Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK."— Előadás másolata:

1 FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK

2 A francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész diploma A francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szakon okleveles francia nyelv, irodalom és kultúra szakos bölcsész (MA in French Language, Literature and Culture) diplomát lehet szerezni. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett nyelvészeti, irodalom és kultúrtörténeti ismereteik birtokában a francia nyelv és kultúra átfogó ismeretével rendelkeznek. Ismerik a francia nyelvű országok kultúráját, történelmét és politikai berendezkedését. A képzés kétféle – egy gyakorlati és egy tudományos- kimenetet kínál: - Egyrészt a végzett hallgatók képesek megszerzett tudásuk gyakorlati alkalmazására nyelvi közvetítői feladatok ellátásával a kulturális élet számos területén. - Másrészt megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. Ennek megfelelően, a mesterképzési szakon végzettek ismerik a Közös Európai Referenciakeret C2 szintének megfelelően a francia nyelvet, a francia nyelv grammatikai rendszerét, az írásbeli és szóbeli kommunikáció sajátosságait, a francia/frankofón irodalom és kultúra főbb ismeretanyagát, a francia nyelv, irodalom és kultúra tanulmányozásához szükséges kutatási módszereket, és a kapcsolódó kutatási irányzatokat.

3 A mesterképzésbe történő belépés A mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: romanisztika alapképzési szak francia szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű francia nyelv és irodalom, francia nyelvtanár szakok. Amennyiben a jelentkező olyan felsőfokú végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, amely nem számítható be teljes kreditértékben, ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karon. Kérelméről a Kreditátviteli Bizottság hoz határozatot. Ezen túlmenően a jelentkezőnek rendelkeznie kell felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával francia nyelvből. Mindkét esetben a mesterképzésbe történő belépést szóbeli felvételi vizsga előzi meg. A felvételi összpontszám (100 pont) a következő részekből tevődik össze: Oklevél minősítése alapján: max. 45 pont (jeles: 45 pont, jó: 36 pont, közepes: 27 pont, elégséges: 18 pont),szakmai alkalmasság és főtárgyi ismeretanyag felmérése max. 45, többletpont, max 10 pont.

4 A mesterképzés szerkezete A képzési idő félévekben: 4 félév A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 16 kredit; A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 14 kredit; A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 50 kredit; A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 20 kredit; A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.

5 A mesterképzésben elsajátítandó ismeretkörök Alapozó ismeretkörök: Francia szintaxis Francia irodalom és kultúra a 17.-18. században Francia lexikológia és lexikográfia Szakmai törzsanyag: Szöveg-és beszédanalízis Nyelvfejlesztés (szóbeli és írásbeli) Francia irodalom és kultúra a 19.-20. században Differenciált szakmai ismeretek: Az irodalmi élet és intézményei: könyvkiadás és szerkesztés Az irodalom- és művelődéstörténet aktuális kérdései (Kortárs francia irodalom) A középkor irodalma és eszmetörténete Bevezetés a stilisztikába A francia irodalomtudomány aktuális kérdései (Irodalomelmélet) Frankofón irodalmak és elméleteik aktuális kérdései A francia nyelv változatai Szakszöveg fordítás Frankofón irodalmi szeminárium(ok) A reneszánsz irodalma és eszmetörténete Francia nyelvtörténet

6 Idegennyelv-ismeret követelményei A mesterfokozat megszerzéséhez egy, az alapszak nyelvétől eltérő, államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges.

7 Külföldi ösztöndíjak és képzési lehetőségek A szak több Erasmus (hallgatói és oktatói mobilitási) kapcsolattal rendelezik, többek között Lyon, Bordeaux, Paris 12 egyetemekkel, valamint közös master képzést kínál az Institut Catholique d'Études supérieures La Roche-sur-Yon egyetemen.


Letölteni ppt "FRANCIA NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések