Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás Szociális kompetencia bevezetése 4. évfolyamon beszédsérülteknél.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás Szociális kompetencia bevezetése 4. évfolyamon beszédsérülteknél."— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás Szociális kompetencia bevezetése 4. évfolyamon beszédsérülteknél

2 A program felépítése •Én és a világ •Én és a másik •Az én dimenziói

3 Én és a világ programtanterv •„A” típusú •„B” típusú •„C” típusú

4 Én és a világ- Ember és környezete •Programcsomag- terv a tananyagba ágyazott attitűdformáláshoz •Cél- az ember és környezete kölcsönhatás megerősítése •Alapelvek: - komplex, rendszerszemléletű -Tevékenységközpontú -Problémamegoldó gondolkodást fejlesztő -Új értékrendszerre nevelés -Lokális és globális -Mai és jövőbenéző

5 „A programmodulok nem az ismeretek bővítését, hanem elmélyítését, személyessé tételét kell szolgálják…csökkenteni szükséges a tantervi ismeretek megtanulását célzó tevékenységeket.” Sulinet ?

6 A tananyag tartalmi elemeinek elrendezése •1-4. évfolyam A közvetlen fizikai és szociális környezet, a hétköznapi élet jelenségei, szociális viszonyai, életmód, életvitel, fogyasztói szokások •Fő fejlesztési területek (NAT) Énkép és önismeret Hon és népismeret Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra Környezeti nevelés Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

7 Attitűdök •Tolerancia •Szolidaritás •Autonómia •Cselekvési hajlandóság, felelősségvállalás Képességek •Identitás •Szabálykövetés, szabályalkotás •Együttműködés •Véleményalkotás •Választás és döntés •Konfliktuskezelés •Problémamegoldás

8 Témakörök és óraszámok 5 témakör, 21 modul 1.Az emberek körülöttünk, otthon és az iskolában (5m.- 12ó.) 2.Fiúk és lányok (4m.- 10ó.) 3.Lakóhelyünk (4m.- 12ó.) 4.Az élővilág körülöttünk (4m.- 10ó.) 5.Anyagok és emberek, változások és kapcsolatok (3m.- 12ó.)

9 Én és a világ - modulok •Úgy érzem, hogy… •A szerelmeslevél •Hímnem- nőnem •Apa mosdik, anya főz… •Divat, nem divat •Földön, vízen, levegőben •Ami az asztalra kerül •Mindennapi kenyerünk •A pedellustól az iskolatitkárig •Úton- dűlőn •Kérlek, meséld el! •Színek, alakok az élővilágban •Egy öreg fa naplója •Lakóhelyünk – a mi történetünk •Feladatmegosztás a családban •Miről mesélnek a kövek? •Harminc év múlva szerintem

10 Az adaptálás Miért? Hogyan? •milyen iskolai programok, projektek, témahetek lesznek a tanév során •mely tantárgyak tananyaga építhető rá •milyen a közösség terhelhetősége, tanulási stílusa, motivációja •melyik témában kaphatunk szülői segítséget •alakítható-e úgy a tartalom, hogy sok egyéni tapasztalatszerzést nyújtson •A programcsomag által kínált modulok órakeretét jelentősen bővítettük •bevontuk a természetismeret tantárgy tananyagát, a technika, életvitelt •amikor csak lehetett a magyar nyelv és irodalom témaválasztását is szorosan ennek rendeltük alá. A megadott ismeretkörre citáltunk olvasmányt, nyelvtani gyakorlóanyagot, fogalmazási gyakorlatokat, drámajátékokat

11 Projektpedagógia •Projekt: összetett, komplex feladat elvégzésének feltételeit, folyamatait meghatározó tevékenység •Pedagógiai projekt: összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma feldolgozási célokkal, feladatok meghatározásával, munkamenet megtervezésével, eredmények bemutatásával. –Kettős cél jellemzi: meghatározott végeredmény elérése; ugyanakkor a tevékenység folyamata is döntő –Megvalósítása önálló, páros, vagy csoportos tevékenység során történik – munkamegosztáson alapul (tanulás és kooperáció)

12 A projekt kritériumai •„A kiinduló pont a tanuló problémafelvető kérdése legyen, tervezés közösen történjék. •A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. •Adjon módot individualizált munkára. •Adjon módot csoportmunkára. •Kidolgozása összefüggő, hosszabb időtartamra nyúljon el. •A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék.

13 Jellemzői •A tanár és tanuló eljárásai a célok elérése érdekében, a projektoktatásnál nincsenek külön módszerek! –Előadás meghallgatása, rögzítése, megbeszélése –Interjú –Szerepjátékok –Szövegek önálló tanulmányozása, feldolgozása –Megfigyelés, Vita –Film elemzése, cikkek értelmezése –Kiállítás megtekintése –Munkakártyák a tanulói munka irányítására (megoldási algoritmusok, logikai térkép munkaszakasz időbeni menete, helyszíne, megoldás elvárt módja, stb.)

14

15

16

17

18

19

20

21


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás Szociális kompetencia bevezetése 4. évfolyamon beszédsérülteknél."

Hasonló előadás


Google Hirdetések