Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MSc felvételi eljárás informatika képzési területen MSc felvételire vonatkozó rendeletek SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MSc felvételi eljárás informatika képzési területen MSc felvételire vonatkozó rendeletek SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzata."— Előadás másolata:

1 MSc felvételi eljárás informatika képzési területen MSc felvételire vonatkozó rendeletek SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzata Felvételi eljárás tapasztalata Sokféle MSc felvételi szabályzat Készítette: Gombás Éva SZTE TTIK Informatikai Tanszékcsoport

2 MSc felvételire vonatkozó rendeletek Felsőoktatási törvény 43§ (1)Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. (4) A mesterképzésre történő felvétel további feltételeit a felsőoktatási intézmény határozhatja meg, azzal a megkötéssel, hogy azonos felvételi követelményeket köteles alkalmazni, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.

3 MSc felvételire vonatkozó rendeletek 237/2006. (XI. 27.) Korm. Rendelet 31  36. § : A meghirdethető államilag támogatott helyekről. A Tájékoztató tartalmi követelménye a meghirdetett mesterszakra vonatkozóan. Felvételi eljárásról (mesterképzésre március 15-ig lehet jelentkezni). A jelentkezők rangsorolásról (Ftv. 43. § (4)). A felvételi döntésről (a felsőoktatási intézmény a mesterképzésre jelentkező felvételéről szakonként egységes rangsorolás alapján dönt).

4 MSc felvételire vonatkozó rendeletek Pontszámítás a mesterképzésben: - A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell mérni. A felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg a - 100 ponton belül a többletteljesítményért adható többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét, - felvételi követelményeket és a rangsorolás módját, - az előnyben részesítésnél adható többletpont mértékét (legfeljebb 10 többletpont adható).

5 MSc felvételire vonatkozó rendeletek 15 / 2006. (IV. 3) OM rendelet Mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei (kkk) Szakonként meghatározott a kkk-ban : 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei

6 Programtervező informatikus MSc kkk-ban 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus alapképzési szakok. 4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: - 4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

7 Programtervező informatikus MSc kkk-ban 11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: – matematikai és természettudományos alapismeretek (15 kredit): analízis (kalkulus), numerikus analízis, közelítő és szimbolikus számítások, diszkrét matematika, lineáris algebra és egyéb matematikai és természettudományi ismeretek; – számítástudományi ismeretek (15 kredit): logikai alapok a programozáshoz, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, egyéb számítástudományi ismeretek;

8 Programtervező informatikus MSc kkk-ban – gazdasági és humán ismeretek (5 kredit): makro- és mikroökonómia, számviteli és pénzügyi ismeretek, jogi, informatikai és menedzsment ismeretek, humán ismeretek; – informatikai ismeretek (25 kredit): a szoftvertechnológia, a rendszertechnika és az adatbázisok és információs rendszerek ismeretkörei, számítógépek architektúrája és számítógépes hálózatok témakörei. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

9 SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzatáról A szakra jelentkezhetnek – kkk szerint Jelentkezésnél mellékelni kell: - Oklevél másolata, - Oklevélmelléklet vagy leckekönyv másolata, - A felvételinél beszámításra kerülő teljesített tárgyak hivatalos tematikái (kivéve az SZTE TTIK-n teljesítetteket), - Megfeleltetési jegyzék, amely tartalmazza, hogy a felvételi szempontjából mely ismeretköröket kívánja beszámítatni, megadva az elfogadás alapjául szolgáló teljesített tárgy (tárgyak) nevét óraszámát, a tárgyra kapott jegyet. - A többletpontokhoz szükséges igazolások

10 SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzatáról Pontszámítás: Felvételi pontszám = Korábbi ismeretek pontszáma (max. 60 pont) + Oklevél pontszáma (max. 20 pont) + Többletpontok (max. 20 pont)

11 SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzatáról Korábbi ismeretek pontszáma: - Minden ismeretkör tematikával és kredittel adott a szabályzatban. - Ismeretkörök csoportokat alkotnak (max. kreditértékkel). - Egy elfogadott ismeretkör jegye a beszámított tárgyak jegyeinek átlaga. - Egy ismeretkör csoportba legfeljebb a csoportra megadott kreditértékben kerülnek beszámításra a legjobb jegyű ismeretkörök. Korábbi ismeretek pontszáma = a figyelembe vehető legfeljebb 60 kredit ismeretkörre Σ [(ismeretkör jegy ) * (ismeretkör kreditérték)] / 5

12 SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzatáról Oklevél pontszáma = oklevél jegye * 4 Többletpontokból max. 20 pont szerezhető az alábbiak szerint: - Szakmai publikációs tevékenység után max. 10 pont - Szakmai oktatási tevékenység után max. 10 pont - Versenyeken való részvétel után max. 10 pont - Szakmai tapasztalatok után max. 4 pont - Előnyben részesítés hátrányos helyzet, fogyatékosság és egyéb szociális helyzet alapján legfeljebb 8 pont.

13 Felvételi tapasztalatok A pontszámításhoz szükséges anyagok hiányosan és későn érkeztek. A jelentkezőknek nehézséget okozott a hivatalos tematika beszerzése. Oklevél hiányos jelentkezések. Sok jelentkezés nem volt kellően motivált. A korábbi ismeretek pontszámának meghatározása jelentős munkát igényelt – főiskolai diplomával rendelkezők jelentkeztek. A minimális kredittel nem rendelkezők is jelentkeztek.

14 Felvételi tapasztalat (adatok) Jelentkezők száma : 75 Elfogadható jelentkezések száma: nappali tagozaton: 11 levelező tagozaton: 39 ebből 60 kredites: 2 pontszámok: 32 – 79 között Nappali tagozaton a képzés nem indult. Levelező tagozatra felvettek száma: 30 Beiratkozott hallgatók száma: 12

15 Felvételi szabályzatokról (A Felvételi tájékoztató alapján) Szakonként és intézményenként eltérések a felvételi szabályzatokban: - Írásbeli vizsga alkalmazása. - Szóbeli beszélgetés (motivációs) vagy szakmai felvételi vizsga. - Kézzel írott szakmai önéletrajz. - Az oklevél minősítése alapján. - Tanulmányi átlag beszámítása. - Többletpontoknál nyelvvizsga beszámítása. - Előnyben részesítés pontszáma eltérő.

16 Milyen legyen a felvételi szabályzat? (néhány figyelembe vehető szempont) A szak elvégzésére alkalmasak felvételét biztosítsa. - Rendelkezzen az adott mesterképzéshez szükséges szakmai ismeretekkel. - Legyen kellően motivált. A jelentkezési feltételek legyenek (viszonylag könnyen) teljesíthetők, ne riassza el a jelentkezőt. A szabályzat alapján a jelentkező mérlegelni tudja esélyeit. A felvételi eljárás legyen lebonyolítható az intézmény által (még ésszerű mennyiségű munkával).

17 Kérdések Jó lenne-e legalább szakonként egységes felvételi szabályzat alkalmazás? Kellene-e legalább a 100 ponton belüli arányokra vonatkozóan további szabályozás? Hogyan alakuljon a pontszámítás a tanári MSc-re jelentkezőknél?

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MSc felvételi eljárás informatika képzési területen MSc felvételire vonatkozó rendeletek SZTE TTIK programtervező informatikus MSc felvételi szabályzata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések