Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-learninges tananyagfejlesztés módszerei a felsőoktatásban Dr. Földes Zoltán 2010. 11. 20. GYŐR.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-learninges tananyagfejlesztés módszerei a felsőoktatásban Dr. Földes Zoltán 2010. 11. 20. GYŐR."— Előadás másolata:

1 E-learninges tananyagfejlesztés módszerei a felsőoktatásban Dr. Földes Zoltán 2010. 11. 20. GYŐR

2 E- learninges tananyagfejlesztés módszerei a felsőoktatásban 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 2 A PROGRAM TARTALMA:  A PARADIGMAVÁLTÁS /szükséglet és lehetőség/  tanulás módszertani háttér  tanári szemlélet- és szerepváltás  kompetenciaalapú oktatás jellemzői  a paradigmaváltás módszertani lehetőségei  az e-learninges tananyagfejlesztés struktúrája  Az e- learninges alapú tananyag-fejlesztés gyakorlati lépései  A Moodle rendszer felépítése, alkalmazása a modulrendszerű képzésben /virtuális tanulási környezet/

3 ELŐZMÉNYEK: TÁMOP412/C A KÉPZŐK KÉPZÉSE PROJEKT 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 3 A PROJEKT KURZUSAI ÉS MÓDSZEREI Tananyagfejlesztés multimédia, e-tanulás a felsőoktatásban nem formális oktatás módszertana konfliktuskezelés tutori – és mentori tevékenység szakmai nyelvtudás bővítése vezetőképzés

4 TANANYAGFEJLESZTŐK MÓDSZERTANI TÁMOGATÁSA 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 4 Tananyag- és tartalomfejlesztés Képzők képzése projekt - Kompetencia-alapú oktatásra való áttérés - Modularitás és tevékenységorientáltság Pedagógia beépülése a tananyagba: oktatásmódszertan, és tanulási kompetencia megjelenése oktatásmódszertan, és tanulási kompetencia megjelenése az IKT eszközeinek és módszereinek beépítése a tananyagokba az IKT eszközeinek és módszereinek beépítése a tananyagokba kötelező! Blended learning típusú oktatói továbbképzések tartása +

5 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 5 KIINDULÁSI HELYZET

6 KIINDULÁSI ALAP 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 6 A tudás nem egy tiszta papíron megjelenő lenyomat, hanem az aktív tevékenység eredményeképpen létrejövő, a környezetére reagáló rendszer. Jean Piaget(1896-1980)

7 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 7 TANÍTÁS vagy TANULÁS? „Tanítani haszontalan, kivéve, hogyha felesleges” Richard P. Feynmann

8 A tanítási folyamat két funkciója 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 8 (Forrás:Báthory Z. rendszermodellje nyomán) Kompetencia alapú oktatás ?

9 A KOMPETENCIA ALAPVETŐ JELLEMZŐJE 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 9  Mozgósítja, felhasználja a cél eléréséhez szükséges elemeket. /Nagy J.2000./ Gyakorlati pedagógiai tudás  Lehetővé teszi a problémák felismerését, lehetséges megoldások előrelátását, és a megoldásukat /Falus I. 2001./

10 TANULÓ OKTATÓI SZEMLÉLET- ÉS SZEREP 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 10 TANANYAG TANÁR TANÁR Információátadás Tanításra koncentrál Információ befogadás

11 MENTOR TANÁRI SZEMLÉLET- ÉS SZEREPVÁLTÁS 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 11 TANANYAGFEJLESZTŐ TUTOR TUTOR Kapcsolati kompetencia Tanítási kompetencia Tanulási kompetencia IKT

12 TANÁRI KOMPETENCIÁK 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 12

13 TANÁRI KOMPETENCIÁK 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 13

14 A PARADIGMAVÁLTÁS MÓDSZERTANI TÖREKVÉSEI 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 14 Konstruktív pedagógia Kollaboratív tanulás Kooperatív tanulás

15 A konstruktív pedagógia tanulásszemlélete 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 15 Seymour Papert, Piaget konstruktivizmusát megalapozó nézeteiből kiindulva alakította ki a konstruktív pedagógia elméletét.  alapvetően aktív folyamatnak tartja,  a tudást nem csak egyszerűen befogadja, hanem létrehozza, megkonstruálja,  alapvető szerepet játszanak a korábban megszerzett ismeretek,  meghatározó szerepe van a cselekvésnek,  a tanulás végeredményének az alkalmazható tudást, a személyiség fejlődését tartja. Seymour Papert, a LOGO programnyelv megalkotója Forrás: http://www.stager.org/homepageimages/garypapertandkids.jpghttp://www.stager.org/homepageimages/garypapertandkids.jpg

16 A kollaboratív tanulás szemlélete 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 16 A kollaboratív tanulás során a hallgatók;  tanulási közösségben, - amely lehet valóságos vagy virtuális - szervezett, szinkron tevékenységbe kerülnek,  célja, egy adott problémára vonatkozó közös elgondolás kialakítása, megvalósítása és fenntartása A kollaboratív tudásépítés els ő lépései;  a csoport egyik tagja megfogalmazza nézeteit,  a közösség egésze megvitatja, kritizálja – minél több néz ő pontból,  a vita során érvek-ellenérvek ütköztetése eredményeként az eredeti nézet új információkkal b ő vül, majd  a különböz ő néz ő pontokat önmagában egyesít ő, közös értelmezés formálódik.

17 A kooperatív tanulás szemlélete 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 17 A kooperatív tanulási módszer jellemzői;  4-5 fős kis csoportokban végzett tevékenységén alapul,  a csoporttagok együttm ű ködését teszi szükségessé,  a résztvev ő k együtt sajátítják el az ismerteket,  segítik egymást a nehézségek leküzdésében,  a hallgató aktív ismeretszerző, és felelősséget vállal,  az ismeretek elsajátításán túl kiemelt jelentősége van:  a szociális készségek kialakításában és  az együttműködési képességek fejlesztésében.

18 A kompetencia alapú képzés és a tananyagfejlesztés kapcsolata 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 18 A SCID (Systematic Curriculum and Instructional Development) tananyagfejlesztés alapja a kompetencia alapú képzési módszer és a teljesítményalapú képzés, amelynek lényegi jellemzői:  egyértelműen és pontosan meghatározottak a célok, a kompetenciák,  az oktatás/képzés kimenet-szabályozott,  ismertek a követelmények/elvárások, amellyel a hallgatói teljesítményt egyértelműen értékelik,  minden hallgatónak lehetőséget ad a kompetencia elsajátítására,  épít a hallgatók motiváltságára, aktivitására, és az önálló ismeretszerzésre.

19 A kompetencia alapú képzés főbb ismérvei: 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 19 A képzési program előre és szisztematikusan tervezett legyen és modulárisan felépített. Az elméleti ismeretekből annyit kell feldolgozni és elsajátítani, amennyi a kompetenciák elsajátításához szükséges. A képzés a szakmai gyakorlatokra helyezi a hangsúlyt. A tanár tanulásmenedzserré és forrásszeméllyé válik. A hallgatók saját ütemük szerint haladhatnak. A képzés során gyakori a visszajelzés. A teljesítmény mérése figyelembe veszi a hallgató ismereteit és attitűdjét A kompetenciákból teljesítményszint mérő vizsgát tesznek.

20 A szisztematikus tananyagfejlesztés (SCID) fázisai 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 20  Elemzés: igényelemzés, munkakörelemzés, szakmai feladat-visszaigazolás, szakmai feladat kiválasztás, szabványos feladatelemzés  Tervezés: képzési módszerek, tanulási célkitűzések, teljesítmény mérési módszerek, képzési terv)  Fejlesztés: kompetenciaprofil, tanulási útmutató, tanulási segédanyagok, óratervek, oktatási segédanyagok, okt. segédanyagok ellenőrzése

21 A szisztematikus tananyagfejlesztés (SCID) fázisai 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 21  Végrehajtás: a képzési terv megvalósítása, a képzés, formáló értékelés, a képzés dokumentálása  Értékelés: az összefoglaló kiértékelés végrehajtása, a begyűjtött információk elemzése, a korrekciós tevékenység kezdeményezése (Forrás: Dr. Kelemen Gyula, előadás; Dunaújváros HEFOP)

22 Az e- learninges tananyagfejlesztés lépései 2010. 11. 20. E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban 22

23 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "E-learninges tananyagfejlesztés módszerei a felsőoktatásban Dr. Földes Zoltán 2010. 11. 20. GYŐR."

Hasonló előadás


Google Hirdetések