Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NYELVI KÉPZÉS AZ ÓBUDAI EGYETEMEN Elfogadta a Rektori Tanács 2010. 04. 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NYELVI KÉPZÉS AZ ÓBUDAI EGYETEMEN Elfogadta a Rektori Tanács 2010. 04. 19."— Előadás másolata:

1 NYELVI KÉPZÉS AZ ÓBUDAI EGYETEMEN Elfogadta a Rektori Tanács 2010. 04. 19.

2 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELADATA AZ IDEGEN NYELVI KÉPZÉSBEN Felsőoktatási törvény 19.§ (3): „ A felsőoktatási intézményeknek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell …. idegen nyelven a szaknyelvi ismeretek fejlesztését.”

3 KÖVETELMÉNYEK Az abszolutórium kiadásának nyelvi követelménye: (Csak nappali alapképzésben!) Szakmai (kritérium) tárgy idegen nyelven (angol vagy német) Alapszintű angol nyelvtudás megszerzése azon hallgatók számára, akik a szakmai tárgyat nem angol nyelvből teljesítette A diploma kiadásának nyelvi követelménye: Középfokú C típusú általános nyelvvizsga GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT és KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAKON: Államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga szükséges.

4 KRITÉRIUMTÁRGY Kritériumtárgy: szakmai tárgyak idegen nyelven A kritériumtárgy kiválasztása I.: Az adott szak tantervében lévő szakmai tárgyat angol vagy német nyelven veszi fel a hallgató, és ezen a nyelven teljesíti a követelményeket. A kritériumtárgy ebben az esetben az eredeti szakmai tárgy kreditértékével, követelményével és óraszámával szerepel.

5 KRITÉRIUMTÁRGY A kritériumtárgy kiválasztása II.: Az adott szak tantervében lévő szakmai tárgyat angol vagy német nyelven veheti fel a hallgató, amennyiben már magyar nyelven teljesítette a tárgy követelményeit. A kurzus ebben az esetben felvehető szabadon választható tárgyként is, 1 féléves tárgy, 2-3óra/hét, 2 kredit érték, évközi jeggyel zárul

6 KRITÉRIUMTÁRGY FELVÉTELÉNEK FELTÉTELE Kritériumtárgyat előkészítő szaknyelvi kurzus teljesítése (az adott karon meghirdetett kritérium tárgyakhoz az ugyanott meghirdetett szaknyelv tartozik) Legalább középfokú, szóbeli vagy írásbeli típusú nyelvvizsga

7 KRITÉRIUMTÁRGYAT ELŐKÉSZÍTŐ SZAKNYELV Célja a kar által meghirdetett kritérium tárgyak sikeres teljesítésének előkészítése. Az előkészítő szaknyelvi kurzus jellemzői: 1 félév, 60 óra, 2 kredit, évközi jegy, Szabadon választható tárgyként is felvehető Minden hallgató felveheti Felvétel feltétele: - alapfokú C típusú nyelvvizsga - szintfelmérő vizsga

8 SZAKNYELVI KURZUS TEMATIKÁJA Egy félév, 60 óra, heti 2x2 óra, 2 krdt, évközi jegy 1-2. hét: Szakszövegekre jellemző nyelvtani szerkezetek 3-5. hét: Természettudományos alapszókincs 6-12. hét: Kritériumtárgy alapszókincse, szakszövegek olvasása, hallg. önálló előadása 13. hét: Álláskeresés: önéletrajz, motivációs levél, interjú 14. hét: Összefoglalás, értékelés

9 SZAKNYELV JELLEMZŐI A szaknyelv tartalma karonként kerül meghatározásra a karon működő szakok igényének figyelembe vételével. A szaknyelv tartalmát, tanulást segítő eszközöket a tudományos dékánh. által vezetett, nyelvtanárokat, kritérium tárgyak előadóit tömörítő bizottság határozza meg. Az adott karon meghirdetett kritériumtárgyak az ugyanott meghirdetett szaknyelv teljesítése vagy legalább középfokú, szóbeli vagy írásbeli típusú nyelvvizsga megléte esetén vehetők fel.

10 ALAPSZINTŰ ANGOL NYELVTUDÁS Ez a követelmény háromféle módon teljesíthető: Alapfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásával Belső házi vizsga letételével az egyetemen Kezdő szintű általános angol kurzus teljesítésével 1 félév, 60 óra, 2 kredit

11 ANGOL ÉS NÉMET ÁLTALÁNOS NYELV A középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzéséhez a kar angol és német általános nyelvi képzést biztosíthat. 1 félév, 60 óra, 2 kredit, évközi jegy Szabadon választható tárgy Csak azok vehetik fel, akik az adott nyelvből még nem rendelkeznek középfokú C típusú nyelvvizsgával Szintfelmérő kari szervezésben

12 A NYELVI KÉPZÉS KARI SZERKEZETE I.Kritériumtárgyak - legalább 5 kurzus/félév II.Nyelvi kurzusok a. Szaknyelv: legalább 4-6 kurzus/félév -60% b. Általános nyelv (középhaladó, haladó) -20% c. Angol alapszint (nem angolosoknak) -20% A kurzusokról a karok döntenek és írják ki azokat!

13 SZINTFELMÉRŐ VIZSGÁK Az egyetemen kétféle nyelvi szintfelmérő vizsga tehető: Szintfelmérő vizsga a kritérium tárgyat előkészítő szaknyelvi kurzusok felvételéhez Belső házi vizsga az alapszintű angol nyelvi követelmény teljesítéséhez

14 SZINTFELMÉRŐ VIZSGÁK IDŐPONTJAI A szintfelmérő vizsgák időpontja és helyszíne a Neptunban kerül meghirdetésre. a.Őszi félév - Szeptemberi regisztrációs hét első napja - Október második hete - November utolsó hete b. Tavaszi félév - Március második hete - Április utolsó hete

15 IDEGENNYELVI SZAKCSOPORTVEZETŐ Kapcsolatot tart a nyelvtanárokkal, oktatási igazgatóval, oktatási dékánh.-kel, TO-kal. Egyetemi szinten koordinálja a kurzuskiírásokat, segíti a karok közötti átoktatásokat. Megszervezi, felügyeli a szintfelmérő vizsgákat, az eredményeket beíratja a Neptunba. Tájékoztatja az I. évfolyamos hallgatókat a nyelvoktatásról, válaszol a hallgatói kérdésekre. Félévente statisztikai adatokat szolgáltat a nyelvoktatásról a Rektori Tanács számára.


Letölteni ppt "NYELVI KÉPZÉS AZ ÓBUDAI EGYETEMEN Elfogadta a Rektori Tanács 2010. 04. 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések