Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új OKJ elemei A kompetencia alapú képzés Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Vízvári László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új OKJ elemei A kompetencia alapú képzés Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Vízvári László."— Előadás másolata:

1 Az új OKJ elemei A kompetencia alapú képzés Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Vízvári László

2 Cél Eligazodás elősegítése az „új” OKJ-ban Új szerkezet Új fogalmak Egészségügyi ágazat struktúrája A kompetencia fogalmak megismerése Különböző megközelítések A fejlesztés kompetencia értelmezése Kompetencia és a modul kapcsolata

3 Nemzeti Fejlesztési Terv (I.)  3. priorit á s: Az eg é sz é leten á t tart ó tanul á s é s az alkalmazkod ó k é pess é g t á mogat á sa  2. int é zked é s: A szakk é pz é s tartalmi, m ó dszertani é s szerkezeti fejleszt é se  1. komponens: Ú j szakk é pz é si szerkezet Humán- Erőforrás Fejlesztés Operatív Program HEFOP Humán- Erőforrás Fejlesztés Operatív Program HEFOP Gazdasági Verseny- képesség Operatív Program GVOP Gazdasági Verseny- képesség Operatív Program GVOP Környezet- védelmi és Infrastruktúra Operatív Program KIOP Környezet- védelmi és Infrastruktúra Operatív Program KIOP Agrár- és Vidék- fejlesztési Operatív Program AVOP Agrár- és Vidék- fejlesztési Operatív Program AVOP Regionális Fejlesztési Operatív Program RFOP Regionális Fejlesztési Operatív Program RFOP

4 KEDVEZMÉNYEZETTEK:  Nemzeti Szakképzési Intézet – Fő kedvezményezett, konzorcium vezető  Ú j szakk é pz é si szerkezet  Educatio Közhasznú társaság – Kedvezményezett  Tananynag digitalizálás  Apertus Közalapítvány – Kedvezményezett  Tananyag digitalizálás Szakértői kör Új szakképzési szerkezet HEFOP 3.2.1. CÉLOK  Az oktat á s é s k é pz é s gazdas á ggal val ó kapcsolat á nak erős í t é se  Az Orsz á gos K é pz é si Jegyz é k (OKJ) korszerűs í t é se, a szakképesítések számának csökkentése (kb. 400 szakképesítés)  A szakk é pz é s tartalm á nak é s szerkezet é nek meg ú j í t á sa  A modul rendszerű k é pz é s fejleszt é se é s bevezet é se

5 Jogi keretek A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről

6 OKJ táblázat elemei

7 Szakképesítés azonosító száma - szint 12 oszt. 5.5. Felsőfokú Isk. végzett. 6.1 AlapszintűKözépszintű SzakmaiEmeltszintűfelsőszintűfelsőfokú Bemeneti komp 8 oszt. 2.1. – 3.1. fizikai 8 oszt.10 oszt. 3.3. fizikai 10 oszt. 5.1. fizikai 12 oszt. 10 oszt. 12 oszt. 5.2. szellemi 12 oszt. 5.4. szellemi

8 Új szakképzési szerkezet Alap szakképesítés Rész-szakképesítés ELÁGAZÁSOK RÁÉPÜLŐ SZAKKÉPESÍTÉSEK Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít. Rész-szakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít. Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, amely kötelezően választandó modullal/modulokkal együtt munkakör ellátására képesít. Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok/szakképesítés/rész- szakképesítés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül fel, újabb munkakör ellátására képesít. Meghatározás

9 Szakmacsoport SzakképesítésRész szakképesítésElágazásRáépülő szakképzés ISCEDmegnevezésISCEDmegnevezésISCEDmegnevezésISCEDmegnevezés 5,4Ápoló3,3Ápolási asszisztens 5,4 Epidemiológiai szakápoló 5,4 Sűrgősségi szakápoló 5,4 Felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápoló 5,4 Gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápoló 5,4 Foglalkozás eü. szakápoló 5,4 Nefrológiai szakápoló 5,4 Pszichiátriai szalápoló 5,4 Onkológiai szakápoló 5,4 Csecsemő és gyermek szakápoló 5,2 Egészségügyi assziszten s 5,2Általános asszisztens5,4 Gyógyszer kiadó szakasszisztens 5,2Fogászati asszisztens5,4 EEG szakasszisztens 5,2 Gyógyszertári asszisztens 5,4 Audiológia szakasszisztens 5,3 Hallásakusztikus 5,4 Szemészeti szakasszisztens 5,4 Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens 5,4 Fizioterápiai szakasszisztens 5,4 Pulmonológiai, allergológiai szakasszisztens 5,3 Egészségügyi operátor 5,4 Klinikai fogászati higiénikus Ápolói csoport Egészségügyi asszisztens

10 Egyéb információk Gyakran feltett kérdések: -Mikor indíthatók a képzések ? -Hol találhatók meg az SZVK-k ? -Hogy változik a vizsgarendszer? 1. Egészségügy Csak felsőszintű Év és/vagy óraszám

11 Egészségügyi szakmacsoport Összes szakképesítés65 Fő kategóriák: Szakképesítés16 Rész-szakképesítés13 Elágazás12 Ráépülés29 Indítás Csak iskolarendszerben 2 Iskolarendszerben is18 Csak iskolarendszeren kívül45 Első szakképesítés (lehet)36

12 Ápoló9 Eü. asszisztens310 Radiográfus5 Műtéti asszisztens221 Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens122 Kórszövettani asszisztens13 Eü. gázmester3 Ortopédiai eszközkészítő2 Masszőr2 Fogtechnikus1 Mentőápoló1 Rehabilitációs tevékenység terapeuta11 Boncmester Eü. gyakorlatvezető Eü. memedzser Szülésznő Ápolási asszisztens Gyógyászati segédeszköt forgalmazó*** MEGNEVEZÉS RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ELÁGAZÁS RÁÉPÜLÉS 18 12 12 28 Egészségügyi szakképzés

13 Kompetenciáról általában Első forrás Noam Chomsky (1960) Kompetenciák meghatározása és kiválasztása: Elméleti és fogalmi alapok.” (DeSeCo-projekt) – OECD 1997 Dieter Mertens – 1970 - kulcskompetencia Irányzatok - sokszínűség – megegyezés kérdése A kompetencia fogalma sokrétű, összetett, magába foglalja: a született adottságokat, élettapasztalatokat, a tanulás útján megszerzett tudást; A különböző alkotóelemek rendszert, bonyolult struktúrát alkotnak A fogalom statikusan nem értelmezhető, csak tevékenység közben érvényesül

14 A kompetencia munkaerő-piaci dimenziói Képzési (szakmai) kompetencia Tevékenység kompetencia Munkahelyi kompetencia „Híd” képzés Megbízás Továbbképzés Licence vizsga Pszichomotorikus Kognitív

15 Alapfogalmak Kompetencia Azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedési jegyek összessége, mely által a személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. Kompetencia alapú képzés Olyan képzés, mely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanuló ismeri a megszerzendő kompetenciákat és a kompetencia megszerzését mérő-értékelő módszereket is. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált módon mérik.

16 szakmai kompetencia: a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való képesség, alkalmasság, Szakmai (képzési) kompetencia Meghatározás személyes kompetencia: azok a személyes tulajdonságok (adottságok, jellemvonások, értelmi és érzelmi viszonyulások), amelyek megléte elősegíti, illetve lehetővé teszi a munkatevékenység hatékony és eredményes elvégzését, társas kompetencia: a munkatevékenységben résztvevőkkel, illetve ügyfelekkel (azon személyek, akikre a munkatevékenység irányul) való közvetlen kapcsolatot, a velük összefüggő cselekvéseket, különösen az együttműködés, a kommunikáció és a konfliktuskezelés milyenségét leíró jellemzők, módszerkompetencia: a munkatevékenység során a személy munkamódszerére, munkastílusára, problémamegoldására és gondolkodására jellemző, a személynek a munkafolyamat meghatározásában játszott szerepét, a munkatevékenységhez való viszonyát, valamint tevékenységének minőségét leíró ismérvek,

17 Sz T M Tevékenység Képzési (szakmai) kompetencia és a modul Sz T M Tevékenység Sz T M Tevékenység Követelmény Kompetenciák Sz T M Tevékenység T Tantárgyak Követelmény modul Vizsga Sz T M Tevékenység Szóban Gyakorlatban Sz T M Tevékenység Szóban Írásban Sz T M Tevékenység Interaktív Gyakorlatban

18 Köszönöm a figyelmüket! Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Vízvári László lvizvari@eti.hu


Letölteni ppt "Az új OKJ elemei A kompetencia alapú képzés Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Vízvári László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések