Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hasznos információk a felvételi jelentkezéshez PTE-BTK 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hasznos információk a felvételi jelentkezéshez PTE-BTK 2012."— Előadás másolata:

1 Hasznos információk a felvételi jelentkezéshez PTE-BTK 2012.

2 A PTE-BTK kínálata • 35 mesterképzési szak – 21 diszciplináris – 15 tanári • 6 szakirányú továbbképzés (francia-magyar és olasz- magyar bölcsészettudományi szakfordító, irlandisztika, mentálhigiéné, pedagógus szakvizsga valamint mentortanár – tanári MA után) • 6 doktori iskola 17 doktori programmal

3 Diszciplináris szakok • anglisztika • esztétika • filozófia • francia nyelv, irodalom és kultúra • horvát nyelv, irodalom és kultúra • klasszika-filológia • kommunikáció és médiatudomány • magyar nyelv és irodalom • nemzetközi tanulmányok • német nemzetiségi nyelv és irodalom • német nyelv, irodalom és kultúra • néprajz • neveléstudományi • politikatudomány • pszichológia • régészet • romológia • szociális munka • szociálpolitika • szociológia • történelem 21

4 Diszciplináris szakok szakirányai 1 • anglisztika: irodalom, alkalmazott nyelvészet • esztétika: nincs • filozófia: nincs • francia nyelv, irodalom és kultúra: nincs • horvát nyelv, irodalom és kultúra: nincs • klasszika-filológia: nincs • kommunikáció ésmédiatudomány: kultúratudomány, médiatudomány • magyar nyelv és irodalom: régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, összehasonlító irodalom és kultúratudomány, irodalomtudomány, általános nyelvészet, leíró nyelvészet, nyelv-társadalom-kultúra, színháztudomány • nemzetközi tanulmányok: regionális és civilizációs tanulmányok, Európa-tanulmányok

5 Diszciplináris szakok szakirányai 2 • német nemzetiségi nyelv és irodalom: nincs • német nyelv, irodalom és kultúra: nincs • néprajz: európai etnológia, kulturális antropológia • neveléstudományi: elméleti és történeti kutatások, kora gyermekkor pedagógiája, tanterv- és programfejlesztés • politikatudomány: regionális és helyi önkormányzás • pszichológia: klinikai és egészségpszichológia (N,L) társadalom és szervezetpszichológia (N,L), kognitív pszichológia (N), fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia (N) • régészet : római provinciák régészete, kora keresztény régészet

6 Diszciplináris szakok szakirányai 3 • romológia: romani nyelv és kultúra szakirány vagy beás nyelv és kultúra szakirány, cigány kisebbségi népismeret szakirány • szociális munka: általános sz.m., klinikai sz.m. • szociálpolitika: általános sz.p., területi sz.p. • szociológia : társadalmi nemek, településszociológia • történelem: ókortörténet, közép- és korújkor, magyar és egyetemes tört. a 18-20. sz-ban

7 Tanári szakok • angoltanár • franciatanár • horváttanár és nemzetiségi horváttanár • latintanár • magyartanár • mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár • némettanár és nemzetiségi némettanár • olasztanár • orosztanár • pedagógiatanár • romológiatanár • történelemtanár • filozófiatanár • hon- és népismerettanár • tantervfejlesztő tanár 15

8 Bemeneti feltételek a diszciplináris szakokra • Jogszabály: 15/2006. OM rendelet, képzési és kimeneti követelmények (KKK), szakonként, a 4. és utolsó pont • Főszakról teljes kreditbeszámítás • Minorról általában teljesül a bemeneti feltétel (50 kredit) • Nyelvszakok esetében nyelvvizsgakötelezettség (minor!) • Egyes esetekben az MA alatt is pótolható a hiányzó kreditek egy része: költségtérítés ellenében! • Kreditelismerési eljárás: mielőbb, optimálisan január 3-ig, határozat beküldendő a felvételi jelentkezés pótlásaként július 10-ig

9 Példa 1 / anglisztika MA 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak. 10. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a korábbi tanulmányai szerint anglisztika ismeretkörből. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörből legalább 38 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

10 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszichológia szak. Példa 2 / pszichológia MA

11 4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok. 4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok, jogász egységes, osztatlan szak. 4.3. Ide sorol minden más diplomát. Példa 3 / szociológia MA

12 11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 11.1. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: – társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, történelemtudomány, antropológia, politológia; – gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, jogtudomány; – kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek; – szakmai ismeretek: szociológiai, társadalomtudományi kutatás módszertan; A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

13 11.2. A 4.2. pontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 20 kredit a szociológia és társadalomtudományi ismeretkörökből.

14 Felvételi a diszciplináris szakokra Szóbeli felvételi vizsga (tételhúzás, kötetlen beszélgetés) Pontszámítás : • tanulmányi pont: az oklevél minősítése alapján : max : 45 p • felvételi vizsgapont : a szóbeli felvételi vizsga értékelése: max: 45 p • többletpont (max. 10 p): nyelvvizsga, OTDK 1-3., sport, előnyben részesítés. • kiemelkedő szakmai teljesítmény (csak nemzetközi tanulmányok, német nemzetiségi, pszichológia, történelem szakokon) Jeles (4,51-)45 pont Jó (3,51-4,50)36 pont Közepes (2,51-3,50)27 pont Elégséges (-2,50)18 pont

15 Felvételi a diszciplináris szakokra 2. Ettől eltér: Kommunikáció és médiatudomány: Esztétika: Francia nyelv, irodalom és kultúra: Klasszika-filológia: Szociológia: felvételi duplázása tanulmányi + felvételi vagy felvételi duplázása felvételi duplázása vagy tanulmányi + felvételi vagy tanulmányi duplázása

16 Jogszabály: 15/2006. OM rendelet 4/A melléklet, képzési és kimeneti követelmények (KKK) A tanári mesterképzés kötelezően kétszakos és 5 féléves (diszc. MA után felvett tanárszak 3 féléves) 1. tanári szakképzettség bemeneti feltétele 110 kredit szakos ismeret (BA főszak) 2. tanári szakképzettségi bemeneti feltétele 50 kredit szakos ismeret (minor) Előfeltétel nélkül, másodikként felvehető tanári szak a PTE-BTK-n: tantervfejlesztő tanár Bemeneti feltételek a tanári szakokra

17 Tanári társítási lehetőségek: 1.tanár-angoltanár 2.tanár-magyartanár v. tanár-hon- és népismerettanár v. tanár-tantervfejlesztő tanár Példa 1 / anglisztika BA magyar minorral

18 Tanári társítási lehetőségek: 1.tanár-történelemtanár 2.tanár-angoltanár (angol felsőfokú C nyelvvizsgával!) v. tanár-tantervfejlesztő tanár v. tanár-hon- és népismerettanár ! kettő az egyben Példa 2 / történelem BA anglisztika minorral

19 Tanári társítási lehetőségek: 1.tanár-magyartanár 2.tanár- hon- és népismerettanár v. tanár-tantervfejlesztő tanár Példa 3 / magyar BA magyar mint idegen nyelv specializációval (minor helyett spec.)

20 szóbeli felvételi vizsga: szakmai és motivációs beszélgetés formájában • a jelentkező a magával hozott egy oldalas vázlat alapján kifejti az adott tanári szakképzettség iránti motivációját, emellett szaktárgyi felkészültségét is bizonyítja. Felkészülési segédlet ehhez a kari honlapon olvasható. • a jelentkező tanári szakképzettségenként tesz felvételi vizsgát és ennek megfelelően szakképzettségenként lesz a ponthatár megállapítás is – azaz a felvételhez mindkét szakon el kell érni a ponthatárt. Felvételi a tanári szakokra 1.

21 A BTK és a TTK tanári szakjai társíthatók, de csak 5 féléves, nappali munkarendű képzésben. Tanári mesterképzési szakjait a Kar a már tanári oklevéllel rendelkezők részére csak levelező munkarendben és csak egyszakos képzésben indítja. Felvételi a tanári szakokra 2.

22 Felvételi a tanári szakokra 3. Pontszámítás: • tanulmányi pont: az oklevél minősítése alapján: max: 45 p • felvételi vizsgapont: a szóbeli felvételi vizsga értékelése: max: 45 p • többletpont (max. 10 p): nyelvvizsga, OTDK 1-3., sport, előnyben részesítés, szakmai teljesítmény

23 Mikor van rá szükség? Ha a meglévő diploma nem fogadható el a kívánt mesterszakra teljes kreditbeszámítással. Kérelem: az űrlap megtalálható a www.btk.pte.hu Felvételizők/Űrlapok menüpontjában.www.btk.pte.hu Benyújtandó: a Karra Csatolandó: az elővégzettséget igazoló oklevél és az index másolata Határidő: optimálisan január 3-ig, legkésőbb március 31-ig. Kreditelismerési eljárás 1.

24 Kreditelismerési eljárás 2. Válasz a kérelemre: határozatban. A határozat tartalmazza: – a teljesített (befogadható) kreditek számát és a kurzusok nevét – a mesterképzéssel párhuzamosan teljesítendő kreditek számát – de lehet elutasító is, ha a jelentkező nem rendelkezik megfelelő kreditértékű előtanulmánnyal Részismereti jogviszony

25 Mikor vehető igénybe? Ha a kívánt mesterszakhoz előírt kreditekkel nem rendelkezünk és pótolni kívánjuk. Feltétele, hogy ne legyen hallgatói jogviszonyunk az adott intézménnyel, viszont rendelkezzünk diplomával. • A hallgatói jogviszony - külön felvételi eljárás nélkül -, kérelem útján beiratkozással létesül. A kérelem űrlap megtalálható a www.btk.pte.hu Felvételizők/Űrlapok menüpontjában. www.btk.pte.hu • két félévre szól, nem meghosszabbítható (50 kredit) • költségtérítéses • a részismereti képzés végén kreditigazolás az elvégzett kurzusok teljesítéséről Részismereti jogviszony

26 • papír alapú vagy elektronikus jelentkezési lap • határidő: 2012. február 15. (hitelesítés febr. 23-ig!) • dokumentum-pótlási határidő: 2012. július 10. • ponthatárok: 2012. július 24. A felvételi jelentkezési lap

27 A finanszírozás változásai Megnevezés 2011Megnevezés 2012 államilag támogatottállami ösztöndíjasnem fizet költségtérítésesönköltségesa képzés teljes díját fizeti állami részösztöndíjasa képzés díjának felét fizeti RÉSZÖSZTÖNDÍJ: • Nem jár minden képzési területen, csak a kiemelteken • Hallgatói szerződést kell kötni érte (az ösztöndíjas képzés esetén is) • Aki vállalja a részösztöndíjas képzést, annak az adott szak K megjelölésű változatát kell megjelölnie.

28 Hallgatói szerződés 1. Az állam és a hallgató között jön létre, állami ösztöndíjas ill. részösztöndíjas képzésre történő felvétel esetén. Kötelezettségek: • Legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül meg kell szerezni az oklevelet. (Ha nem, akkor az ösztöndíj felét vissza kell fizetni.) • Az oklevél megszerzését követő 20 éven belül a tanulmányi idő kétszeresét magyar munkáltatónál kell ledolgozni (Ha nem, akkor három százalékos kamattal vissza kell fizetni az ösztöndíjat).

29 Hallgatói szerződés 2. Mentesülnek: • hitéleti képzésben részt vevők • halmozottan hátrányos helyzetűek • három gyereket vállalók (csak az egyik szülő!) Önkéntes katonai szolgálatot vállalók esetében a szolgálati idő kétszeres munkavállalói jogviszonyt jelent.

30 Önköltségek KépzésekMin. (ezer / félév) Max. (ezer / félév) PTE-BTK bölcsészettudományi225300225 pszichológia325400325 társadalomtudományi225400225 tanári300400300 Képzési területPTE-keret 2012-re (2011) BTK-ra tavaly felvett bölcsészettudományi220 (234)98 N, 40 L társadalomtudományi130 (139)40 N, 73 L tanári350 (434)71 N, 74 L Keretszámok

31

32

33 www.btk.pte.hu / Felvételizőknek éswww.btkfelvi.hu E-mail: btkfelvi@pte.hu Kérdés, probléma esetén


Letölteni ppt "Hasznos információk a felvételi jelentkezéshez PTE-BTK 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések