Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kooperatív Tanulás ( Tanítva tanulás)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kooperatív Tanulás ( Tanítva tanulás)"— Előadás másolata:

1 A kooperatív Tanulás ( Tanítva tanulás)
Ajánlott irodalom: Dr. Dpencer Kagan: Kooperatív tanulás Ökonett Kiadó 2004. Nagy József: A hagyományos pedagógiai kultúra csődje Iskolakultúra (6-7. sz.) Melléklet 2005. Dancsó Tünde: A szociális kompetencia megjelenése a Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladataiban. Új pedagógiai szemle sz.

2 A kooperatív tanulás fogalma, értelmezése
Tanulói együttműködésre alapuló módszer és tanítási stratégia Szervezeti egysége a csoportmunka és a páros tanulói munka Nagyfokú tanulói együttműködésre épít A szociális kompetenciák fejlődése során sajátítják el a tanulók a tananyagot.

3 A hagyományos tanítás és a kooperatív tanulás összehasonlítása(1.)
Hagyományos tanulás Kooperatív tanulás Kevés a csoportmunka Csoportmunkára épít Jellemző módszerei: magyarázat, előadás, bemutatás, egyéni munkáltatás Jellemző módszeri:előadás kiscsoportban, magyarázat, megbeszélés, vita,kisérlet, kutatás kiscsoportban Nem késztet önállóságra Önállóságra késztet

4 A hagyományos és a kooperatív tanulás összehasonlítása (2.)
Hagyományos tanulás Kooperatív tanulás Tanulók közötti párhuzamos interakcióknak alig ad helyet A tanulók közötti párhuzamos interakciókra épít Az egy diákra eső aktív tanórai részvételi idő kevés. Versenyhelyzetet teremt Megnő a diákok aktív tanórai részvételének ideje. Nem áll elő egyéni versenyhelyzet. Nem alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaiból fakadó igényeihez A tanulók életkori sajátosságaiból fakadó igényeihez igazodik

5 A hagyományos és a kooperatív tanulás összehasonlítása (3.)
Hagyományos tanulás Kooperatív tanulás Nem késztet felelősségvállalásra Feltétele a felelősségvállalás A különböző képességű tanulók eltérő ütemben haladnak A különböző képességű tanulók egyazon ütemben haladnak Nem nyújt minden tanulónak sikerélményt Sikerélményhez juttatja a tanulókat

6 A hagyományos csoportmunka és a kooperatív csoportmunka összehasonlítása (1.)
Nincs pozitív függés a csoporton belül Pozitív függés áll fenn a csoporton belül Nincs egyéni felelősség Megnő az egyéni felelősség Homogén a csoport (nagyjából azonos képességű tanulók alkotják) Heterogén a csoport (különböző képességű tanulók alkotják)

7 A hagyományos csoportmunka és a kooperatív csoportmunka összehasonlítása (2.)
Kiválasztott csoportvezető irányít Közös tanulásirányítás a csoporton belül A feladatmegoldás áll a középpontban A feladatmegoldás és a csoporttagok egymással való kapcsolata egyaránt fontos A szociális kompetenciák meglétét feltételezi A szociális kompetenciák fejlesztését fontosnak tartja

8 A hagyományos csoportmunka és a kooperatív csoportmunka összehasonlítása (3.)
A tanár nem avatkozik be a csoport munkájába A tanár figyelemmel kíséri a csoport munkáját és szükség esetén segítően beavatkozik Az értékelés a csoportproduktumra vonatkozik Az értékelés a csoportra és az egyén tevékenységére is vonatkozik Nem ad lehetőséget az önértékelésre Az önértékelés során az egyén a csoporton belüli munkáját értékelni tudja.

9 A kooperatív tanulás során fejlődő kompetenciák listája (1.)
Önismerettel összefüggő kompetenciák: 1. érzelmek tudatossága, érzelmek pontos azonosítása 2.Önállóság és autonómia 3.Identitás és hitelesség Önszabályozás: 1.Érzelmek kezelése, siker kezelése, kudarctűrés, kitartás. 2. Felelősségvállalás 3.Törődés, másokra figyelés 4. Tolerancia, nyitottság, véleményelfogadás és bizalom

10 A kooperatív tanulás során fejlődő kompetenciák listája (2.)
Énhatékonyság-érzés 1.Pozitív önértékelés 2.Egészséges önbizalom, belső kontroll A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: 1. Információkezelés: gyűjtés, rendszerezés, feldolgozás 2. Problémakezelés: azonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás 3. Kritikai gondolkodás 4. Szabályalkotás, szabálykövetés

11 A kooperatív tanulás során fejlődő kompetenciák listája (3.)
Társas kompetenciák: 1. Empátia 2. Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség 3. Együttműködés 4. Konfliktuskezelés 5. Segítségkérés 6. Visszautasítás 7.Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás, önkéntesség, feladatvállalás, kezdeményezőkészség


Letölteni ppt "A kooperatív Tanulás ( Tanítva tanulás)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések