Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú oktatás bevezetése az alsó tagozaton

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú oktatás bevezetése az alsó tagozaton"— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú oktatás bevezetése az alsó tagozaton
Matematika

2 Célok és feladatok A gondolkodás örömének és hasznosságának felfedeztetése A tanulók megismertetése a környezetük mennyiségi és térbeli viszonyaival Jól használható, továbbfejlesztésre alkalmas matematikai műveltség kialakítása A lehetőségeket kihasználva a többi kulcskompetencia fejlesztése ( anyanyelvi kommunikáció, természettudományos, önálló tanulás…)

3 A kerettanterv szakaszai az alapfokú nevelés - oktatásban
Bevezető szakasz ( 1 – 2. évfolyam ) Kezdő szakasz ( 3 – 4. évfolyam ) Alapozó szakasz ( 5 – 6. évfolyam ) Fejlesztő szakasz ( 7 – 8. évfolyam )

4 Kiemelten hangsúlyos feladatok
Fejlesztés–központúság megvalósítása - A tanulók komplex fejlesztése - Matematikai tartalmak felépítése - differenciált foglalkoztatás Az esélyegyenlőtlenség csökkentése A matematika hasznossága - gyakorlati hasznosíthatóság, - más műveltségterületeken történő alkalmazás Új tevékenységi formák – kooperatív tanulási eljárások Az értékelési módszerek változatossága - Az önmagához képesti fejlődés pozitív értékelése Matematikai fogalmak fokozatos fejlesztése - Spirális tananyag-felépítés

5 „Bemenet-vezérlésű” építkezés
A fejlesztést elsődlegesen meghatározza, hogy ki honnan indul A pedagógus alapvető felelőssége és szabadsága, hogy milyen tempóban, milyen módszerekkel halad De a szakaszok végén elérendő minimális szint

6 Módszertani ajánlások
A gyerek élje át saját szellemi gyarapodásának élményét Cselekvő, személyes tapasztalatszerzés A problémák manipulatív, tárgyi tevékenységgel való, cselekvő megoldása Eszközök: a gyerek saját teste, környezete tárgyai, egyéb taneszközök A pedagógus szerepe – tanulási helyzetek, problémafelvetés A játék – problémák játékba ágyazása

7 Gyakorlati megvalósulási lehetőségei
Számlálás mozgással összekapcsolva: Feladat: A gyerekek körben állnak, egyesével számolnak ig, úgy, hogy aki páratlan számot mond, a feje felett tapsol és ugrik egyet, páros számnál leguggol és a törzse előtt tapsol.

8 Kiemelt készségek, képességek
Mozgás, beszéd, gondolkodás összekapcsolása Figyelem, koncentráció Szabálytartás Mozgáskoordináció Együttműködés

9 „Gyere ide hozzám!” játék
A gyerek annyi lépéssel, ugrással, stb. jöjjön a kijelölt helyre, amennyit a számkártya mutat. - A mozgás, beszéd, gondolkodás, becslés összekapcsolása

10 Lépegetés számozott lépcsőn
A lépcsőfokok számolása egyesével felfelé és lefele is Számkártyák elhelyezése a lépcsőfokokon, tájákozódás, számszomszédok

11 Nyitott mondat kiegészítése – döntés a kialakult állítás igazságáról
10 -  > 5 : ____________ 1. Nyitott mondat értelmezése 2.  helyére egy számkártya illesztése 3. Az állítás igazságának eldöntése 4. Megoldások közé ill. „kukába” helyezés

12 Kooperatív technika – páros munka
Szöveges feladat megoldása Anyanyelvi kompetencia – szövegértés, logikai értelmezés – rajz készítése Lejegyzés matematika-nyelven Válasz


Letölteni ppt "Kompetencia alapú oktatás bevezetése az alsó tagozaton"

Hasonló előadás


Google Hirdetések