Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alapképzések kreditjeinek elismerése a mesterképzésben - a TTK-s megfontolások Dr. Varga Zsuzsa OKT egyetemi docens SZTE-TTIK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alapképzések kreditjeinek elismerése a mesterképzésben - a TTK-s megfontolások Dr. Varga Zsuzsa OKT egyetemi docens SZTE-TTIK."— Előadás másolata:

1 Alapképzések kreditjeinek elismerése a mesterképzésben - a TTK-s megfontolások Dr. Varga Zsuzsa OKT egyetemi docens SZTE-TTIK

2 Többciklusú képzés – természettudományi terület •Alapképzés (7 szak, 8 intézményben) 2006-tól •Mesterképzés (eddig alapítva 13) 2009-től (2008-tól) •Tömeges akkreditálás a szakindításra 2007-ben (MAB határozatok: elfogadott TTK 18 db)

3 Tartalom 1.Alap és mesterképzési szakok képesítési és kimeneti követelményei – www.okm.gov.hu •Bemenetként elfogadott szakok •Kreditben megfogalmazott bemeneti feltételek 2.Az intézmények indítási anyagai és felvételi szabályzatai •Felvételi feltételek •A 100 pont megoszlása

4 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: •4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: rendszerint az előzmény alapszak(ok) esetleg szakiránnyal •4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: A bemeneti kreditfeltétel nagy valószínűséggel teljesül, mert ezekre van megállapítva •4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. (pl. hagyományos szakok vagy új szakok) Mit mond a KKK?

5 4.1 Feltétel nélkül elfogadott alapszakok TTK alapszakMás képzési terület mesterszak biológia•Táplálkozástudományi •Kognitív tanulmányok kémiaGyógyszervegyész-mérnöki matematikaBiztosítási és pénzügyi matematika a)Előzmény alapszak, vagy a képzési területen belüli alapszak (az alapszak szakiránya önálló mesterszakká vált) b)TTK-s alapszak, mint feltétel nélküli bemenet nem TTK-n c) Más alapszak, mint feltétel nélküli bemenet TTK-n vegyészmérnök alapszak - vegyész mesterképzés

6 A kreditben megfogalmazott bemeneti feltételek (KKK 10-11. pontja) 2007/6/V. sz. MAB határozat: Állásfoglalás a mesterképzésekbe való belépés feltételeiről •A mesterszakok minőségének védelme érdekében a MAB határozott álláspontja, hogy a mesterszakokba történő belépéshez legalább 60 szakmailag releváns kredit szükséges. Ebből maximum 30 kredit szerezhető meg a mesterképzés első két féléve során. (2007.06.08.)

7 A kreditben megfogalmazott bemeneti feltételek 10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: •A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább X kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: szakmaspecifikus részletezés •A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább Y kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

8 A kreditben megfogalmazott bemeneti feltételek TTK- mesterszakokra

9 A kreditben megfogalmazott bemeneti feltételek 1.Min. 50-60 kredit belépési feltétel nem kevés? - nem, ha megfelelő szakról jön 2.A feltételek vizsgálata - Nincs kreditjóváírás, ez nem valódi kreditátvitel -Milyen iratok alapján fognak dönteni? -Nem kreditrendszerben szerzett diploma? 3. Pótlás problémája - plusz kreditek elszámolása - nyilvántartása (képzési program) - TVSz módosítás (ld. KKK)

10 Pótlás problémája Ftv 44/A. § (1)-(4) Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés -legfeljebb 2 félévre -költségtérítéses -hallgatói jogviszony (korlátozott) -diplomával (alap v. mester) kezdhető meg -megszerzett ismeretek (kredittel) későbbi tanulmányokba beszámíthatók -igazolással zárul (végzettséget nem ad)

11 Felvétel a mesterszakokra •Intézményi hatáskör - számtalan variáció - Van ahol intézményi felvételi szabályzat van, másutt szakonként is különbözik - A jelentkezőnek nem lesz könnyű eligazodni •100 pontos rendszer - Van-e kapcsolata a felvétel feltételéül szabott tárgyakkal és kreditekkel? - Korábbi tanulmányok beszámítási módszerei (kreditalapú-e?)

12 Felvétel a mesterszakokra •100 pontos rendszer -Oklevél átlaga -Tanulmányi átlag (kredit?) -Bizonyos tárgyak beszámításából átlag (ld. bemeneti feltétel) -Felvételi vizsga (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, alkalmassági) -Felvételi elbeszélgetés -Többletpontok (nyelvvizsga, TDK, publikáció, demonstrátor, hátrányos helyzet )

13 Összefoglalás •Van mit megoldani a 2009(2008)-es kezdésig •OKT ajánlás segítene Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Alapképzések kreditjeinek elismerése a mesterképzésben - a TTK-s megfontolások Dr. Varga Zsuzsa OKT egyetemi docens SZTE-TTIK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések