Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „MODULFÜZET” készítette B a l á z s T a m á s. - T U D J U K…, - M E R J Ü K…, - T E S S Z Ü K.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „MODULFÜZET” készítette B a l á z s T a m á s. - T U D J U K…, - M E R J Ü K…, - T E S S Z Ü K."— Előadás másolata:

1 A „MODULFÜZET” készítette B a l á z s T a m á s

2 - T U D J U K…, - M E R J Ü K…, - T E S S Z Ü K.

3 1. lépés; TERVEZÉS A tanulási célok és követelmények összehangolása A célcsoport meghatározása Médiaválasztás Hogyan (mivel) támogatom a hallgatót? A tartalom körvonalai Már létező (meglévő) tananyagok

4 2. lépés; FELKÉSZÜLÉS AZ ÍRÁSRA A témakör rendezése (sorrendiség) Erőforrások és korlátok felmérése Feladatok tervezése, mérések kialakítása Ábrák, illusztrációk kiválasztása Példák kidolgozása A végső megjelenési forma kialakítása „Áttekinthetőség”

5 3. lépés; MEGÍRÁS ÉS ÁTDOLGOZÁS Az első változat kidolgozása A számonkérés és értékelés anyagainak megírása A tananyag kipróbálása, majd a szükséges javítások, módosítások elvégzése Az írás befejezése, az első változat szerkesztése

6 A MODUL (TANANYAG) Utaljon a megelőzően elsajátított tudásra A leírás tartalmazza az alapvető (új) ismereteket Célkitűzés Kompetencia Mire lesz képes a hallgató?

7 A hallgató feladata a gyakorlat során - Csinálja meg, - Végezze el, - … - Használja, - Kezelje, „ MÉRÉS ” A kritériumok pontos meghatározása!

8 A TANANYAG - Keltse fel a hallgatók érdeklődését - Utaljon a korábbi ismeretekre - Legyen egyértelmű, hogy mit fog tanulni - Kapcsolódjon meglévő tapasztalatokhoz - Késztessen gondolkodásra és cselekvésre - Segítse a tanultak hasznosítását - A tanulási haladást tegye mérhetővé

9 LEGYEN „OLVASÓ-BARÁT” - A stílus (utalások, szófordulatok, kérdések) - Barátságos hangnem (bemutatkozás, tapasztalatok) - Egyszerű fogalmazás (idegen szavak, szakzsargon,) - Aránylag rövid mondatok - Helyes címválasztás (tájékoztat a tartalomról)

10 1. A PROGRAMEGYSÉG / MODUL CÉLJA Határozza meg, mi az a többlet, mellyel a hallgató az adott egység elvégzésével rendelkezni fog! Az elérendő többletteljesítmény, többlettudás konkrétan megfogalmazott legyen, valamint illeszkedjen a program céljához!

11 2. A PROGRAMEGYSÉG / MODUL KÖVETELMÉNYEI Határozza meg a hallgatóval szemben támasztott követelményeket, elvárásokat, melyeket a hallgatónak az egység elvégzésével, lezárásával teljesítenie kell! A követelmény-meghatározások konkrétak, mérhetőek, minősíthetők és egy programon belül egységes taxonómiai rendszerben megfogalmazottak legyenek!

12 3. A PROGRAMEGYSÉG / MODUL SORÁN ELSAJÁTÍTOTT ISMERET, KIALAKÍTOTT KÉSZSÉG, KÉPESSÉG, KOMPETENCIA Határozza meg mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket, képességeket, kompetenciákat, melyeket a hallgató az egység során elsajátíthat, s melyek elsajátításával a hallgató képes a követelményeknek való megfelelésre, illetve a kitűzött cél elérésére!

13 4. A PROGRAMEGYSÉGBE / MODULBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységbe való bekapcsolódáshoz teljesítenie kell! A feltételek száma – az egyéb feltételek megnevezésével – bővíthető. Előzetesen teljesítendő egység (-ek) Előzetesen elvárt ismeret (-ek)

14 5. A PROGRAMEGYSÉGBEN / MODULBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI Határozza meg mindazokat a feltételeket, amelyeket a hallgatónak a programegységben való részvétel során teljesítenie kell! a.) Részvétel követésének módja b.) Megengedett hiányzás c.) Egyéb feltétel (-ek)

15 6. A fogyatékosságból eredő speciális igények figyelembe vételének módja 7. A programegység / modul időtartama (óra) 8. Szakmai képzés esetén ebből: 8/a. Elmélet (óra) 8/b. Gyakorlat (óra)

16 A programegység óraszmának ütemezése, eloszlása az intenzitás rovatban, valamint hogy a programegység a jelölt intenzitás mellett milyen időkeretben (nap, hét, hónap) valósul meg! Amennyiben a programegység, azonos szakmai tartalom és óraszám mellett, több intenzitási móddal is megvalósítható, abban az esetben valamennyi lehetséges intenzitási mód meghatározható, a hozzá tartozó időkeret megjelölésével. - Intenzitás időtartam (nap,hét,hónap)

17 9. A PROGRAMEGYSÉG / MODUL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI Írja le az egység során alkalmazott módszereket és határozza meg azok részarányát a programegységen belül! A módszerek legyenek összhangban a program céljával, célcsoportjával, formájával, követelményeivel, tartalmával, illetve a felnőttképzés sajátosságaival! Módszertani elemként meghatározhatók a speciálisan kifejlesztett eljárások is. (%-ban) 10. A programegységbe / modulba vonható csoportlétszám 10.a Minimum (fő) 10.b Maximum (fő)

18 11. A PROGRAMEGYSÉG/MODUL SORÁN ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 11.1.Számonkérések formája 11.2.Számonkérések rendszeressége 11.3.Számonkérések tartalma 11.4.A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer 11.5.Megszerezhető minősítések 11.6.Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek 11.7.Sikertelen teljesítés következménye

19 12. AZ ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS ELISMERÉSÉNEK MÓDJA Határozza meg az előzetesen megszerzett tudás felmérésének, értékelésének és beszámításának módszerét, valamint az előzetes tudás beszámításának módját, feltételeit a programegységre vonatkozóan.

20 13. A programegység / modul megvalósításának személyi feltételei Programban betöltött szerep Oktatott témakör Követelmények Végzett- ség(ek) Szakmai gyakorlat Oktatói gyakorlat Felnőtt- képzési gyakorlat Egyéb követel- mény(ek) 13.1. 13.2.

21 14. A programegység / modul megvalósításának tárgyi feltételei Képzési helyszínIgénybe- vétel célja Férőhe- lyek száma Minimálisan elvárt felszereltség 14.1. 14.2.

22 15. A programegység / modul céljának eléréséhez szükséges tananyagok, segédanyagok, segédeszközök, és azok biztosításának módja Tananyagok, segédanyagok, segédeszközök Biztosítás módja 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 15.5. 15.6.

23 16. A programegység / modul céljának eléréséhez szükséges kötelező irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bővíthető... SzerzőCímKiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja 16.1.

24 17. A programegység / modul céljának eléréséhez szükséges ajánlott irodalom, és azok biztosításának módja Ügyeljen a pontos bibliográfiai hivatkozásokra! A felsorolás bővíthető... SzerzőCímKiadó neve, székhelye Kiadás éve Biztosítás módja 17.1. 17.2.

25 18. A programegység/modul megvalósítására vonatkozó egyéb feltétel (-ek) Amennyiben a programegység/modul megvalósításához az eddig felsoroltakon túlmenően további feltétel(ek) biztosítása szükséges, úgy ez(eke)t ebben a pontban jelölje.

26 Források: Derek Rowntree: Preparing Materials for Open, Distance and Flexible Learning Nemzeti Felnőttképzési Intézet; Programakkreditáció (8-II.) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A „MODULFÜZET” készítette B a l á z s T a m á s. - T U D J U K…, - M E R J Ü K…, - T E S S Z Ü K."

Hasonló előadás


Google Hirdetések