Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖSZÖNTJÜK A NYÍLT NAP RÉSZTVEVŐIT! PTE-BTK, 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖSZÖNTJÜK A NYÍLT NAP RÉSZTVEVŐIT! PTE-BTK, 2014."— Előadás másolata:

1 KÖSZÖNTJÜK A NYÍLT NAP RÉSZTVEVŐIT! PTE-BTK, 2014.

2 MIRŐL LESZ SZÓ? • Képzések a pécsi bölcsészkaron • Osztatlan tanárképzés • Felvételi információk

3 A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR a PTE legnagyobb hallgatói létszámmal (közel 6 ezer fő) és a legszélesebb szakválasztékkal 2 FOKSZ, 24 BA, 36 MA (21D+15T), 7/18 PhD és több mint 70 O szakpár rendelkező kara. BÖLCSÉSZ, TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS és osztatlan tanár szakok

4 Két ciklusú, OSZTOTT képzés: 2. szint: MA/MSc szakok (nem tanári 4 félév, tanári 5 félév) 1. szint: BA/BSc szakok (6 félév) Felsőoktatási szakképzések (FOKSZ) Doktori képzések (PhD) Fontos változás 2013-tól!

5 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK Kiknek ajánljuk? Akiket • elmélet és gyakorlat egyaránt érdekel • kiemelten gyakorlatorientált képzést keresnek (képzési idő 4 félév, melyből egy félév összefüggő szakmai gyakorlat) • nem biztosak benne,hogy pontszám alapján bekerülnek a kívánt BA- szakra (ekkor érdemes rokon szakképzést választani) • tovább is szeretnének tanulni: a lehetőségek nyitottak a besorolási szakokon (BA szak) 90 kredit beszámítására; ezzel nagy mértékben lerövidül az alapszakra fordítandó félévek száma. • 2015-től a záróvizsga eredményétől függően 10-30 többletpont jár a felvételi során, besorolási szakra történő jelentkezéskor.

6 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEINK • kommunikáció és média (kommunikáció és médiatudomány BA-ra számítható be) Kommunikátor asszisztens és moderátor asszisztens szakirányok • szociális és ifjúsági munka (szociális munka BA-ra számítható be) Szociális munka szakirány 2 éves, szakmát adó képzések

7 ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BA) 24 alapszak, ebből 4 olyan, amelyek esetében szakirányra kell jelentkezni. Ilyen a romanisztika (olasz, francia, spanyol), a germanisztika (német és nemzetiségi német), a szlavisztika (orosz és horvát) vagy a történelem (régészet) Bölcsészettudományi alapszakok (17): anglisztika, germanisztika, magyar, néprajz, ókori nyelvek és kultúrák, pedagógia, pszichológia (angol nyelven is), romanisztika, romológia, szabad bölcsészet, szlavisztika, történelem Társadalomtudományi alapszakok (6): kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális munka, szociológia, társadalmi tanulmányok, 24

8 EGY BÖLCSÉSZ ALAPSZAK STRUKTÚRÁJA

9 EGY TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALAPSZAK STRUKTÚRÁJA

10 DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOK A PTE-BTK-N • anglisztika • esztétika • filozófia • francia nyelv, irodalom és kultúra • horvát nyelv, irodalom és kultúra • klasszika-filológia • kommunikáció és médiatudomány • magyar nyelv és irodalom • német nemzetiségi nyelv és irodalom • német nyelv, irodalom és kultúra • néprajz • nemzetközi tanulmányok • neveléstudományi • politikatudomány • pszichológia • régészet • romológia • szociális munka • szociálpolitika • szociológia • történelem 21

11 II. EGYCIKLUSÚ, azaz OSZTATLAN KÉPZÉS • Új fogalom: osztatlan tanárképzés • szakpáros rendszerű • általános iskolai (4+1 év) vagy középiskolai tanári (5+1 év) diplomát ad - a harmadik év után válik szét a két képzés • a megfelelő érettségi eredmény mellett alkalmassági vizsgát is kell tenni a felvételért alkalmassági vizsgát

12 KÖZÉPISKOLA KÖZÖS TANÁRKÉPZÉS 180 kredit 3 év KÖZÖS TANÁRKÉPZÉS 180 kredit 3 év Egyik tanári szak Szakterületi ismeretek Szakmódszertan Pedagógia és pszichológia Egyik tanári szak Szakterületi ismeretek Másik tanári szak Szakterületi ismeretek Szakmódszertan 1 éves szakmai gyakorlat Szakirányú továbbképzések 1-2 év Szakirányú továbbképzések 1-2 év Másik tanári szak Szakterületi ismeretek Szakmódszertan Pedagó gia és pszicho lógia Általános és szakiskolai tanárok képzése +120 kredit, + (1+1) év Általános és szakiskolai tanárok képzése +120 kredit, + (1+1) év Középiskolai tanárok képzése +180 kredit, + (2+1) év Középiskolai tanárok képzése +180 kredit, + (2+1) év Doktori programok 3 év Doktori programok 3 év Egyik tanári szak Szakterületi ismeretek Másik tanári szak Szakterületi ismeretek Szakmódszertan 1 éves szakmai gyakorlat

13 TANÁRSZAKOK A PTE-BTK-N/ 1 • angol nyelv és kultúra tanára • francia nyelv és kultúra tanára • hon- és népismerettanár • horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára • latin nyelv és kultúra tanára • magyartanár • média- mozgókép- és kommunikációtanár • német nemzetiségi nyelv és kultúra tanára 13 • német nyelv és kultúra tanára • olasz nyelv és kultúra tanára • romológiatanár (romani nyelv és kultúra) • romológiatanár (beás nyelv és kultúra) • történelem és állampolgári ismeretek tanára

14 Egyes szakjainkat társítjuk még a Művészeti Kar ének-zene tanár szakával, a Felnőttképzési Kar könyvtárostanár szakával és a Természettudományi Kar biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, matematikatanár, testnevelőtanár szakjaival. TANÁRSZAKOK A PTE-BTK-N/ 2 >70

15 Képzési rendszer:OsztottOsztatlan Mit jelent?3 éves alapképzésre 2 éves mesterképzés épül. A kettő között van egy új felvételi, eltelhet több év is, sőt a mesterképzés akár ki is maradhat. 5-6 éves tanulmányok, melyek mesteroklevéllel zárulnak. BA Egyszakos, de a 2. félévtől választható mellé egy másik szak. A főszakot 6, a másikat (minor) 4 félévig tanulod. - MADiszciplináris, egyszakos, 4 féléves - O - Szakpáros, két egyenrangú szakkal. Milyen végzettséget ad?A BA nem ad tanári képesítést.Csak tanári képesítést ad. Hogyan lehet felvételt nyerni? Az adott BA-ra meghatározott két érettségi tárgy eredménye alapján. Egy emelt szint kötelező! Az adott szakpárra meghatározott két érettségi tárgy eredménye alapján (médiatanár szakon az egyik helyett gyakorlati vizsga van). Egy emelt szint kötelező! + egy alkalmassági vizsga Kiknek javasolható?Akik nem akarnak tanárok lenni.Akik tanárok akarnak lenni. Oklevélszerzés után lehetőségek: MA, PhD, szakirányú továbbképzés, munkavállalás BA és osztatlan tanárszakok: néhány alapvető különbség A két rendszer között van átmenet: 2 teljesített félév után át lehet jelentkezni. BA-ra azoknak érdemes jelentkezni, akik semmiképpen nem szeretnének tanárok lenni. A két rendszer között van átmenet: 2 teljesített félév után át lehet jelentkezni. BA-ra azoknak érdemes jelentkezni, akik semmiképpen nem szeretnének tanárok lenni.

16 III. FELVÉTELI INFORMÁCIÓK Az állami ösztöndíjas képzésért hallgatói nyilatkozatot kell aláírni. A finanszírozásról Megnevezés 2011Megnevezés 2012-től államilag támogatottállami ösztöndíjasnem fizet költségtérítésesönköltségesa képzés teljes díját fizeti 12 állami ösztöndíjas félévvel lehet gazdálkodni a felsőoktatásban!

17 A hallgató nyilatkozik az állam felé állami ösztöndíjas képzésre történő felvétel esetén. Vállalja, hogy: • legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi az oklevelét. (Ha mégsem, akkor az ösztöndíj felét vissza kell fizetni.) • az oklevél megszerzését követő 20 éven belül a tanulmányi idővel megegyező időtartamban magyar munkáltatónál fog dolgozni (Ha mégsem, akkor inflációkövetéssel számolva vissza kell fizetnie az ösztöndíjat.) Hallgatói nyilatkozat

18 EMMI által meghatározott min. és max. összegek Önköltségek Képzési területMin. (ezer / félév) Max. (ezer / félév) PTE-BTK 2014 bölcsész115200130 ezen belül: pszichológia225300napp: 285, lev. 250 társadalomtudományi150300150 (kiv. komm. 190) osztatlan tanár300400300

19 • Diákhitel I. megmarad, nem kamattámogatott hitel (max. 8%): Szabad felhasználás: havi 50ezer a hallgatói léttel kapcsolatos költségekre. • Diákhitel II. (2% a hallgatót terheli, a többit az állam vállalja át) : Kamattámogatott hitel, kötött felhasználásra, azaz önköltség fizetésére. A 35. életév betöltését követő félévtől nem jár. A diákhitelek nem igényelnek sem kezest, sem hitelbírálatot. • átsorolás Szalmaszálak

20 Változások a felvételi eljárásban 2014 • 500 (400+100) pontos rendszer (már 2012-től) • Többletpontok súlyának eltolódása az emelt szint felé • 30 helyett 45 %-os emelt szintért jár a többletpont • Új sport-többletpontok (Diákolimpia) • Jogszabályi minimum alapképzésben 260 pont, FOKSZ-képzésben 220 pont (ÚJ!) • Kötelező természettudományos tárgy a tanulmányi pontokban: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány (már 2012-től) • Kötelezően előírt emelt szintű érettségi a szakok egy részén (2013-tól) • 5 helyre lehet csak jelentkezni (2013-tól) – az ár változatlan

21 JELENTKEZÉSI TUDNIVALÓK Jelentkezési időszak: december 15- február 15-ig! Jelentkezési lap: www.felvi.hu E-jelentkezéswww.felvi.hu Csatolandó dokumentumok: 11. év végi bizonyítvány nyelvvizsgabizonyítvány egyéb többletpontra jogosító dokumentum egyszerű fénymásolata Értesítési cím, e-mail cím: működő legyen augusztus első napjaiban is (értesítés felvételről, gólyatáborról, kollégium- és, szoctám- igénylésről)! Dokumentumpótlás, sorrendmódosítás: július 10. Ponthatárok: július 24.

22

23

24 ELÉRHETŐSÉGEINK WEB: www.felvi.btk.pte.hu E-MAIL: btkfelvi@pte.hu HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PTEBTK HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PTEBTK HTTPS://TWITTER.COM/PECSIBTK


Letölteni ppt "KÖSZÖNTJÜK A NYÍLT NAP RÉSZTVEVŐIT! PTE-BTK, 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések