Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Angol nyelvi kompetencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Angol nyelvi kompetencia"— Előadás másolata:

1 Angol nyelvi kompetencia
4.osztály

2 Az angol nyelvi kompetencia alapú oktatás céljai
Az angol nyelvoktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és folyamatos fejlesztése. (1) a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni; (2 a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a tanult nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére; (3) a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni.

3 Az angol nyelv oktatásának célja, hogy minden tanuló az általános iskola befejezésekor A1 szintet elérje, amely a következő kritériumokat foglalja magába: A tanuló megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, ill. segítőkész.

4 Módszertani alapelvek
Ezen célok megvalósításának és az angol nyelv oktatásának hatékonysága érdekében szükség van az iskolában folyó idegennyelv-tanítási gyakorlatunk megújítására, amelyet a kompetenciaalapú nyelvtanítási programok kidolgozásával és fokozatos bevezetésével kívánunk megvalósítani. A kompetencialapú idegen nyelv oktatását a 4. osztályban indítottuk el, heti 2 órában. Az osztályban 15 tanuló tanul. Az idegen nyelv oktatását a kommunikatív nyelvszemlélet határozza meg és a tanórákon a négy nyelvi alapkészség fejlesztése történik: Beszédértés Idegen nyelvi szövegértés Beszédkészség (szóbeli kifejezőképesség) Íráskészség( írásbeli kifejezőképesség)

5 A tanórákon nagy hangsúlyt fektetünk a korszerű, digitális
taneszközök használatára is és új, motiváló, tanulásszervezési módszerek és tanuló- és tevékenység központú módszerek használatára. Ilyenek többek között a következők: kooperatív technikák differenciálás project módszer tanulás tanítása interaktív tábla használata

6 Oktatási anyagok A 4. osztályos kompetenciaalapú oktatás az iskolaév folyamán heti 2 órában történik. Felhasznált anyagok: Sulinova- Angol nyelvi programcsomag Oxford University Press: Chit Chat 1,2 A tanulók modul tanmenetét a kettő tananyag „összefésülésével” készítettem el, szem előtt tartva a kompetencia alapú oktatás követelményeit. Három különböző, de mégis egymásra épülő modulból építkezik a tanmenet: Bevezető szakasz – 40 óra Mesefeldolgozás – 10 óra Témák, tevékenységek – 24 óra

7 Tapasztalataim A nyelvtanulók az angol nyelv elsajátításában nyitottak és motiváltak az angol nyelvi órákon életkori sajátosságaikból adódóan. Imádják a játékos feladatokat, kreativitásuk rendkívüli a tanórai feladatok megoldása során. Szívesen dolgoznak csoportokban az új módszerekkel, segítik egymást, javítják egymás hibáit és mindenkit a csoportban aktív részvételre buzdítanak. Megértik a tanórán használatos utasításokat, kérdéseket, egyszerűbb mondatok alkotására is képesek angol nyelven. Önértékelésük reális, más tanulókkal szemben pozitív.

8 Greetings and introduction
Hello. What’s your name?

9 Greetings and introduction
Hello. What’s your name?

10 Játék, zene Walking, walking

11 Tommy thumb, where are you?
Progress book Tommy thumb, where are you?

12 Tommy thumb, where are you?
Progress book Tommy thumb, where are you?

13 Project munka My safari park

14 Project munka My safari park

15 Project munka My safari park

16 Project work My safari park


Letölteni ppt "Angol nyelvi kompetencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések