Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2014. MÁJUS-JÚNIUS. KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI A 2005-ben bevezetett érettségi reform célja o A közoktatásban reálisan elsajátítható ismeretek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2014. MÁJUS-JÚNIUS. KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI A 2005-ben bevezetett érettségi reform célja o A közoktatásban reálisan elsajátítható ismeretek."— Előadás másolata:

1 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2014. MÁJUS-JÚNIUS

2 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI A 2005-ben bevezetett érettségi reform célja o A közoktatásban reálisan elsajátítható ismeretek határozzák meg a követelményeket az érettségin és a felsőoktatásba való bejutás tekintetében is o Szűnjön meg a „dupla vizsgázás” o A tantárgyankénti érettségi követelmények szintenként és iskolától függetlenül egységesek legyenek

3 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK KÖTELEZŐ: MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: BIOLÓGIA, FÖLDRAJZ, INFORMATIKA, MÁSODIK IDEGEN NYELV, SZAKMAI ALAPOZÓ STB. (írásbeli; szóbeli; gyakorlati) SZABADON VÁLASZTHATÓ: 6.v 7. vizsgatárgy

4 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGAFAJTÁK RendesElőrehozottKiegészítőSzintemelőPótlóJavítóIsmétlő

5 VIZSGASZINTEK KÖZÉPSZINT Iskolai vizsga Iskolai vizsga EMELT SZINT Külső vizsga

6 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI A JELENTKEZÉS FELTÉTELE TANULÓI JOGVISZONY ALATT: A helyi tantervben előírt követelmények teljesítése, bizonyítványba beírt osztályzattal (osztályozó vizsgán is szerezhető) TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTE UTÁN: Bármely vizsgatárgyból Bármely vizsgatárgyból

7 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAKOK,JELENTKE- ZÉSI HATÁRIDŐK Május-június (valamennyi középiskola); február 15. Október –november (Kijelölt középiskola); szeptember 5.

8 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁK IDŐPONTJAI 2014-ben 201 4. május 5. 8 00 : magyar 201 4. május 5. 8 00 : magyar 201 4. május 6. 8 00 : matematika 201 4. május 6. 8 00 : matematika 201 4. május 7. 8 00 : történelem 201 4. május 7. 8 00 : történelem 201 4. május 8. 8 00 : angol 201 4. május 8. 8 00 : angol 201 4. május 9. 8 00 : német 201 4. május 9. 8 00 : német Megjelenés: a vizsga kezdete előtt fél órával A vizsga helyszínén tartózkodhat: felügyelő, elnök; igazgató; az igazgató megbízottja; technikai feltételek biztosítója ÍRÁSBELI: május 5 -2 6.

9 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ VIZSGÁK IDŐPONTJAI 2014-ban 201 4. máj. 1 4. 8 00 : biológia 201 4. máj. 1 5. 8 00 : kémia 201 4. máj. 1 5.14 00 : földrajz 201 4. máj. 16. 8 00 : informatika 201 4. máj. 16. 14 00 : ének-zene 201 4. máj. 19. 8 00 : fizika 201 4. máj. 19. 14 00 : rajz és vizuális kultúra 201 4. máj. 20. 8 00 : szakmai előkészítő tárgyak Megjelenés: a vizsga kezdete előtt fél órával

10 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI 2014-ben Emelt szintű vizsgák: 201 4.06.0 5 - 06.13. 201 4.06.0 5 - 06.13. Középszintű vizsgák: 2013.06.16 - 06.2 7. 2013.06.16 - 06.2 7.

11 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AZ ÍRÁSBELI VIZSGA Vizsga szabályainak megismerése Szabálytalanság következményeinek megismerése Dolgozatok beadása( piszkozatok áthúzása, üresen maradt részek áthúzása, alternatív feladat esetén a választás ellenőrzése, boríték lezárása A dolgozat megtekintés időpontjának ismertetése

12 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AZ ÍRÁSBELIT A VIZSGÁZÓ NEM ÍRJA MEG FEL NEM RÓHATÓ OK MIATTFELRÓHATÓ OK MIATT Pótló vizsgát tehet: az igazgató engedélyével az adott vizsgaidőszakban Az írásbelit szóbelivel is kiválthatja Javítóvizsgát tehet az adott vizsgatárgyból Értékelés: szóbeli értékelési útmutatói szerint

13 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI VIZSGA 8 00 -18 00 óráig Megjelenés: a vizsga kezdete előtt fél órával Felkészülési idő 30 perc (kivéve idegen nyelv) Felelet: max. 15 perc, ha a vizsgaleírás másképp nem rendelkezik

14 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI A KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA ÉRTÉKELÉSE ÍRÁSBELI :100 pont (kivétel: idegen nyelv:117 pont történelem: 90 pont Informatika: 120 pont) Min: 12% SZÓBELI: 50 pont (kivétel: idegen nyelv:33 pont történelem: 60 pont Informatika: 30 pont) Min: 12% TELJES TÁJÉKOZATLANSÁG ESETÉN : PÓTTÉTEL 80-100%5 60-79%4 40-59%3 25-39%2 0-24%1 Magyar : irodalom és nyelvtan együtt Idegen nyelv: 4 vizsgarész együtt

15 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AZ EMELT SZINTŰ VIZSGA ÉRTÉKELÉSE : 60-100%5 47-59%4 33-46%3 25-32%2 0-24%1 Idegen nyelv: az 5 vizsgarészből külön-külön el kell érni a 12 %-ot

16 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI Emelt szintű érettségi: 60% fölött= B2 komplex (C típusú középfokú) nyelvvizsga-bizonyítvány 40-59% között = B1 komplex (C típusú alapfokú) nyelvvizsga-bizonyítvány AZ EMELT SZINTŰ NYELVI ÉRETTSÉGI ÉS A NYELVVIZSGA KAPCSOLATA

17 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI AZ ÉRETTSÉGI ÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE BEJUTÁS KAPCSOLATA FELVÉTELI NINCS, DE ALKALMASSÁGI VIZSGA LEHET! KÖZÉP- VAGY EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL ELŐÍRT TANTÁRGYBÓL (TANTÁRGYAKBÓL) JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 15. lehetőség szerint elektronikusan! Felvételi tájékoztató csak a www.felvi.hu oldalon!www.felvi.hu

18 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI PONTSZÁMÍTÁS ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 500 PONT MINIMÁLIS PONTHATÁR: Bsc és osztatlan képzés esetén:260 pont Bsc és osztatlan képzés esetén:260 pont Felsőoktatási szakképzés esetén: 220 pont ( az emeltszintű érettségiért járó többletpontok kivételével a többletpontok nélkül) TANULMÁNYI PONTOK: MAX. 200 pont 100 pont : 5 tantárgy utolsó 100 pont : 5 tantárgy utolsó két év végi osztályzatának két év végi osztályzatának összege kettővel megszorozva összege kettővel megszorozva (5. tárgy természettudományos tárgy) 100 pont: az 5 érettségi tárgy 100 pont: az 5 érettségi tárgy százalékos eredményének átlaga százalékos eredményének átlaga

19 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI PONTSZÁMÍTÁS ÉRETTSÉGI PONTOK: MAX. 200 PONT Az adott szak által előírt két Az adott szak által előírt két érettségi tárgy százalékos eredménye érettségi tárgy százalékos eredménye oTÖBBLETPONTOK: MAX. 100 PONT * 45% fölötti emelt szintű érettségiért, ha az érettségi pontokat is az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számolják: 50 pont, max. 100 pont * 45% fölötti emelt szintű érettségiért, ha az érettségi pontokat is az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számolják: 50 pont, max. 100 pont * államilag elismert B2 komplex (korábban C típusú középfokú) nyelvvizsgáért 28 pont (korábban C típusú középfokú) nyelvvizsgáért 28 pont * államilag elismert C1 komplex (korábban C típusú felsőfokú) nyelvvizsgáért 40 pont * államilag elismert C1 komplex (korábban C típusú felsőfokú) nyelvvizsgáért 40 pont ( Nyelvvizsgáért max. 4 0 pont; egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen jár többletpont.)

20 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI PONTSZÁMÍTÁS * tanulmányi versenyeken elért * tanulmányi versenyeken elért eredményért 20 -80 pont eredményért 20 -80 pont * OKJ szakképesítésért 24 pont * OKJ szakképesítésért 24 pont * sporteredményekért * sporteredményekért max.16 pont max.16 pont * művészeti eredményekért max. 16 pont * művészeti eredményekért max. 16 pont * előnyben részesítés * előnyben részesítés max. 4 0 pont ; HH max. 20 pont max. 4 0 pont ; HH max. 20 pont

21 2014. évi általános eljárás 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról Tanárképzés új (tavalyihoz hasonló) alapokon Felsőoktatási szakképzés (tavalyi évhez hasonlóan) Maximum 5 jelentkezés Finanszírozás megváltoztatása (tavalyhoz képest az állami ösztöndíj szabályozási rendszere változott 2013 nyarán) Szóbeli felvételi bevezetése (2015/2016-tól)

22 Kapacitás Kapacitás: Nftv. alapján minden szakra, szakirányra (meghirdetésre) pontosan meg kell határozniuk a felsőoktatási intézményeknek, hogy min.-max. hány hallgatót tudnak felvenni. A kapacitás erejéig az összes jelentkezőt fel kell venni magyar állami ösztöndíjas képzésre, aki eléri a minimális ponthatárt. Ha több jelentkező van, mint a kapacitás max., akkor a ponthatár a minimális ponthatárnál magasabb lesz. 2013-ban 16 olyan szak volt, ahol a ponthatár előre bejelentve magasabb volt. Ez azt jelentette, hogy aki azt a pontszámot elérte, az államilag támogatott hallgató lett, akinek kevesebb pontja lett, az csak önköltséges hallgató lehetett. Várható, hogy a miniszter idén is meghatároz ilyen szakokat, ponthatárokat!

23 Osztatlan tanárképzés Közös képzési szakasz az általános és a középiskolai tanárképzésben: első három év, ezt követően választás (ha lehet az adott intézményben): két általános iskolai szakképzettség, két középiskolai szakképzettség, egy általános- és egy középiskolai szakképzettség, egyes szakoknál nincs kétféle kimenet, vagy 5+1, vagy 4+1 éves a képzés. Meghirdetésenként lábjegyzet, ami megadja az idén érvényes alapinformációkat az intézményen belüli továbblépésről! Klébelsberg Ösztöndíj Program az osztatlan tanárképzésbe felvételt nyertek számára: ösztöndíj a tanulmányok alatt és oklevélszerzést követően állás.

24 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI HASZNOS INFORMÁCIÓK AZ INTERNETRŐL www.oktatas.hu Köznevelés/érettségi vizsga/aktuális érettségi időszak Köznevelés/érettségi vizsga/aktuális érettségi időszak www.felvi.hu owww.verespgsz-buj.hu www.verespgsz-buj.hu

25 KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI SIKERES FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNOK MINDEN DIÁKUNKNAK !


Letölteni ppt "KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2014. MÁJUS-JÚNIUS. KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI A 2005-ben bevezetett érettségi reform célja o A közoktatásban reálisan elsajátítható ismeretek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések