Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jó gyakorlat „A 21. század gyermekeiért” – IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában  II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jó gyakorlat „A 21. század gyermekeiért” – IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában  II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67."— Előadás másolata:

1 Jó gyakorlat „A 21. század gyermekeiért” – IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában  II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960  www.rafeisk.huwww.rafeisk.hu @ info@rafeisk.huinfo@rafeisk.hu

2 1.A jó gyakorlat megalapozása 2. A tárgyi és személyi feltételek 3.Az IKT eszközök használatának célja 4.Tanulóközpontú oktatás 5.Egy-egy mozzanat az IKT eszközök használatáról 6.Digitális tananyagok alkalmazása 7.Eredményeink – Pozitív változás Miről lesz szó a jó gyakorlat bemutatása során?

3 A „21. század gyermekeiért” c. HEFOP 3.1.3-as pályázat keretében a 2006/2007-es tanévtől kompetencia alapú oktatás folyik az 1-8. évfolyamon. A pedagógus és a gyerekek munkáját korszerű, multimédiás eszközök segítik. Kompetencia területek:  szövegértés  matematika  idegen nyelv  IKT A jó gyakorlat megalapozása

4 HEFOP 3.1.3. nyertes pályázat: 17 694 760 Ft támogatás – 5.3 millió Ft IKT eszközökre IKT eszközök beszerzése 5 db projektor, 3 db interaktív tábla, 2 db mobil interaktív tábla, 3 db multimédiás számítógép, 8 db laptop,internet elérés Pedagógus továbbképzés 8 pedagógus összesen 390 órányi SDT-IKT képzést végzett el (3.1.3) 18 fő 540 óra IKT alapú képzés a 3.1.4 -es projektben (konzorciumi partnerként Dokumentumok átdolgozása (helyi tanterv, PP,MIP) Jelenlegi állapot: 12 db projektor, 3 db interaktív tábla, 3 db mobil interaktív tábla, 5 db multimédiás számítógép, 15db laptop, nyomtatók,digitális fényképező, fotónyomtató,scanner A tantestület minden tagja legalább 30 órás IKT tanfolyamot végzett

5 IKT eszközök használatának célja: A tanulók esélyegyenlőségének megteremtése:  SNI, HH, HHH, tehetséges tanulók beilleszkedési esélyeinek biztosítása: az IKT eszközök segítségével könnyebben fejleszthetők, motiválhatók 1.a pedagógus által összeállított egyéni feladatok megoldása interaktív táblán, 2.írás részképesség zavarral küzdő számítógépen írhat 3. fejlesztő és gyakorló szoftverek alkalmazása,

6  önálló ismeretszerzés, világhálón való eligazodás (tanóra, szakkör, gyűjtő munka, kiselőadás)  növekedett a tanulók együttműködése, közösen készítenek bemutatókat, kiselőadást  egyéni haladási ütem (órai munka során differenciálás)  képességeknek megfelelő tanulási stratégiák (vázlatok, táblázatok, grafikonok használata, készítése)

7  Kreativitás, sokirányú tevékenység  Digitális tábla használata  Közvetlenül meg nem tapasztalható jelenségek megértése, szemléltetés  Többféle perspektívából szerzett tudáselemek integrációja  Pedagógus attitűd változása a pedagógus elfogadja, hogy nem ő az egyedüli ismeretközlő  A szülők aktív tagjai a tanítás-tanulási folyamatnak

8 Tananyagközpontú Tanulóközpontú eljárás  csoportmunka, projekt jellegű tevékenységen alapuló feladatok  előtérbe kerül a kreatív gondolkodás fejlesztése  kudarcmentes tanulás, a számítógép használata során a hibázás megengedett, több sikerélmény  tehetséges tanulóknak az internet használatával kitárul a világ  tanórán kívül is jól alkalmazható

9 Az IKT alapú módszerek és eszközök használata a tanórán és tanórán kívül Interaktív tábla használata Kooperatív munkaforma Tanóra előkészítése Páros és egyéni munka Témahét

10 IKT eszközök, digitális tananyagok alkalmazása A modul Szövegértés, szövegalkotás Matematika Idegen nyelv B modul Minden tantárgy (természetismeret, történelem, biológia, kémia, fizika, stb. Tevékenységek  anyaggyűjtés  megtalált információk rendszerezése  feldolgozás csoportmunkában  a megoldás bemutatása  képek, animációk, zenék hozzárendelése a tananyaghoz  interaktív tábla funkciói  internet tanulást segítő lehetőségei

11 Eredményeink A GYEREKEK  tapasztalata, élményvilága, motiváltsága, egymás közti kapcsolata, önértékelése és önbecsülése A PEDAGÓGUSOK  Szemlélete, külső és belső motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája AZ ISKOLA  Hangulata, légköre,tanulási környezete, kapcsolata a szülőkkel és a partnerekkel, valamint a munkánkat segítő szakemberekkel POZITÍVAN VÁLTOZOTT !!

12 „A számítógép segítségével egy lebilincselő, szórakoztató tanulási világ jelenjen meg, amellyel a gyerekek tanulási tapasztalata is gazdagodik„ (Seymour Papert) Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jó gyakorlat „A 21. század gyermekeiért” – IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában  II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67."

Hasonló előadás


Google Hirdetések