Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kompetencia alapú szakképzés sajátosságai. KOMPETENCIA-DEFINICÍÓ A kompetencia egy foglalkozás adott feladatának az elvégzéséhez szükséges ismereteket,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kompetencia alapú szakképzés sajátosságai. KOMPETENCIA-DEFINICÍÓ A kompetencia egy foglalkozás adott feladatának az elvégzéséhez szükséges ismereteket,"— Előadás másolata:

1 A kompetencia alapú szakképzés sajátosságai

2 KOMPETENCIA-DEFINICÍÓ A kompetencia egy foglalkozás adott feladatának az elvégzéséhez szükséges ismereteket, magatartásformákat (attitűdöket) és képességeket jelenti

3 Ismeretalapú képzés vs Kompetencia alapú képzés A képzés A képzés időre alapozott Csoportos haladás Csoportos haladás Csoportigények Csoportigények Tanár és tanítás központú Tanár és tanítás központú A képzés teljesítményre alapozott A képzés teljesítményre alapozott Egyéni haladás Egyéni haladás Egyéni igények Egyéni igények Tanuló és tanulás központú Tanuló és tanulás központú

4 Ismeretalapú képzés vs Kompetencia alapú képzés Késleltetett, részleges tanulói visszajelzés Késleltetett, részleges tanulói visszajelzés Előadás, bemutatás Előadás, bemutatás Általános célkitűzések Általános célkitűzések Értékelés általános szempontok alapján, záráskor történik Értékelés általános szempontok alapján, záráskor történik Azonnali, releváns visszajelzés Azonnali, releváns visszajelzés Tanár segítő, tanulásirányító Tanár segítő, tanulásirányító Specifikus, konkrét célkitűzések Specifikus, konkrét célkitűzések Értékelés kompetenciák mérésével, teljesítmény alapján Értékelés kompetenciák mérésével, teljesítmény alapján

5 A kompetencia-alapú képzés sajátosságai

6 Kompetencia alapú képzés 1. A tananyagfejlesztés alapja a kompetencia alapú képzési módszer, a teljesítmény alapú képzés A tananyagfejlesztés alapja a kompetencia alapú képzési módszer, a teljesítmény alapú képzés Pontosan meghatározottak és egyértelműen megfogalmazottak a célok, a kompetenciák. Pontosan meghatározottak és egyértelműen megfogalmazottak a célok, a kompetenciák. A képzés kimenet szabályozott. A képzés kimenet szabályozott. Ismertek az elvárások, amellyel a tanulói teljesítményt értékelik. Ismertek az elvárások, amellyel a tanulói teljesítményt értékelik.

7 Kompetencia alapú képzés 2. Individualizált módon ad lehetőséget minden tanulónak mindegyik kompetencia elsajátítására. Individualizált módon ad lehetőséget minden tanulónak mindegyik kompetencia elsajátítására. Épít a tanulók aktivitására, motiváltságára és az önálló ismeretszerzésre. Épít a tanulók aktivitására, motiváltságára és az önálló ismeretszerzésre. A teljesítmény mérése figyelembe veszi a tanuló ismereteit és attitűdjét. A teljesítmény mérése figyelembe veszi a tanuló ismereteit és attitűdjét. A képzés nagy súlyt helyez a szakmai gyakorlatokra. A képzés nagy súlyt helyez a szakmai gyakorlatokra.

8 Kompetencia alapú képzés 3. A tanár tanulásmenedzserré és forrásszeméllyé válik. A tanár tanulásmenedzserré és forrásszeméllyé válik. A képzési program gondosan előre tervezett és A képzési program gondosan előre tervezett és szisztematikus. szisztematikus. A képzés során a tanulók saját ütemük szerint haladhatnak. A képzés során a tanulók saját ütemük szerint haladhatnak. A képzés alatt mindvégig érvényesül a gyakori visszajelzés. A képzés alatt mindvégig érvényesül a gyakori visszajelzés.

9 Kompetencia alapú képzés 4. Az elméleti ismeretekből annyit szükséges elsajátítani, amennyi a kompetenciák elsajátításához szükséges. Az elméleti ismeretekből annyit szükséges elsajátítani, amennyi a kompetenciák elsajátításához szükséges. Az oktatás moduláris. Az oktatás moduláris. A kompetenciákból teljesítményszint-mérő vizsgát tesznek. A kompetenciákból teljesítményszint-mérő vizsgát tesznek.

10 A moduláris képzés új fogalmai

11 Összhangban az SZVK-val: Pl: tulajdonságprofil: azoknak a tulajdonságoknak (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, módszer-, társas és személyes kompetenciák) a listája, amelyek birtoklása révén a személy képes a szakképesítés birtokában a munkafeladatok elvégzésére

12 Összhangban az SZVK-val: Pl: szakmai kompetencia: a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való képesség, alkalmasság

13 Összhangban az SZVK-val: Pl: személyes kompetencia: azok a személyes tulajdonságok (adottságok, jellemvonások, értelmi és érzelmi viszonyulások), amelyek megléte elősegíti, illetve lehetővé teszi a munkatevékenység hatékony és eredményes elvégzését

14 Összhangban az SZVK-val: Pl: társas kompetencia: a munkatevékenységben résztvevőkkel, illetve ügyfelekkel (azon személyek, akikre a munkatevékenység irányul) való közvetlen kapcsolatot, a velük összefüggő cselekvéseket, különösen az együttműködés, a kommunikáció és a konfliktuskezelés milyenségét leíró jellemzők

15 Összhangban az SZVK-val: Pl. módszerkompetencia: a munkatevékenység során a személy munkamódszerére, munkastílusára, problémamegoldására és gondolkodására jellemző, a személynek a munkafolyamat meghatározásában játszott szerepét, a munkatevékenységhez való viszonyát, valamint tevékenységének minőségét leíró ismérvek

16 Modul 1. Önálló tananyagegység, amely formailag egységes és tartalmilag meghatározott. Önálló tananyagegység, amely formailag egységes és tartalmilag meghatározott. A modulokból rugalmasan állíthatók össze a különböző képzési programok. A modulokból rugalmasan állíthatók össze a különböző képzési programok. A modulok egy vagy több kompetenciát tartalmaznak. A modulok egy vagy több kompetenciát tartalmaznak. A modul magában foglalja a belépő szintet és az elérendő végcélt. A modul magában foglalja a belépő szintet és az elérendő végcélt.

17 Modul 2. A modul tartalmazza az oktatási, tanulási stratégiákat, módszereket, eszközöket, az értékelés módját és szempontjait. A modul tartalmazza az oktatási, tanulási stratégiákat, módszereket, eszközöket, az értékelés módját és szempontjait. Minden modul egy előre meghatározott szintre juttatja a tanulót. Minden modul egy előre meghatározott szintre juttatja a tanulót.

18 Kompetenciák modulokba rendezve Tartalmi szempont: Szocializáció Szocializáció Alapkészségek fejlesztése Alapkészségek fejlesztése Pályaorientáció Pályaorientáció Szakmai alapozás Szakmai alapozás

19 Modultérkép Modulok kapcsolata Modulok kapcsolata Egymásraépülés – párhuzamosság Egymásraépülés – párhuzamosság Folyamat szempontú megközelítés Folyamat szempontú megközelítés


Letölteni ppt "A kompetencia alapú szakképzés sajátosságai. KOMPETENCIA-DEFINICÍÓ A kompetencia egy foglalkozás adott feladatának az elvégzéséhez szükséges ismereteket,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések