akarja, folyamatosan és megfelelő árért.

5 A vevő kényszeríti ki a minőséget Erre két piaci helyzetben nincs lehetőségük: - Gyártói-szolgáltatói piac vagy hiánypiac esetében, amikor a választási lehetőség az, hogy viszem vagy ott hagyom, nincs minőség. -Nem termelő ágazatoknál, ahol sokszor nincs választási lehetőség a visszautasításra. Pl. egészségügyben, infrastru- ktúra, víz, gáz, elektromos energia esetében. A minőséget a gyártó vagy szolgáltató diktálja.

6 Szervezet helyi – saját- minőségfogalma Azt fejezi ki, hogy az adott gyártó vagy szolgáltató megtalálja és megfogalmazza, hogy miben tud különleges, egyedi és kiváló lenni. Nem az egyéni érdekek vagy egyedi vevői igények felelőtlen kielégítését célozza, hanem a vevők igényei közötti dinamikus egyensúly megteremtését, figyelembe véve a szervezet környezetét és belső adottságait, dolgozóinak igényeit, a szervezet érdekeit.

7 NYF minőségpolitikája A Nyíregyházi Főiskola Magyarország észak-keleti régiójának olyan felsőoktatási tudáscentruma, amely vonzáskörzetének társadalmi-gazdasági helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérve, érdemben hozzá tud járulni a tudásalapú gazdaság humán erőforrás-igényének biztosításához. Teszi ezt úgy, hogy jövőképét megvalósítsa, azaz régiójának meghatározó szereplőjű felsőoktatási intézménye maradjon. Fenti célkitűzés csak akkor érhető el, ha versenyképes, magas minőségű, gyakorlatorientált képzést nyújtunk partnereink számára. A Nyíregyházi Főiskola teljes körű tevékenysége során mindenkor meg kíván felelni a felvevőpiac, a gazdaság és a társadalom igényeinek. Mindent megteszünk azért, hogy a tevékenységeinkben érdekelt felek feltétlen megbízható és korrekt partnert találjanak bennünk. A főiskola elsősorban a helyi gazdasági élet szereplőivel működik együtt, és törekszik a hallgatókat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően felkészíteni. Szolgáltatásainak a középpontjában a hallgató áll. Partnereinknek mindig érezniük kell, hogy a Nyíregyházi Főiskola „ A Mi szakértelmünk az Ön haladása” elv érvényesülésére törekszik. Meggyőződésünk, hogy elméletileg jól megalapozott és felvállaltan gyakorlatorientált képzésünk a régiónak olyan szakembereket kínál, akik e térség fejlesztéséhez jelentősen hozzájárulhatnak. A képzés és a kutatás minőségének fenntartása és fejlesztése érdekében a vezetés támogatja és megköveteli a folyamatos képzést és önképzést. Állandóan törekszünk szolgáltatásaink, szervezetünk és tevékenységeink fejlesztésére is. A vezetés elvárja, hogy minden munkatársa személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a főiskola sikereihez.

8 Főbb célkitűzéseink, hogy a Nyíregyházi Főiskola: hallgatói Európában is versenyképes tudást és diplomát szerezhessenek; dolgozóinak minőségközpontú gondolkodásmódja fejlődjék, a minőség iránti elkötelezettség minden munkatársunknál váljon belső késztetéssé; megalapozott jó hírnevét állandóan öregbítse, a felsőoktatási versenyben pozícióját folyamatosan erősítse; munkatársai számára megbízható munkahelyet, megfelelő munkakörnyezetet és szakmai fejlődést biztosítson; ösztönözze hallgatóit képességeik minél teljesebb kifejlesztésére; a szakmai igényességet, a színvonalas munkakultúrát és a biztos tudást alakítsa ki a hallgatókban; az elméleti és a gyakorlati oktatás arányának helyes megválasztásával sikeres gyakorlati szakemberek képzését valósítsa meg; eredményesen működjön együtt hazánk és Európa felsőoktatási intézményeivel, társadalmi, ipari és gazdasági szervezeteivel a kulturális és gazdasági élet gazdagítása érdekében; a térség és a megye tudományos kutatási, műszaki fejlesztési centrumává váljon; regionális szerepkörét erősítése a határainkon átívelő oktatási, kutatási együttműködések fejlesztése érdekében.

9 Európai sztenderdek a felsőoktatási intézmények számára 1Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások 2Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 3 A hallgatók értékelése 4 Az oktatók minőségének biztosítása 5 Tanulás támogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások 6 Belső információs rendszer 7 Nyilvánosság Oktatási segédanyag – VII. fejezet

10 Belső minőségbiztosítás – 1.sztenderd Minőségpolitika, stratégia és eljárások átfogó dokumentumok, eljárások  dipl. minősége! nyilvánosság, közzététel hallgatók, érdekeltek bevonása oktatás - kutatás belső minőségbiztosítási szervezet léte, leírása felelősségek, hatáskörök (szerv. egységek, egyének) megvalósítás, felülvizsgálat és pontosítás mikéntje

11 Programok indítása, követése, értékelése formális belső mechanizmusok tanulmányi kimenetek biztosítása (kompetenciák!) tartalom, felépítés különböző képzési formák megfelelő minősége eszközök, források hallgatói eredmények követése periodikus felülvizsgálatok, külső szakértőkkel rendszeres visszacsatolások (hallgatók, érdekeltek) Belső minőségbiztosítás – 2.sztenderd

12 A hallgatók értékelése kimenet, kompetenciák mérése nyilvános, egyértelmű osztályozási kritériumok ne csak egy vizsgáztató világos szabályok (hiányzás, betegségek) értékelések a szabályzatok szerint értékelések pontosságának ellenőrzése Belső minőségbiztosítás – 3.sztenderd

13 Oktatók minőségének biztosítása belső mechanizmusok szakmai és pedagógiai felkészültség visszacsatolások fogadása, korrekcióképesség továbbképzési lehetőségek biztosítása nem megfelelő oktatók eltávolítása Belső minőségbiztosítás – 4. sztenderd

14 Tanulás támogatás, hallgatói szolgáltatások programonként (specialitások) fizikai szolgáltatások (labor, könyvtár, szám.techn.) humán szolgáltatások (konzultációk, pályaorientáció) könnyű hozzáférhetőség hallgatói visszajelzések figyelembe vétele rendszeres felülvizsgálatok, fejlesztés Belső minőségbiztosítás – 5.sztenderd

15 Belső információs rendszer szisztematikus, elemzés, felhasználás hallgatók előrehaladása, teljesítménye hallgatók munkaerőpiaci alkalmazhatósága hallgatói elégedettség oktatók eredményessége források, költségek intézményi (program) teljesítménymutatók hazai és nemzetközi összehasonlítások Belső minőségbiztosítás – 6.sztenderd

16 Nyilvánosság naprakész, objektív információk közzététele programonként mennyiségi és minőségi (kimenetek!) végzett hallgatók tapasztalatai, elhelyezkedésük őszinte, valós kép, nem öndicséret Belső minőségbiztosítás – 7.sztenderd

17 1 A belső mb. eredményeinek figyelembe vétele 2 Külső eljárások kialakítása, célok, bevonás 3 Döntési kritériumok (nyilvánosság, konzisztencia) 4 Célnak való megfelelés 5 Jelentések közzététele, közérthetőség 6 Követési eljárások 7 Értékelési ciklusok 8 Rendszerszintű elemzések Külső minőségbiztosítás

18 VI. Belső információs rendszer (intézmény/kari szinten) MAB köv 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások II. Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése III. A hallgatók értékelése IV. Az oktatók minőségének biztosítása V. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások VII. Nyilvánosság MAB szempontok – 2006.10

19 Vizsgálandó (intézményi/kari szinten) Az intézmény minőségbiztosítási rendszere, a minőségbiztosítási rendszer működését segítő szervezeti struktúra: Tanácsadó testület: a szenátus alá rendelt „intézményi minőségbiztosítási és értékelési” bizottság, kari/intézeti szervezetségben a kari tanács alá rendelt „kari minőségbiztosítási és értékelési” bizottság, hallgatók bevonása.

20 o Minőségbiztosítási Iroda/Osztály/Igazgatóság, o kari/intézeti szinten minőségügyi felelős. - az intézmény minőségfejlesztési programja, intézményi/kari minőségfejlesztési szintű projektek, - a minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének módja, - a minőségfejlesztési beavatkozások, - a hallgatók szerepe a minőségbiztosítási rendszerben. Operatív és adminisztratív feladatokat ellátó: Vizsgálandó (intézményi/kari szinten)

21 2005. évi CXXXIX. törvény - működési folyamatok meghatározása, - a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési, fogyasztóvédelmi feladatok végrehajtása - oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje - éves felülvizsgálat - közzététel Minőségfejlesztési program 221/2006. (XI. 15.) Korm. r. : A Felsőoktatási Minőségi Díjról


Letölteni ppt "Cseke Istvánné, Szilágyi Barnabás Nyíregyházi Főiskola Minőségi oktatás hatékony vezetéssel az európai dimenzióban HEFOP/2004/3.3.1-P.-2004-09-0113/1.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések