Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jó gyakorlat „A 21. század gyermekeiért” – IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67. 0036.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jó gyakorlat „A 21. század gyermekeiért” – IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67. 0036."— Előadás másolata:

1 Jó gyakorlat „A 21. század gyermekeiért” – IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  512 960 @

2 Miről lesz szó a jó gyakorlat bemutatása során?
A jó gyakorlat megalapozása A tárgyi és személyi feltételek Az IKT eszközök használatának célja Tanulóközpontú oktatás Egy-egy mozzanat az IKT eszközök használatáról Digitális tananyagok alkalmazása Eredményeink – Pozitív változás

3 A jó gyakorlat megalapozása
A „21. század gyermekeiért” c. HEFOP as pályázat keretében a 2006/2007-es tanévtől kompetencia alapú oktatás folyik az 1-8. évfolyamon. A pedagógus és a gyerekek munkáját korszerű, multimédiás eszközök segítik. Kompetencia területek: szövegértés matematika idegen nyelv IKT

4 IKT eszközök beszerzése
HEFOP nyertes pályázat:   Ft támogatás – 5.3 millió Ft IKT eszközökre IKT eszközök beszerzése 5 db projektor, 3 db interaktív tábla, 2 db mobil interaktív tábla, 3 db multimédiás számítógép, 8 db laptop,internet elérés Pedagógus továbbképzés 8 pedagógus összesen 390 órányi SDT-IKT képzést végzett el (3.1.3) 18 fő 540 óra IKT alapú képzés a es projektben (konzorciumi partnerként Dokumentumok átdolgozása (helyi tanterv, PP,MIP) Jelenlegi állapot: 12 db projektor, 3 db interaktív tábla, 3 db mobil interaktív tábla, 5 db multimédiás számítógép, 15db laptop, nyomtatók,digitális fényképező, fotónyomtató,scanner A tantestület minden tagja legalább 30 órás IKT tanfolyamot végzett

5 IKT eszközök használatának célja:
A tanulók esélyegyenlőségének megteremtése: SNI, HH, HHH, tehetséges tanulók beilleszkedési esélyeinek biztosítása: az IKT eszközök segítségével könnyebben fejleszthetők, motiválhatók a pedagógus által összeállított egyéni feladatok megoldása interaktív táblán, írás részképesség zavarral küzdő számítógépen írhat 3. fejlesztő és gyakorló szoftverek alkalmazása,

6 önálló ismeretszerzés, világhálón való eligazodás
(tanóra, szakkör, gyűjtő munka, kiselőadás) növekedett a tanulók együttműködése, közösen készítenek bemutatókat, kiselőadást egyéni haladási ütem (órai munka során differenciálás) képességeknek megfelelő tanulási stratégiák (vázlatok, táblázatok, grafikonok használata, készítése)

7 Kreativitás, sokirányú tevékenység
Digitális tábla használata Közvetlenül meg nem tapasztalható jelenségek megértése, szemléltetés Többféle perspektívából szerzett tudáselemek integrációja Pedagógus attitűd változása a pedagógus elfogadja, hogy nem ő az egyedüli ismeretközlő A szülők aktív tagjai a tanítás-tanulási folyamatnak

8 Tananyagközpontú Tanulóközpontú eljárás
csoportmunka, projekt jellegű tevékenységen alapuló feladatok előtérbe kerül a kreatív gondolkodás fejlesztése kudarcmentes tanulás, a számítógép használata során a hibázás megengedett, több sikerélmény tehetséges tanulóknak az internet használatával kitárul a világ tanórán kívül is jól alkalmazható

9 Az IKT alapú módszerek és eszközök használata a tanórán és tanórán kívül
Páros és egyéni munka Interaktív tábla használata Témahét Kooperatív munkaforma Tanóra előkészítése

10 IKT eszközök, digitális tananyagok alkalmazása
A modul B modul Szövegértés, szövegalkotás Matematika Idegen nyelv Minden tantárgy (természetismeret, történelem, biológia, kémia, fizika, stb. Tevékenységek anyaggyűjtés megtalált információk rendszerezése feldolgozás csoportmunkában a megoldás bemutatása képek, animációk, zenék hozzárendelése a tananyaghoz interaktív tábla funkciói internet tanulást segítő lehetőségei

11 Eredményeink A GYEREKEK A PEDAGÓGUSOK AZ ISKOLA POZITÍVAN VÁLTOZOTT !!
tapasztalata, élményvilága, motiváltsága, egymás közti kapcsolata, önértékelése és önbecsülése A PEDAGÓGUSOK Szemlélete, külső és belső motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája AZ ISKOLA Hangulata, légköre,tanulási környezete, kapcsolata a szülőkkel és a partnerekkel, valamint a munkánkat segítő szakemberekkel POZITÍVAN VÁLTOZOTT !!

12 „A számítógép segítségével egy lebilincselő, szórakoztató tanulási világ jelenjen meg, amellyel a gyerekek tanulási tapasztalata is gazdagodik„ (Seymour Papert) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jó gyakorlat „A 21. század gyermekeiért” – IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67. 0036."

Hasonló előadás


Google Hirdetések