Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Arany János Általános Iskola Kisújszállás, Kálvin u. 3.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Arany János Általános Iskola Kisújszállás, Kálvin u. 3."— Előadás másolata:

1 Arany János Általános Iskola Kisújszállás, Kálvin u. 3.

2

3 Mottónk: "… amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az,
hogy megtaníttassa velünk hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." / Szent-Györgyi Albert /

4 Sajátos képzéseink tehetséggondozó – képességfejlesztő tevékenység Célunk, hogy kibővítsük az ismeretszerzés lehetőségeit, alkalmat adjunk- a családi és óvodai nevelés eredményeire alapozva- a továbbfejlesztésre. Ennek érdekében az ismeretanyagot (informatika, idegen nyelv, matematika), az óraszámot és a szabadon felhasználható órakeretet a 6-14 éves korú gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével bővítjük.

5 Sajátos képzéseink emelt szintű sportosztályok Célunk, hogy teljesítsék az emelt szintű követelményeket, fokozottan váljon igényükké és szokásukká a minden napos testmozgás, az egészséges életmód, az „ép testben ép lélek” szellemisége, fejlődjenek a választott sportáguk szempontjából lényeges képességeik.

6 Amire nagy hangsúlyt fektetünk
az anyanyelvi nevelés és gondolkodásmód; egy idegen nyelv alapfokú ismerete (alkalmazása); eligazodás a harmadik évezred informatikai forradalmában, az alapkészségek megerősítése és biztos alapokra helyezése; a megismerés, ismeretelsajátítás, önművelés, a tanulás és motivációk;

7 Amire nagy hangsúlyt fektetünk
a kommunikációs (magyar és idegen nyelvű), valamint informatikai; a mozgási, zenei, vizuális, esztétikai képességek és készségek elsajátítása. a testi-lelki egészség, a személyes higiéné, a viselkedés kultúrája; a szociális magatartás (nyíltság, empátia, szolidaritás, stb.) képességeinek és készségeinek elsajátíttatása; kezdeményezés, aktivitás, felelősségvállalás értékei;

8 Amire nagy hangsúlyt fektetünk
a tanulói képességek, készségek különbözőségének minél korábbi felismerése, s az ennek megfelelően alkalmazott differenciált eljárások alkalmazása (tehetséggondozás, hátrányok kompenzálása). egyéni felzárkóztatás, sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatása, kompetencia alapú módszerek kipróbálása, felkészítés középfokú továbbtanulásra, cigány kisebbséghez tartozó tanulókkal történő foglalkozás

9 Tanórán kívüli- és szabadidős tevékenységek, rendezvények
Tanórán kívüli rendszeres foglalkozások szakkörök sport énekkar

10 Tanórán kívüli- és szabadidős tevékenységek, rendezvények
Alapítványi bál Karácsonyi játszóház Farsang Arany-napok Madarak, fák napja Gyermeknap Sportnap

11 Tanórán kívüli- és szabadidős tevékenységek, rendezvények
Kirándulások, táborok

12 Innováció Kompetencia alapú programcsomagok tesztelése kipróbálása
A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése HEFOP 2.1.6

13 Kompetencia alapú oktatócsomagok bevezetése – matematika 1. osztály

14 Kompetencia alapú oktatócsomagok bevezetése – matematika 1. osztály

15 Kompetencia alapú oktatócsomagok bevezetése – matematika 1. osztály

16 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Arany János Általános Iskola Kisújszállás, Kálvin u. 3."

Hasonló előadás


Google Hirdetések