Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

V. ETR konferencia 2008. április 10-11 Fogalomrendszer: ETR & ETN Kodácsy Tamás etn at kodasoft.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "V. ETR konferencia 2008. április 10-11 Fogalomrendszer: ETR & ETN Kodácsy Tamás etn at kodasoft.hu."— Előadás másolata:

1 V. ETR konferencia 2008. április 10-11 Fogalomrendszer: ETR & ETN Kodácsy Tamás etn at kodasoft.hu

2 Fogalmak A magyar felsőoktatásban a KKK-k és a jogszabályok  aprólékosan szabályozzák a képzések tartalmi részét (ti. hogy mit kell tanítani egy képzésben),  de szinte teljesen szabadon hagyják az oktatás strukturális vonatkozásait: mit jelent és miből áll a kurzus, a tantárgy, a mintatanterv? De, a tanulmányi rendszerek és az intézményi oktatásszervezés szempontjából a tartalmi kérdések helyett a strukturális kérdések igazán lényegesek

3 Példák modul: többféle modul-fogalom létezik; a legáltalánosabban elterjedt szerint... (OKT, Kreditszótár) – tartalmi vagy strukturális? tantárgy: a szak tantervének szakmai alapegysége, amelyhez felvételi és teljesítési feltételek köthetők – de ezek valóban alapegységek? (max. tárgy / oktató MAB útmutató korlát miatt összevonások)‏ hogyan lehet csoportosítani a tantárgyakat strukturálisan?

4 Entitások Jellemző entitások a tanulmányi rendszerekben (ETN fogalmakkal):  kurzus (jogszabályokban definiálatlan): az oktatási folyamat kézzelfogható egysége, amelyhez időpont, hely, oktató és hallgató (max. létszám) tartozik („cursus”: futás, a tanulmányok tervezett sorozata XVI. sz.)‏  tantárgy: szakmai alapegység, a tanulmány tartalmi része (nem kötődik helyhez, időhöz)‏  mintatanterv: a tantárgyak csoportosítása, úgy, hogy kb 30 kredit/félév jelenjen meg

5 Egy tantárgy adatai (3) A tanulmányi tájékoztató szakokra vonatkozó tudnivalókat tartalmazó részét úgy kell összeállítani, hogy a hallgató megismerhesse: a) a mintatanterveket, a megszerezhető végzettségi szinteket és szakképzettségeket, illetve szakképesítéseket; b) a kötelező és kötelezően választható tantárgyak, tantervi egységek (a továbbiakban együttesen: tantárgy) mindegyikére vonatkozóan: ba) a tantárgy megnevezését, tanóra számát, kreditértékét, kódját, meghirdetési gyakoriságát bb) az oktatás nyelvét, bc) az előtanulmányi kötelezettségeket, bd) a tantárgy kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként való besorolását, be) a tantárgy órarendi beosztását, bf) a tantárgy felelősét, és a tantárgy előadóját, bg) a tantárgy szakmai tartalma elsajátításának célját, bh) a rövid tantárgyprogramot, illetve a megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák leírását, bi) az évközi tanulmányi követelményeket, bj) a megszerzett ismeretek, elsajátított (rész)készségek és kompetenciák értékelését (félévközi jegy vagy vizsgajegy), bk) az értékelés módszerét, bl) az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagokat, bm) az ajánlott irodalmat

6 Adatok és szintek M: mintatanterv szint, T: tantárgy szint, K: kurzus szint; dőlt betűs nincs jogszabályban

7 Dobozok A doboz a mintatantervben használható technikai kifejezés, amelynek célja, hogy az intézmény tantervi igényeit egy átlátható struktúrába szervezze. Az ETN-ben ötféle doboz fedi le a strukturális igényeket:  Egyszerű kötelező doboz (EK)‏  Egyszerű választható doboz (EV)‏  Összetett kötelező doboz (ÖK)‏  Összetett választható doboz (ÖV)‏  Szabadon választható doboz (SV)‏

8 Dobozok

9

10

11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "V. ETR konferencia 2008. április 10-11 Fogalomrendszer: ETR & ETN Kodácsy Tamás etn at kodasoft.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések