Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hasznos információk a felvételi jelentkezéshez

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hasznos információk a felvételi jelentkezéshez"— Előadás másolata:

1 Hasznos információk a felvételi jelentkezéshez
PTE-BTK 2012.

2 A PTE-BTK kínálata 35 mesterképzési szak
21 diszciplináris 15 tanári 6 szakirányú továbbképzés (francia-magyar és olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító, irlandisztika, mentálhigiéné, pedagógus szakvizsga valamint mentortanár – tanári MA után) 6 doktori iskola 17 doktori programmal

3 Diszciplináris szakok
anglisztika esztétika filozófia francia nyelv, irodalom és kultúra horvát nyelv, irodalom és kultúra klasszika-filológia kommunikáció és médiatudomány magyar nyelv és irodalom nemzetközi tanulmányok német nemzetiségi nyelv és irodalom német nyelv, irodalom és kultúra néprajz neveléstudományi politikatudomány pszichológia régészet romológia szociális munka szociálpolitika szociológia történelem 21

4 Diszciplináris szakok szakirányai 1
anglisztika: irodalom, alkalmazott nyelvészet esztétika: nincs filozófia: nincs francia nyelv, irodalom és kultúra: nincs horvát nyelv, irodalom és kultúra: nincs klasszika-filológia: nincs kommunikáció és médiatudomány: kultúratudomány, médiatudomány magyar nyelv és irodalom: régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, összehasonlító irodalom és kultúratudomány, irodalomtudomány, általános nyelvészet, leíró nyelvészet, nyelv-társadalom-kultúra, színháztudomány nemzetközi tanulmányok: regionális és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok

5 Diszciplináris szakok szakirányai 2
német nemzetiségi nyelv és irodalom: nincs német nyelv, irodalom és kultúra: nincs néprajz: európai etnológia, kulturális antropológia neveléstudományi: elméleti és történeti kutatások, kora gyermekkor pedagógiája, tanterv- és programfejlesztés politikatudomány: regionális és helyi önkormányzás pszichológia: klinikai és egészségpszichológia (N,L) társadalom és szervezetpszichológia (N,L), kognitív pszichológia (N), fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia (N) régészet : római provinciák régészete, kora keresztény régészet

6 Diszciplináris szakok szakirányai 3
romológia: romani nyelv és kultúra szakirány vagy beás nyelv és kultúra szakirány, cigány kisebbségi népismeret szakirány szociális munka: általános sz.m., klinikai sz.m. szociálpolitika: általános sz.p., területi sz.p. szociológia: társadalmi nemek, településszociológia történelem: ókortörténet, közép- és korújkor, magyar és egyetemes tört. a sz-ban

7 15 Tanári szakok angoltanár franciatanár
horváttanár és nemzetiségi horváttanár latintanár magyartanár mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár némettanár és nemzetiségi némettanár olasztanár orosztanár pedagógiatanár romológiatanár történelemtanár filozófiatanár hon- és népismerettanár tantervfejlesztő tanár 15

8 Bemeneti feltételek a diszciplináris szakokra
Jogszabály: 15/2006. OM rendelet, képzési és kimeneti követelmények (KKK), szakonként, a 4. és utolsó pont Főszakról teljes kreditbeszámítás Minorról általában teljesül a bemeneti feltétel (50 kredit) Nyelvszakok esetében nyelvvizsgakötelezettség (minor!) Egyes esetekben az MA alatt is pótolható a hiányzó kreditek egy része: költségtérítés ellenében! Kreditelismerési eljárás: mielőbb, optimálisan január 3-ig, határozat beküldendő a felvételi jelentkezés pótlásaként július 10-ig

9 Példa 1 / anglisztika MA 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak. 10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint anglisztika ismeretkörből. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörből legalább 38 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

10 Példa 2 / pszichológia MA
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak.

11 Példa 3 / szociológia MA 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok, jogász egységes, osztatlan szak Ide sorol minden más diplomát.

12 11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 11. 1
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: – társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, történelemtudomány, antropológia, politológia; – gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, jogtudomány; – kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek; – szakmai ismeretek: szociológiai, társadalomtudományi kutatás módszertan; A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

13 11.2. A 4.2. pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 20 kredit a szociológia és társadalomtudományi ismeretkörökből.

14 Felvételi a diszciplináris szakokra
Szóbeli felvételi vizsga (tételhúzás, kötetlen beszélgetés) Pontszámítás: tanulmányi pont: az oklevél minősítése alapján: max: 45 p felvételi vizsgapont: a szóbeli felvételi vizsga értékelése: max: 45 p többletpont (max. 10 p): nyelvvizsga, OTDK 1-3., sport, előnyben részesítés. kiemelkedő szakmai teljesítmény (csak nemzetközi tanulmányok, német nemzetiségi, pszichológia, történelem szakokon) Jeles (4,51-) 45 pont Jó (3,51-4,50) 36 pont Közepes (2,51-3,50) 27 pont Elégséges (-2,50) 18 pont

15 Felvételi a diszciplináris szakokra 2.
Ettől eltér: Kommunikáció és médiatudomány: Esztétika: Francia nyelv, irodalom és kultúra: Klasszika-filológia: Szociológia: felvételi duplázása tanulmányi + felvételi vagy felvételi duplázása felvételi duplázása vagy tanulmányi + felvételi vagy tanulmányi duplázása

16 Bemeneti feltételek a tanári szakokra
Jogszabály: 15/2006. OM rendelet 4/A melléklet, képzési és kimeneti követelmények (KKK) A tanári mesterképzés kötelezően kétszakos és 5 féléves (diszc. MA után felvett tanárszak 3 féléves) 1. tanári szakképzettség bemeneti feltétele 110 kredit szakos ismeret (BA főszak) 2. tanári szakképzettségi bemeneti feltétele 50 kredit szakos ismeret (minor) Előfeltétel nélkül, másodikként felvehető tanári szak a PTE-BTK-n: tantervfejlesztő tanár

17 Példa 1 / anglisztika BA magyar minorral
Tanári társítási lehetőségek: tanár-angoltanár tanár-magyartanár v. tanár-hon- és népismerettanár v. tanár-tantervfejlesztő tanár

18 Példa 2 / történelem BA anglisztika minorral
Tanári társítási lehetőségek: tanár-történelemtanár tanár-angoltanár (angol felsőfokú C nyelvvizsgával!) v. tanár-tantervfejlesztő tanár v. tanár-hon- és népismerettanár! kettő az egyben

19 Példa 3 / magyar BA magyar mint idegen nyelv specializációval (minor helyett spec.)
Tanári társítási lehetőségek: tanár-magyartanár tanár- hon- és népismerettanár v. tanár-tantervfejlesztő tanár

20 Felvételi a tanári szakokra 1.
szóbeli felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés formájában a jelentkező a magával hozott egy oldalas vázlat alapján kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját, emellett szaktárgyi felkészültségét is bizonyítja. Felkészülési segédlet ehhez a kari honlapon olvasható. a jelentkező tanári szakképzettségenként tesz felvételi vizsgát és ennek megfelelően szakképzettségenként lesz a ponthatár megállapítás is – azaz a felvételhez mindkét szakon el kell érni a ponthatárt.

21 Felvételi a tanári szakokra 2.
A BTK és a TTK tanári szakjai társíthatók, de csak 5 féléves, nappali munkarendű képzésben. Tanári mesterképzési szakjait a Kar a már tanári oklevéllel rendelkezők részére csak levelező munkarendben és csak egyszakos képzésben indítja.

22 Felvételi a tanári szakokra 3.
Pontszámítás: tanulmányi pont: az oklevél minősítése alapján: max: 45 p felvételi vizsgapont: a szóbeli felvételi vizsga értékelése: max: 45 p többletpont (max. 10 p): nyelvvizsga, OTDK 1-3., sport, előnyben részesítés, szakmai teljesítmény

23 Kreditelismerési eljárás 1.
Mikor van rá szükség? Ha a meglévő diploma nem fogadható el a kívánt mesterszakra teljes kreditbeszámítással. Kérelem: az űrlap megtalálható a Felvételizők/Űrlapok menüpontjában. Benyújtandó: a Karra Csatolandó: az elővégzettséget igazoló oklevél és az index másolata Határidő: optimálisan január 3-ig, legkésőbb március 31-ig.

24 Kreditelismerési eljárás 2.
Válasz a kérelemre: határozatban. A határozat tartalmazza: a teljesített (befogadható) kreditek számát és a kurzusok nevét a mesterképzéssel párhuzamosan teljesítendő kreditek számát de lehet elutasító is, ha a jelentkező nem rendelkezik megfelelő kreditértékű előtanulmánnyal Részismereti jogviszony

25 Részismereti jogviszony
Mikor vehető igénybe? Ha a kívánt mesterszakhoz előírt kreditekkel nem rendelkezünk és pótolni kívánjuk. Feltétele, hogy ne legyen hallgatói jogviszonyunk az adott intézménnyel, viszont rendelkezzünk diplomával. A hallgatói jogviszony - külön felvételi eljárás nélkül -, kérelem útján beiratkozással létesül. A kérelem űrlap megtalálható a Felvételizők/Űrlapok menüpontjában. két félévre szól, nem meghosszabbítható (50 kredit) költségtérítéses a részismereti képzés végén kreditigazolás az elvégzett kurzusok teljesítéséről

26 A felvételi jelentkezési lap
papír alapú vagy elektronikus jelentkezési lap határidő: február 15. (hitelesítés febr. 23-ig!) dokumentum-pótlási határidő: július 10. ponthatárok: július 24.

27 A finanszírozás változásai
Megnevezés Megnevezés államilag támogatott állami ösztöndíjas nem fizet költségtérítéses önköltséges a képzés teljes díját fizeti állami részösztöndíjas a képzés díjának felét fizeti RÉSZÖSZTÖNDÍJ: Nem jár minden képzési területen, csak a kiemelteken Hallgatói szerződést kell kötni érte (az ösztöndíjas képzés esetén is) Aki vállalja a részösztöndíjas képzést, annak az adott szak K megjelölésű változatát kell megjelölnie.

28 Hallgatói szerződés 1. Az állam és a hallgató között jön létre, állami ösztöndíjas ill. részösztöndíjas képzésre történő felvétel esetén. Kötelezettségek: Legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül meg kell szerezni az oklevelet. (Ha nem, akkor az ösztöndíj felét vissza kell fizetni.) Az oklevél megszerzését követő 20 éven belül a tanulmányi idő kétszeresét magyar munkáltatónál kell ledolgozni (Ha nem, akkor három százalékos kamattal vissza kell fizetni az ösztöndíjat).

29 Hallgatói szerződés 2. Mentesülnek: hitéleti képzésben részt vevők
halmozottan hátrányos helyzetűek három gyereket vállalók (csak az egyik szülő!) Önkéntes katonai szolgálatot vállalók esetében a szolgálati idő kétszeres munkavállalói jogviszonyt jelent.

30 Önköltségek Keretszámok
Képzések Min. (ezer / félév) Max. (ezer / félév) PTE-BTK bölcsészettudományi 225 300 pszichológia 325 400 társadalomtudományi tanári Keretszámok Képzési terület PTE-keret 2012-re (2011) BTK-ra tavaly felvett bölcsészettudományi 220 (234) 98 N, 40 L társadalomtudományi 130 (139) 40 N, 73 L tanári 350 (434) 71 N, 74 L

31

32

33 Kérdés, probléma esetén
/ Felvételizőknek és


Letölteni ppt "Hasznos információk a felvételi jelentkezéshez"

Hasonló előadás


Google Hirdetések